- Chọn bài -INTRODUCTIONBOOK MAPUNIT 7: POLLUTIONUNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIESUNIT 9: NATURAL DISASTERSREVIEW 3UNIT 10: COMMUNICATIONUNIT 11: SCIENCE & TECHNOLOGYUNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETSREVIEW 4GLOSSARY

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

giữ hộ Đánh giá chỉ

Đánh giá chỉ trung bình 5 / 5. Số lượt tiến công giá: 1022

chưa tồn tại ai tấn công giá! Hãy là fan đầu tiên review bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -INTRODUCTIONBOOK MAPUNIT 7: POLLUTIONUNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIESUNIT 9: NATURAL DISASTERSREVIEW 3UNIT 10: COMMUNICATIONUNIT 11: SCIENCE và TECHNOLOGYUNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETSREVIEW 4GLOSSARY

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả tổn phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


Nhi: Oh, I like this series, but I"ve only seen Star Trek 2009. What"s Into Darkness about?

Duong: Well, after their adventures on the journey khổng lồ Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk & his crew return lớn Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants khổng lồ destroy Earth.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8 tập 2

Nhi: Sounds thrilling!

Duong: Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to lớn stop him, but fortunately, he comes back to lớn life. It"s just a film, after all!

Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger?

Duong: That"s funny, Trang also asked me what I thought would happen to lớn Earth in the future.

Nhi: & how did you answer?

Duong: I said I didn"t know but that Earth might be run by aliens!

Nhi: Ha! That"s true, nobody knows.

 

*

a. Tick (✓) true (T) or false (F) 

(Chọn đúng (T) giỏi sai (F).)

 

T

F

1. Duong và Trang saw a boring film yesterday.

 

 

2. Nhi has seen Star Trek 2009.

 

 

3. Star Trek is a non-fiction film.

 

 

4. Nhi and Trang sometimes think about the future of the world.

 

 

5. Duong sounds sure about the future of the Earth.

 

 

Phương pháp giải:


Dịch bài hội thoại:


Dương: Bạn tất cả biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất thu hút ngày trong ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình đang có nhu cầu muốn loại phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009. Into the Darkness nói đến gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của mình trên chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk cùng đội anh ta trở về Trái khu đất trên loại Enterprise trong thời gian 2259. Tuy nhiên, họ đã gồm một trận chiến chống tên bự bố nguy hiểm John Harrises tín đồ mà muốn phá hủy Trái đất. 

Nhi: Nghe thiệt ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thiệt ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, tuy thế may là anh ấy đang sống lại. Cuối cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui. Tuy vậy nó làm cho mình suy nghĩ về quả đât thật... Trái đất rất có thể bị nguy khốn như vậy không?

Dương: Nghe ai oán cười quá, Trang cũng hỏi bản thân rằng mình tất cả nghĩ là điều gì sẽ xẩy ra với Trái đất sau đây không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào? 

Dương: Mình nói rằng mình do dự nhưng Trái đất có thể bị điều khiển và tinh chỉnh bởi tín đồ ngoài hành tinh.


Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.


Lời giải bỏ ra tiết:

1. F2. T3. F4. T5. F

1. F 

Duong and Trang saw a boring film yesterday.

(Dương với Trang đã xem một bộ phim truyện chán vào ngày hôm qua.)

=> They saw a very interesting film. 

(Họ sẽ xem một phim rất hay.)

2. T 

Nhi has seen Star Trek 2009.

(Nhi đã xem Star Trek 2009.)

3. F 

Star Trek is a non-fiction film.

(Star Trek chưa hẳn là phim viễn tưởng.)

=> It is a fiction film.

(Nó là phim viễn tưởng.)

4. T 

Nhi & Trang sometimes think about the future of the world.

(Nhi với Trang thỉnh thoảng suy nghĩ về sau này của cố giới.)

5. F 

Duong sounds sure about the future of the Earth.

(Dương ngoài ra chắc chắn về tương lai của Trái Đất.)

=> She said she hadn"t known.

(Cô ấy nói cô ấy không biết.)


Bài 1 b

1b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài xích đàm thoại lần tiếp nữa và trả lời câu hỏi.)

1. Who is the captain of the spaceship?

(Ai là thuyền trưởng của nhỏ tàu ko gian?)

2. Where did the crew go in Star Trek 2009?

(Phi hành đoàn đã đi đâu vào Star Trek 2009?)

3. When does the story in Star Trek in khổng lồ Darkness happen?

(Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào?)

4. What vày you think is the Enterprise?

(Bạn suy nghĩ Enterprise là gì?)

5. What does John Harrison want khổng lồ do?

(John Harrison ao ước làm gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

(James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.)

2. They went lớn Nibiru planet.

(Họ đi đến hành tinh Nibiru.)

3. It happens in 2259.

(Nó xẩy ra trong năm 2259.)

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

(Nó là tên gọi của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.)

5. He wants khổng lồ destroy the Earth.

(Hắn muốn phá hủy Trái Đất.)


Bài 1 c

1c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Xem thêm: Ảnh icon buồn nền đen mặt cười buồn mới nhất, icon buồn ảnh đen icon buồn cực độc và sáng tạo

(Em hoàn toàn có thể tìm phần lớn câu mà ở dạng câu trần thuật trong bài đàm thoại không? Gạch bên dưới chúng.)

Lời giải bỏ ra tiết:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen khổng lồ Earth in the future. 

(Thật bi thảm cười, Trang cũng hỏi tôi rằng tôi có nghĩ về điều gì sẽ xẩy ra với trái đất trong tương lại không.)

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

(Tôi vẫn nói rằng tôi không biêt cơ mà Trái Đất hoàn toàn có thể bị điều khiển và tinh chỉnh bởi fan ngoài hành tinh!)


bài xích 2


Video giải đáp giải


2. Use the words/ phrases in the box khổng lồ label the pictures. Then listen & repeat. 

(Sử dụng trường đoản cú hoặc cụm từ trong khung để call tên hình ảnh. Tiếp nối nghe cùng lặp lại.)

*

Lời giải chi tiết:

1. Aliens (người xung quanh hành tinh)

2. Space buggy (toa ko gian)

3. UFO (vật thể cất cánh không xác định)

4. Weightless (không trọng lực)

5. Galaxy (thiên hà)

6. Spaceship (tàu ko gian)

7. Solar system (hệ mặt trời)

8. Planet (hành tinh)


3. Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks. 

(Sử dụng từ/ các từ vào phần 2 nhằm điền vào vị trí trống.)

1. The were green and they had huge heads và big eyes.

2. The aliens came out of a which looked lượt thích a disk.

3. A is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

4. A moon moves round a & a moves round a star.

5. In a environment, everything floats uncontrollably.

6. There are eight planets that move round the Sun in our .

7. We don"t know how many solar systems there are in each .

8. Vostok 1 is the name of the in which Yuri Gagarin flew into outer space.

Lời giải chi tiết:

1. Aliens2. UFO3. Space buggy4. Planet; planet
5. Weightless6. Solar system7. Galaxy8. Spaceship

1. The aliens were green and they had huge head và big eyes.

(Những bạn ngoài hành tinh màu xanh da trời lá và họ bao gồm đầu to và mắt to.)

2. The aliens came out of a UFO, which looked like a disk.

(Những người thiên hà ra ngoài một trang bị thể bay không định, nhưng mà trông như một chiếc đĩa.)

3. A space buggy is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.

(Một toa không gian là một phương tiện được dùng làm di trên mặt trăng.)

4. A moon moves round a planet and a planet moves round a star.

(Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh với một hành tinh đưa quanh một phương diện trăng.)

5. In a weightless environment, everything floats uncontrollably.

(Trong một môi trường không trọng lực, các thứ bay bổng không kiểm soát.)

6. There are eight planets that move round the Sun in our solar system.

(Có 8 hành tinh mà dịch rời quanh phương diện trời vào hệ phương diện trời của bọn chúng ta.)

7. We don’t know how many solar systems there are in each galaxy.

(Chúng ta lần chần có từng nào hệ phương diện trời trong mỗi thiên hà.)

8. Vostok 1 is the name of the spaceship in which Yuri Gagarin flew into outer space.

(Vostok 1 là tên của chiến thuyền mà trong những số ấy Yuri Gagarin đã bay vào không gian.)