Câu 12033: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo vật dụng tự cách sóng sút dần là: 

A.

Bạn đang xem: Trong chân không các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

C. tia hồng ngoại, tia nắng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 

D. tia nắng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


Giải bỏ ra tiết:

Trong thang sóng điện từ những bức xạ được sắp xếp theo vật dụng tự cách sóng sút dần là sóng vô con đường ,tia hồng ngoại ,ánh sáng nhìn thấy (từ đỏ đến tím),tia tử ngoại tia Rơn -ghen,tia gama vậy lời giải đúng lá A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Trong chân không, những bức xạ được thu xếp theo lắp thêm tự tần số sút dần là

A. ánh nắng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen

B. tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia nắng tím, tia hồng ngoại

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia tử ngoại

D. tia hồng ngoại, tia nắng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen


*

*

Đáp án B

Thang sóng điện từ:

*

Từ sóng vô tuyến mang lại tia gamma: tần số tăng mạnh (bước sóng giảm dần)

Þ các bức xạ được thu xếp theo đồ vật tự tần số giảm dần:

Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh nắng tím, tia hồng ngoại


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Trong chân không, các bức xạ được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia hồng ngoại, tia nắng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B.tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh nắng tím, tia hồng ngoại.

C. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. ánh nắng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghén.


Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen với tia tia nắng tím thì tia có năng lượng phôtôn nhỏ dại nhất là tia

A. ánh nắng tím.

B. Hồng ngoại.

C. Rơnghen.

D. Tử ngoại.


Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen với tia ánh sáng tím thì tia có năng lượng phôtôn nhỏ tuổi nhất là tia A. ánh sáng tím. B. Mặt trời C. Rơnghen D. Tử...

Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen với tia ánh sáng tím thì tia có tích điện phôtôn nhỏ tuổi nhất là tia

A. tia nắng tím.

B. hồng ngoại

C. Rơnghen

D. tử ngoại


Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen với tia ánh sáng tím thì tia có năng lượng photon bé dại nhất là tia:

A.Ánh sáng sủa tím

B. Hồng ngoại

C. Rơnghen

D. Tử ngoại


Nếu sắp tới xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia nắng nhìn thấy theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần của bước sóng thì ta bao gồm dãy sau: A. Tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, tia nắng nhìn thấy C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia mặt trời D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn...

Nếu chuẩn bị xếp những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh nắng nhìn thấy theo máy tự tăng vọt của bước sóng thì ta có dãy sau:

A.

Xem thêm: Search results soi kèo celtic vs ferencvaros, 21h30 ngày 19/10

tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

B. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh nắng nhìn thấy

C. tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy


Đáp án C

Ta có thứ tự tăng vọt của quá trình sóng trong số miền sóng điện từ là: tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại; sóng vô đường điện


Nếu sắp xếp những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh nắng nhìn thấy theo thứ tự tăng dần đều của cách sóng thì ta gồm dãy sau: A. Tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen B.tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy C.tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia nắng nhìn...

Nếu sắp tới xếp những tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo đồ vật tự tăng vọt của bước sóng thì ta bao gồm dãy sau:

A. tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

B.tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, tia nắng nhìn thấy

C.tia Rơnghen, tia tử ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh nắng nhìn thấy


Đáp án C

Ta bao gồm thứ tự tăng vọt của quá trình sóng trong số miền sóng điện từ là: tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh nắng nhìn thấy; tia hồng ngoại; sóng vô con đường điện.


Ánh sáng có bước sóng 3. 10 - 7 m thuộc một số loại tia nào ?

A. Tia hồng ngoại. B. Tia tím.

C. Tia tử ngoại. D. Tia X.


Có tứ bức xạ. ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Những bức xạ này được sắp xếp theo trang bị tự bước sóng tăng nhiều là A. Tia X, tia nắng nhìn thấy, tia γ , tia mặt trời B.tia γ , tia X, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy C. Tia γ , tia X, ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại D. Tia γ , tia nắng nhìn thấy, tia X, tia hồng...

Có tứ bức xạ. Tia nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Các bức xạ này được thu xếp theo máy tự cách sóng tăng dần là

A. tia X, ánh nắng nhìn thấy, tia γ , tia hồng ngoại

B.tia γ , tia X, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy

C. tia γ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. tia γ , ánh nắng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại


Có tư bức xạ. ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Các bức xạ này được thu xếp theo máy tự bước sóng tăng dần đều là. A. Tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ , tia mặt trời B. Tia γ , tia X, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy C. Tia γ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia mặt trời D. Tia γ , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng...

Có tư bức xạ. Tia nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Những bức xạ này được bố trí theo vật dụng tự bước sóng tăng nhiều là.

A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ , tia hồng ngoại

B. tia γ , tia X, tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy

C. tia γ , tia X, ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. tia γ , tia nắng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại


Có bốn bức xạ. ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Các bức xạ này được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự bước sóng tăng dần đều là. A. Tia X, ánh nắng nhìn thấy, tia , tia hồng ngoại. B. Tia , tia X, tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy. C. Tia , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại. D. Tia , ánh nắng nhìn thấy, tia X, tia hồng...

Có tứ bức xạ. ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Các bức xạ này được sắp xếp theo đồ vật tự cách sóng tăng mạnh là.

A. Tia X, tia nắng nhìn thấy, tia

*
, tia hồng ngoại.

B. Tia

*
, tia X, tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy.

C. Tia

*
, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

D. Tia

*
, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên