Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 4: những nước Đông phái mạnh Á cùng Ấn Độ gồm đáp án vừa đủ các cường độ giúp các em ôn trắc nghiệm lịch sử 12 bài xích 4.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 4


Trắc nghiệm lịch sử 12 các nước Đông phái mạnh Á với Ấn Độ

Bài giảng Lịch sử 12 các nước Đông nam giới Á với Ấn Độ

Câu hỏi nhấn biết

Câu 1: trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông nam giới Á bị biến thành thuộc địa của


Đáp án: D

Giải thích: trong chiến tranh thế giới thứ hai, những nước Đông phái mạnh Á bị biến thành thuộc địa của Nhật bạn dạng (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr25)


Câu 2: team 5 nước gây dựng ASEAN gồm những nước

A. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Mianma.

B. Malaixia, Philippin. Thái Lan, Singapo, Mianma.

C. Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan, Mianma, Philippin.


Đáp án: D

Giải thích: nhóm 5 nước gây dựng ASEAN gồm các nước: Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo (SGK lịch sử hào hùng 12, tr29)


Câu 3: Nước Lào tuyên bố tự do vào thời gian nào?

A. Mon 8/1945.

B. Tháng 9/1945.

C. Mon 10/1945.

D. Tháng 11/1945.

Hiển thị câu trả lời

Câu 4: Nước nào dưới đây ở Đông phái mạnh Á trở thành 1 trong những bốn “con rồng ghê tế” châu Á nửa sau chũm kỷ XX?

A. Malaixia.

B. Singapo.

C. Philippin.

D. Thái Lan.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích: Singapo là một trong trong tứ “con rồng kinh tế” châu Á nửa sau cố kỷ XX (SGK lịch sử 12, tr29)


Câu 5: team 5 nước tạo nên ASEAN gửi sang tiến hành chiến lược kinh tế tài chính hướng nước ngoài vào thời hạn nào?

A. Những năm 50 – 60 của thế kỷ XX.

B. Thập niên 60 – 70 của cụ kỷ XX.

C. Những năm 70 – 80 của rứa kỷ XX.

D. Những năm 80 – 90 của nắm kỷ XX.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:Thập niên 60 – 70 của nỗ lực kỷ XX, nhóm 5 nước tạo nên ASEAN chuyển sang thực hiện chiến lược tài chính hướng nước ngoài (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr23).


Câu 6: Sự khiếu nại nào sau đây khắc ghi sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A. Xã hội ASEAN được thành lập (2015).

B. Ký kết Hiệp mong Bali (1976)

C. Vn gia nhập ASEAN (1995).

D. Ký kết Hiến chương ASEAN (2007).

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:Hiệp định Ba-li (1976) được kí kết đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức triển khai ASEAN (SGK lịch sử 12, tr31).


Câu 7: Năm 1967, Hiệp hội những nước Đông nam giới Á (ASEAN) ra đời tại

A. Giacácta (Inđônêxia).

B. Băng cốc (Thái Lan).

C. Kuala Lumpur (Malaixia).

D. Malina (Philippin).

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1967, Hiệp hội các nước Đông nam giới Á (ASEAN) ra đời tại Băng cốc (Thái Lan) - SGK lịch sử dân tộc 12, tr31.


Câu 8: Năm 1984 tổ quốc nào ở Đông nam giới Á kéo ASEAN ?

A. Lào.

B. Mianma.

C. Việt Nam.

D. Brunây.

Hiển thị lời giải

Câu 9: Sau chiến tranh nhân loại thứ hai, cuộc chống chọi giành chủ quyền của quần chúng. # Ấn Độ đặt bên dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng cùng hòa.

B. Đảng Dân chủ.

C. Đảng Quốc đại.

D. Đảng cùng sản.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: Sau chiến tranh trái đất thứ hai, cuộc đấu tranh giành chủ quyền của quần chúng. # Ấn Độ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại (SGK lịch sử dân tộc 12, tr33).


Câu 10: từ nửa thập niên 90 của ráng kỷ XX, Ấn Độ đổi thay nước xuất khẩu gạo đứng hàng đồ vật ba nhân loại là dựa vào tiến hành

A. Cuộc “cách mạng xanh”.

B. Cuộc “cách mạng công nghiệp”.

C. Cuộc “cách mạng hóa học xám”.

D. Cuộc “cách mạng công nghệ – kỹ thuật”.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, Ấn Độ biến chuyển nước xuất khẩu gạo đứng hàng máy ba trái đất là nhờ thực hiện cuộc “cách mạng xanh” (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr34).


Câu 11: Ấn Độ thiết yếu thức tùy chỉnh cấu hình quan hệ ngoại giao với vn vào thời hạn nào?

A. Năm 1950.

B. Năm 1970.

C. Năm 1972.

D. Năm 1975.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: Ấn Độ chính thức cấu hình thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam vào năm 1972 (SGK lịch sử dân tộc 12, tr34).


Câu 12: giữa những năm 80 của nạm kỷ XX, Ấn Độ đứng hàng thiết bị mười nhân loại về

A. Cấp dưỡng công nghiệp.

B. Phân phối nông nghiệp.

C. Tiếp tế phần mềm.

D. Phân phối hàng tiêu dùng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: giữa những năm 80 của ráng kỷ XX, Ấn Độ đứng hàng lắp thêm mười nhân loại về phân phối công nghiệp (SGK lịch sử dân tộc 12, tr34).


Câu hỏi thông hiểu

Câu 13. phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình đấu tranh giành tự do của các nước Đông nam Á?

A. Trước Chiến tranh quả đât thứ hai, Đông phái nam Á là trực thuộc địa của Nhật Bản.

B. Nhật đầu hàng liên minh là thời cơ cho những nước nổi dậy giành chủ yếu quyền.

C. Sau CTTG thiết bị hai, những nước sinh hoạt Đông nam giới Á bị thực dân Âu – Mỹ tái chiếm.

D. Năm 1954, cuộc nội chiến chống Pháp của 3 nước Đông Dương chiến hạ lợi.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: Trước Chiến tranh trái đất thứ hai, những nước Đông nam giới Á (trừ Thái Lan) là trực thuộc địa của các nước tư bạn dạng Âu – Mĩ (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr25)


Câu 14: Hiệp hội những nước Đông phái nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Các nước phát triển trong đk khó khăn.

B. Các nước bị chiến tranh phá hủy nặng nề.

C. Những nước không giành được độc lập.

D. Kinh tế tài chính các nước tất cả sự cải cách và phát triển thần kì.

Hiển thị câu trả lời

Câu 15: sắp xếp theo trình tự thời hạn gia nhập tổ chức ASEAN của rất nhiều nước ngơi nghỉ Đông phái nam Á ?

A. Việt Nam, Lào, Campuchia, Brunây, Mianma.

B. Mianma, Việt Nam, Lào, Campuchia, Brunây.

C. Brunây, Việt Nam, Lào, Mianma, Campuchia.

D. Lào, Campuchia, Mianma, Việt Nam, Brunây.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

- Brunây ra nhập ASEAN vào thời điểm năm 1984.

- nước ta ra nhập ASEAN vào năm 1995

- Lào cùng Mianma ra nhập ASEAN vào năm 1997

- Campuchia ra nhập ASEAN vào năm 1999.


Câu 16: cơ hội để các nước Đông nam Á nổi dậy giành tổ chức chính quyền (1945) là

A. Nhật đầu hàng liên minh (8/1945).

B. Inđônêxia tuyên bố thành lập nước cùng hòa (8/1945).

C. Nước ta tiến hành Tổng khởi nghĩa (8/1945).

D. Lào tuyên bố hòa bình (10/1945).

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích: thời cơ để các nước Đông phái mạnh Á nổi lên giành chính quyền (1945) là Nhật đầu hàng liên minh (8/1945) - SGK lịch sử hào hùng 12, tr25.


Câu 17: Ý nghĩa cơ phiên bản của hiệp định Viên Chăn (1973) sinh sống Lào là

A. Dứt cuộc kháng chiến kháng mỹ của Lào.

B. Buộc Mỹ nên rút quân ngoài Lào.

C. Lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc ở Lào.

D. Mỹ công nhận nền hòa bình của Lào.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích: Ý nghĩa cơ bạn dạng của hiệp nghị Viên Chăn (1973) sống Lào là lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc bản địa ở Lào - SGK lịch sử 12, tr27.


Câu 18: Sự kiện nào tiếp sau đây có chân thành và ý nghĩa đưa Lào cách sang thời kỳ new – tạo và cách tân và phát triển đất nước?

A. Lào tuyên bố hòa bình (10/1945).

B. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ (1954) công nhận tự do và trọn vẹn lãnh thổ của Lào.

C. Nước cùng hòa Dân chủ nhân dân Lào được thành lập (12/1975).

D. Mỹ ký kết Hiệp định Viên Chăn năm 1973 tiến hành hòa hợp dân tộc bản địa ở Lào.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:Sự kiện: nước cộng hòa Dân người chủ dân Lào được thành lập (12/1975) đã đưa Lào cách sang thời kỳ bắt đầu – xuất bản và phân phát triển non sông (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr27)


Câu 19: Sự kiện nào sau đây lưu lại cuộc phòng chiến kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc của nhân dân Campuchia kết thúc?

A. Chính quyền Xihanuc bị lật đổ (1970).

B. Hà thành Phnômpênh được giải phóng (1975).

C. Tập đoàn Khơme đỏ bị tiêu diệt (1979).

D. Nước cùng hòa quần chúng Campuchia được thành lập và hoạt động (1979).

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:Sự kiện thành phố hà nội Phnômpênh được hóa giải (1975) đã đánh dấu cuộc phòng chiến chống mỹ của dân chúng Campuchia hoàn thành (SGK lịch sử 12, tr28).


Câu 20: Sự kiện nào tiếp sau đây đánh dấu kết thúc chế độ khử chủng tộc của tập đoàn lớn Khơme đỏ sống Campuchia?

A. Cuộc kháng chiến chống Mỹ hoàn thành năm 1975.

B. Nước cùng hòa quần chúng. # Campuchia ra đời năm 1979.

C. Hiệp định hòa bình về Campuchia năm 1991.

D. Vương quốc Campuchia được thành lập và hoạt động năm 1993.

Hiển thị câu trả lời

Câu 21: Nội dung chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN sau khi giành chủ quyền là

A. Thực hiện công nghiệp hóa sửa chữa thay thế nhập khẩu.

B. Mở cửa nền tài chính thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

C. Tăng cường xuất khẩu mặt hàng hóa.

D. Phát triển ngoại thương, mậu dịch.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: ngôn từ chiến lược kinh tế hướng nội của tập thể nhóm 5 nước gây dựng ASEAN sau thời điểm giành chủ quyền là tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (SGK lịch sử hào hùng 12, tr29).


Câu 22: hạn chế của chiến lược chiến lược tài chính hướng nội mà nhóm 5 nước gây dựng ASEAN thực hiện trong số những năm 50 – 60 của cầm kỷ XX là gì ?

A. Thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ.

B. Phụ thuộc vào vào vốn và thị phần bên ngoài.

C. Tình trạng chi tiêu bất đúng theo lý, thiếu vốn.

D. Sự tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt giữa những nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:Hạn chế của chiến lược chiến lược kinh tế hướng nội nhưng mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện trong những năm 50 – 60 của thay kỷ XX là: thiếu hụt vốn, nguyên vật liệu và công nghệ (SGK lịch sử dân tộc 12, tr29)


Câu 23: Ý làm sao không đề nghị là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

B. Không can thiệp vào quá trình nội bộ của nhau.

C. Giải quyết các tranh chấp bằng phương thức hòa bình.

D. Tầm thường sống chủ quyền với sự tốt nhất trí của 5 nước tạo nên ASEAN.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: phổ biến sống tự do với sự nhất trí của 5 nước gây dựng ASEAN – không hẳn là nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức ASEAN (SGK lịch sử 12, tr31).


Câu 24: Sự khiếu nại nào sau đây khắc ghi Pháp công nhận tự do chủ quyền, thống độc nhất vô nhị và trọn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương?

A. Thành công Điện Biên che năm 1954.

B. Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

C. Hiệp định Viên Chăn năm 1973.

D. Hiệp định Pari năm 1973.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: Với thành công của chiến dịch Điện Biên tủ năm 1954 ở vn buộc thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, kí kết hiệp định Giơnever dứt chiến tranh và công nhận nền độc lập tự do thống tuyệt nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước ngơi nghỉ Đông Dương. SGK lịch sử dân tộc 12, tr27,28.


Câu hỏi vận dụng

Câu 25: cơ hội chủ yếu của việt nam từ khi gia nhập ASEAN đến lúc này là

A. Hòa hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống và giải quyết và xử lý các sự việc nóng của khu vực vực.

B. Bức tốc khả năng đối đầu và cạnh tranh với những nước trong khu vực và chũm giới.

C. Giúp giữ lại gìn bản sắc văn hóa truyền thống cuội nguồn dân tộc.

D. Góp phần bảo vệ toàn vẹn độc lập lãnh thổ.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:Khi nước ta tham gia vào tổ chức triển khai ASEAN đã giúp nước ta bức tốc và không ngừng mở rộng các quan hệ hữu nghị, hợp tác ký kết trên các nghành nghề dịch vụ về kinh tế, văn hóa và tạo phương pháp cho việc giải quyết và xử lý các vụ việc nóng của khoanh vùng như sự việc về tranh chấp trên biển khơi đông…


Câu 26: Sự kiện nào sau đây đánh dấu thành công to bự của dân chúng Ấn Độ vào cuộc đương đầu chống thực dân Anh?

A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh Bombay (2/1946).

B. Cuộc bãi công của 40 vạn người công nhân Cancutta (2/1947).

C. Hai công ty nước từ bỏ trị Ấn Độ và Pakixtan được ra đời (8/1947).

D. Ấn Độ tuyên bố chủ quyền và thành lập nước cùng hòa (1/1950).

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:Ấn Độ tuyên bố tự do và ra đời nước cộng hòa (1/1950) đã lưu lại sự chiến thắng to lớn của quần chúng Ấn Độ, xuất hiện thời kì xây dựng và phân phát triển tổ quốc cho Ấn Độ. SGK lịch sử vẻ vang 12, tr34.


Câu 27: chính sách đối ngoại rất nổi bật của Ấn Độ từ sau khoản thời gian giành độc lập là

A. Thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực.

B. Tăng tốc chạy đua vũ trang.

C. Không ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa thế giới.

D. Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với những nước trên chũm giới.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích: chế độ đối ngoại rất nổi bật của Ấn Độ từ sau khi giành độc lập là thực hiện chế độ hòa bình, trung lập tích cực và lành mạnh (SGK lịch sử hào hùng 12, tr34).


Câu 28: Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên hợp quốc?

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của những nước.

Xem thêm: Xem Hơn 100 Ảnh Về Hình Vẽ Trái Cây Cute, Mách Bạn Hơn 105 Vẽ Hình Trái Cây Cute Mới Nhất

B. Không can thiệp vào quá trình nội bộ của những nước.

C. Không sử dụng hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực so với nhau.

D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương thức hòa bình.

Hiển thị giải đáp

Câu 29: nội dung nào sau đây không phản nghịch ánh chế độ đối nước ngoài của Ấn Độ từ sau khoản thời gian giành được độc lập cho tới nay?

A. Thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực.

B. Ủng hộ trào lưu đấu tranh giành tự do dân tộc trên cố kỉnh giới.

C. Gia nhập sáng lập trào lưu không liên kết.

D. Tiến hành chạy đua thiết bị với những cường quốc.

Hiển thị đáp án

Câu 30. Điểm tương đồng của lịch sử hào hùng 3 nước Đông Dương trường đoản cú 1945-1975 là

A. Cùng giành chiến thắng và tuyên bố hòa bình nă 1945.

B. đánh bại trận chiến tranh thôn tính của Pháp, Mĩ..

C. Thực hiện kháng chiến kháng Mĩ cùng thời điểm.

D. Dia nhập tổ chức hiệp hội cộng đồng các quốc gia Đông nam Á cùng thời điểm.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:Trong quy trình đấu tranh giành hòa bình của nhân dân 3 nước Đông Dương tất cả điểm tương đương là đều đánh bại các trận đánh tranh xâm lược của thực dân Pháp cùng đế quốc Mĩ.


Câu 31: Hãy cho thấy thêm đường lối đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành độc lập?

A. Chế độ hòa bình trung lập tích cực.

B. Không ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên nuốm giới.

C. Tham gia các liên minh thiết yếu trị quân sự.

D. Chạy đua thiết bị để bảo đảm lãnh thổ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:- sau khi giành độc lập, Ấn Độ thực hiện chính sách đối nước ngoài hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn luôn cỗ vũ cuộc tranh đấu giành hòa bình của các dân tộc.


Câu 32: Từ trong những năm 90 của cầm kỉ XX, Ấn Độ đang trở thành một vào nhữngnước sản xuất phần mềm lớn nhất quả đât nhờ cuộc cách mạng nào?

A. Biện pháp mạng xanh

B. Bí quyết mạng trắng

C. Cách mạng khoa học- công nghệ

D. Giải pháp mạng hóa học xám

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:- Cuộc “cách mạng chất xám” ban đầu từ trong thời gian 90 của chũm kỉ XX đã chuyển Ấn Độ trở thành trong số những nước sản xuất phần mềm lớn nhất núm giới.


Câu 33: “Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đặt ra và tiến hành đã manglại đến Ấn Độ quyền lợi và nghĩa vụ gì?

A. Quyền độc lập

B. Quyền trường đoản cú quyết

C. Quyền phân lập

D. Quyền từ trị

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:- mang dù tổ quốc bị chia giảm nhưng phương pháp Maobáttơn đã mang đến một cách tiến bự trong cuộc chiến đấu giành tự do của Ấn Độ là từ bỏ chỗ là 1 trong những vùng ở trong địachịu sự cai quản trực tiếp của thực dân Anh, Ấn Độ đang giành được quyền từ bỏ trị


Câu 34: Điểm giống nhau giữa trào lưu giành chủ quyền của Ấn Độ cùng Xingapotừ sau chiến tranh quả đât thứ nhì (1939-1945) là

A. Cùng ngăn chặn lại thực dân Anh và giành được hòa bình năm 1950

B. Đấu tranh vũ trang duy trì vai trò quyết định

C. Đấu tranh thiết yếu trị đưa lại thắng lợi triệt để

D. Đấu tranh từ bỏ thấp mang lại cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:- Điểm giống nhau giữa phong trào giành độc lập của Ấn Độ cùng Xingapo trường đoản cú sau chiến tranh nhân loại thứ nhì (1939-1945) là đấu tranh từ thấp mang đến cao, từ tự trị đi cho độclập trả toàn.Cụ thể làm việc Ấn Độ:- từ trị: tính từ thời gian thực dân Anh tiến hành phương án Maobatton.- từ bỏ tự trị đến chủ quyền hoàn toàn: cuộc tranh đấu của quần chúng. # Ấn Độ sau “phươngán Maobáttơn” mang lại năm 1950.


Câu 35: Từ công cuộc xây dựng non sông của Ấn Độ, Việt Nam hoàn toàn có thể rút rabài học tập gì đến công cuộc đổi mới đất nước?

A. Đẩy mạnh dạn cách mạng xanh nhằm xuất khẩu lúa gạo

B. Đẩy mạnh cách mạng đầu óc để xuất khẩu phần mềm

C. Ứng dụng đa số thành tựu Khoa học- kinh nghiệm vào sản xuất

D. Nâng cấp trình độ dân trí nhằm khai thác phải chăng nguồn tài nguyên

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:- một trong những nguyên nhân dẫn tới các thành tựu tỏa nắng của Ấn Độ trong công việc xây dựng đất nước đó là áp dụng những thành tích khoa học tập - kĩ thuậtvào sản xuất. Việt Nam có thể vận dụng bài học này vào công cuộc thay đổi củamình. Ửng dụng công nghệ – kỹ năng vào sản xuất để giúp đỡ Việt Nam nâng cao đượcnăng suất, chất lượng, hạ giá cả sản phẩm từ đó nâng cao sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của nềnkinh tế.


Câu 36: Nội dung nào sau đây không yêu cầu là ngôn từ của chiến lược kinh tế tài chính hướng ngoại mà lại nhóm năm nước gây dựng ASEAN tiến hành từ những năm 60 - 70 thay kỉ XX?

A. Triển khai “mở cửa” nền tởm tế.

B. Lấy thị trường trong nước làm điểm dựa để cách tân và phát triển sản xuất.

C. Triệu tập sản xuất sản phẩm & hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

D. Duyên dáng vốn đầu tư và kinh nghiệm của nước ngoài.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:- ngôn từ của chiến lược kinh tế tài chính hướng ngoại cơ mà nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện từ trong những năm 60 - 70 núm kỉ XX: triển khai “mở cửa” nền gớm tế, đắm say vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài, triệu tập sản xuất sản phẩm & hàng hóa để xuất khẩu, cải tiến và phát triển ngoại thương.


Câu 37:Biến đổi tích cực đặc biệt quan trọng đầu tiên của những nước Đông phái nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhị là gì?

A. Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập.

B. Các nước gồm tốc độ phát triển khá nhanh.

C. Sự ra đời của khối ASEAN.

D. Mở rộng hợp tác với những nước Đông Á và EU.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:- đổi khác tích cực đặc biệt đầu tiên của các nước Đông phái mạnh Á sau Chiến tranh trái đất thứ nhì là từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập


Câu 38: Từ cuối thập kỉ 70 cho giữa thập kỉ 80, quan hệ giữa những nước ASEAN với những nước Đông Dương như thế nào?

A.Căng thẳng, đối đầu

B.Đối thoại, hòa dịu

C.Đồng minh thân cận

D.Hợp tác cùng phát triển

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:- vì chưng “vấn đề Campuchia”, từ cuốithập kỉ 70 mang lại giữa thập kỉ 80, quan hệ giữa những nước ASEAN với những nước Đông Dương sống trong chứng trạng đối đầu, căng thẳng


Câu 39: Hãy chọn câu trả lời đúng để hoàn thành xong đoạn tứ liệu về tổ chức triển khai ASEAN: “Mục tiêu của ASEAN là cách tân và phát triển ... (1) và... (2) thông qua những cố gắng hợp tác phổ biến giữa những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và định hình khu vực”.

A.(1) tởm tế, (2) làng hội

B.(1) khiếp tế, (2) bao gồm trị.

C.(1) an ninh, (2) chính trị

D.(1) tài chính (2) văn hóa

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:- mục tiêu của ASEAN là phạt triển tài chính và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác tầm thường giữa những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và bất biến khu vực


Câu 40: Sự kiện vn gia nhập ASEAN (7-1995) đề đạt điều gì trong tình dục giữa các nước ở khu vực Đông phái mạnh Á?

A.Mở ra triển vọng link ở khoanh vùng Đông phái mạnh Á

B.Chứng tỏ sự biệt lập về ý thức hệ rất có thể hòa giải

C.ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- thiết yếu trị

D.Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN càng ngày càng hiệu quả

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:- mặc dù Chiến tranh giá đã xong xuôi từ năm 1989, tuy vậy sự trái lập về ý thức hệ giữa các nước tư phiên bản chủ nghĩa cùng xã hội nhà nghĩa vẫn tồn tại tồn tại. Sự kiện nước ta gia nhập ASEAN (7-1995) đã chứng minh sự trái lập này có thể hòa giải, các nước trong khu vực Đông nam giới Á có thể cùng đứng chung trong một tổ chức.


Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 bao gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 5: những nước châu Phi cùng Mĩ Latinh có đáp án

Trắc nghiệm bài xích 6: Nước Mĩ bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 7: Tây Âu tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 8: Nhật bạn dạng có đáp án

Trắc nghiệm bài 9: quan liêu hệ thế giới trong với sau thời kì cuộc chiến tranh lạnh gồm đáp án

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kỹ năng

87 câu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 4 tất cả đáp án 2023: các nước Đông phái mạnh Á cùng Ấn Độ


tải xuống 30 5.263 26

chiaseyhoc.com xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 bài bác 4: các nước Đông nam giới Á cùng Ấn Độ lựa chọn lọc, có đáp án. Tài liệu tất cả 87 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám quá sát chương trình sgk lịch sử hào hùng 12. Hy vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 4 gồm đáp án này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt công dụng cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn lịch sử hào hùng 12.

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 30 trang

- Số thắc mắc trắc nghiệm: 87 câu

- lời giải & đáp án: bao gồm

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 4 gồm đáp án: các nước Đông phái mạnh Á và Ấn Độ:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12

Bài giảng lịch sử 11 bài 4: các nước Đông phái mạnh Á cùng Ấn Độ

Bài 4: những nước Đông phái mạnh Á cùng Ấn Độ

A.Các nước Đông phái nam Á

Câu 1: Cuộc chiến đấu chống đế quốc Pháp - Mĩ từ năm 1945 - 1975, nhân dân Lào nhận được sự hỗ trợ của tổ quốc nào?

A. Việt Nam

B. Campuchia

C. Inđônêxia

D. Các lực lượng dân công ty trên thế giới

Lời giải: 

Trong quy trình đấu tranh chống đế quốc Pháp - Mĩ từ năm 1945 - 1975, nhân dân Lào nhận ra sự trợ giúp quân tự nguyện Việt Nam.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 2: Cuộc binh cách chống Mĩ của dân chúng Lào từ năm 1955 đến năm 1972 vày lực lượng bao gồm trị nào lãnh đạo?

A. Đảng cùng sản Đông Dương

B. Đảng nhân dân cách mạng Lào

C. Đảng cộng sản Lào

D. Đảng dân chúng Lào

Lời giải: 

Đáp án đề xuất chọn là: D

A. Nhân dân Lào giành được tổ chức chính quyền trong cả nước

B. Chính phủ nước nhà Lào được thành lập, trình làng quốc dân

C. Mĩ kí hiệp đinh Viêng-chăn lặp lại tự do ở Lào

D. Nước cộng hòa dân người sở hữu dân Lào được thành lập

Lời giải: 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Ai là bạn đã tiến hành vận rượu cồn ngoại giao yêu cầu thực dân Pháp kí hiệp cầu trao trả hòa bình cho Campuchia (11/1953)?

A. Xihanúc

B. Xuháctô

C. Xucácnô

D. Xihamôni

Lời giải: 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Nước cùng hòa Dân người chủ sở hữu dân Lào được thành lập và hoạt động do ai đứng đầu?

A. Xuphanuvông

B. Xihanúc

C. Xucácnô

D. Xihamôni

Lời giải: 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Trong những năm 1967 - 1975, tổ chức triển khai ASEAN

A. Chuyển động có công dụng trong việc hỗ trợ các nước cách tân và phát triển kinh tế.

B. Là 1 trong những tổ chức non trẻ, sự hợp tác ký kết trong khu vực còn lỏng lẻo.

C. Mở rộng, hấp thu thêm những thành viên.

D. Là tổ chức hợp tác ghê tế, bao gồm trị lớn, gồm tầm tác động ở thế giới và khu vực.

Lời giải: 

Trong quy trình tiến độ đầu (1967 - 1975), ASEAN là một trong những tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khoanh vùng còn lỏng lẻo, chưa xuất hiện vị trí trên trường quốc tế.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 7: Hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn tư liệu về tổ chức triển khai ASEAN: “Mục tiêu của ASEAN là trở nên tân tiến ... (1) và... (2) trải qua những nỗ lực cố gắng hợp tác thông thường giữa những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực”.

A. (1) ghê tế, (2) buôn bản hội

B. (1) kinh tế, (2) chính trị.

C. (1) an ninh, (2) bao gồm trị

D. (1) tài chính (2) văn hóa

Lời giải: 

Mục tiêu của ASEAN là vạc triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa những nước thành viên, bên trên tinh thần bảo trì hòa bình và định hình khu vực”.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 8: Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là?

A. Phát triển kinh tế và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác phổ biến giữa các nước thành viên.

B. đúng theo tác cải tiến và phát triển có tác dụng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa truyền thống và xã hội.

C. Không ngừng mở rộng quan hệ bắt tay hợp tác với toàn bộ các nước trên nạm giới.

D. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc phía bên ngoài đối với khu vực.

Lời giải: 

Mục tiêu của ASEAN là vạc triển kinh tế và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác thông thường giữa những nước thành viên, trên tinh thần gia hạn hòa bình và định hình khu vực.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 9: Từ trong những năm 90 của cụ kỷ XX cho nay, tổ chức ASEAN đưa trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

A. Hợp tác và ký kết trên lĩnh vực giáo dục.

B. Hợp tác và ký kết trên nghành văn hóa.

C. Bắt tay hợp tác trên nghành du lịch.

D. Hợp tác và ký kết trên nghành kinh tế.

Lời giải: 

Từ trong những năm 90 của cầm cố kỉ XX mang lại nay, tổ chứ ASEAN chuyển giữa trung tâm sang hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, phát hành Đông nam Á thành khu vực hòa bình, định hình và bắt tay hợp tác phát triển.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 10: Hiện nay, quốc gia nào trong khoanh vùng Đông phái mạnh Á vẫn chưa dự vào ASEAN?

A. Đông-ti-mo

B. Brunây

C. Mianma

D. Campuchia

Lời giải: 

Đông-ti-mo là quốc gia mới ra đời từ năm 2002. Hiện nay Đông-ti-mo bắt đầu chỉ là thành viên quan ngay cạnh chứ chưa đồng ý gia nhập ASEAN.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 11: Trong trong thời điểm 1954 -1970, Campuchia đã triển khai đường lối đối ngoại như thế nào?

A. Trung lập

B. Hòa bình, trung lập

C. Đối đầu cùng với Mĩ

D. Đối đầu với team nước sáng lập ASEAN

Lời giải: 

Từ năm 1954 đến đầu năm mới 1970, chính phủ Xihanúc triển khai đường lối hòa bình, trung lập, ko tham gia bất cứ khối liên minh quân sự chiến lược hoặc thiết yếu trị nào, đón nhận viện trợ từ các phía, không tồn tại điều kiện ràng buộc.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 12: Những thành viên sáng lập cộng đồng các giang sơn Đông nam giới Á (ASEAN) trong những năm 1967 bao gồm

A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaixia, Philippin

B. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia

C. Xingapo, Inđônêxia, Thái Lan, Brunây, Mianma

D. Philippin, Mianma, Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo

Lời giải: 

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 13: Từ cuối thập kỉ 70 mang lại giữa thập kỉ 80, mối quan hệ giữa những nước ASEAN với những nước Đông Dương như thế nào?

A. Căng thẳng, đối đầu

B. Đối thoại, hòa dịu

C. Đồng minh thân cận

D. Hợp tác cùng phát triển

Lời giải: 

Do “vấn đề Campuchia”, tự cuốithập kỉ 70 đến giữa thập kỉ 80, quan hệ giữa các nước ASEAN với các nước Đông Dương ngơi nghỉ trong chứng trạng đối đầu, căng thẳng.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 14: Sự khởi sắc của ASEAN trong vượt trình chuyển động được khắc ghi bằng hiệp mong nào?

A. Tuyên ba ZOPFAN

B. Hiệp mong hòa bình, thân thiện

C. Hiệp ước thân thiện và thích hợp tác

D. Tuyên cha Bali

Lời giải: 

Sự có nét của ASEAN được ghi lại từ hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) mon 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ký kết ở Đông nam Á (gọi tắt là Hiệp cầu Bali).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 15: Trong những năm 1967 - 1975, tổ chức triển khai ASEAN

A. Hoạt hễ có công dụng trong việc hỗ trợ các nước trở nên tân tiến kinh tế.

B. Là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác và ký kết trong khoanh vùng còn lỏng lẻo.

C. Mở rộng, hấp thu thêm những thành viên.

D. Là tổ chức hợp tác gớm tế, thiết yếu trị lớn, có tầm tác động ở nước ngoài và khu vực.

Lời giải: 

Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác ký kết trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 16: Hãy chọn câu trả lời đúng để hoàn thiện đoạn bốn liệu về tổ chức ASEAN: “Mục tiêu của ASEAN là cách tân và phát triển ... (1) và... (2) thông qua những cố gắng hợp tác tầm thường giữa những nước thành viên, trên tinh thần gia hạn hòa bình và bình ổn khu vực”.

A. (1) tởm tế, (2) xã hội

B. (1) tởm tế, (2) chủ yếu trị.

C. (1) an ninh, (2) chủ yếu trị

D. (1) kinh tế (2) văn hóa

Lời giải: 

Mục tiêu của ASEAN là phân phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những cố gắng hợp tác bình thường giữa những nước thành viên, bên trên tinh thần bảo trì hòa bình và định hình khu vực”.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 17: Mục tiêu hoạt động vui chơi của tổ chức ASEAN là?

A. Phát triển tài chính và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác thông thường giữa các nước thành viên.

B. Hợp tác cải cách và phát triển có công dụng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa truyền thống và làng mạc hội.

C. Mở rộng quan hệ bắt tay hợp tác với toàn bộ các nước trên cố giới.

D. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc phía bên ngoài đối với khu vực vực.

Lời giải: 

Mục tiêu của ASEAN là phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực cố gắng hợp tác phổ biến giữa những nước thành viên, trên tinh thần bảo trì hòa bình và ổn định khu vực.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 18: Từ trong thời điểm 90 của vắt kỷ XX cho nay, tổ chức triển khai ASEAN gửi trọng tâm chuyển động sang nghành nào?

A. Hợp tác trên nghành nghề dịch vụ giáo dục.

B. Hợp tác trên nghành nghề dịch vụ văn hóa.

C. Hợp tác trên nghành du lịch.

D. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

Lời giải: 

Từ những năm 90 của nuốm kỉ XX mang đến nay, tổ chứ ASEAN chuyển trọng tâm sang chuyển động hợp tác trong nghành kinh tế, xây dựng Đông nam Á thành khu vực hòa bình, định hình và hợp tác phát triển.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 19: Hiện nay, đất nước nào trong khu vực Đông phái nam Á vẫn chưa kéo ASEAN?

A. Đông-ti-mo

B. Brunây

C. Mianma

D. Campuchia

Lời giải: 

Đông-ti-mo là nước nhà mới thành lập từ năm 2002. Bây chừ Đông-ti-mo mới chỉ là thành viên quan gần cạnh chứ chưa thừa nhận gia nhập ASEAN.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 20: Việt Nam kéo ASEAN vào thời gian nào?

A. 1992

B. 1994

C. 1995

D. 1996

Lời giải: 

Đáp án nên chọn là: C

Câu 21: Đâu là yếu hèn tố ra quyết định làm bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở Đông nam giới Á sau chiến tranh nhân loại thứ hai (1939 - 1945)?

A. Sự đại bại của phát xít Nhật

B. Sự suy yếu của những nước thực dân

C. Sự cổ vũ của trào lưu cách mạng cụ giới

D. Mâu thuẫn dân tộc cải tiến và phát triển gay gắt

Lời giải: 

Trong trong những năm chiến tranh quả đât thứ hai (1939 - 1945), ở những nước Đông phái mạnh Á, xích míc xã hội phát triển gay gắt, trong các số đó chủ yếu là xích míc dân tộc. Nhân tố chủ quan đóng vai trò là yếu tố quyết định, còn lại bối cảnh quả đât chỉ là yếu đuối tố khách quan, sản xuất điều kiện thuận tiện cho trào lưu giải phóng dân tộc bùng nổ.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 22: Sự khiếu nại phát xít đầu hàng đồng minh (8/1945) vẫn tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông nam Á

A. Đứng lên đấu tranh và nhiều nước giành được chủ quyền dân tộc

B. Làm phương pháp mạng thành công và ra đời các nước cộng hòa

C. Đứng lên đấu tranh và toàn bộ các nước Đông phái nam Á đang giành được chủ quyền dân tộc

D. Tự tuyên tía là các quốc gia độc lập

Lời giải: 

Trước chiến tranh nhân loại thứ 2, đa số các nước Đông nam giới Á là trực thuộc địa của những đế quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan). Vào chiến tranh trái đất thứ 2, những nước Đông nam giới Á đều biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Nhân thời cơ Nhật đầu mặt hàng Đông minh, từ giữa tháng 8/1945 các nước đã nổi lên giành độc lập hoặc giải phóng được phần nhiều lãnh thổ như: Indonexia, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mã Lai…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Từ năm 1970 mang đến năm 1975, quần chúng Campuchia phải triển khai cuộc nội chiến chống Mĩ xâm lược là do

A. Campuhia khiến xung tự dưng biên giới của thailand - liên minh của Mĩ

B. Mĩ điều khiển thế lực tay sai lật đổ chính phủ nước nhà Xihanúc, xâm lấn Campuchia

C. Campuchia lên án Mĩ thành lập khối quân sự SEATO làm việc Đông nam Á

D. Chính phủ Xihanúc tiến hành đường lối hoà bình, trung lập

Lời giải: 

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 24: Tại sao đội 5 nước sáng lập ASEAN lại gửi từ chiến lược kinh tế tài chính hướng nội lịch sự chiến lược kinh tế hướng ngoại?

A. Do chiến lược kinh tế hướng nội hạn chế chế

B. Do tác động ảnh hưởng của xu thế thế giới hóa

C. Do ý muốn tranh thủ sự viện trợ của Mĩ

D. Do tác động ảnh hưởng của xu thế links khu vực

Lời giải: 

Chiến lược kinh tế hướng nội đã biểu lộ những giảm bớt trong quy trình thực hiện: thiếu hụt vốn, nguyên liệu, công nghệ; ngân sách cao dẫn đến làm thấm tháp lỗ, tệ tham nhũng, quan liêu phạt triển; đời sống tín đồ lao rượu cồn còn khó khăn khan, chưa giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng với công bình xã hội.

Để tương khắc phục hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, từ trong thời gian 60 – 70 trở đi, team 5 nước tạo nên ASEAN đã gửi sang chiến lược công nghiệp hóa mang xuất khẩu thống trị đạo (chiến lược tài chính hướng ngoại).

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải giảm bớt của chiến lược kinh tế tài chính hướng nội?

A. Thiếu vốn, vật liệu và công nghệ

B. Tệ tham nhũng, quan liêu phạt triển, đời sống quần chúng còn những khó khăn.

C. Chưa giải quyết và xử lý được vấn đề tăng trưởng kinh tế, công bình xã hội.

D. Đầu bốn bất đúng theo lý.

Lời giải: 

Chiến lược kinh tế tài chính hướng nội của tập thể nhóm 5 nước sáng lập ASEAN mang trong mình nhiều hạn chế. Đó là: thiếu hụt vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí cao dẫn đến thua thảm lỗ. Tệ tham nhũng, quan lại liêu vạc triển, đời sống dân chúng còn những khó khăn. Chưa giải quyết được vấn đề tăng trưởng tởm tế, vô tư xã hội.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải tiêu giảm của chiến lược kinh tế hướng ngoại?

A. Phụ nằm trong vốn

B. Lệ ở trong vào thị trường bên ngoài

C. Đầu tứ bất hòa hợp lý

D. Thiếu công nghệ

Lời giải: 

Chiến lược kinh tế hướng ngoại tất cả những tiêu giảm cơ bạn dạng như dựa vào vào vốn và thị trường bên ngoài quá lớn, đầu tư bất đúng theo lý. Còn vấn đề thiếu vốn, nguyên vật liệu và technology là hạn chế của chiến lược kinh tế tài chính hướng nội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Nội dung nào sau đây không phải giảm bớt của chiến lược tài chính hướng ngoại?

A. Phụ ở trong vốn

B. Lệ ở trong vào thị phần bên ngoài

C. Đầu tư bất đúng theo lý

D. Thiếu công nghệ

Lời giải: 

Chiến lược tài chính hướng ngoại bao gồm những tiêu giảm cơ bạn dạng như phụ thuộc vào vào vốn với thị trường phía bên ngoài quá lớn, đầu tư chi tiêu bất phù hợp lý. Còn sự việc thiếu vốn, vật liệu và công nghệ là giảm bớt của chiến lược kinh tế hướng nội.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 28: Thành tựu đặc biệt quan trọng nhất của tổ chức ASEAN trong thập niên 90 của cố kỉnh kỉ XX là

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

B. Thành lập xã hội ASEAN.

C. Ký hiệp ước thân mật và thích hợp tác.

D. Phát triển và mở rộng thành viên.

Lời giải: 

Trong những năm 90 của cố kỉnh kỉ XX, vào bối cảnh quốc tế và khu vực vực có rất nhiều thuận lợi, những nước ASEAN đang có quá trình mở rộng lớn thành viên từ bỏ ASEAN 6 thành ASEAN 10. Đây là thành tự đặc trưng nhất của ASEAN vào thập kỉ này, lộ diện chương bắt đầu cho sự cải cách và phát triển của ASEAN.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 29: Nguyên nhân đa phần dẫn cho tới sự thành lập của hiệp hội các nước nhà Đông phái nam Á (1967)?

A. Yêu ước hạn chế tác động của những nước béo vào khu vực

B. Nhu cầu bắt tay hợp tác cùng vạc triển

C. Ảnh hưởng trọn của xu thế link khu vực

D. Yêu mong ngăn chặn tác động của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực

Lời giải: 

Sau lúc giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng kinh tế trong toàn cảnh đầy khó khăn khăn, những nước Đông nam giới Á ý muốn hợp tác, links với nhau để thuộc phát triển. Đây là yếu tố quyết định dẫn tới sự ra đời của ASEAN. Còn các yếu tố nêu bên trên chỉ là nhân tố khách quan tác động.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 30: Yếu tố nào sau đây không yêu cầu là nguyên nhân thành lập của tổ chức ASEAN?

A. Hạn chế sự ảnh hưởng của những cường quốc bên phía ngoài đối với khu vực.

B. Hợp tác giữa các nước để cùng cả nhà phát triển.

C. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình so với các nước khác.

D. Sự thành lập và chuyển động có công dụng của các tổ chức hợp tác và ký kết mang tính khu vực trên ráng giới.

Lời giải: 

- các đáp án A, B, D: là lý do thành lập tổ chức triển khai ASEAN.

- Đáp án C: các nước gây dựng ASEAN thành lập tổ chức không nhằm mục tiêu thực hiện phương châm này. Phụ thuộc vào kiến thức về các non sông tiêu biểu, trên đây là chế độ của các nước lớn, đặc biệt là Liên Xô với Mĩ.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 31: Hiệp cầu Bali (2-1976) không khẳng định nguyên tắc như thế nào trong quan hệ giới tính giữa những nước Đông nam giới Á?

A. Tôn trọng độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ

B. Giải quyết tranh chấp bẳng biện pháp hòa bình

C. Chung sống chủ quyền và sự tuyệt nhất trí của các quốc gia

D. Hợp tác cải tiến và phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, buôn bản hội

Lời giải: 

Hiệp cầu Bali (2-1976) xác định những phương pháp cơ bản trong tình dục giữa các nước:

- kính trọng độc lập, độc lập và trọn vẹn lãnh thổ.

- không can thiệp vào các bước nội cỗ của nhau.

- Không áp dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực so với nhau.

- giải quyết các tranh chấp bằng phương án hòa bình.

- phù hợp tác cải cách và phát triển có tác dụng trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa, làng hội.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 32: Nội dung nào chưa phải là nguyên tắc buổi giao lưu của tổ chức ASEAN?

A. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

B. Hợp tác hợp thể về chính trị, đối ngoại, bình yên chung.

C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực cùng với nhau.

D. Không can thiệp vào các bước nội bộ của nhau.

Lời giải: 

- những đáp án A, C, D: đều là nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

- Đáp án B: là mục tiêu hoạt động vui chơi của EU.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 33: Biến đổi quan trọng đặc biệt nhất của khu vực Đông nam giới Á sau chiến tranh nhân loại thứ nhị (1939-1945) là

A. Từ chỗ là ở trong địa của thực dân Âu- Mĩ, số đông các nước vẫn giành lại được độc lập 

B. Từ chỗ hầu hết là ở trong địa của thực dân Âu- Mĩ, các nước vẫn giành lại được độc lập

C. Từ vị trí là phần đa nền kinh tế tài chính kém cải cách và phát triển đã vươn lên đạt nhiều thành tựu rực rỡ

D. Tất cả những nước trong khu vực đã tham gia tổ chức ASEAN

Lời giải: 

Trước chiến tranh trái đất thứ hai, hầu như các tổ quốc Đông nam giới Á hầu hết bị các nước đế quốc thực dân Âu – Mĩ thôn tính (trừ Thái Lan). Vào chiến tranh nhân loại thứ hai, những nước Đông nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau cuộc chiến tranh thế gii máy hai, toàn bộ các quốc gia trong khu vực đều vẫn giành được tự do ở đều mức độ không giống nhau.

Việc giành được độc lập tạo điều kiện cho các nước Đông phái nam Á phi vào xây dựng với phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 34: Biến thay đổi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng nhất của khoanh vùng Đông phái mạnh Á tự sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là?

A. Các nước vươn lên phạt triển kinh tế và đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

B. Từ địa điểm là ở trong địa của thực dân Âu- Mĩ, số đông các nước vẫn giành lại được độc lập

C. Từ chỗ đa số là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, những nước đã giành lại được độc lập

D. Sự thành lập và hoạt động của cộng đồng các đất nước Đông nam giới Á (ASEAN) và những chuyển động có công dụng tích rất của ASEAN.

Lời giải: 

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, phần nhiều các giang sơn Đông nam giới Á đa số bị những nước đế quốc thực dân Âu - Mĩ xâm chiếm (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông nam Á bị trở thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh nhân loại thứ hai, tất cả các quốc gia trong khoanh vùng đều sẽ giành được chủ quyền ở phần đông mức độ khác nhau.

Việc giành được độc lập chính là chuyển đổi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng nhất, tạo điều kiện cho các nước Đông phái nam Á bước vào xây dựng cùng phát triển tổ quốc và thực hiện liên kết quanh vùng (ASEAN).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 35: Sự khác hoàn toàn cơ phiên bản nhất giữa tổ chức Liên thích hợp quốc và ASEAN là gì?

A. Tính chất

B. Mục tiêu hoạt động

C. Nguyên tắc hoạt động

D. Lĩnh vực hoạt động

Lời giải: 

Liên vừa lòng quốc là một trong tổ chức mang tính chất nước ngoài nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh thế giới còn ASEAN chỉ là một trong những tổ chức với tính khoanh vùng ở Đông nam giới Á.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 36: Sự kiện việt nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong tình dục giữa những nước ở khu vực Đông nam giới Á?

A. Mở ra triển vọng links ở khoanh vùng Đông phái nam Á

B. Chứng tỏ sự biệt lập về ý thức hệ có thể hòa giải

C. ASEAN đã trở thành liên minh tởm tế- thiết yếu trị

D. Chứng tỏ sự bắt tay hợp tác giữa những nước ASEAN ngày dần hiệu quả

Lời giải: 

Mặc dù cuộc chiến tranh lạnh đã xong từ năm 1989, tuy vậy sự trái chiều về ý thức hệ giữa những nước tư bản chủ nghĩa cùng xã hội công ty nghĩa vẫn còn tồn tại. Sự kiện vn gia nhập ASEAN (7-1995) đã chứng minh sự trái chiều này hoàn toàn có thể hòa giải, những nước trong khu vực Đông phái nam Á hoàn toàn có thể cùng đứng tầm thường trong một đội chức.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 37: Tại sao trong kim chỉ nam phát triển của ASEAN chủ trương tập trung cải tiến và phát triển kinh tế- văn hóa truyền thống nhưng trong tiến trình 1967-1976, tổ chức đó lại chú trọng đến chuyển động chính trị- quân sự?

A. Do ảnh hưởng tác động của cuộc chiến tranh lạnh

B. Do sự can thiệp của những nước béo vào khu vực vực

C. Do vấn đề Campuchia

D. Do sự việc hạt nhân trên cố kỉnh giới

Lời giải: 

Sự trái lập về kim chỉ nam chiến lược giữa hai cường quốc Xô- Mĩ đã dẫn đến trận chiến tranh lạnh. Đông nam Á là trong những nơi diễn ra cuộc chạm đầu này với bộc lộ là trận chiến tranh xâm lăng Đông Dương của thực dân Pháp (1945-1954) và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam của đế quốc Mĩ (1954-1975). Do đó, mặc dù phương châm phát triển của ASEAN chủ trương tập trung cải cách và phát triển kinh tế- văn hóa nhưng trong quy trình tiến độ 1967-1976, tổ chức đó lại chú trọng đến chuyển động chính trị- quân sự, để gia hạn được nền hòa bình, an toàn của quần thể vực.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 38: Các quyền dân tộc bản địa cơ bản của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần trước tiên được quốc tế công thừa nhận trong văn bản pháp lý nào?

A. Hiệp định Giơnevơ (1954)

B. Hiệp định Pari (1973)

C. Hiệp định Viêng Chăn (1973)

D. Hiệp định Pari (1991)

Lời giải: 

=> hiệp nghị Giơnevơ là văn phiên bản pháp lý quốc tế trước tiên công nhân các quyền dân tộc cơ bản của cha nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 39: Ý nào dưới đây không phải là điểm tương đồng về lịch sử vẻ vang của cả bố nước Đông Dương trong quy trình tiến độ 1945 - 1975?

A. Thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam, Lào và Campuchia đóng góp phần vào sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu bắt đầu và thứ hạng cũ

B. Ba nước tiến hành kháng chiến phòng Pháp và phòng Mĩ thôn tính trở lại

C. Campuchia có 1 thời kì thực hiện chính sách hòa bình, trung lập

D. Sự kết hợp của ba nước góp thêm phần vào thắng lợi của tao loạn chống Pháp, Mỹ

Lời giải: 

Từ năm 1954 mang lại năm 1970, cơ quan chính phủ Xihanuc thực hiện chế độ hòa bình trung lập, ko tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; đón nhận viện trợ từ đa số phía, không có điều kiện ràng buộc. Đây là chính sách chỉ tất cả ở riêng Campuchia quy trình này.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 40: Quyết định làm sao của hội nghị Ianta (2-1945) đang buộc nhân dân những nước Đông phái nam Á phải tiếp tục đứng lên đấu tranh đảm bảo nền tự do của dân tộc bản địa mình?

A. Thống nhất phương châm chung là phá hủy tận gốc nhà nghĩa quân phiệt Nhật Bản

B. Các vùng sót lại của châu Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây

C. Quân team Mĩ chiếm đóng Nhật phiên bản và phái nam Triều Tiên

D. Việc giải tiếp giáp quân Nhật sinh hoạt Đông Dương được giao mang đến quân nhóm Anh vào phía nam vĩ tuyến 16 với quân đội nước trung hoa Dân Quốc vào phía Bắc

Lời giải: 

Tại hội nghị Ianta (2-1945) đang quy định những vùng còn sót lại của châu Á (Đông phá