Bài bao gồm đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 16: trào lưu giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1935 – 1945). Nước vn dân nhà cộng hòa thành lập (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Đội nước ta Tuyên truyền giải hòa quân vị ai làm đội trưởng? cơ hội mới thành lập và hoạt động có bao nhiêu người?

A. Do bè bạn Võ Nguyên giáp - có 36 người. .B. Do bạn hữu Trường Chinh - bao gồm 34 người.C. Do đồng minh Phạm Hùng - bao gồm 35 người.D. Do bằng hữu Hoàng Sâm - tất cả 34 người.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 16

Câu 2:Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập và hoạt động ngày nào?

Câu 3:Đội việt nam Giải phóng quân thành lập và hoạt động dựa trên sự vừa lòng nhất của những tổ chức nào?

A. Vn Tuyên truyền giải hòa quân với team du kích Bắc Sơn.B. Nước ta Tuyên truyền giải tỏa quân với cứu giúp quốc quân.C. Nước ta Tuyên truyền giải tỏa quân với du kích bố Tơ.D. Cứu vớt quốc quân cùng với du kích Thái Nguyễn.

Câu 4:Lực lượng nào thâm nhập vào cuộc binh trở thành Đô Lương (ngày 13 - 1 - 1941)?

A. Đông hòn đảo quân chúng nhân dân.B. Hầu hết là người công nhân và nông dân.C. đa số là nông dân.D. Chỉ tất cả binh lính người việt trong quân nhóm Pháp, không tồn tại quần bọn chúng tham gia.

Câu 5:Bản thông tư "Sửa soạn khởi nghĩa" và lôi kéo nhân dân "Sắm vũ khí xua thù chung" là của:

A. Ban chấp hành Đảng cùng sản Đông Dương.B. Hồ nước Chí Minh.C. Tổng cỗ Việt Minh.D. Cứu vãn quốc quân.

Câu 6:Đoạn văn dưới đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào: “Nếu không xử lý được sự việc dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập tự bởi cho toàn bộ dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi và nghĩa vụ của cỗ phận kẻ thống trị đến vạn năm sau cũng không đòi được ”?

A. Trong họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (tháng 11/ 1939)B. Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (tháng 5/ 1941).C. Vào thư gởi đồng bào toàn nước sau hội nghị Trung ương lần 8.D. Vào lời kêu gọi toàn quốc chống chiến

Câu 7:Hiệp cầu “Phòng thủ tầm thường Đông Dương” được kí thân Nhật cùng Pháp vào trong ngày nào?

A. 23/7/ 1941.B. 29/7/ 1941.C. 7/12/ 1941.D. 10/12/ 1941.

Câu 8:Hội nghị lần 6 (tháng 11 - 1939) của Ban chấp hành trung ương Đảng đã xác minh nhiệm vụ của biện pháp mạng Đông Dương hôm nay là gì?

A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng thống trị lên sản phẩm đầu.B. Chống chủ nghĩa phân phát xít và chống chiến tranh.C. Đặt trọng trách giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 và cấp bách.D. Toàn bộ các trọng trách trên.

Câu 9:Cờ đỏ sao vàng vị ai vẽ mẫu, lần đầu tiên xuất hiện nơi đâu ?

A. Nguyễn Văn Tiến ; khởi nghĩa Thái Nguyên.B. Nguyễn Hữu Tiến ; khởi nghĩa nam giới Kì.C. Nguyễn Hữu Định; khởi nghĩa Bắc Sơn.D. Nguyễn Hữu Đang ; khởi nghĩa Đô Lương.

Câu 10:Chiều ngày 16 - 8 - 1945 theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một tổ Giải phóng quân vày Võ Nguyên gần cạnh chỉ huy, khởi đầu từ Tân Trào về giải phóng tỉnh nào?

A. Hóa giải thị buôn bản Cao Bằng.B. Giải phóng thị xóm Thái Nguyên.C. Giải hòa thị làng Tuyên Quang.D. Giải hòa thị làng mạc Lào Cai.

Câu 11:Để đối phó với tình hình mới, thực dân Pháp đang thực hiện chế độ gì?

A. Mở cửa cho Nhật vào Đông Dương.B. Thẳng tay bầy áp trào lưu cách mạng, thỏa hiệp với Nhật để bầy áp dân chúng ta.C. Thi hành cơ chế “Kinh tế chỉ huy”.D. Tăng các loại thuế cấp 3 lần.

Câu 12:Đến mon 11 - 1939, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?

A. Mặt trận nhân dân làm phản đế Đông Dương.B. Trận mạc dân chủ Đông Dương.C. Trận mạc phản đế, làm phản phong.D. Khía cạnh trận dân tộc bản địa thống độc nhất vô nhị phản đế Đông Dương.

Câu 13:Ai là tín đồ lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương ?

A. Đội Cung.B. Đội Quyền.C. Đội Dương.D. Đội Cấn.

Câu 14:“Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu thương nước, không phân minh giàu nghèo, già trẻ em gái trai, không rõ ràng tôn giáo và xu hướng chính trị để bên nhau mưu cuộc dân tộc bản địa giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương của Đảng cùng sản Đông Dương khi thành lập:

A. Khía cạnh trận dân tộc thống độc nhất Đông Dương.B. Trận mạc dân nhà Đông Dương.C. Chiến trường dân công ty thống tốt nhất Đông Dương.D. Mặt trận Việt Minh.

Câu 15:Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (ngày 16 - 8 - 1945) tất cả những đại biểu thuộc những thành phần và các miền nào?

A. Cha xứ trực thuộc đủ những giới, các đoàn thể, những dân tộc tiêu biểu vượt trội ý chí với nguyện vọng của toàn dân.B. Toàn thể các thế hệ nhân dân.C. ách thống trị tiểu bốn sản, học tập sinh, sinh viên, trí thức cả nước.D. Những đảng phái, đoàn thể, tổ chức, chiến trận trong cả nước.

Câu 16:Thủ đô của khu giải phóng Việt Bắc ở đâu ?

A. Tân Trào - Tuyên Quang.B. Đình Cả - Thái Nguyên.C. Yên cầm - Bắc Giang.D. Bắc đánh - lạng Sơn.

Câu 17:Các đại biểu phần đa nhất trí ưng ý quyết định Tổng khởi nghĩa, trải qua 10 nhan sắc lệnh của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng vn (tức chính phủ nước nhà lâm thời) do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, kia là quyết định của:

A. Họp báo hội nghị toàn quốc của Đảng họp nghỉ ngơi Tân Trào (15 - 8 - 1945).B. Đại hội quốc dân cư Tân Trào (16 - 8 - 1945).C. Đại hội Đảng lần sản phẩm I sống Ma Cao (Trung Quốc) năm 1935.D. Hội nghị Quân sự giải pháp mạng Bắc Kì (4 - 1945).

Câu 18:Tĩnh nào sau đây không ở trong khu hóa giải Việt Bắc ?

A. Phú Thọ.B. Vĩnh Yên.C. Quảng Ninh.D. Hà Giang.

Câu 19:Những bạn con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị phố minh khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa lặng Bái.B. Khởi nghĩa Băc Sơn.C. Khởi nghĩa phái mạnh Kì.D. Binh trở thành Đô Lương

Câu 20:Ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, nam Kì, binh trở nên Đô Lương vẫn để lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm lớn nhất là gì?

A. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang, về kiến thiết lực lượng trang bị và cuộc chiến tranh du kích.B. Bài học về thời dịp trong khởi nghĩa giành bao gồm quyền.C. Bài học về tạo lực lượng trang bị để sẵn sàng khởi nghĩa.D. Bài học về sự phát triển chiến tranh du kích.

Câu 21:Là một cuộc nổi dậy tự vạc của binh lính, không có sự lãnh đạo của Đảng và không có sự phối kết hợp của quần chúng. Đó là đặc điểm của sự kiện lịch sử nào?

A. Khởi nghĩa Bắc sơn (9 / 1940).B. Khởi nghĩa phái mạnh Kì (11 / 1940).C. Binh trở thành Đô Lương (1 / 1941).D. Khởi nghĩa nông dân im Bái (2 / 1930).

Câu 22:Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương lần máy 8 đưa ra khẩu hiệu gì?

A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc với Việt gian phân chia cho nông dân nghèo”B. “Người cày bao gồm ruộng”.C. “Giảm tô, bớt tức”.D. “Đánh đổ địa chủ phân chia ruộng đất mang đến dân cày”.

Câu 23:Điểm giống nhau về chân thành và ý nghĩa của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa phái mạnh Kì cùng binh đổi thay Đô Lương là gì?

A. Những lực lượng vũ trang bí quyết mạng ra đời và cải cách và phát triển từ ba cuộc khởi nghĩa.B. Giáng đòn trí mạng vào thực dân Pháp, nghiêm nhặt cảnh cáo phạt xít Nhật, phần nhiều phát súng thứ nhất báo hiệu một cao trào giải pháp mạng mới.C. Để lại những bài học kinh nghiệm về sản xuất lực lượng khởi nghĩa vũ trang.D. Xuất hiện thêm một thời kì đương đầu mới.

Câu 24:Ngay trong đêm 9 / 3 / 1945, khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Ban thường vụ tw Đảng họp và nhận định tình dường như thế rào?

A. Cuộc đảo chính Nhật - Pháp tạo ra một cuộc khủng hoảng rủi ro chính trị đối với Nhật, tạo cho tình thế giải pháp mạng xuất hiện.B. “Nhật - Pháp đột kích và hành động của chúng ta”.C. Pháp đang ra sức chống lại Nhật.D. Tất cả đều đúng.

Câu 25: thành công đầu tiên của Đội nước ta Tuyên truyền giải hòa quân giành được là

A. Vũ Lăng - Đình Bảng.B. Bắc tô - Võ Nhai.C. Phay Khắt - Nà Ngần.D. Chợ Rạng - Đô Lương.

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài xích 16: trào lưu giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước việt nam Dân chủ Cộng hòa thành lập và hoạt động có đáp án không hề thiếu các cường độ giúp các em ôn trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 16.


Trắc nghiệm lịch sử 12 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Câu hỏi thừa nhận biết

A. Nhật vượt biên giới giới Việt – Trung, xâm chiếm Lạng Sơn.

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc sơn bùng nổ.


C. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.

D. Cao trào kháng Nhật cứu nước bùng nổ.

Hiển thị lời giải

Câu 2: hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần lắp thêm 8 (5/1941) được tiến hành ở đâu?

A. Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Tân Trào (Tuyên Quang).

C. Bà Điểm (Hóc Môn).

D. Bắc tô - Võ Nhai.

Hiển thị lời giải

Câu 3: Năm 1942, tỉnh nào ở vn được xem như là nơi thử nghiệm xây dựng các Hội cứu giúp quốc?

A. Cao Bằng.

B. Bắc Cạn.

C. Lạng ta Sơn.

D. Thái Nguyên.

Hiển thị câu trả lời

Câu 4: Khẩu hiệu: “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra vào

A. Hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần đồ vật 6 (11/1939).

B. Họp báo hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần máy 8 (5/1941).

C. Họp báo hội nghị quân sự phương pháp mạng Bắc Kì (4/1945).

Hiển thị đáp án

Câu 5: từ tháng 6 - 1945, căn cứ địa chủ yếu của biện pháp mạng vn là

A. địa thế căn cứ địa Bắc tô - Võ Nhai.

B. Căn cứ địa Cao Bằng.

C. Khu giải hòa Việt Bắc.

D. Chiến khu vực Tân Trào.

Hiển thị giải đáp

Câu 6: Chiều 16 - 8 - 1945, Võ Nguyên Giáp lãnh đạo một đội quân từ Tân Trào về giải phóng

A. Thị xóm Cao Bằng.

B. Thị thôn Thái Nguyên.

C. Thị làng mạc Tuyên Quang.

D. Thị xã Lào Cai.

Hiển thị lời giải

Câu 7: đông đảo địa phương giành tổ chức chính quyền muộn độc nhất vô nhị trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 là

A. Hậu Giang và Hà Nam.

B. Sài gòn và Quảng Nam.

C. Đồng Nai Thượng cùng Hà Tiên.

D. Huế cùng Sài Gòn.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Ban thường vụ trung ương Đảng phát đụng cao trào phòng Nhật cứu nước trong thực trạng nào?

A. Nhật đầu mặt hàng Đồng minh không điều kiện.

B. Nhật thay máu chính quyền Pháp trên toàn Đông Dương.

C. Nhật vượt biên trái phép giới Việt – Trung, tiến vào lạng Sơn.

D. Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng, làm cho Việt Namy sai cho Nhật.

Hiển thị giải đáp

Câu 9: Ở Việt Nam, Đảng cùng sản Đông Dương phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn nước khi

A. Liên Xô tuyên chiến với phân phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô tiến công quân Nhật ngơi nghỉ Đông Bắc Trung Quốc.

C. Nhật đảo chính Pháp độc chiếm phần Đông Dương.

D. Nhận thấy những thông tin về vấn đề Nhật đầu sản phẩm Đồng Minh.

Hiển thị giải đáp

Câu 10. tứ tỉnh giành được tổ chức chính quyền ở tỉnh giấc lị nhanh nhất trong toàn nước là

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

B. Hà Nội, sử dụng Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

C. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, dùng Gòn.

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.

Hiển thị giải đáp

Câu 11. hội nghị lần máy 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương đưa ra khẩu hiệu gì?

A. Đánh đổ địa chủ phân chia ruộng đất cho dân cày.

B. Cải cách ruộng đất, triển khai người cày tất cả ruộng.

C. Tịch thâu ruộng đất của bầy thực dân đế quốc với địa nhà phản phương pháp mạng.

D. Sút tô, sút thuế, phân chia lại ruộng công, triển khai người cày tất cả ruộng.

Hiển thị giải đáp

Câu 12. Đội vn tuyên truyền giải hòa quân vày ai chỉ huy, cơ hội mới thành lập và hoạt động có bao nhiêu tín đồ ?

A. Đồng chí è Phú – gồm 34 người.

B. Đồng chí Phạm Hùng – có 36 người.

C. Đồng chí Võ Nguyên ngay cạnh - có 34 người.

D. Đồng chí ngôi trường Chinh – có 35 người.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích: dưới sự lãnh đạo của hồ nước Chí Minh, Đội nước ta tuyên truyền giải phóng quân ra đời do Võ Nguyên sát chỉ huy, có 34 đồng chí. SGK lịch sử hào hùng 12, tr111.


Câu 13. Tổng khởi nghĩa mon Tám 1945 đã hối hả thành công trong cả nước chỉ trong khoảng nửa tháng là

C. Từ thời điểm ngày 14 mang lại ngày 28/ 8/1945.

Hiển thị đáp án

Câu hỏi thông hiểu

Câu 14. chính sách phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ sau sự kiện gì?

A. Vua Bảo Đại tuyên tía thoái vị.

B. Quản trị Hồ Chí Minh gọi Tuyên ngôn Độc lập.

C. Ra đời ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

D. Giành được tổ chức chính quyền ở Huế.

Hiển thị đáp án

A. Bắc Cạn.

B. Pắc Bó.

C. Tân Trào.

D. Cao Bằng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 16. Trong thời kì 1939-1945, căn cứ địa trước tiên của bí quyết mạng nước ta là

A. Cao Bằng.

B. Bắc Sơn-Võ Nhai.

C. Việt Bắc

D. Cao - Bắc - Lạng.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích: Trong thời kì 1939-1945, căn cứ địa đầu tiên của bí quyết mạng nước ta là Bắc Sơn-Võ Nhai (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr110)


Câu 17: trong Tổng khởi nghĩa mon Tám 1945, lực lượng tranh bị của giải pháp mạng Việt Nam có tên gọi là

A. Quân đội quốc gia Việt Nam.

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ túi xách lớp 9 đẹp đơn giản, xem hơn 100 ảnh về hình vẽ túi xách lớp 9

B. Vn giải phóng quân.

C. Vn cứu quốc quân.

D. Nước ta tuyên truyền giải tỏa quân.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B


Câu 18: hội nghị lần máy 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cùng Sản Đông Dương (5/1941) sẽ quyết định thành lập mặt trận nào?

A. Chiến trường Việt Minh.

B. Chiến trường phản đế Đông Dương.

C. Chiến trận Thống nhất quần chúng. # phản đế Đông Dương.

D. Trận mạc dân công ty Đông Dương.

Hiển thị lời giải

Câu 19. lý do nhất quyết định chiến thắng của phương pháp mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Truyền thống lịch sử yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc.

B. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, mở màn là quản trị Hồ Chí Minh.

C. Phạt xít Nhật đầu mặt hàng quân Đồng minh vô điều kiện.

D. Đảng thành lập được cấu kết công - nông vững chắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 20: hội nghị Trung ương Đảng (11/1939) đã khắc ghi sự chuyển hướng đúng mực về chỉ đạo chiến lược phương pháp mạng vì

A. Giương cao ngọn cờ giải tỏa dân tộc.

B. đã đưa từ chuyển động hợp pháp, nửa phù hợp pháp sang hoạt động bí mật.

C. Xác định quân thù chủ yếu ớt trước đôi mắt là phát xít Nhật.

D. Giải quyết kịp thời sự việc ruộng đất đến nông dân.

Hiển thị lời giải

Câu 21: cơ hội “ngàn năm có một” để nhân dân nước ta tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 chỉ mở ra trong thời gian

A. Từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến sau khoản thời gian quân Đồng minh vào Đông Dương.

B. Từ lúc Nhật đầu hàng đồng minh đến trước lúc quân liên minh vào Đông Dương.

C. Từ lúc Nhật thay máu chính quyền Pháp đến trước lúc quân liên minh vào Đông Dương.

D. Từ khi Nhật đảo chính Pháp cho đến khi Nhật đầu sản phẩm đồng minh.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:Thời cơ ngàn năm tất cả một xuất trong thời gian Nhật đầu sản phẩm quân Đồng minh, lúc quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính quyền Việt Namy không nên hoang mang, ngay bây giờ chúng việt nam phải thực hiện tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải cạnh bên quân Nhật. SGK lịch sử hào hùng 12, tr115.


Câu 22: thời dịp khách quan dễ dàng để bí quyết mạng tháng 8/1945 chiến thắng nhanh chóng với ít đổ máu là

A. Nhật hất cẳng Pháp, nhân dân việt nam chỉ cần đối phó với cùng một kẻ thù.

B. Lực lượng phương pháp mạng đã lớn mạnh và sẵn sàng nổi dậy.

C. Nhật đầu hàng Đồng minh và quân Đồng minh chưa vào Đông Dương.

D. Mĩ ném nhì quả bom nguyên tử xuống Nhật khiến quân Nhật suy yếu.

Hiển thị lời giải

Câu 23: khi về việt nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Cao bằng để xây dựng địa thế căn cứ địa biện pháp mạng vì đó là chỗ có

A. Lực lượng bao gồm trị được tổ chức và phân phát triển.

B. Những đội du kích địa phương vận động mạnh.

C. Hệ thống đường giao thông phát triển đồng bộ.

D. Lực lượng dân quân từ vệ cải cách và phát triển mạnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: khi về vn (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao bởi để xây dựng địa thế căn cứ địa phương pháp mạng bởi đó là nơi có lực lượng thiết yếu trị được tổ chức triển khai và vạc triển.


Câu 24: “…Giờ đưa ra quyết định cho vận mệnh dân tộc việt nam đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy vực lên đem sức việt nam mà tự giải phóng cho Việt Nam...”. Đoạn văn trên được trích dẫn từ

B. Quân lệnh số 1 lôi kéo toàn quốc nổi lên khởi nghĩa.

C. Thư lôi kéo Tổng khởi nghĩa của nhà yichj hồ nước Chí Minh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:Sau Đại hội Quốc dân (16-8), chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc đứng lên Tổng khởi nghĩa giành bao gồm quyền.


Câu hỏi vận dụng

Câu 25. Từ năm 1930-1945 sự kiện nào đánh dấu bước cách tân và phát triển nhảy vọt của phương pháp mạng Việt Nam, xuất hiện thêm một bước ngoặt mập trong lịch sử hào hùng dân tộc?

A. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941).

B. Sự thành lập Mặt trận Việt Minh (1941).

C. Trận mạc thống tốt nhất dân nhà Đông Dương thành lập và hoạt động (1936).

D. Thành công Cách mạng tháng Tám 1945.

Hiển thị câu trả lời

Câu 26. phạt biểu như thế nào sau đấy là sai lúc nói về ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

A. Là thắng lợi vĩ đại, giành hòa bình Việt Namy thực dân Pháp.

B. Mở ra bước ngoặt to trong lịch sử dân tộc.

C. Khởi đầu kỉ nguyên độc lập, từ do.

D. Cổ vũ những dân tộc nằm trong địa vực lên đấu tranh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: Trong giải pháp mạng tháng Tám (1945), nhân dân nước ta đã giành lại chủ quyền từ Việt Namy vạc xít Nhật.


A. Chính sách phong con kiến Việt Nam trọn vẹn chấm dứt.

B. Đánh vệt Tổng khởi nghĩa mon Tám giành thắng lợi trên cả nước.

C. Đánh dấu sự nở rộ của bí quyết mạng tháng Tám (1945).

D. Sinh sản điều kiện tiện lợi cho khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trên cả nước.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A


Câu 28: văn bản nào dưới đây không tất cả trong chỉ thị “Nhật – Pháp đột kích và hành vi của chúng Việt Nam”?

A. Xác định quân thù chính của quần chúng Đông Dương là thực dân Pháp.

B. Xác định kẻ thù chính của quần chúng Đông Dương là vạc xít Nhật.

C. Cố kỉnh khẩu hiệu “đánh xua đuổi Pháp – Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh xua đuổi phát xít Nhật”.

D. Phát rượu cồn cao trào phòng Nhật cứu giúp nước.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:Kẻ thù của bí quyết mạng ở Đông Dương giờ đây là vạc xít Nhật, đổi slogan đánh xua Pháp – Nhật sang tấn công đuổi phạt xít Nhật. SGK lịch sử dân tộc 12, tr112.


Câu 29: tại sao khách quan đóng góp phần làm nên thành công của phương pháp mạng mon Tám năm 1945 là

A. Dân tộc vn vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường.

B. Sự chỉ đạo đúng đắn, trí tuệ sáng tạo của Đảng do hcm đứng đầu.

C. Đảng cộng sản Đông Dương gồm quá trình sẵn sàng lâu dài.

D. Thành công của Đồng minh trong trận chiến tranh phòng phát xít.

Hiển thị giải đáp

Câu 30: Ý nghĩa quốc tế to mập của phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là

A. Lộ diện bước ngoặt lớn trong lịch sử hào hùng dân tộc, đánh đuổi Pháp – Nhật.

B. Khởi đầu kỉ nguyên độc lập, tự do, dân chúng nắm chính quyền.

C. Lập nên nước việt nam Dân công ty Cộng hòa.

D. Cổ vũ những dân tộc nằm trong địa chống chọi tự giải phóng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: Ý nghĩa nước ngoài to bự của cách mạng tháng Tám năm 1945 là cổ vũ những dân tộc trực thuộc địa đấu tranh tự hóa giải (SGK lịch sử 12, tr120).


Câu 31: Trung đội cứu giúp quốc quân I được thành lập hồi tháng 2-1941 dựa vào cơ sở thuở đầu là lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ khí của cuộc khởi nghĩa phái nam Kì.

B. Lực lượng thiết bị của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.

C. Lực lượng vũ khí của cuộc khởi nghĩa ba Tơ.

D. Lực lượng thiết bị của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc sơn thất bại, theo công ty trương của Đảng, một phần tử lực lượng trang bị khởi nghĩa đưa sang xây dừng thành rất nhiều đội du kích chuyển động ở căn cứ Bắc đánh - Võ Nhai. Bước sang năm 1941, hầu như đội du kích Bắc Sơn lớn mạnh lên và thống tuyệt nhất lại thành Trung đội cứu giúp quốc quân I (2-1941).


Câu 32: Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng cùng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh biện pháp mạng?

A. Vì chưng sự chuyển đổi mau lẹ của thực trạng thế giới

B. Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật

C. Vì chưng yêu cầu của sự việc nghiệp hóa giải dân tộc đặt ra cấp thiết.

D. Vì yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong kích thước từng nước Đông Dương

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:- Chiến tranh nhân loại thứ hai bùng phát và ngày càng lan rộng. Ở Việt Nam, sự cấu kết giữa Pháp - Nhật đang đẩy tín đồ dân vào cảnh ngộ “một cổ nhì tròng”. Mâu thuẫn giữa toàn cục dân tộc vn với đế quốc phát xít Pháp - Nhật cải tiến và phát triển rất gay gắt. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đưa ra cấp thiết hơn khi nào hết. Vày đó đòi hỏi Đảng cùng sản Đông Dương phải kịp thời tất cả sự đưa hướng chiến lược đấu tranh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa lên hàng đầu.


Câu 33: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu hèn tố đặc biệt nhất. Đâu là nhân tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao bằng làm nơi xây dựng địa thế căn cứ địa vào thời điểm năm 1941?

A. Mọi bạn đều gia nhập Việt Minh

B. Tất cả lực lượng du kích phát triển sớm

C. Nhanh chóng hình thành những Hội cứu quốc

D. Có phong trào quần chúng giỏi từ trước

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:- Cao bằng là địa điểm có phong trào quần chúng xuất sắc từ trước. Nhiều bỏ ra bộ Đảng đã được thành lập và hoạt động trong giữa những năm 30 của ráng kỉ XX. Tín đồ dân rất tích cực tham gia vào các trào lưu đấu tranh vì chưng Đảng cộng sản phạt động. Vị đó sau thời điểm về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao bởi làm vị trí xây dựng địa thế căn cứ địa.

=>Căn cứ địa cách mạng bên cạnh yếu tố về địa điểm địa lí, địa thế thì đề xuất cố cơ sở cải cách và phát triển cách mạng. Cao bởi được chọn vì chưng có trào lưu quần chúng giỏi tử trước – đó là yếu tố “nhân hòa” đặc biệt quan trọng nhất.


Câu 34: Tên hotline “Đội việt nam Tuyên truyền giải tỏa quân” có nghĩa là

A. Chỉ coi trọng chuyển động chính trị.

B. Chỉ chú trọng chuyển động quân sự.

C. Chủ yếu trị đặc biệt quan trọng hơn quân sự.

D. Quân sự quan trọng đặc biệt hơn chính trị.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:- Theo chỉ thị thành lập của hcm gửi Võ Nguyên Giáp bao gồm đoạn: “Đội vn Tuyên truyền giải hòa quân nghĩa là chủ yếu trị đặc biệt quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì ước ao có công dụng thì về quân sự, nguyên tắc đó là tập trung lực lượng, cho nên, theo thông tư mới của Đoàn thể, sẽ tinh lọc trong sản phẩm ngũ phần lớn du kích Cao - Bắc - lạng số cán bộ và nhóm viên kiên quyết, hăng hái nhất với sẽ tập trung một trong những phần lớn vũ khí nhằm lập ra đội công ty lực”.


Câu 35: Đâu chưa phải là sáng chế của mặt trận Việt Minh trong quy trình xây dựng lực lượng chính trị sẵn sàng cho bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 ngơi nghỉ Việt Nam?

A. Xử lý vấn đề dân tộc bản địa trong độ lớn từng nước Đông Dương

B. Phối kết hợp giữa thiết kế với rèn luyện

C. Xây đắp từ yếu tắc cơ bản đến tầng lớp trên

D. Xây dựng từ nông thôn, rừng núi mang đến đô thị, đồng bằng

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:- sáng tạo của chiến trận Việt Minh trong quy trình xây dựng lực lượng chủ yếu trị sẵn sàng cho biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 ở việt nam là xây đắp lực lượng thiết yếu trị từ thành phần cơ phiên bản đến lứa tuổi trên, từ nông thôn, rừng núi mang đến đô thị, đồng bằng; kết hợp giữa gây ra với rèn luyện. Còn việc giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương đã được giải quyết cùng với sự ra đời của chiến trường Việt Minh năm 1941.


Câu 36: Sự cách tân và phát triển của lực lượng bao gồm trị bí quyết mạng của Đảng cùng sản Đông Dương trong thời gian 1939-1945 có điểm sáng gì?

A. Từ bỏ nông làng tiến về các thành thị.

B. Từ miền núi phát triển xuống miền xuôi.

C. Trường đoản cú thành thị cải tiến và phát triển về nông thôn.

D. Từ bỏ miền xuôi trở nên tân tiến lên miền ngược

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:- Sự phát triển của lực lượng chính trị trong quy trình 1939 – 1945 được cải cách và phát triển từ miền núi xuống đồng bằng. Cao bằng là nơi thí điểm cuộc chuyên chở xây dựng các Hội cứu vãn quốc trong mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp các châu nghỉ ngơi Cao Bằng đều phải sở hữu Hội cứu vớt quốc, trong các số đó có tía châu hoàn toàn. Sau đó, ở các tỉnh thành Bắc Kì và một số tỉnh Trung Kì, phần nhiều các hội bội nghịch đế hầu hết chuyển thành các Hội cứu vãn quốc, đồng thời, các Hội cứu vớt quốc new được thành lập.

Như vậy, lực lượng chủ yếu trị cải tiến và phát triển từ miền núi xuống miền xuôi.


Câu 37:

“Ôi sáng sủa xuân nay, Xuân 41

Trắng rừng biên thuỳ nở hoa mơ

Bác về, im lặng, con chim hót

Thánh thót bờ vệ sinh vui ngẩn ngơ...”

Theo anh(chị), phần đa câu thơ trên đã nói tới sự kiện lịch sử vẻ vang nào làm việc Việt Nam?

A. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 5-1941

B. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

C. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Quảng Tây

D. Nguyễn Ái Quốc được trả trường đoản cú do

Hiển thị lời giải

Đáp án: B


Câu 38: Điểm khác biệt cơ bản về chức năng, trách nhiệm của chiến trường Việt Minh so với trận mạc thống nhất dân tộc bản địa Phản đế Đông Dương là

A. Triển khai đoàn kết những lực lượng dân tộc

B. Triển khai nhiệm vụ kháng đế quốc giành độc lập dân tộc

C. Chỉ triển khai nhiệm vụ đoàn kết lực lượng công- nông làm việc Việt Nam

D. Tiến hành thêm chức năng chính quyền

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:- kề bên chức năng đoàn kết các lực lượng dân tộc bản địa trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, chiến trận Việt Minh còn thực hiện tính năng chính quyền khi tổ chức triển khai và chỉ đạo quần bọn chúng nhân dân nổi lên giành chính quyền, lập ra nước vn Dân chủ Cộng hòa. Đây chính là điểm khác hoàn toàn cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của trận mạc Việt Minh so với chiến trường thống nhất dân tộc bản địa Phản đế Đông Dương


Câu 39: Điểm bắt đầu giữa họp báo hội nghị tháng 5-1941 so với họp báo hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương là

A. Thành lập và hoạt động mặt trận thống nhất dân tộc rộng thoải mái để phòng đế quốc

B. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc

C. Giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong kích cỡ từng nước Đông Dương

D. Tạm thời gác khẩu hiệu biện pháp mạng ruộng đất, tiến hành giảm tô, bớt tức

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:- Điểm mới giữa họp báo hội nghị tháng 5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành tw Đảng cùng sản Đông Dương là chủ trương xử lý vấn đề dân tộc trong kích cỡ từng nước Đông Dương, ra đời ở mỗi nước một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Ở vn là Việt Nam hòa bình Đồng minh; Lào là Ai Lao tự do Đồng minh với Campuchia là Cao Miên hòa bình Đồng minh


Câu 40: Vì sao họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần máy 8 (5-1941) có tầm quan lại trọng đặc trưng đối với phương pháp mạng tháng Tám 1945?

A. Nhà trương giương cao ngọn cờ giải hòa dân tộc.

B. Hoàn chỉnh chủ trương chiến lược được đưa ra từ hội nghị Trung ương tháng 11-1939.

C. Giải quyết và xử lý được vấn đề ruộng đất đến nông dân.

D. Củng ráng được khối kết hợp toàn dân.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn chỉnh chủ trương được đặt ra tại hội nghị trung ương tháng 11 - 1939 nhằm giải quyết mục tiêu hàng đầu của giải pháp mạng là dân tộc bản địa giải phóng và đặt ra nhiều công ty trương sáng tạo để thực hiện kim chỉ nam ấy.

=> họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị 8 tất cả tầm quan lại trọng đặc biệt đối với bí quyết mạng mon Tám 1945.


Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 12 bao gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 18: trong thời gian đầu của cuộc nội chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946-1950) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài bác 19: Bước trở nên tân tiến của cuộc tao loạn toàn quốc kháng thực dân Pháp (1951-1953) bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 20: Cuộc binh cách toàn quốc chống thực dân Pháp xong (1953-1954) bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 21: thành lập xã hội chủ nghĩa nghỉ ngơi miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chủ yếu quyền tp sài thành ở miền nam (1954-1965) tất cả đáp án


Tham khảo những loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 12 khác:


Bài viết thuộc lớp new nhất

1 8831 lượt coi
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
links
cơ chế
liên kết
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Tổng hợp kỹ năng
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tuyệt nhất
Thi test THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />