*

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức sinh học 12

danh mục tài liệu học hành Học lý tưởng 13 Đề thi thử đại học 1498 Lớp 12 1357 Lớp 11 822 Lớp 10 828 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải phầm mềm để nhận nhiều khóa học bổ trợ miễn tầm giá
*
*
*

Học Mãi cung ứng tài liệu trọn bộ những công thức sinh học 12 giúp các em học sinh thuận tiện tổng hợp kỹ năng một giải pháp khoa học, ngắn gọn ship hàng quá trình ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học.

Tổng hợp bí quyết sinh học 12

Phần 1: các công thức về kết cấu ADN

1. Tính số nucleotit của và hoặc của gen

- Đối với mỗi mạch của gen

- Đối đối với cả 2 mạch

- tổng số nu của ADN

- Tính số chu kỳ luân hồi xoắn

- Tính khối lượng phân tử ADN

- Tính chiều lâu năm của phân tử ADN

2. Tính số liên kết Hidro và links hóa trị Đ-P

- phương pháp tính số links Hidro

- cách làm tính số liên kết hóa trị

Phần 2: nguyên tắc tự nhân đôi của ADN

1. Công thức tính số Nucleotit thoải mái cần dùng

- Tính số Nucleotit sang 1 lần từ nhân đôi

- bí quyết tính số Nucleotit trải qua không ít lần trường đoản cú nhân đôi

2. Tính số link Hidro, hóa trị Đ-P được có mặt hoặc bị phá vỡ

- sang 1 đợt tự nhân đôi

- qua không ít đợt trường đoản cú nhân đôi

3. Tính thời gian sao mã

Đăng ký ngay khóa học: Học giỏi sinh học tập 12 để được những thầy cô tổng hợp kỹ năng một giải pháp khoa học, gọn ghẽ và dễ nắm bắt nhất.

Phần 3: cấu trúc ARN

1. Công thức tính số Ribonucleotit của ARN

2. Bí quyết tính cân nặng ARN (m
ARN)

3. Phương pháp tính chiều dài và số liên kết hóa trị Đ-P của ARN

- bí quyết tính chiều dài

- bí quyết tính số link hóa trị Đ-P

Phần 4: nguyên lý tổng hợp ARN

1. Công thức tính Ribonucleotit thoải mái cần dùng

-Công thức tính Ribonucleotit thoải mái cần dùng qua một lần sao mã

-Công thức tính Ribonucleotit tự do cần dùng qua không ít lần sao mã

2. Tính số link hidro và link hóa trị Đ- P

- sang 1 lần sao mã

- trải qua không ít lần sao mã

3. Công thức tính thời hạn sao mã

- vận tốc sao mã

- thời gian sao mã

Phần 5: cấu trúc Protein

1. Tính số bộ tía mật mã - số axit amin

2. Số links peptit

3. Tính số bí quyết mã hóa của ARN với số cách sắp đặt A Amin vào chuỗi Polipeptit

Phần 6: Cơ chế tổ hợp Protein

1. Công thức tính số Axit Amin buộc phải dùng

2. Bí quyết tính số thành phần nước với số links Peptit

3. Tính số ARN vận chuyển

4. Sự dịch chuyển Riboxom bên trên ARN thông tin

5. Tính số Axit Amin tự do thoải mái cần dùng đối với các Riboxom xem thêm xúc cùng với m
ARN

Phần 7: di truyền và trở nên dị

1. Lai giữa một cặp tính trạng

2. Lai giữa 2 cặp tính trạng

3 di truyền liên kết

Các em học sinh đang trong quy trình cuối cấp hoàn toàn có thể tham khảo khóa học:ôn sinh thi đại học

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH

Xem thêm: Những Bộ Phim Hoạt Hình Disney Hay Nhất Ai Cũng Nên Xem Một Lần

● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH

Để rước lại mật khẩu, bạn nhập e-mail đăng nhập vào ô bên dưới đây. Khối hệ thống sẽ gửi thư điện tử hướng dẫn bạn phục hồi mật khẩu


Đang kích hoạt khoá học, vui mắt không đóng góp Kích hoạt khoá học thành công Kích hoạt khoá học lose


CÁCH THỨC THANH TOÁN

Hiện tại công ty đang tiến hành 4 phương thức thanh toán giao dịch để người sử dụng lựa lựa chọn bao gồm:
với phương thức giao dịch trực tiếp, thu tiền tại nhà (ship COD), bạn cần đăng kí và giao dịch thanh toán học phí tận nơi sau khi đưa tin và địa chỉ. Ví dụ như sau: Phạm vi áp dụng: tất cả các deals có giá trị thanh toán giao dịch từ 500.000 VNĐ trở lên. Cách thức đăng kí: Khi mong muốn COD, bạn gọi điện đến Số năng lượng điện thoại đường dây nóng để gặp tư vấn viên bước 1: xác thực các khóa đào tạo muốn đăng kí cách 2: Cung cấp add và thông tin ship hàng cho support Viên cách 3: doanh nghiệp in và chuyển phát nhanh hóa đối chọi đến add Bạn đã đăng ký Bước 4: thanh toán giao dịch học tổn phí với nhân viên cấp dưới giao nhận thời gian giao hàng:
khoanh vùng nội thành Hà Nội: trong khoảng 1 ngày làm cho việc khu vực ngoại thành Hà Nội: vào 3-4 ngày có tác dụng việc quanh vùng khác: trong 5-7 ngày thao tác
thanh toán giao dịch trực tuyến bởi cổng thanh toán giao dịch điện tử Ale
Pay. sau khoản thời gian lựa chọn khóa huấn luyện và đào tạo phù hợp, khách hàng chọn phương thức giao dịch thanh toán qua Alepay. Sau khi khách hàng chọn thanh toán, trang web sẽ chuyển sang phần giao dịch thanh toán của Alepay, quý khách điền tin tức trên thẻ ngân hàng (Tín dụng, visa, master, JCB…) của bạn để thực hiện thanh toán. Hệ thống sẽ gởi mã code khóa đào tạo (thông qua email/ SĐT mà các bạn đã đăng ký) sau khi nhận được tin tức của công ty đối tác Ale
Pay chứng thực nộp chi phí (thời gian thường diễn ra trong 2-3 tiếng đồng hồ). Chúng tôi khuyến khích người dùng chụp ảnh giao dịch thành công, ship hàng quá trình giải quyết vướng mắc trong trường hợp hệ thống nạp tiền xảy ra sự nắm (nếu có). chuyển khoản ngân hàng

công việc tiến hành như sau: người tiêu dùng chuyển tiền/chuyển khoản theo cú pháp: Nick - Họ với tên – Số điện thoại thông minh đăng ký. Thông tin tài khoản của doanh nghiệp sẽ được công khai minh bạch cho học tập viên khi tiến hành thanh toán. Hoàn tất tin tức tại trang xác thực chuyển tiền. khối hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khoá học, hoặc gửi xác nhận/ gởi mã code khóa đào tạo và huấn luyện (thông qua email/ SĐT mà quý khách hàng đã đăng ký) sau khi chi phí được chuyển mang đến tài khoản của người sử dụng và sẽ không chịu nhiệm vụ khi gồm sai sót trong quy trình chuyển khoản hoặc sai thông tin chuyển khoản. Nếu xẩy ra sai sót, người tiêu dùng vui lòng làm việc với bank để được xử lí.

giao dịch trực tiếp tại văn phòng công sở công ty.

khi đến văn phòng giao dịch/trụ sở công ty; khi mong muốn thanh toán khóa đào tạo trực tuyến, các bạn sẽ được tư vấn viên của doanh nghiệp hướng dẫn chọn khóa đào tạo và công việc trong quá trình thanh toán. Giữ ý: sau thời điểm tiến hành thanh toán, các bạn sẽ nhận được mã code kích hoạt khóa huấn luyện và đào tạo và Biên lai thu tiền.


thay đổi khóa học tập

sau khi nhận mã code khóa học, quý khách hàng kiểm tra với đăng nhập website công ty. Sau khi sử dụng khóa đào tạo và huấn luyện nếu trong 03 ngày thứ nhất (tính từ thời khắc nhận mã code); quý khách không hài lòng về khóa huấn luyện và đào tạo đăng ký gồm thể biến đổi sang khóa huấn luyện khác tương đương: nếu khóa học đổi khác có giá bán trị lớn hơn khóa học sẽ đăng ký quý khách hàng cần trả thêm tầm giá chênh lệch. Ví như khóa học biến đổi có giá trị nhỏ dại hơn khóa đào tạo và huấn luyện đã đăng ký người sử dụng không được hoàn lại phí chênh lệch. công ty chúng tôi từ chối việc hủy bỏ khóa huấn luyện và đào tạo và hoàn tiền trong ngôi trường hợp người tiêu dùng đã xác nhận mua khóa học.

Vận chuyển, giao dấn mã code khóa huấn luyện và đào tạo

sau khi thanh toán, quý khách sẽ nhận được mã code tương ứng với khóa học đã đăng ký: Mã code được gửi dưới dạng: Thẻ thẻ cứng, qua tin nhắn, qua email. trường hợp giao dịch thanh toán qua các vẻ ngoài không cần sử dụng tiền mặt: Mã code sẽ tiến hành gửi bên dưới dạng lời nhắn hoặc email. Trường hợp thanh toán giao dịch qua các hiệ tượng trực tiếp bao gồm dùng chi phí mặt: Mã code sẽ được in và cung cấp qua thẻ card cứng cho quý khách hàng hoặc qua tin nhắn, thư điện tử theo yêu mong của khách hàng hàng.


Mỗi tài khoản chỉ được truy vấn vào khối hệ thống trên 1 thiết bị (máy tính hoặc năng lượng điện thoại) tại 1 thời điểm. Mỗi tài khoản học tập bao gồm thông tin cá thể và khóa học mà chúng ta đã đk được hệ thống thiết lập cấu hình đánh giá năng lượng và ghi nhận công dụng học tập. Do đó, để bảo đảm an toàn sự hiện đại và unique học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của chính mình trong đông đảo trường hợp: - ko tạo đk và/hoặc mang đến phép bất kỳ người thứ bố ngoài Bạn áp dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho ngẫu nhiên mục đích nào. - không cung cấp, rao bán, đưa nhượng, bật mí thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho ngẫu nhiên cá nhân hay tổ chức triển khai nào khác khi không tồn tại sự đồng ý bằng văn phiên bản từ chiaseyhoc.com. vào trường phù hợp phát hiện tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, shop chúng tôi có quyền xử lý theo chế độ của mình. Để tránh tình trạng lừa đảo, tận dụng lòng tin, Bạn không sở hữu và nhận thông tin hỗ trợ tư vấn từ những cá nhân, tổ chức triển khai nào khác không phải thay mặt đại diện chính thức từ bỏ chiaseyhoc.com, ko rao bán thông tin tài khoản học tập vẫn sở hữu, không cài đặt lại thông tin tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng thôn hội, hay ngẫu nhiên hình thức thương lượng khác.
toàn bộ các bài học trên trang web được công ty đăng ký kết quyền tác giả. Chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền về cài đặt trí tuệ. Công ty chúng tôi yêu cầu người tiêu dùng dịch vụ tất cả thái độ lành mạnh và tích cực trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền download trí tuệ. Mọi vi phạm bạn dạng quyền liên quan sẽ ảnh hưởng xử lý theo khí cụ của điều khoản Việt Nam hiện tại hành.