Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đo đối kháng vị diện tích

Ôn tập: có mang về phân số Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân rèn luyện phân số thập phân Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân số láo số lếu số (tiếp theo) rèn luyện hỗn số luyện tập chung 1 rèn luyện chung 2 rèn luyện chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) luyện tập chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị độ lâu năm Ôn tập: Bảng đơn vị cân nặng rèn luyện bảng đơn vị chức năng đo cân nặng - độ dài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích luyện tập Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta luyện tập Héc - ta rèn luyện chung trang 31 luyện tập chung trang 31, 32 luyện tập chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

có mang số thập phân quan niệm số thập phân (tiếp theo) mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân luyện tập trang 38, 39 Số thập phân đều nhau so sánh hai số thập phân rèn luyện trang 43 luyện tập chung số thập phân trang 43 Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân luyện tập trang 45 Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân rèn luyện chung trang 47 rèn luyện chung trang 48 rèn luyện chung trang 48, 49 cùng hai số thập phân luyện tập trang 50, 51 Tổng những số thập phân rèn luyện trang 52 Trừ nhì số thập phân luyện tập trang 54 rèn luyện chung trang 55 Nhân một số trong những thập phân với một số tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 luyện tập trang 58 Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân luyện tập trang 60 rèn luyện trang 61 luyện tập chung trang 61, 62 luyện tập chung trang 62 Chia một số thập phân cho một số trong những tự nhiên rèn luyện trang 64, 65 Chia một số trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000,... Chia một vài tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một vài thập phân rèn luyện trang 68 Chia một số tự nhiên cho một trong những thập phân luyện tập trang 70 Chia một số thập phân cho một trong những thập phân rèn luyện trang 72 rèn luyện chung trang 72 rèn luyện chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số phần trăm rèn luyện trang 76 Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập trang 79 rèn luyện chung trang 79 luyện tập chung trang 80 giới thiệu máy tính bỏ túi Sử dụng laptop bỏ túi để giải toán về tỉ số tỷ lệ

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích hình tam giác rèn luyện trang 88, 89 rèn luyện chung trang 89, 90 Hình thang diện tích s hình thang luyện tập trang 94 rèn luyện chung trang 95 Hình tròn, mặt đường tròn Chu vi hình tròn trụ luyện tập Chu vi hình tròn Diện tích hình tròn trụ rèn luyện diện tích hình tròn luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn trụ giới thiệu biểu vật hình quạt rèn luyện về diện tích luyện tập về diện tích s (tiếp theo) rèn luyện chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rèn luyện trang 110 diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương rèn luyện trang 112 rèn luyện chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối rèn luyện trang 119 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương luyện tập chung trang 123 luyện tập chung trang 124, 125 (tiếp theo) trình làng hình trụ, giới thiệu hình mong rèn luyện chung chương 3 trang 127 luyện tập chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, vận động đều

Bảng đơn vị đo thời gian cộng số đo thời hạn Trừ số đo thời hạn luyện tập trang 134 Nhân số đo thời hạn với một số trong những phân chia số đo thời hạn cho một vài luyện tập chung trang 137 luyện tập chung trang 137, 138 vận tốc Luyện tập gia tốc Quãng mặt đường rèn luyện quãng mặt đường thời gian Luyện tập thời hạn rèn luyện chung trang 144 luyện tập chung trang 144, 145 (tiếp) luyện tập chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ lâu năm và cân nặng Ôn tập về đo độ lâu năm và khối lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích s Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời hạn Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cộng và phép trừ Ôn tập phép nhân luyện tập phép nhân trang 162 Ôn tập phép phân tách luyện tập phép phân tách trang 164 rèn luyện trang 165 Ôn tập về những phép tính với số đo thời hạn Ôn tập về tính chất chu vi diện tích một trong những hình Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 167 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình rèn luyện tính diện tích thể tích một trong những hình trang 169 luyện tập chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán rèn luyện trang 171 luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 luyện tập (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu thứ luyện tập chung trang 175 luyện tập chung trang 176 rèn luyện chung (tiếp) trang 176, 177 luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178 rèn luyện chung trang 178, 179 luyện tập chung trang 179, 180

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 Hay Nhất, Sách Giáo Khoa Điện Tử Toán Lớp 4

II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

Với giải mã Toán lớp 5 cả năm tốt nhất, chi tiết như là cuốn nhằm học tốt Toán 5 sẽ giúp đỡ học sinh biết phương pháp làm bài bác tập sgk Toán 5 từ đó học xuất sắc môn Toán lớp 5.


Giải Toán lớp 5 (hay, đưa ra tiết)

Giải bài xích tập Toán lớp 5 học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích