- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối kháng thức với nhiều thức
Bài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thức
Luyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần lớn hằng đẳng thức đáng nhớ
Luyện tập (trang 12)Bài 4: hầu như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: phần lớn hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử
Bài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương pháp
Luyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối chọi thức cho solo thức
Bài 11: chia đa thức cho đối chọi thức
Bài 12: chia đa thức một vươn lên là đã sắp tới xếp
Luyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 3: phần nhiều hằng đẳng thức đáng nhớ khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 9: với a với b là hai số bất kì, thức hiện nay phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Toán 8 bài những hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải

(a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b)

= a2 + ab + cha + b2

= a2 + 2ab + b2

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 9: phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Lời giải

Bình phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của bình phương biểu thức thiết bị nhất, bình phương biểu thức lắp thêm hai và hai lần tích nhì biểu thức đó

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 10: Tính 2 (với a, b là những số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (1) ta có:

2 = a2 + 2.a.(-b) + (-b)2 = a2 – 2ab + b2

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 3 trang 10: tuyên bố hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Lời giải

Bình phương của hiệu nhì biểu thức bởi tổng của bình phương biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức vật dụng hai, tiếp đến trừ đi nhị lần tích nhị biểu thức đó

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 3 trang 10: tiến hành phép tính (a + b)(a – b) (với a, b là những số tùy ý).

Lời giải

(a + b)(a – b) = a(a – b) + b(a – b)

= a2 – ab + tía – b2

= a2 – b2

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 10: tuyên bố hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Lời giải

Hiệu của bình phương hai biểu thức bởi tích của tổng nhị biểu thức và hiệu nhì biểu thức.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 3 trang 11: Ai đúng, ai sai ?

x2 – 10x + 25 = (x – 5)2.


Thọ viết:

x2 – 10x + 25 = (5 – x)2.

Hương nêu dìm xét: lâu viết sai, Đức viết đúng.

Sơn nói: Qua lấy ví dụ trên mình rút ra được một hằng đẳng thức khôn xiết đẹp !

Hãy nêu chủ ý của em. Sơn đúc rút được hằng đẳng thức làm sao ?

Lời giải

– Đức và Thọ phần lớn viết đúng;

Hương dấn xét sai;

– Sơn đúc kết được hằng đẳng thức là: (x – 5)2 = (5 – x)2

Bài 16 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Viết những biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

*

Lời giải:

a) x2 + 2x + 1

= x2 + 2.x.1 + 12

= (x + 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = x và B = 1)

b) 9x2 + y2 + 6xy

= 9x2 + 6xy + y2

= (3x)2 + 2.3x.y + y2

= (3x + y)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) cùng với A = 3x với B = y)

c) 25a2 + 4b2 – 20ab

= 25a2 – 20ab + 4b2

= (5a)2 – 2.5a.2b + (2b)2

= (5a – 2b)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) cùng với A = 5a với B = 2b)

*

(Áp dụng hằng đẳng thức (2) cùng với A = x cùng

*
)

Các bài bác giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 17 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng: (10a + 5)2 = 100a . A(a + 1) + 25

Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số trong những tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.

Áp dụng để tính: 252; 352; 652; 752

Lời giải:

Ta có:

(10a + 5)2 = (10a)2 + 2.10a.5 + 52

= 100a2 + 100a + 25

= 100a(a + 1) + 25

Đặt A = a.(a + 1). Khi đó ta có:


*

Do vậy, nhằm tính bình phương của một số tự nhiên có dạng

*
, ta chỉ cần tính tích a.(a + 1) rồi viết 25 vào đằng sau kết quả vừa tra cứu được.

Áp dụng:

252 = 625 (Vì 2.3 = 6)

352 = 1225 (Vì 3.4 = 12)

652 = 4225 (Vì 6.7 = 42)

752 = 5625 (Vì 7.8 = 56)

Các bài giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 18 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy tìm kiếm cách giúp cho bạn An phục sinh lại phần đông hằng đẵng thức bị mực làm nhòe đi một vài chỗ:

a) x2 + 6xy + … = ( … + 3y)2

b) … – 10xy + 25y2 = ( … – …)2

Hãy nêu một đề bài tương tự.

Lời giải:

a) dễ dàng nhận thấy đó là hằng đẳng thức (1) cùng với

A = x ;

2.AB = 6xy ⇒ B = 3y.

Vậy ta tất cả hằng đẳng thức:

x2 + 2.x.3y + (3y)2 = (x + 3y)2

hay x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2

b) dìm thấy đó là hằng đẳng thức (2) với :

B2 = 25y2 = (5y)2 ⇒ B = 5y

2.AB = 10xy = 2.x.5y ⇒ A = x.


Vậy ta gồm hằng đẳng thức : x2 – 10xy + 25y2 = (x – 5y)2

c) Đề bài bác tương tự:

4x2 + 4xy + … = (… + y2)

… – 8xy + y2 = ( …– …)2

Các bài giải Toán 8 bài bác 3 khác

Bài 19 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Tính diện tích phần hình còn lại mà không đề xuất đo.

Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng a + b, bác bỏ thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng a – b (cho a > b). Diện tích s phần hình còn sót lại là bao nhiêu? diện tích s phần hình còn lại có nhờ vào vào vị trí cắt không?

Lời giải:

Diện tích của miếng tôn ban đầu là (a + b)2.

Diện tích của miếng tôn nên cắt là : (a – b)2.

Phần diện tích còn lại (a + b)2 – (a – b)2.

Ta có: (a + b)2 – (a – b)2

= (a2 + 2ab + b2) – ( a2 – 2ab + b2 )

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2

= 4ab

Hoặc: (a + b)2 – (a – b)2

= <(a + b) + (a – b)>.

Xem thêm: Stt Chúc Mừng Sinh Nhật Con Gái 2 Tuổi, Just A Moment

<(a + b) – (a – b)> (Áp dụng hằng đẳng thức (3))

= 2a.2b

= 4ab.

Vậy phần diện tích hình còn lại là 4ab cùng không phụ thuộc vào địa chỉ cắt.

Các bài bác giải Toán 8 bài 3 khác

Bài trăng tròn (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): nhấn xét sự đúng, sai của công dụng sau :

x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2

Lời giải:

kết quả trên sai.

Ta có: (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + 4y2 = x2 + 4xy + 4y2 ≠ x2 + 2xy + 4y2.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 21 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy tìm một đề bài bác tương tự.

Lời giải:

a) 9x2 – 6x + 1

= (3x)2 – 2.3x.1 + 12

= (3x – 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) cùng với A = 3x; B = 1)

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1

= (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y).1 + 12

= <(2x + 3y) +1>2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) cùng với A = 2x + 3y ; B = 1)

= (2x + 3y + 1)2

c) Đề bài bác tương tự:

Viết các đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu :

4x2 – 12x + 9

(2a + b)2 – 4.(2a + b) + 4.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 22 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) 1012 ; b) 1992 ; c) 47.53

Lời giải:

a) 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2.100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201

b) 1992 = (200 – 1)2 = 2002 – 2.200 + 1 = 40000 – 400 + 1 = 39601

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 3 khác

Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng:

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

(a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2, biết a + b = 7 với a.b = 12.

b) Tính (a + b)2, biết a – b = trăng tròn và a.b = 3.

Lời giải:

+ minh chứng (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

Ta có:

VP = (a – b)2 + 4ab = a2 – 2ab + b2 + 4ab

= a2 + (4ab – 2ab) + b2

= a2 + 2ab + b2

= (a + b)2 = VT (đpcm)

+ chứng minh (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Ta có:

VP = (a + b)2 – 4ab = a2 + 2ab + b2 – 4ab

= a2 + (2ab – 4ab) + b2

= a2 – 2ab + b2

= (a – b)2 = VT (đpcm)

+ Áp dụng, tính:

a) (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab = 72 – 4.12 = 49 – 48 = 1

b) (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab = 202 + 4.3 = 400 + 12 = 412.

Các bài bác giải Toán 8 bài 3 khác

Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

*

Lời giải:

A = 49x2 – 70x + 25

= (7x)2 – 2.7x.5 + 52

= (7x – 5)2

a) với x = 5: A = (7.5 – 5)2 = 302 = 900


*

Các bài giải Toán 8 bài xích 3 khác

Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

a) (a + b + c)2 ; b) (a + b – c)2 ; c) (a – b – c)2

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Với a với b là nhì số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (1) bởi lời.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Tính 2 (với a, b là những số tùy ý).

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Phát biểu hằng đẳng thức (2) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tiến hành phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 6 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Phát biểu hằng đẳng thức (3) bởi lời.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai không đúng ?

Xem lời giải


bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Hãy tìm kiếm cách giúp bạn An phục sinh lại gần như hằng đẳng thức

Xem giải thuật


bài bác 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn sót lại mà không đề nghị đo.

Xem giải mã


bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút -Đề số 1 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút -Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chiaseyhoc.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.