BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 11-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 30 mon 09 năm 2016

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH cho ĐẢNG VIÊN MỚI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chương trình nhằm giúp các đồng minh đảngviên mới nắm được những kỹ năng và kiến thức cơ bản, cốt yếu về nhà nghĩa Mác - Lênin, tưtưởng hồ nước Chí Minh;những vấn đề cơ bản của con đường lối cách mạng Việt Nam;nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng sinh hoạt cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức nghề nghiệp và trọng trách củangười đảng viên.

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2016

Trên các đại lý đó, từngđảng viên thành lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảngviên Đảng cộng sản Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNGTRÌNH

Đối tượng học tập tập lịch trình là đảngviên bắt đầu được hấp thu vào Đảng cùng sản
Việt Nam. Cách thức số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của cục Chính trị khóa VIII về chế độ họctập lý luận chủ yếu trị vào Đảng, sẽ chỉ rõ: “Đảngviên trong thời gian dự bị đề nghị học ngừng chương trình tu dưỡng lý luận chínhtrị dành riêng cho đảng viên mới”.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNGTRÌNH

Chương trình có 10 bài trong cuốn “Tàiliệu tu dưỡng lý luận bao gồm trị giành cho đảng viên mới” vì Ban Tuyên giáo
Trung ương soạn năm 2016, đang được update theo lòng tin Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng cùng sản Việt Nam.

Ngoài 10 bài xích quy định thống nhấtchung, phụ thuộc vào điều kiện, điểm lưu ý của địaphương cùng cơ sở tất cả thể báo cáo thêm các chuyên đề:

- thực trạng và nhiệm vụ của địaphương, cơ sở.

- thực trạng thờisự, mọi chủ trương, chế độ mới.

- Các báo cáo điển hình về số đông đảng viên bắt đầu phấn đấu tốt...

Trong quy trình học tập, rất có thể tổ chứcđi thăm và nghe report của một số trong những tổ chức đại lý đảng điểnhình gồm thành tích vào việc tu dưỡng kết nạp, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

IV. HÌNH THỨC,PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trướckhi mở lớp đề nghị nắm chắc đặc điểm đối tượng để tùy theo đốitượng học, giảng viên hoàn toàn có thể lựa chọn một số văn bản trong tài liệu nhằm đi sâu phân tích, có tác dụng rõ, phối hợp giảng bàivới tổ chức triển khai thảo luận, trao đổi tay nghề giữa những học viên cho tương xứng và thiết thực. Không độc nhất thiết bắt buộc tổchức giảng dạy tất cả những văn bản trong bài mà rất có thể để học viên từ bỏ nghiêncứu, tham khảo.

- tổ chức lớp học: tổ chức học tậptheo lớp; triệu tập lên lớp nghe giảng, thảo luận, câu trả lời thắc mắc; viết bảnthu hoạch, đánh giá công dụng qua bạn dạng thu hoạch. Trong quá trình giảng bài, kết hợp giảng giải cùng với trao đổi, đối thoại giữa giảngviên với học viên, giữa học viên với học viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáokinh nghiệm thực tiễn cũng được xem là nộidung học tập tập thiết yếu thức, có liên hệ, thu hoạch.

V. THỜI GIAN

Thời gian học tập: 7 đến 8 ngày,trong đó:

- Lên lớp 10 bài bác (mỗi bài 1 buổi): 5ngày

- Tham quan, báo cáo bổ sung: 0,5 - 1ngày

- Trao đổi, thảo luận: 0,5 - 1 ngày

- Hệ thống, câu trả lời thắc mắc: 0,5ngày

- Viết thu hoạch, tổng kết: 0,5 ngày

VI. TÀI LIỆU

- Tài liệu học tập chủ yếu thức: 10 bài xích chính trong cuốn “Tài liệu tu dưỡng lý luận chủ yếu trị dànhcho đảng viên mới”, xuất bạn dạng năm 2016.

- Tài liệu xem thêm cần đọc:

+ Điều lệ Đảng cùng sản nước ta (đượcthông qua trên Đại hội XI với được Đại hội XII liên tục khẳng định).

+ Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

+ Văn kiện các hội nghị Trung ương(X, XI, XII)

+ bốn tưởng
Trung ương về tăng mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí

VII. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Chương trình bồi dưỡng lý luận chínhtrị giành riêng cho đảng viên bắt đầu được tiến hành thống nhất trong cả nước theo hướng dẫncủa Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương được bố trí theo hướng dẫn thực hiện chươngtrình giáp với tình hình địa phương, cơ sở;tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội hình giảng viên của những trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện.

Cấp ủytrực tiếp chỉ huy việc mở lớp. Ban Tuyên giáo quận, huyện,... Nhà trì phối hợpvới Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy vàtrung tâm tu dưỡng chính trị cấp cho huyện tạo kế hoạch,tổ chức mở lớp. Sau mỗi lớp học, Trung vai trung phong cùng với Ban
Tuyên giáo, Ban tổ chức và Văn phòng cung cấp ủyđánh giá chỉ kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp ủyquận, huyện cùng Ban Tuyên giáo tỉnh giấc ủy, thành ủy.Ban Tuyên giáo quận, thị trấn phối hợp với Ban tổ chức triển khai cùng cấp... Nên tiếp tụctheo dõi, nuốm bắt quality của đảng viên mới sau thời điểm đã học ngừng chương trình này.

Việc cấp thủ tục chứng nhận cho từng họcviên sau khóa đào tạo và huấn luyện được tiến hành theo luật hiện hành.

địa điểm nhận: - chỉ huy Ban (để b/c); - các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong TW; - Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực trực thuộc TW; - Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối những cơ quan trung ương và Đảng ủy khối công ty Trung ương; - những Vụ, đơn vị trong Ban; - Vụ LLCT (08 bản); - lưu giữ HC.

K/T TRƯỞ
NG BAN PHÓ TRƯỞ
NG BAN Phạm Văn Linh

NHỮNG NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý

KHI GIẢNG CÁC BÀI trong CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNHCHO ĐẢNG VIÊN MỚI<1>

(Kèm theo
Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trungương)

Bài 1

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞ
NG, KIM CHỈNAM cho HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phần I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - HỌC THUYẾTKHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN

1. Nhà nghĩa Mác - Lênin là thànhtựu kiến thức của loại người

Trình bày khái quát 02 vụ việc sau:

a. Sự ra đời của nhà nghĩa Mác -Lênin - yên cầu khách quan của phong trào cách mạng rứa giới

b. V.I.Lênin sẽ bảo vệ, vận dụng vàphát triển sáng sủa tạo toàn vẹn lý luận của Mác - Ăngghen trong đk lịch sửmới

2. Công ty nghĩa Mác - Lênin là một trong hệthống trình bày thống độc nhất được ra đời từ tía bộ phận: triết học tập Mác - Lênin,kinh tế chủ yếu trị Mác - Lênin và nhà nghĩa buôn bản hộikhoa học

Nêu bao gồm những ngôn từ chủ yếucủa ba phần tử hợp thành nhà nghĩa Mác- Lê nin, giúp người học có một cái nhìntổng quan lại về chủ nghĩa Mác - Lê nin.

3. Rất nhiều nội dung chủ yếu thể hiệnbản chất khoa học tập và biện pháp mạng của nhà nghĩa Mác - Lênin

Cần phân tích, nắm rõ được bản chấtcách mạng và công nghệ của chủ nghĩa Mác - Lê nin, ví dụ trên 4 câu chữ chủ yếusau:

a. Nhà nghĩa Mác - Lênin là 1 trong những hệ thốnglý luận khoa học, diễn tả trong toàn thể các nguyên lý cấu thành học tập thuyết,trước không còn là các nguyên lý cơ bản

b. Công ty nghĩa Mác - Lênin là sự việc thốngnhất cơ học giữa thế giới quan khoa học và cách thức luậnmácxít

c. Công ty nghĩa Mác - Lênin là học thuyếtgiải phóng thôn hội, hóa giải giai cấp, giải tỏa con bạn với nhỏ đường, lựclượng, cách làm đạt phương châm đó

d. Công ty nghĩa Mác - Lênin là một họcthuyết mở, không dứt được đổi mới, được trở nên tân tiến trong loại trí tuệ củanhân loại

Phần II. TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH - HỆ THỐNGCÁC quan ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ SÂU SẮC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆTNAM

1. Khái niệm bốn tưởng hồ Chí Minh

Phân tích làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ
Chí Minh nêu trong cưng cửng lĩnh xây dựngđất nước vào thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa xã hội (bổ sung, cải cách và phát triển năm 2011).

2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh

Trình bày, làm rõ 4 mối cung cấp gốc, trường đoản cú đóđi tới kết luận: vào ba bắt đầu trên, công ty nghĩa yêu thương nước là các đại lý ban đầu; chủ nghĩa Mác - Lênin là bắt đầu chủ yếu; tinh hoa văn hóa nhân loạilàm giàu và sâu sắc thêm chủ nghĩa yêu nước và bốn tưởng xãhội công ty nghĩa ở hồ nước Chí Minh. Ba nguồn gốc nói trên quyện vào nhau, kết hợp hàihòa trong con fan Hồ Chí Minh, kết phù hợp với những nhân tốchủ quan ở trong về phẩm chất cá nhân cao quý của sài gòn đãquyết định việc hcm tiếp nhận, lựa chọn lọc, chuyển hóa, trở nên tân tiến những sắc xảo của dân tộc và thời đại thành tưtưởng rực rỡ của mình.

3. Phần đa nội dung cơ bản của tư tưởng hồ Chí Minh

Trình bày khái niệm phần đông nội dung chủ yếu, cốt lõi:

- bốn tưởng về giải phóng dân tộc, giảiphóng giai cấp, giải phóng con người;

- tư tưởng về hòa bình dân tộc đính thêm liềnvới nhà nghĩa làng mạc hội, phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại;

- bốn tưởng về sức mạnh của nhân dân,của khối đại hòa hợp dân tộc;

- tư tưởng về quyền làm chủ của nhândân, thiết kế Nhà nước thật sự của dân, bởi dân, vì dân;

- bốn tưởng về quốc phòng toàn dân,xây dựng lực lượng thiết bị nhân dân;

- tứ tưởng về phạt triển kinh tế tài chính và văn hóa, không ngừng cải thiện đời sống vật chất vàtinh thần của nhân dân;

- bốn tưởng về đạođức biện pháp mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

- tứ tưởng về quan tâm bồi dưỡng cầm hệcách mạng mang lại đời sau;

- tư tưởng về kiến thiết Đảng trong sạch,vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người nô lệ thậttrung thành của nhân dân...

Phần III. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNGTẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH trong SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

1. Những yêu mong cần nắm rõ trongviệc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh

Phân tích cho học viên làm rõ 04 yêucầu cần nắm rõ trong việc áp dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng
Hồ Chí Minh.

2. Nhất quyết đấu tranh phòng nhữngluận điệu với thủ đoạn đả kích, lấp nhận, xuyên tạc công ty nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng
Hồ
Chí Minh

Trong phần này đề nghị trình bày, làm cho rõ:

- cụ chắc nội dung, bản chất từng luậnđiểm gắn với thực trạng lịch sử cùng yêu cầu ví dụ cần giảiquyết. Đồng thời, phải thường xuyên phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng Hồ
Chí Minh trong đk mới; chuyển những bốn tưởng, quan điểm đó vào thực tế cuộcsống.

- Phải nhất quyết đấu tranh phòng tưtưởng cơ hội, xét lại cùng bảo thủ, giáo điều.

- Đấu tranh với các hành vi xuyên tạctư tưởng hồ nước Chí Minh.

Trên đại lý phân tích phần đông quan điểmtrên, bắt buộc nhấn mạnh: trong cuộc chiến tranh tứ tưởng này, rộng ai hết, đảng viênphải là những người dân đi đầu, kiên quyết đảm bảo an toàn nền tảng bốn tưởng, đường lối, bảovệ sự chỉ đạo của Đảng. Đảng viên phải có lập trường tứ tưởng vững vàng vàng, không mơ hồ, dao động; đề nghị nói và tuân theo nghị quyết, thựchiện đúng cương cứng lĩnh, Điều lệ Đảng cùng pháp luật ở trong nhà nước; bền chí những vấnđề về ý kiến có tính bề ngoài của Đảng.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích thực chất khoa học tập vàcách mạng của nhà nghĩa Mác - Lênin?

2. Phân tích, hiểu rõ tư tưởng hồ nước Chí
Minh là công dụng của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lêninvào trong thực tế cách mạng Việt Nam?

3. Cần làm gì để vận dụng và vạc triểnsáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh?

Bài 2

ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ bé ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦNGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Phần I. ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚICHỦ NGHĨA XÃ HỘI - MỘT SỰ LỰA CHỌN HỢP QUY LUẬT, HỢP LÒNG DÂN (Đây là một trong những trongnhững phần trung tâm của bài)

Giảng viên cần chăm chú phân tích làm rõ:Độc lập dân tộc nối sát với chủ nghĩa thôn hội là bài học lớn xuyên suốt quy trình cách mạng Việt Nam, là tuyến phố duynhất đúng cơ mà Đảng ta và dân tộc việt nam đã lựa chọn.

1. Sự chắt lọc khách quan của lịchsử

Cần nắm rõ các ý sau:

- Từ khi thực dân Pháp xâm lấn Việt
Nam, quần chúng. # ta đã tiếp tục đứng lên đấu tranh ngăn chặn lại kẻ xâm lược bên dưới sựlãnh đạo của những sĩ phu, các nhà yêu thương nước theo không ít khuynh phía khác nhau,nhưng phần đông thất bại do không có đường lối phương pháp mạng đúng đắn.

- Nguyễn Ái Quốc vẫn tìm thấy con đườngduy nhất đúng chuẩn để cứu nước, giải hòa dân tộc, kia là con đường hòa bình dântộc gắn sát với chủ nghĩa thôn hội.

- so sánh 02 căn cứ hầu hết của sựlựa chọn đó.

2. Độc lập dân tộc nối sát với chủnghĩa buôn bản hội là việc lựa chọn duy nhất đúng chuẩn của giải pháp mạng Việt Nam

Trong phần này phải làm rõ: rộng 85 nămqua, Đảng với nhân dân ta luôn luôn kiên trì với thực hiện kim chỉ nam này. Nhờ vậy, cáchmạng vn đã giành được những thành công có ý nghĩa sâu sắc lịch sử và thời đại. Bàihọc lớn, được đặt tại vị trí số 1 qua những nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, là bài họcphải "kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa làng hội bên trên nền tảngchủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng hồ nước Chí
Minh".

Phần II. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ ĐẶCĐIỂM, ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÀ NHÂN DÂN TA XÂY DỰNG

Trình bày nắm rõ những điểm sáng củathời kỳ quá độ và đặc thù cơ bạn dạng của nhà nghĩa làng hội. Cố gắng thể:

1. Đặc điểm của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa thôn hội ngơi nghỉ nước ta

Trong phần này, đề xuất trình bày nắm rõ nhữngđặc điểm của thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa thôn hội ở nước ta được nêu vào Cươnglĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa xã hội (Cương lĩnhnăm 1991) cùng được Đại hội XI, XII của Đảng bổ sung cập nhật phát triển.

2. Những đặc thù cơ bạn dạng của thôn hộixã hội chủ nghĩa nhưng mà nhân dân ta xuất bản trong cưng cửng lĩnh xuất bản đất nướctrong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa làng hội

Đây là phần trọng tâm trong phần II.Vì vậy, giảng viên buộc phải dành thời hạn thích hợp để làm rõnhững điểm new của Đại hội XI:

- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, côngbằng, văn minh (so với Đại hội X, đưa nhiều từ “dân chủ” lên trước “công bằng”cho tương xứng về giải thích và thực tiễn mốiquan hệ thân dân nhà và công bằng).

- vì nhân dân làm cho chủ; (phạm vi rộnghơn so với do nhân dân lao động làm cho chủ).

- tất cả nền kinh tế tài chính phát triển cao dựatrên lực lượng sản xuất văn minh và quan hệ sản xuất văn minh phù hợp. (thay đổiso cùng với Đại hội X trong cách diễn đạt về quan hệ nam nữ sản xuấtnhằm xác định quả quyết hơn về quan hệ thêm vào xã hội chủ nghĩa khi kết thúcthời kỳ thừa độ với để xung khắc phục tứ tưởng chủ quan, cuống quýt muốn hối hả cóquan hệ tiếp tế xã hội nhà nghĩa khi chưa tồn tại đủ điều kiện...).

- Con fan có cuộc sống thường ngày ấm no, tựdo, hạnh phúc, tất cả điều kiện phát triển toàn diện, (so cùng với Đại hội X, bỏ cụm từ“con người được giải hòa khỏi áp bức, bất công” cho cân xứng với thực tiễn khichưa xong xuôi thời kỳ thừa độ).

- những dân tộc trong cộng đồng Việt
Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau thuộc phát triển, (so cùng với Đại hội
X, bổ sung các cụm từ “tôn trọng” với “phát triển” vì đây là những sự việc rấtquan trọng trong quan lại hệ dân tộc bản địa hiện nay).

- tất cả quan hệ hữu nghị và bắt tay hợp tác vớicác nước trên trái đất (so cùng với Đại hội X có chuyển đổi cho tương xứng với xu thếtrong thực tiễn quan hệ đối ngoại của nước ta với những nước trên gắng giới, khôngbó nhỏ bé trong tình dục đối ngoại chỉ với nhân dân các nước)...

Phần III. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀPHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Phân tích rõ, phương hướng tăng trưởng chủnghĩa thôn hội ở vn là ko qua giai đoạn cải tiến và phát triển chủ nghĩa tư bản. Đólà đặc điểm cơ bản nhất của quy trình xây dựng nhà nghĩaxã hội ngơi nghỉ nước ta. Quăng quật qua cơ chế tư bản chủ nghĩa tức là bỏqua việc xác lập địa vị thống trị của quan tiền hệ cấp dưỡng và phong cách thiết kế thượng tầngtư bản chủ nghĩa. Thừa nhận thức của Đảng về các quá trình này càng ngày càng hoàn chỉnhhơn. Giảng viên cần làm rõ sự dấn thức của Đảng về quá trình này.

1. Phương hướng tăng trưởng chủ nghĩaxã hội trong cưng cửng lĩnh năm 1991 của Đảng

2. Sự bổ sung, phát triển vềphương hướng đi lên chủ nghĩa thôn hội ở nước ta của Đại hội X

3. Sự bổ sung, trở nên tân tiến vềphương phía đi lên công ty nghĩa thôn hội trong Cươnglĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)

Trong mục này cần chăm chú làm rõ: So với
Cương lĩnh năm 1991 và Đại hội X, cưng cửng lĩnh bổ sung, cách tân và phát triển năm 2011 đãhoàn chỉnh và bố trí lại vật dụng tự những phương phía cơ bản:

Một là, đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông gắn với vạc triển kinh tế tri thức,bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội nhà nghĩa.

Ba là,xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm chất bảnsắc dân tộc; xây dựng bé người, nâng cấp đời sống nhân dân, triển khai tiến bộvà công bình xã hội.

Bốn là, bảođảm kiên cố quốc phòng và bình an quốc gia, bơ vơ tự và an ninh xã hội.

Năm là,thực hiện đường lối đối nước ngoài độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và ký kết và phạt triển; chủ động và lành mạnh và tích cực hộinhập quốc tế.

Sáu là,xây dựng nền dân nhà xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăngcường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

Bảy là,xây dựng nhà nước pháp quyền làng hội nhà nghĩa của nhân dân, vị nhân dân, vìnhân dân.

Tám là,xây dựng Đảng trong sạch, vững vàng mạnh.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Những địa thế căn cứ lý luận cùng thực tiễnnào để họ khẳng định: chủ quyền dân tộc gắn sát với chủ nghĩa làng mạc hội là mộtsự chọn lựa hợp quy luật, hợp lòng dân?

2. đối chiếu sự phát triển nhận thứccủa Đảng ta về đặc trưng cơ bạn dạng của thôn hội làng mạc hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xâydựng?

3. So với sự cách tân và phát triển nhận thứccủa Đảng ta về phương hướng tăng trưởng chủ nghĩa xóm hội?

Bài 3

PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC; DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA; XÂY DỰNG VÀHOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Phần I. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC

1. Cách nhìn của Đảng vềphát huy sức khỏe toàn dân tộc

Trình bày những quan điểm đẩy mạnh sứcmạnh toàn dân tộc bản địa của Đảng ta qua những kỳ đại hội của Đảng, trong những số đó chú trọngnhấn dạn dĩ tới 04 nội dung:

Một là,phát huy sức khỏe đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, đạiđoàn kết là sự việc nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị,

Ba là, vấnđề đại liên hiệp toàn dân tộc ban đầu từ sự để đúng địa điểm của nguyên tố lợi ích, theo ý kiến được xác định từ Nghị quyết trung ương 8Bkhóa VI là: “Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng tiện ích thiếtthực của nhân dân với kết hợp hài hòa và hợp lý cáclợi ích, thống nhất quyền lợi và nhiệm vụ công dân”.

Bốnlà, triển khai dân công ty và phạt huy chủ nghĩa yêu nước lànhững yếu hèn tố đặc trưng để củng nuốm và phát triển khối đại cấu kết toàn dân tộc.

2. Phương hướng, nội dung, giảipháp vạc huy sức mạnh đại câu kết toàn dân tộc bản địa trong tiến độ hiện nay

Cần trình diễn phương hướng, nội dung,các giải pháp để phát huy sức mạnh đại câu kết toàn dân tộc. Từ đó đi mang đến kếtluận: Đại cấu kết toàn dân tộc là mặt đường lối kế hoạch của phương pháp mạng Việt Nam,là động lực và nguồn lực to béo trong desgin và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Phần II. PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦNGHĨA

1. Dân công ty là thực chất của công ty nghĩa thôn hội

Trong mục này bắt buộc trình bày:

- khái niệm dân chủ.

- Dân nhà là thực chất của nhà nghĩaxã hội.

- Các hiệ tượng thực hiện quyền làmchủ của nhân dân.

2. Phát huy dân công ty xã hội chủnghĩa là nguồn động lực hầu hết của việc làm đổi mới

Trong mục này, cần trình bày các nộidung sau:

- Tôn trọng, bảo đảm quyền nhỏ người,quyền công dân, quyền cai quản của nhân dân, gắn với nhiệm vụ và nghĩa vụcông dân.

- đẩy mạnh dân công ty xã hội chủ nghĩalà tạo môi trường thiên nhiên và đk để nhân dân tham gia góp phần ngay vào quátrình hiện ra những ra quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống thường ngày của nhândân.

- phát huy dân nhà xã hội chủ nghĩalà gồm cơ chế để nhân dân tham gia thành lập Đảng, cơ quan ban ngành trong sạch, vững mạnh,tạo môi trường thiên nhiên chính trị, xóm hội định hình cho phát triển đất nước.

- phát huy dân công ty xã hội công ty nghĩacó quan hệ ngặt nghèo với phạt huy sức mạnh đại câu kết toàn dân tộc.

- vạc triển hài hòa các vẻ ngoài vàphương thức tiến hành dân chủ.

3. Văn bản phát huy dân chủ xã hộichủ nghĩa trong quá trình hiện nay

Cần làm rõ các văn bản sau:

- đảm bảo tất cả quyền lực tối cao nhà nướcthuộc về nhân dân.

- thiết chế hóa và cải thiện chất lượng các hiệ tượng thực hiện dân công ty trựctiếp với dân chủ đại diện.

- Để thực hiện dânchủ trong thôn hội, trước tiên phải bảo đảm an toàn phát huy dân công ty trong Đảng là hạtnhân để phát huy khá đầy đủ dân chủ trong làng mạc hội.

- phát huy dân chủ cần đi ngay tức thì vớităng cường pháp chế, tôn vinh trách nhiệm công dân, giữ lại vữngkỷ luật, kỷ cương và tôn vinh đạo đức buôn bản hội.

Phần III. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆNNHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong phần này cần hiểu rõ mấy ý sau:

1. Quan điểm của Đảng ta vềxây dựng nhà nước pháp quyền thôn hội nhà nghĩa

2. Bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa Việt Nam

3. Xây dựng với hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội nhà nghĩa củanhân dân, bởi vì nhân dân và bởi vì nhân dân trong tiến trình hiện nay

Đây là phần giữa trung tâm của bài, yêu cầu phảilàm rõ 02 ý sau:

Một là,tiếp tục xây dựng, hoàn thành xong thể chế, chức năng, nhiệm vụ, cách làm và cơchế vận hành, cải thiện hiệu lực, tác dụng của nhà nước pháp quyền làng hội chủnghĩa.

Hai là, hoàn thiện tổ chức triển khai và nâng cấp chất lượng, hiệu quả hoạt động vui chơi của bộmáy công ty nước.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Trình bày và phân tích một trong những nội dung bao gồm của cách nhìn phát huy sức khỏe toàn dân tộc bản địa và nội dung, chiến thuật phát huy sức khỏe toàn dân tộc bản địa trong giaiđoạn hiện nay nay?

2. Trình bày nội dung phát huy dân chủtrong giai đoạn hiện nay?

3. Trình bày những cách nhìn của Đảngta về bên nước pháp quyền?

4. Làm rõ thực chất của công ty nước phápquyền xóm hội công ty nghĩa ở Việt Nam?

5. Trình diễn các trọng trách xây dựng vàhoàn thiện nhà nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa làm việc nước tahiện nay?

Bài 4

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN gớm TẾ - XÃ HỘI

Phần I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾNLƯỢC PHÁT TRIỂN gớm TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020

Trong phần này, cần nắm rõ các nộidung sau:

1. Quan điểm phạt triển

Làm rõ 05 quan lại điểm trở nên tân tiến của chiến lược nhưsau:

Một là,phát triển nhanh gắn sát với cách tân và phát triển bền vững, vạc triển bền chắc là yêu thương cầu xuyên suốt trong Chiến lược.

Hai là, đổimới đồng bộ, tương xứng về kinh tế tài chính và bao gồm trị vì kim chỉ nam xây dựng nước Việt Namxã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là,mở rộng dân chủ, phân phát huy về tối đa yếu tố con người,coi con bạn là công ty thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Xem thêm: Làm Thế Nào Hạn Chế "Dương Tính Giả" Khi Test Covid 1 Vạch Xanh 1 Vạch Đỏ Là Sao

Bốnlà, phạt triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe lực lượng phân phối với trình độkhoa học, technology ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ thêm vào và thểchế kinh tế tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa.

Năm là,xây dựng nền tài chính độc lập, tựchủ ngày càng tốt trong điều kiện hội nhập quốctế ngày dần sâu rộng.

2. Các cải tiến vượt bậc chiến lược

Làm rõ bố khâu đột phá chiến lược nhưsau:

Một là,hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa, trọng tâm làtạo lập môi trường tuyên chiến đối đầu bình đẳng và cải tân hành chính.

Hai là,phát triển nhanh nguồn nhân lực, duy nhất là mối cung cấp nhân lực quality cao, tậptrung vào bài toán đổi mới toàn diện nền giáo dục đào tạo quốc dân.

Ba là,xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng hóa với một số trong những công trình hiện tại đại, tậptrung vào hệ thống giao thông với hạ tầng thành phố lớn.

3. Định phía phát triển

Phân tích làm rõ lý thuyết phát triểntrong kế hoạch là “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu tổ chức lại nền tởm tế”.

Phần II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNGLỐI PHÁT TRIỂN khiếp TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN năm 2016 - 2020

Đây là phần trung tâm của bài. Giảngviên nên phân tích hầu như nội dung cơ phiên bản của con đường lốiphát triển tài chính - xóm hội:

1. Quan điểm phân phát triểnkinh tế - buôn bản hội quy trình tiến độ 2016-2020

Trình bày và nắm rõ được 04 quan tiền điểmphát triển kinh tế tài chính - làng hội giai đoạn năm nhâm thìn - 2020.

2. Mục tiêu và những chỉ tiêu

Trình bày mục tiêu tổng quát và cácchỉ tiêu hầu hết trên những lĩnh vực: kinh tế; xóm hội; môitrường.

3. Phương hướng,nhiệm vụ

Đây là phần đặc trưng cần tập trungphân tích, làm rõ các nội dung sau:

a. Đổi mới quy mô tăng trưởng, cơ cấulại nền kinh tế

b. Đẩy khỏe khoắn công nghiệp hóa, văn minh hóa,phấn đấu mau chóng đưa nước ta cơ bạn dạng trở thành nước công nghiệp theohướng hiện đại

c. Hoàn thiện thể chế, phát triểnkinh tế thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích cách nhìn phát triểnnhanh và bền vững nêu trong chiến lược phát triển kinh tế tài chính - làng hội 2011-2020?

2. đối chiếu phương hướng, nhiệm vụvà chiến thuật phát triển tài chính - làng mạc hội 5 năm 2016-2020?

3. Đặc trưng khá nổi bật của thiết chế kinhtế thị trường lý thuyết xã hội chủ nghĩa vn là gì?

Bài 5

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VĂNHÓA, bé NGƯỜI VIỆT NAM; BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trong bài xích này, giảng viên buộc phải làm rõcác văn bản sau:

1. Vai trò của giáo dục đào tạo và đàotạo so với sự cách tân và phát triển đất nước

2. Tư tưởng lãnh đạo pháttriển giáo dục và đào tạo

Phân tích, hiểu rõ 7 quan điểm chỉ đạođược nêu vào Nghị quyết hội nghị Trung ương tám khóa XI:

Thứ nhất, giáo dục và huấn luyện là quốc sách sản phẩm đầu.

Thứ hai,Đổi new căn bản, toàn vẹn giáo dục cùng đào tạo.

Thứ ba,Chuyển từ đa số trang bị kỹ năng và kiến thức sang phát triển toàn vẹn năng lực và phẩmchất tín đồ học.

Thứ tư, gắngiáo dục và giảng dạy với nhu yếu phát triển tài chính - xóm hội và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Thứ năm,Tiếp tục thực hiện và đổi mới phương thức liên thông.

Thứ sáu,Chủ cồn phát huy mặt tích cực, tiêu giảm mặt tiêu cực củacơ chế thị trường, bảo đảm an toàn định hướng XHCN.

Thứ bảy,Chủ rượu cồn và tích cực và lành mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo và đào tạo.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp cách tân và phát triển giáo dục và đào tạo giữa những năm tới

a. Mục tiêu

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh khỏe vềchất lượng, công dụng giáo dục, đào tạo;

- tạo nền giáo dục mở, thực học,thực nghiệp, dạy dỗ tốt, học tập tốt, cai quản tốt;

- Phấn đấu mang đến năm 2030, nền giáo dục
Việt phái mạnh đạt trình độ chuyên môn tiên tiến trong quần thể vực.

b. Nhiệm vụ với giảipháp

- bức tốc sự lãnh đạo của Đảng, quảnlý ở trong phòng nước

- Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ với đồng bộcác nguyên tố cơ bản của giáo dục, huấn luyện và đào tạo theo phía coi trọng cải cách và phát triển phẩm chất,năng lực của người học.

- Đổi new căn bản hình thức và phươngpháp thi, kiểm tra, tấn công giá kết quả giáo dục, đào tạo

- hoàn thiện hệ thống giáo dục quốcdân theo hướng khối hệ thống giáo dục mở, tiếp thu kiến thức suốt đời và xây đắp xã hội học tập.

- Đổi new căn bản công tác quản ngại lýgiáo dục cùng đào tạo,

- trở nên tân tiến đội ngũ đơn vị giáo với cánbộ quản lí lý

- Đổi mới chủ yếu sách, cách thức tàichính

- nâng cao chất lượng, hiệu quảnghiên cứu giúp và vận dụng khoa học, công nghệ

- chủ động hội nhập và nâng cao hiệuquả phù hợp tác thế giới trong giáo dục, đào tạo

II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Vị trí, phương châm của kỹ thuật và công nghệ đối cùng với sự phát triển đất nước

2. Quan điểm vạc triểnkhoa học cùng công nghệ

Trong phần này, giảng viên đề nghị nêu được5 quan điểm cơ bạn dạng trong Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 6 khóa XI "Về cách tân và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị ngôi trường định hướngxã hội chủ nghĩa cùng hội nhập quốc tế".

Thứ nhất,phát triển và ứng dụng khoa học tập và công nghệ là quốc sách mặt hàng đầu, là giữa những động lực quan trọng nhất nhằm phát triển tài chính -xã hội và đảm bảo Tổ quốc; là 1 trong những nội dung cần phải ưu tiên tập trung đầu tư chi tiêu trướcmột cách trong buổi giao lưu của các ngành, các cấp.

Thứ hai,tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, phương pháp quản lý, bề ngoài hoạt động,công tác thành lập chiến lược, kế hoạch; cách tiến hành đầu tư, nguyên tắc tài chính,chính sách cán bộ...

Thứ ba, đầutư cho lực lượng lao động khoa học và công nghệ là đầu tư chi tiêu cho phát triển bền vững, trựctiếp nâng tầm trí tuệ và sức khỏe của dân tộc. Đảng với Nhànước có cơ chế phát triển, vạc huy và trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa họcvà công nghệ.

Thứ tư, ưutiên và tập trung mọi nguồn lực giang sơn cho cải cách và phát triển khoa học cùng công nghệ.

Thứ năm, chủđộng, tích cực và lành mạnh hội nhập nước ngoài để cập nhật tri thức khoahọc và công nghệ tiên tiến của chũm giới, ham mê nguồn lực

3. Mục tiêu và nhiệm vụ, giảipháp cải cách và phát triển khoa học và công nghệ trong trong những năm tới

Trong phần này, giảng viên đề xuất làm rõđược nội dung:

a. Mục tiêu

Phát triển mạnh bạo khoa học và côngnghệ, tạo cho khoa học tập và technology thực sự là cồn lực đặc biệt nhất để cách tân và phát triển lực lượng cấp dưỡng hiệnđại, tài chính tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệuquả và sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của nền khiếp tế; bảo đảm an toàn môi trường, bảo vệ quốc phòng,an ninh, đưa vn sớm vươn lên là nước công nghiệp theo hướng tân tiến và lànước công nghiệp tân tiến theo lý thuyết xã hội công ty nghĩa vào vào giữa thế kỷ XXI.

b. Nhiệm vụ, giải pháp

- Đổi bắt đầu tư duy, bức tốc vai tròlãnh đạo của Đảng, quản lý của đơn vị nước

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộcơ chế cai quản lý, tổ chức, chuyển động khoa học cùng công nghệ.

- tiến hành các định hướng nhiệm vụkhoa học và technology chủ yếu.

- phát huy và bức tốc tiềm lựckhoa học tập và technology quốc gia.

- trở nên tân tiến thị trường công nghệ vàcông nghệ.

- bắt tay hợp tác và hội nhập nước ngoài về khoahọc với công nghệ.

III. XÂY DỰNG VĂN HÓA bé NGƯỜI VIỆT nam ĐÁP ỨNGYÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Trong phần này, giảng viên bắt buộc làm rõđược nội dung:

1. Vị trí, sứ mệnh của vănhóa và nhỏ người đối với sự phát triển đất nước

Văn khiếu nại Đại hội XII của Đảng:"Xây dựng nền văn hóa và bé người việt nam phát triển toàn vẹn hướng đếnchân - thiện - mỹ, thấm nhuần niềm tin dân tộc, nhân văn, dân nhà và khoa học.Văn hóa thực sự trở thành gốc rễ tinh thần vững chắc của xã hội, là mức độ mạnhnội sinh, quan tiền trọng đảm bảo sự trở nên tân tiến bềnvững và bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc vày mụctiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”1.

2. Mục tiêu, ý kiến vềxây dựng văn hóa, bé người vn đáp ứngyêu cầu cách tân và phát triển bền vững

Trong phần này, giảng viên đề xuất nêu mụctiêu chung, mục tiêu ví dụ trong Nghị quyết trung ương 9 khóa XI "Vềxây dựng và cải cách và phát triển văn hóa, con bạn Việt
Nam thỏa mãn nhu cầu yêu ước phát triển bền bỉ đất nước”. Đặc biệt nhấn mạnh quan điểmvề xuất bản văn hóa, con người việt Nam thỏa mãn nhu cầu yêu cầu trở nên tân tiến bền vững.

3. Nhiệm vụ, chiến thuật vềxây dựng văn hóa, con người việt nam Nam đáp ứng yêu cầu trở nên tân tiến bền vững

Trong phần này, giảng viên đề xuất đi sâuphân tích những nội dung:

a. Nhiệm vụ

Một là, kiến thiết con fan Việt
Nam phát triển trọn vẹn

Hai là, Xây dựng môi trường xung quanh văn hóalành bạo phổi

Ba là, Xây dựng văn hóa truyền thống trong thiết yếu trị và tài chính

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệuquả vận động văn hóa

Năm là, phát triển công nghiệp vănhóa song song với xây dựng, trả thiện thị phần văn hóa

Sáu là, chủ động hội nhập quốc tếvề văn hóa, thu nhận tinh họa tiết hoa văn hóanhân loại

b. Giải pháp

Một là, tiếp tục đổi mới phương thứclãnh đạo của Đảng so với lĩnh vực văn hóa

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý công ty nước về văn hóa.

Ba là,xây dựng đội ngũ nhân viên cán bộ làm công tác làm việc văn hóa

Bốnlà, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa

IV. VỀ CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong phần này, giảng viên phải đi sâuphân tích các nội dung:

1. Tầm đặc biệt quan trọng của vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu, tăng tốc quản lý tàinguyên và bảo vệ môi trường so với sựnghiệp phạt triển bền vững đất nước

2. Quan điểm, mục tiêu

3. Giải pháp nhà yếu

Một là, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục,

Hai là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụngtiến cỗ khoa học và công nghệ

Ba là, tăng cường quản lý đơn vị nước

Bốnlà, thay đổi mới, hoàn thành cơ chế, cơ chế tài chính, bức tốc và đa dạng và phong phú hóa mối cung cấp lực

Năm là, quan tâm hợp tác, hội nhậpquốc tế

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1 - Vai trò, tầm quan trọng của giáodục - đào tạo, kỹ thuật - công nghệ, văn hóa, thống trị tàinguyên và đảm bảo an toàn môi trường so với sự phát triển bền vữngcủa quốc gia và của từng địa phương hiện nay?

2- Các phương án cơ phiên bản để đảm bảophát triển giáo dục - đào tạo; kỹ thuật - công nghệ; thi công và phát triển vănhóa, nhỏ người; dữ thế chủ động ứng phó với thay đổi khí hậu, làm chủ tài nguyên, bảovệ môi trường ở địa phương hiện tại nay?

Bài 6

TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔITRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Phần I. TÌNH HÌNH QUỐC TẾ, trong NƯỚCTÁC ĐỘNG TỚI LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

Phần này cần nêu phần đông nội dung vềtình hình thế giới và nội địa với hầu hết khó khăn, thuận tiện đan xen ảnh hưởng tác động tớilĩnh vực quốc phòng, an ninh được Đại hội XII đề ra..

Phần II. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, ANNINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH

1. Quan điểm của Đảng ta vềbảo vệ bền vững và kiên cố Tổ quốc vn xã hội nhà nghĩa, giữ vững môi trường xung quanh hòa bình, ổn định

Cần trình bày, làm rõ các quan tiền điểmđược Đại hội XII của Đảng đề ra:

- Củng núm quốc phòng, đứng vững anninh quốc gia, ổn định chủ yếu trị, đơn chiếc tự, bình an xã hội là nhiệm vụ trọng yếu,thường xuyên.

- phạt huy trẻ trung và tràn trề sức khỏe sức mạnh dạn tổng hợpcủa toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ về tối đa sự đồng tình, ủnghộ của xã hội quốc tế để đảm bảo an toàn Tổ quốc.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảovệ vững chắc và kiên cố Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp đa phần tăng cường quốc chống an ninh, bảo vệ
Tổ quốc, môi trường hòa bình, bất biến trong nhữ
ngnăm tới

Cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp đa phần để tăng tốc quốc phòng, anninh trong thời điểm tới theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phần III. ĐẢM BẢO bình yên CHÍNH TRỊ,TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI vào TÌNH HÌNH MỚI

Trong phần này cần phân tích, làm rõđược 05 ý sau:

- tăng tốc tiềm lực quốc phòng vàan ninh; xây dựng ráng trận quốc phòng toàn dân, nuốm trậnan ninh dân chúng vững chắc

- chủ động đấu tranh làm đại bại mọiâm mưu, chuyển động chống phá của các thế lực thù địch

- phòng chặn, phản bác những thông tinvà luận điệu không nên trái, đẩy lùi các loại tội phạm với tệ nạn làng mạc hội

- sẵn sàng ứngphó với các mối đe dọa bình an truyền thống cùng phi truyền thống

- đảm bảo an toàn an ninh, an ninh thông tinvà an ninh mạng

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích cách nhìn của Đảng ta vềbảo vệ vững chắc và kiên cố Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa, giữ lại vững môi trường xung quanh hòabình, ổn định hiện nay; liên hệ trách nhiệm của bạn đảng viên vào tình hìnhhiện nay?

2. Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp bức tốc quốc phòng, bảo đảm Tổ quốc, môi trường xung quanh hòa bình, bất biến trongnhững năm tới; fan đảng viên bao gồm trách nhiệm ra sao trong tiệm triệt với tổchức thực hiện?

3. Trình diễn những nội dung cơ phiên bản vềbảo đảm an toàn chính trị, trơ trọi tự, bình an xã hội trong tình hình mới; tín đồ đảngviên phải làm những gì để cửa hàng triệt cùng tổ chức thực hiện các ngôn từ đó?

Bài 7

CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đây là bài xích được soạn và bửa sungmới trọn vẹn theo lòng tin Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Do vậy, các giảngviên cần chăm chú một số ngôn từ sau:

Phần I. YÊU CẦU KHÁCH quan lại CỦA HỘI NHẬPQUỐC TẾ trong GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong phần này, yêu cầu phân tích, làm cho rõđược những yêu ước khách quan liêu của hội nhập nước ngoài trong giai đoạnhiện nay, trong đó để ý tới mấy sự việc sau:

1. Cách mạng kỹ thuật -công nghệ và phần đông tác động mang đến đời sống kinh tế tài chính -xã hội

2. Toàn mong hóa kinh tế quốctế là một xu nuốm khách quan liêu ngày càng có tương đối nhiều nướctham gia

3. Xu thế chủ yếu trongquan hệ thế giới là các nước có chính sách chính trị khác nhau vừa tranh đấu vừa hợp tác, cùng tồn tại trong hòa bình

4. Quá trình phát triểnkinh tế thị trường và các khu vực mậu dịch từ bỏ do

Phần II. Quan liêu ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰCHỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA

Trong phần này, đề nghị trình bày, làm cho rõcác ý sau:

1. Quá trình hình thànhchính sách hội nhập nước ngoài của Đảng ta

2. Những cách nhìn chỉ đạo trong quy trình hội nhập

Phần III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾCỦA VIỆT nam giới TRONG NHỮNG NĂM QUA

1. Gia nhập Hiệp hội những nước
Đông nam Á (ASEAN)

Cần trình bày, làm rõ được các ý sau:

Nam Á (ASEAN).

- hiệp hội các non sông Đông phái nam Á đãthành cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community- AEC), dựa vào ba trụcột: kinh tế - xã hội, chính trị - bình yên và cộng đồng văn hóa.

2. Tham gia các tổ chứckinh tế nước ngoài và khu vực

Cần trình bày, hiểu rõ được những ý sau:

Một là,Việt nam là thành viên gây dựng của Diễn bầy kinh tế Á - Âu (ASEM)

Hai là,gia nhập Diễn đàn hợp tác tài chính châu Á - Thái bình dương (APEC)

Ba là, Việt
Nam biến chuyển thành viên chấp nhận của tổ chức Thương mại trái đất (WTO).

Bốnlà, ký kết kết những thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tựdo.

3. Xây dựng các quan hệ đốitác chiến lược, đối tác doanh nghiệp toàn diện cùng với nhiều nước trênthế giới

Cần trình bày, nắm rõ được các ý sau:

- Khái niệm nỗ lực nào là công ty đối tác chiếnlược, đối tác doanh nghiệp toàn diện.

- vn cơ bạn dạng hoàn thành việc xáclập địa điểm trong chế độ đối ngoại của các nước lớn, trơn giềng, tạo thành cơ sởquan trọng chuyển quan hệ của vn với các đối tác doanh nghiệp phát triển ổn định, thiếtthực và kết quả trong trung và dài hạn.

Phần IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨYMẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ vào NHỮNG NĂM TỚI

Trong phần này, đề nghị phân tích, làm rõđược các phương hướng, chiến thuật được quyết nghị Đại hội XII của Đảng đề ra.

1. Bảo đảm lợi ích buổi tối cao của giang sơn - dân tộc, trên cơ sởcác cách thức cơ bản của quy định quốc tế, bình đẳng cùng cùng gồm lợi

2. Nâng cao kết quả các hoạtđộng đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ nam nữ hợptác lấn sân vào chiều sâu

3. Triển khai mạnh bạo địnhhướng kế hoạch chủ hễ và tích cực và lành mạnh hộinhập quốc tế

4. Nâng cao hiệu quả hội nhậpkinh tế quốc tế

5. Bảo đảm sự lãnh đạo thốngnhất của Đảng, sự quản lý tập trung của phòng nước đốivới các vận động đối ngoại

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. So với tính tất yếu một cách khách quan của hội nhập quốc tế trong quy trình tiến độ hiện nay?

2. So với quan điểm lãnh đạo hội nhậpquốc tế của Đảng ta?

3. Về phương hướng, giải pháp đẩy mạnhhội nhập nước ngoài trong Đại hội XII của Đảng?

Bài 8

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀCÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ

Phần I. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

1. Về tổ chức Đảng

Nêu những qui định trong Điều lệ Đảngvề tổ chức cơ sở đảng. Vào đó, trình bày, làm rõ tổ chức Đảng ở trung ương vàtổ chức Đảng sinh sống địa phương.

2. Những lý lẽ trong tổchức và hoạt động của Đảng

Cần trình bày, làm rõ các nguyên tắcsau:

a. Nguyên tắc tập trung dân chủ.

b. Vẻ ngoài tự phê bình và phê bình

c. Cơ chế đoàn kết trên cơ sở
Cương lĩnh chủ yếu trị cùng Điều lệ Đảng

d. Cơ chế gắn bó quan trọng vớinhân dân

đ. Cách thức Đảng chuyển động trongkhuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Phần II. QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ
ĐẢNG

1. Về mục đích của tổ chứccơ sở của Đảng

Cần trình bày, làm rõ các ý sau:

- tổ chức triển khai cơ sở đảng (chi cỗ cơ sở, đảngbộ cơ sở) là gốc rễ của Đảng.

- tổ chức triển khai cơ sở đảng là hạt nhânchính trị ngơi nghỉ cơ sở.

2. Quy định về thành lậpcác tổ chức triển khai đảng sinh hoạt cơ sở

Trình bày, nắm rõ các phép tắc vềthành lập các tổ chức đảng ở cửa hàng theo Điều lệ Đảng.

3. Hình thức vận động củatổ chức cơ sở đảng

Trình bày, làm rõ các hiệ tượng hoạtđộng của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

4. Về nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Phân tích, hiểu rõ các nhiệm vụ của tổchức các đại lý đảng. Tương tác với thực tế chi bộ ở địa phương, solo vị.

5. Về bỏ ra bộ trực thuộc đảngbộ cơ sở

Trình bày, một số trong những quy định của Điều lệ
Đảng so với những đảng bộ cơ sở đông đảng viên rất có thể lập những chi bộ trực thuộcđảng cỗ cơ sở (khác với đưa ra bộ các đại lý trực thuộc thị xã ủy).

Phần III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNGVIÊN

1. Nội dung công tác xây dựng
Đảng ngơi nghỉ cơ
sở

Trong mục này bắt buộc phân tích, làm rõ cácvấn đề đa số sau:

a. Trách nhiệm chủ yếu của công tác làm việc xâydựng tổ chức triển khai cơ sở đảng trong tiến độ hiện nay

b. Nội dung bao gồm của công tác xây dựng
Đảng sinh sống cơ sở

Chú ý phân tích nắm rõ việc vận dụngvào công tác làm việc xây dựng Đảng sinh sống cơ sở, trọng trách xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng,nâng cao chất lượng đảng viên bao hàm nội dung chính sau:

Một là, nâng cấp năng lực chỉ đạo vàsức đại chiến của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

Hai là, cải thiện chất lượng đảngviên.

2. Trách nhiệm của đảngviên đối với tổ chức cơ sở đảng và bỏ ra bộ

Trình bày, làm rõ việc nêu cao tráchnhiệm sản xuất đảng bộ, đưa ra bộ của đảng viên. Cố thể:

a. Đảng viên đề xuất đóng góp tích cực và lành mạnh vớiđảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chủ yếu trị của cơ sở, đơnvị

b. Đảng viên phải đóng góp phần tích cựcvào bài toán xây dựng tổ chức triển khai cơ sở đảng “trong sạch sẽ vững mạnh về bao gồm trị, tứ tưởng,tổ chức với đạo đức”.

c. Đảng viên phải đóng góp tích cựcxây dựng đảng bộ, đưa ra bộ vững to gan về tổ chức, thực hiện nghiêm chính sách tậptrung dân chủ

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích các nguyên tắc tổ chứcvà hoạt động vui chơi của Đảng?

2. đối chiếu vị trí, phương châm của tổchức cơ sở đảng?

3. Nêu phần đông nội dung công tác xây dựngđảng ở các đại lý trong tiến trình hiện nay?

4. Phân tích trách nhiệm của đảng viêntrong công tác xây dựng đảng nghỉ ngơi cơ sở?

Bài 9

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Đây là bài được biên soạn và vấp ngã sungmới hoàn toàn theo ý thức Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên Đại hội XII,Đảng ta công ty trương “Tiếp tục thực hiện mục tiêu: thiết kế Đảng vào sạch, vữngmạnh về chủ yếu trị, bốn tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức” (Văn kiện Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhà xuất bạn dạng Chính trị quốc gia.H.2016.tr.202). Chính vì vậy, câu chữ xây dựng Đảng về đạo đức lần này được
Ban Tuyên giáo trung ương biên soạn thành một bài mới. Vị vậy, những giảng viên cầnchú ý một trong những nội dung sau:

Phần I. ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨCTRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Những sự việc chung về đạođức

Trình bày, nắm rõ mấy ý sau:

- quan niệm của đạo đức.

- cấu trúc của đạo đức.

2. Vai trò của đạo đức trongđời sống thôn hội

Trình bày phương châm của đạo đức nghề nghiệp trong đờisống thôn hội.

3. Chức năng của đạo đức trong đời sống buôn bản hội

Phân tích, làm rõ các tính năng chủ yếucủa đạo đức:

a. Tính năng giáo dục

b. Tác dụng điều chỉnh

c. Tính năng phảnánh

Phần II. NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠOĐỨC THEO TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH

1. Xây dựng Đảng về đạo đức,Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”

Cần trình bày, nắm rõ mấy ý sau:

- thành lập Đảng về đạo đức là tư tưởngnhất quán.

- sản xuất Đảng là đạo đức trước hếtphải kiên trì mục tiêu, hài lòng của Đảng, của bí quyết mạng, xuất phát điểm từ mụcđích cao quý của Đảng nhằm hy sinh, phấn đấu.

- desgin Đảng về đạo đức đề xuất tuântheo những nguyên tắc xây dựng và thực hành thực tế đạo đức, xây đi so với chống, nêugương về đạo đức nghề nghiệp và cần tu dưỡng đạo đức suốt đời.

- Đứng trước toàn cảnh và yêu mong củathực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoáivề bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống trong một phần tử không nhỏ tuổi cán bộ, đảngviên hiện tại nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức nghề nghiệp càng trở bắt buộc quan trọng, trởthành trong số những vấn đề cần kíp của công tác xây dựng Đảng.

2. Nội dung xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”

Cần trình bày, làm rõ mấy ý sau:

Một là, “Đảng mong mỏi vững thì yêu cầu cóchủ nghĩa làm cho cốt”.

Hai là, cần thực hiện giỏi các nguyêntắc tổ chức triển khai và làm việc Đảng.

Ba là, quan tâm xây dựng, tập luyện độingũ cán bộ, đảng viên tất cả đức, tài năng để Đảng xứng đáng"là đạo đức, là văn minh"

Bốn là, tăng cường mối quan lại hệ đính bógiữa Đảng với dân.

Năm là, Đảng phải liên tục tự đổimới, trường đoản cú chỉnh đốn

Phần III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNGVỀ ĐẠO ĐỨC trong GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong phần này, yêu cầu phân tích, trìnhbày được các nhiệm vụ của yếu hèn của gây ra Đảng về đạo đức nghề nghiệp được nghị quyết Đạihội XII của Đảng đề ra.

1. Tiếp tục tăng nhanh việc học hành vàlàm theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của những tổ chức đảng,các cấp chính quyền, những tổ chức bao gồm trị - thôn hội, địa phương, đơn vị chức năng gắn vớichống suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng bao gồm trị, đạođức, lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” trong nội bộ.

2. Kiên quyết đấu tranh chống quanliêu, tham nhũng, lãng phí, công ty nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bèphái, “lợi ích nhóm”, nói không song song với làm”.

3. Tạo ra và thực hiện xuất sắc các quyđịnh để phát huy vai trò gương chủng loại trong tập luyện phẩm chất đạo đức, lối sống,phong cách, tác phong, lề lối công tác làm việc của cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là cán cỗ lãnh đạo các cấp, tín đồ đứng đầu những cơ quan, đối chọi vị

4. Triển khai nghiêm bề ngoài kiểm tra,giám sát, điều hành và kiểm soát của tổ chức đảng, thống kê giám sát và phản biện xã hội của khía cạnh trận
Tổ quốc, những tổ chức bao gồm trị - làng hội với của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sinh sống của cán bộ, đảng viên

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích mọi phẩm chất đạo đứccơ bản của con người việt nam theo tư tưởng hồ nước Chí Minh?

2. Trình diễn nội dung tạo Đảng vềđạo đức theo tứ tưởng hồ nước Chí Minh?

3. Nêu những nhiệm vụ chủ yếu đuối xây dựng
Đảng về đạo đứ