Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este C4H8O2 thu được 6 gam ancol. Thương hiệu của este là

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Propyl axetat

D. Isopropyl fomat


Thủy phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), chiếm được 2 sản phẩm hữu cơ X cùng Y. Tự X rất có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là :

A. Axit fomic

B. Etyl axetat

C. Ancol metylic

D. Ancol etylic


Đun lạnh m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch Na
OH vừa đủ, thu được m2 gam muối. Hiểu được $m1

A. Isopropyl fomat

B. Metyl propionat

C. Etyl axetat

D. Propyl fomat


mang lại este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với Na
OH đun nóng thu được muối hạt Y bao gồm phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên thường gọi của X là :

A. Propyl fomat

B. Etyl axetat

C. Metyl propionat

D. Isopropyl fomat


Este nào dưới đây có cách làm phân tử C4H8O2?

A. Vinyl axetat

B. Propyl axetat

C. Etyl axetat

D. Phenyl axetat


Thủy phân este mạch hở X gồm công thức phân tử C4H8O2, nhận được sản phẩm không có phản ứng tráng bạc. Số phương pháp cấu tạo cân xứng của X là

A. 2.

Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Số hợp hóa học là đồng phân cấu tạo, bao gồm cùng cách làm phân tử C4H8O2, chức năng được với hỗn hợp Na
OH nhưng mà không tính năng được với mãng cầu là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Cho hóa học X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 tính năng với dung dịch Na
OH sinh ra hóa học Y bao gồm công thức phân tử C2H3O2Na. Phương pháp của X là

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5


Hợp chất Y tất cả công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y chức năng với dung dịch Na
OH sinh ra hóa học Z gồm công thức C3H5O2Na. Công thức kết cấu của Y là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC3H7.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.


Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được thành phầm có bội nghịch ứng tráng bạc. Số phương pháp cấu tạo phù hợp của X là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

HYPERLINK "https://khoahoc.vietjack.com/question/239915/x-la-este-co-cong-thuc-phan-tu-c8h8o2-thuy-phan-x-trong-dung-dich-4v4jp"


Số este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường xung quanh axit thì nhận được axit fomic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Từ những ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu trúc của nhau là:

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.


Tổng số hóa học hữu cơ đối chọi chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp Na
OH tuy nhiên không tráng bạc tình là

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.


Cho chất X bao gồm công thức phân tử C4H8O2tác dụng với hỗn hợp Na
OH sinh ra chất Y tất cả công thức phân tử C2H3O2Na. Phương pháp của X là ?

A. $C_2H_5 mCOOC mH_3$

B. $CH_3 mCOO mC_2H_5$.

C. $HCOOC_3H_5$

D. $HCOOC_3H_7$


Este X (C4H8O2) vừa lòng các điều kiện sau:$X+ H _2 O stackrelH^+, t^olongrightarrow Y _1+ Y _2$$Y _1+ O _2 stackrelx t, t^circlongrightarrow Y$Phát biểu tiếp sau đây đúng?

A. X là metyl propionat.

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2thỏa mãn những điều khiếu nại sau:

X + H2O →Y1 + Y2

Y1 + O2→Y2 + H2O

Tên gọi của X là:

A. Metyl propionat

B. Isopropyl fomat

C. Etyl axetat

D. N-propyl fomat


*

*

Từ 2 phương trình → Y1và Y2đều tất cả số nguyên tử C bởi nhau. Cơ mà este ban sơ là C4H8O2

→ X là CH3COOC2H5hay etyl axetat

→ Đáp án C


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
Este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các đk sau: X + H 2 O → t 0 , H 2 S O 4 Y 1 + Y 2 Y 1 + O 2 → x t , t 0 Y 2 + H 2 O tên thường gọi của X là A. Metyl propionat. B. Isopropyl...

Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

X + H 2 O → t 0 , H 2 S O 4 Y 1 + Y 2

Y 1 + O 2 → x t , t 0 Y 2 + H 2 O

Tên điện thoại tư vấn của X là

A. metyl propionat.

B.

Xem thêm: Người ta thường dùng sơ đồ tư duy để làm gì, người ta thường dùng sơ đồ tư duy để

isopropyl fomat.

C. etyl axetat.

D. n-propyl fomat.


Đáp án C

Nhìn phương trình bên dưới ⇒ số C/Y1= số C/Y2⇒ Y1và Y2đều có 2C.

||⇒ X là CH3COOC2H5 tuyệt etyl axetat


Khi thủy phân este X gồm công thức phân tử C4H8O2trong dung dịch Na
OH thu được các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong số ấy Z tất cả tỉ khối khá so cùng với H2bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


- Đáp án A.

- bởi Z có tỉ khối hơi so cùng với H2nên suy ra Z rất có thể ở dạng hơi. Vì đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng Cn
H2n
O2nên X là este no đối chọi chức mạch hở. Vày đó, Z là rượu no đối kháng chức. Call CTPT của Z là Cm
H2m + 2O

Ta có:

*

MZ= 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5


Este X có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các điều kiện sau: X + H 2 O → t ∘ , H 2 S O 4 Y 1 , Y 2 Y 1 + O 2 → x t , t ∘ Y 2 + H 2 O tên thường gọi của X là A. Metyl propionat B. Isopropyl fomat C. Etyl axetat D. N-propyl...

Este X có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các đk sau:

X + H 2 O → t ∘ , H 2 S O 4 Y 1 , Y 2 Y 1 + O 2 → x t , t ∘ Y 2 + H 2 O

Tên điện thoại tư vấn của X là

A. metyl propionat

B. isopropyl fomat

C. etyl axetat

D. n-propyl fomat


Chọn lời giải C

Nhìn phương trình dưới ⇒ số C/Y1 = số C/Y2 ⇒ Y1 và Y2 đều có 2C.

||⇒ X là CH3COOC2H5 xuất xắc etyl axetat


Este C4H8O2 thâm nhập phản ứng tráng bạc có tên là: (1) etyl fomat; (2) metyl axetat; (3) propyl fomat; (4) isopropyl fomat; (5) etyl axetat

A. 1, 3, 4.

B.3, 4.

C. 2, 3, 4.

D.1, 3, 5.


Este X ( C4H8O2) thoả mãn những điều kiện: X → + H 2 O , H + Y1 + Y2 Y1 → + O 2 , x t Y2 X mang tên là: A. Isopropyl fomiat B.Propyl fomiat C. Metyl propionat D. Etyl...

Este X ( C4H8O2) thoả mãn các điều kiện: X → + H 2 O , H + Y1 + Y2

Y1 → + O 2 , x t Y2

X mang tên là:

A. Isopropyl fomiat

B.Propyl fomiat

C. Metyl propionat

D. Etyl axetat.


Đáp án : D

Từ sơ thứ => X là CH3COOCH2CH3:

CH3COOCH2CH3 → + H 2 O , H + CH3COOH + C2H5OH (Y1)

C2H5OH + O2 → CH3COOH (Y2).


Đốt cháy trọn vẹn 8,88 gam một este X chiếm được 8,064 lít CO2 (đktc) với 6,48 gam H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn 22,2 gam X bằng Na
OH chiếm được 20,4 g muối. Tên thường gọi của X là
A. Metyl propionat​B. Etyl fomat​C. Metyl axetat​D. Etyl axetat


1. Hợp hóa học X có công thức phân tử C4H8O2, được làm cho từ ancol etylic. Thương hiệu của X là
A. Etyl propionat B. Etyl fomat C. Etyl axetat D. Etyl butirat2. Vào cơ thể, chất mập bị oxi hóa thành những hóa học nào dưới đây ?
A. NH3, CO2. B. NH3, CO2, H2O. C. H2O, CO2. D. NH3, H2O.3. Hóa học nào dưới đây không đề nghị là este
A....

1. Hợp chất X gồm công thức phân tử C4H8O2, được khiến cho từ ancol etylic. Thương hiệu của X là

A. Etyl propionat B. Etyl fomat C. Etyl axetat D. Etyl butirat

2. Vào cơ thể, chất phệ bị oxi hóa thành những chất nào dưới đây ?

A. NH3, CO2. B. NH3, CO2, H2O. C. H2O, CO2. D. NH3, H2O.

3. Chất nào tiếp sau đây không cần là este

A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 C. HCOOCH=CH2 D. C2H5OC2H5

4. Số phản ứng xẩy ra khi cho những đồng phân đơn chức của C2H4O2 bội phản ứng cùng với Na, Na
OH, Na2CO3 là

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

5. Chọn phát biểu sai:

A. Những este thường là hóa học lỏng ở ánh nắng mặt trời thường

B. Những este thường có mùi thơm quánh trưng

C. ánh sáng sôi của este rẻ hơn ánh sáng sôi của axit hoặc ancol bao gồm cùng phân tử khối

D. Các este chảy vô hạn vào nước.

6. Cho những chất sau: CH3COOH, C2H5OH, Na
OH, Na. Số cặp chất phản ứng được cùng với nhau trong điều kiện thích hợp là:

A.3 B.4 C.2 D.5

7. Các thành phần hỗn hợp (A) tất cả 2 este HCOOC2H5 với CH3COOCH3. Thể tích hỗn hợp Na
OH 2M buộc phải để xà chống hóa 14,8 gam các thành phần hỗn hợp (A) là (cho C=12, O=16, H=1)

A. 200ml B. 150ml C. 50ml D. 100ml

8. Thủy phân 8,8 gam este (X) có công thức phân tử C4H8O2 bởi dung dịch Na
OH trọn vẹn thu được 4,6 gam ancol với m gam muối. Quý hiếm của m là (cho C=12, O=16, H=1, Na=23)

A. 8,2g B. 4,1g C. 4,2g D. 3,4g

9. Cho 6 gam axit axetic phản nghịch ứng cùng với 6 gam etanol có axit sunfuric đậm đặc làm cho xúc tác, hiệu suất phản ứng 50%. Sau bội phản ứng số este chiếm được là

A. 6,0 B. 3,0 C. 8,8 D.4,4

10. Cho 3,7 gam este no, đối kháng chức mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH chiếm được muối cùng 2,3 gam ancol. Công thức cấu trúc của este là

A. HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5

11. Chất bự là

A. Este của glixerol và các axit no. B. đieste của glixerol và những axit béo.

C. Triglixerit. D. Trieste của glixerol và các axit mạch thẳng.

12. Số hợp hóa học hữu cơ solo chức có cùng công thức phân tử C3H6O2 và đều chức năng được với dung dịch Na
OH là

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

13. Dầu mỡ nhằm lâu bị ôi, thiu là do

A. Chất lớn bị xi măng ra

B. Bị thoái hóa chậm bởi oxi ko khí

C. Chất béo bị thủy phân cùng với nước trong không khí

D. Chất mập bị xà chống hóa

14. Đun glixerol với tất cả hổn hợp axit panmitic, axit stearic (có axit H2SO4 làm xúc tác). Số trieste buổi tối đa nhận được là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

15. Phương pháp nào sau đây hoàn toàn có thể là công thức của hóa học béo?

A. CH3COOCH2C6H5 B. C15H31COOCH3 C. (C17H33COO)2C2H4 D. (C17H35COO)3C3H5

16. Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học béo bởi dung dịch Na
OH, đun nóng, chiếm được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Cực hiếm m là

A. 89 B. 101 C. 85 D. 93

17: Xà phòng hóa chất nào tiếp sau đây thu được glixerol?

A. Benzyl axetat. B. Triolein C. Metyl fomat. D. Metyl axetat.

18. Số đồng phân đơn chức ứng cùng với CTPT C3H6O2 là

A. 1 B. 2 C.3 D.4

19. Số đồng phân solo chức của C4H8O2 chức năng với Na
OH cơ mà không tác dụng với na là

A. 1 B. 2 C.3 D.4

20. Xà phòng hoá hoàn toàn 8,84g triolein bằng Na
OH (vừa đủ). Tính m g glixerol với xà chống thu được.