*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Sản xuất của nả vật chất tất cả vai trò quyết định

A. Mọi buổi giao lưu của xã hội

B. Số lượng hàng hóa trong xã hội

C.

Bạn đang xem: Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

Thu nhập của tín đồ lao động

D. việc làm của bạn lao động


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Sản xuất của cải vật chất đưa ra quyết định mọi hoạt động của xã hội là

A. Phương châm của cung cấp của cải vật dụng chất.

B. ý nghĩa sâu sắc của thêm vào của cải trang bị chất.

C. Phương vị trí hướng của sản xuất của cải vật chất.

D. Câu chữ của chế tạo của cải đồ vật chất.


Chọn câu trả lời A

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì cấp dưỡng của cải vật dụng chất tất cả vai trò:

- đưa ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội.

- Là đại lý tồn tại xóm hội.

Cho cần đáp án chính xác là A- phương châm của tiếp tế của cải đồ chất.


Sản xuất của cải vật chất đưa ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội vị là A. Tiền đề, là cơ sở shop việc không ngừng mở rộng các chuyển động khác của buôn bản hội. B. Nguyên nhân, là đụng lực xúc tiến sự tiến bộ xã hội. C. Trung tâm, là sự liên kết các buổi giao lưu của xã hội. D. Phân tử nhân, là đòn bẩy thúc đẩy không ngừng mở rộng sự đa dạng hoạt động vui chơi của xã...

Sản xuất của cải vật chất đưa ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội vì là

A. Chi phí đề, là cơ sở liên can việc mở rộng các hoạt động khác của xóm hội.

B. Nguyên nhân, là động lực tương tác sự văn minh xã hội.

C. Trung tâm, là sự liên kết các hoạt động vui chơi của xã hội.

D. Hạt nhân, là đòn bẩy thúc đẩy mở rộng sự đa dạng buổi giao lưu của xã hội.


Chọn giải đáp A

Theo SGK GDCD trang 5 thì sự cách tân và phát triển của chuyển động sản xuất là chi phí đề, là cơ sở can dự việc mở rộng các chuyển động khác của thôn hội. Vậy đáp án chính xác là tiền đề, là cơ sở xúc tiến việc mở rộng các chuyển động khác của thôn hội.


......................... Sản phẩm & hàng hóa là lao động xã hội của tín đồ sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa .

A. Giá trị sử dụng

B.Giá cả

C.Giá trị

D.Giá trịtrao đổi


Đáp ánA

-Giá trị thực hiện của hàng hòa là tính năng của sản phẩm rất có thể thỏa mãn yêu cầu nào kia của nhỏ người.

-Giá trị của hàng hóa:

+Được biểu hiện ra bên ngoài thông qua giá trị dàn xếp của nó.

+Là lao cồn xã hội của fan sản xuất hàng hóa kết tinh trong mặt hàng hóa.

Vậy mặt hàng hóa là sự thống tốt nhất hải ở trong tính giá chỉ trị thực hiện và giá chỉ trị, nhưng là việc thống duy nhất của hai mặt đối lập, thiếu 1 trong các hai nằm trong tính thì thành phầm không thể biến hóa hàng hóa.

=>Giá trị sử dụng sản phẩm & hàng hóa là lao hễ xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong mặt hàng hóa


Đúng(0)
Doanh nghiệp H đóng trên địa phận huyện Y, mở rộng qui mô sản xuất đóng góp phần giải quyết bài toán làm cho hàng nghìn lao động, bớt tỉ lệ tín đồ thất nghiệp. Việc làm của bạn H mô tả vai trò của trở nên tân tiến kinh tế so với A. Gia đình. B.xã hội. C. Tập thể. D.cộng...
Đọc tiếp

Doanh nghiệp H đóng trên địa bàn huyện Y, mở rộng qui tế bào sản xuất góp thêm phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, bớt tỉ lệ bạn thất nghiệp. Việc làm của khách hàng H biểu thị vai trò của phát triển tài chính đối với

A. gia đình.

B.xã hội.

C. tập thể.

D.cộng đồng.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án B


Đúng(0)
Doanh nghiệp H đóng trên địa bàn huyện Y, không ngừng mở rộng qui tế bào sản xuất đóng góp thêm phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, sút tỉ lệ fan thất nghiệp. Bài toán làm của công ty H trình bày vai trò của phát triển kinh tế so với A. Gia đình. B.xã hội. C.tập thể. D.cộng...
Đọc tiếp

Doanh nghiệp H đóng góp trên địa bàn huyện Y, không ngừng mở rộng qui tế bào sản xuất đóng góp phần giải quyết bài toán làm cho hàng ngàn lao động, sút tỉ lệ bạn thất nghiệp. Câu hỏi làm của bạn H biểu đạt vai trò của phát triển kinh tế so với

A. gia đình.

B.xã hội.

C.tập thể.

D.

Xem thêm: Xem Hơn 100 Ảnh Về Hình Vẽ Trái Cây Cute, Mách Bạn Hơn 105 Vẽ Hình Trái Cây Cute Mới Nhất

cộng đồng.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án B


Đúng(0)

Thời gian lao đụng xã hội cần thiết để cung ứng ra sản phẩm & hàng hóa được tính bằng

A. Thời hạn cá biệt.

B. Tổng thời gian lao động.

C. Thời hạn trung bình của thôn hội.

D. Thời gian tạo ra sản phẩm.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Chọn giải đáp C

Theo SGK GDCD trang 16 thì thời hạn lao đụng xã hội cần thiết để phân phối ra hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao rượu cồn nào thực hiện với một chuyên môn thành thành thục trung bình, trong những điều khiếu nại trung bình so với thực trạng xã hội tuyệt nhất định. Vậy đáp án đúng là thời gian vừa đủ của buôn bản hội.


Đúng(0)
Cả cha doanh nghiệp M, N với Q cùng thêm vào một loại hàng hóa X có quality như nhau nhưng thời gian lao động lẻ tẻ khác nhau: công ty M là 3 giờ, doanh nghiệp N là 2,5 giờ, doanh nghiệp Q là 3,5 giờ. Thời gian lao đụng xã hội cần thiết để tạo nên sự mặt sản phẩm này là 3 giờ. Công ty nào tiếp sau đây đã vi phạm luật yêu cầu của quy phương tiện giá trị? A.Doanh nghiệp M. B.Doanh nghiệp Q. C.Doanh nghiệp...
Đọc tiếp

Cả cha doanh nghiệp M, N cùng Q cùng sản xuất một loại hàng hóa X có quality như nhau nhưng thời hạn lao động đơn nhất khác nhau: công ty M là 3 giờ, công ty N là 2,5 giờ, công ty Q là 3,5 giờ. Thời gian lao hễ xã hội cần thiết để tạo ra sự mặt sản phẩm này là 3 giờ. Công ty lớn nào tiếp sau đây đã phạm luật yêu mong của quy luật pháp giá trị?

A.Doanh nghiệp M.

B.Doanh nghiệp Q.

C.Doanh nghiệp N.

D.Doanh nghiệp Q cùng M.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án B


Đúng(0)
Cả cha doanh nghiệp M, N với Q cùng cung cấp một loại hàng hóa X có quality như nhau nhưng thời gian lao động đơn nhất khác nhau: doanh nghiệp lớn M là 3 giờ, công ty lớn N là 2,5 giờ, công ty lớn Q là 3,5 giờ. Thời gian lao hễ xã hội quan trọng để làm ra mặt hàng này là 3 giờ. Công ty nào sau đây đã vi phạm luật yêu cầu của quy khí cụ giá trị? A.Doanh nghiệp M. B.Doanh nghiệp Q. C.Doanh nghiệp...
Đọc tiếp

Cả ba doanh nghiệp M, N cùng Q cùng cấp dưỡng một loại sản phẩm & hàng hóa X có chất lượng như nhau nhưng thời hạn lao động hiếm hoi khác nhau: doanh nghiệp M là 3 giờ, công ty lớn N là 2,5 giờ, doanh nghiệp Q là 3,5 giờ. Thời gian lao động xã hội quan trọng để tạo ra sự mặt sản phẩm này là 3 giờ. Công ty nào tiếp sau đây đã phạm luật yêu cầu của quy phương pháp giá trị?

A.Doanh nghiệp M.

B.Doanh nghiệp Q.

C.Doanh nghiệp N.

D.Doanh nghiệp Q và M.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án B


Đúng(0)
Mỗi người cần phải có ý chí vươn lên, luôn chuyên cần tìm tòi, trí tuệ sáng tạo trong học tập tập, phân tích khoa học, lao động sản xuất để tạo nên nhiều sản phẩm cho làng mạc hội. Đây là thể hiện trọng trách của A. Công dân B. Bên nước C. đàn D. Xã...
Đọc tiếp

Mỗi người cần có ý chí vươn lên, luôn chuyên cần tìm tòi, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động cấp dưỡng để tạo ra nhiều thành phầm cho làng hội. Đây là thể hiện trách nhiệm của

A. công dân

B. công ty nước

C. tập thể

D. xóm hội


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Chọn B


Đúng(0)

Mỗi người cần phải có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi, sáng tạo trong học tập tập, nghiên cứu khoa học, lao động chế tạo để tạo thành nhiều thành phầm cho xóm hội. Đây là thể hiện nhiệm vụ của

A. Công dân.

B. Nhà nước.

C. Tập thể.

D. Làng hội.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án: B


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn niềm nở ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

Vai trò của thêm vào của cải vật hóa học gồm: phân phối của cải vật chất là cửa hàng tồn trên của buôn bản hội và sản xuất của cải đồ dùng chất quyết định mọi buổi giao lưu của xã hội.


Sản xuất của cải vật chất là sự việc tác đụng của con bạn vào từ nhiên, đổi khác các nhân tố của thoải mái và tự nhiên để tạo ra các sản phẩm tương xứng với yêu cầu của mình. Cấp dưỡng của cải vật dụng chất tất cả vai trò rất là quan trọng, cụ thể sản xuất của cải vật chất tất cả vai trò quyết định thế nào là câu hỏi được nhiều fan hâm mộ quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Sản xuất của cải vật chất gồm vai trò quyết định?

A. Mọi hoạt động của xã hội

B. Số số lượng sản phẩm trong xóm hội

C. Thu nhập cá nhân của tín đồ lao động

D. Việc làm của tín đồ lao động

Đáp án:

Đáp án đúng cho thắc mắc trên là câu trả lời A. Cấp dưỡng của cải vật dụng chất tất cả vai trò ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội.

*

Lý giải bài toán chọn giải đáp A là lời giải đúng do:

Sản xuất của cải vật chất là sự việc tác hễ của con người vào từ bỏ nhiên, biến hóa các nhân tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Mục đích của cung cấp của cải vật chất gồm: phân phối của cải vật chất là cơ sở tồn trên của xã hội và sản xuất của cải thiết bị chất đưa ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội.

Trong đó vai trò sản xuất của cải thiết bị chất quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội biểu hiện:

+ Sự cải tiến và phát triển của vận động sản xuất là chi phí đề, là cửa hàng thúc đẩy: việc mở rộng các vận động khác của làng hội, trí tuệ sáng tạo ra toàn cục đời sống vật chất và thức giấc thân của làng hội.

+ Đồng thời, thông qua hoạt động sản xuất của nả vật chất con tín đồ ngày càng phát triển toàn diện. Qua vận động sản xuất của nả vật chất kinh nghiệm và kiến thức của bé người được tích luỹ và mở rộng, các phương tiện sản xuất được cải tiến, các lĩnh vực khoa học, công nghệ ra đời và phát triển giúp con người khai thác và cải biến các vật thể tự nhiên ngày càng có hiệu quả hơn.


Thực trạng hoạt động sản xuất của cải vật chất, qui mô, trình độ và tính hiệu quả của nó qui định và tác động đến các hoạt động khác của đời sống xã hội. Chính vì vậy C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ ra rằng, sản xuất của cải vật chất là cơ sở, là điều kiện tiên quyết, tất yếu và vĩnh viễn của sự tồn tại và phát triển của bé người và xã hội loài người.

=> vì vậy đáp án đúng cho thắc mắc là câu trả lời A. Phân phối của cải đồ chất có vai trò quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội

Các phương án còn sót lại như số số lượng hàng hóa trong thôn hội; thu nhập cá nhân của người lao đụng hay việc làm của bạn lao động chưa có tính bao hàm và đều là những đáp án phía bên trong mọi hoạt động của xã hội nên không phải đáp án của câu hỏi.