Mỗi tháng có một ngày hoàng đạo hắc đạo và hắc đạo khác nhau. Vì chưng vậy, nhóm INVERT vẫn tổng hợp cụ thể tất cả các Ngày hoàng đạo trong năm 2022, bạn có thể dễ dàng tra cứu vớt Ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2022.

Bạn đang xem: Ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

Ngày hoàng đạo giỏi hắc đạo mang tên gọi và ý nghĩa sâu sắc khác nhau, cụ thể ta có:

Các ngày hoàng đạo vào tháng: Ngày Hoàng đạo Kim Thìn, Ngày Hoàng đạo Minh Đường, Ngày Hoàng đạo Kim Quỹ, Ngày Hoàng đạo Kim Đường, Ngày Hoàng đạo Ngọc Đường cùng Ngày Hoàng đạo Tứ Mệnh.

Những ngày đen tối trong tháng: Câu è Hạc đạo, Thiên Hạc đạo ngày, Chu Chúc Hạc đạo ngày, Bạch Hổ Hắc đạo ngày, Thiên Lao Hắc đạo ngày cùng Huyền Vũ Hắc đạo ngày.


Mục lục bài xích viết <Ẩn>Mục lục


III. Xem ngày Hoàng đạo vào 12 mon của năm 2022

I. Ngày hoàng đạo là gì?

Theo thiên văn học tập cổ đại, quy trình của mặt trời được điện thoại tư vấn là “Nhật thực”. Theo phong thủy, mặt trời còn gọi là Thần, là người thống trị mọi sản phẩm trên trái đất này từ hạnh phúc và niềm vui đến nỗi buồn và vận hạn.

Trên lối đi của Chúa sẽ sở hữu được những vị thần góp đỡ, phần đa vị thần này là những vì sao trên thai trời. Vào 12 giờ, những vị thần vẫn xoay trong một giờ. Trong các các vị thần này sẽ bao hàm các vị thần ác (các vị thần xấu) và các vị thần xuất sắc (các vị thần tốt).

Ngày hoàng đạo là ngày được các vị thần giỏi canh giữ bắt buộc được coi là ngày lành, ngày đại lợi tường. Nếu thao tác làm việc gì vào trong ngày hoàng đạo sẽ được các vị thần này phù trợ, mọi bài toán suôn sẻ, gặp mặt nhiều suôn sẻ và thành công.


Như vậy, hầu hết ngày và mốc giờ do thần tốt làm chủ sẽ được coi là ngày hoàng đạo. Ngày hoàng đạo là ngày tốt, ngày đại cát tường để triển khai các công việc quan trọng.

II. Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo trong tháng

Các ngày Hoàng đạo với Hắc đạo trong tháng âm lịch sẽ tiến hành tính như sau:


Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo vào tháng

III. Xem ngày Hoàng đạo trong 12 tháng của năm 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO trong THÁNG 1 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của những ngày trong tháng 1/2022, tháng 1/2022 có 31 ngày, trong các số ấy có 15 ngày hoàng đạo cùng 16 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo vào tháng 1 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31

Ngày xấu tháng một năm 2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 2 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của các ngày trong tháng 2/2022, tháng 2/2022 bao gồm 28 ngày, trong những số đó có 14 ngày hoàng đạo cùng 14 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo trong tháng 2 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28

Ngày xấu tháng hai năm 2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 3 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của các ngày vào thời điểm tháng 3/2022, tháng 3/2022 tất cả 31 ngày, trong những số đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo vào thời điểm tháng 3 năm 2022 dương lịch: 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31

Ngày xấu tháng 3 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 4 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của các ngày trong thời điểm tháng 4/2022, tháng 4/2022 có 30 ngày, trong các số ấy có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo trong thời điểm tháng 4 năm 2022 dương lịch: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28

Ngày xấu tháng bốn năm 2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO trong THÁNG 5 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của những ngày trong thời điểm tháng 5/2022, theo đó, mon 5/2022 tất cả 31 ngày, trong số đó có 15 ngày hoàng đạo cùng 16 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo hồi tháng 5 năm 2022 dương lịch: 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31

Ngày xấu tháng 5 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 6 NĂM 2022

Theo đặc điểm hung/cát của các ngày trong thời điểm tháng 6/2022, mon 6/2022 gồm 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo cùng 15 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo hồi tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30

Ngày xấu mon 6 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 7 NĂM 2022

Theo tính chất hung cát của các ngày vào thời điểm tháng 7/2022, mon 7/2022 tất cả 30 ngày, trong những số đó có 15 ngày hoàng đạo cùng 15 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo vào tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29

Ngày xấu hồi tháng 7 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO trong THÁNG 8 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của những ngày vào tháng 8/2022, mon 8/2022 tất cả 31 ngày, trong những số ấy có 15 ngày hoàng đạo cùng 16 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo vào tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30

Ngày xấu tháng 8 năm 2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31

XEM CÁC NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 9 NĂM 2022

Theo đặc thù hung/cát của các ngày vào tháng 9/2022, mon 9/2022 bao gồm 31 ngày, trong số ấy có 14 ngày hoàng đạo cùng 16 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo trong thời điểm tháng 9/2022: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29

Ngày xấu tháng 9/2022 dương lịch: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO vào THÁNG 10 NĂM 2022

Theo đặc điểm hung/cát của các ngày vào thời điểm tháng 10/2022, tháng 10/2022 bao gồm 31 ngày, trong các số ấy có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo trong tháng 10 năm 2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30

Ngày xấu tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31.

Ghi chú: những ngày Hoàng đạo vào tháng 10/2022 trên đây rất tốt để tiến hành các bước như tế lễ, giải trừ hung khí, nhập trạch, chuyển nhà, giao dịch, nạp tài, hễ thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,… mặc dù nhiên, để có thể chọn được ngày tốt trong tháng 10/2022 tháng 10/2022, theo tuổi với ngày sinh, các bạn cần xem xét những vụ việc sau:

Nên chọn bắt đầu công việc vào trong ngày hoàng đạo và né tránh ngày xấu, ngày hắc đạo.

Sau lúc đã lựa chọn được ngày xuất sắc nhập trạch vào thời điểm tháng 10, bạn phải xem ngày tốt xấu, tuổi hợp/xấu với ngày,… và gửi ra quyết định sao cho khởi đầu tốt nhất cho mình.

Xem thêm: Cách Hack Mật Khẩu Wifi Bằng Điện Thoại, Máy Tính Đơn Giản, 4 Cách Hack Mật Khẩu Wifi Dễ Dàng Thành Công 100%

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO vào THÁNG 11 NĂM 2022

Theo tính chất hung/cát của các ngày trong tháng 11/2022, mon 11/2022 có 30 ngày, trong số đó có 15 ngày hoàng đạo cùng 15 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo vào tháng 11/2022: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28

Ngày xấu hồi tháng 11 năm 2022 dương lịch: 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO THÁNG 12 NĂM 2022

Theo đặc điểm hung/cát của những ngày trong thời điểm tháng 12/2022, tháng 12/2022 tất cả 31 ngày, trong những số ấy có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Đặc biệt:

Các ngày hoàng đạo trong thời điểm tháng 12 năm 2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30

Các ngày xấu vào thời điểm tháng 12 năm 2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31

Ngày hoàng đạo tháng 2/2023, ngày đẹp tháng 2/2023, ngày tốt tháng 2 năm 2023 là đầy đủ ngày nào. Ông cha ta từ bỏ xa xưa đã tất cả tục lệ coi ngày lành tháng giỏi cho các dịp đặc biệt quan trọng như: khởi công, xuất hành, khai trương, đám lễ, đám cưới, làm cho đẹp,... Vì fan xưa hay có quan niệm "có thờ tất cả thiêng gồm kiêng bao gồm lành". Cùng theo dõi tức thì và chọn ngày cân xứng nhất nhằm triển khai quá trình thuận lợi duy nhất nhé. 


Bước 1: Tránh những ngày xấu (ngày hắc đạo) tương xứng với câu hỏi xấu đã gợi ý.Bước 2: Ngày ko được xung tương khắc với phiên bản mệnh (ngũ hành của ngày không xung khắc với năm giới của tuổi).Bước 3: Căn cứ sao tốt, sao xấu để cân nhắc, ngày phải có không ít sao Đại cat (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, … thì tốt), yêu cầu tránh ngày có rất nhiều sao Đại Hung.Bước 4: Trực, Sao nhị thập bát tú đề xuất tốt. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là tốt.Bước 5: Xem ngày chính là ngày Hoàng đạo hay Hắc đạo để suy xét thêm.

*
Xem ngày đẹp nhất tháng 2/2023

Danh sách ngày hoàng đạo, ngày đẹp, ngày xuất sắc tháng hai năm 2023

Cách xác định ngày đẹp tháng hai năm 2023

Hiện tại, có tương đối nhiều cách coi ngày tốt khác nhau. Cùng xem ngày Hoàng Đạo dựa vào Chi của ngày tháng là giải pháp xem cơ bản, được nhiều người sử dụng. Trong đó, ngày Hoàng Đạo/hắc đạo còn được gọi với một vài tên gọi khác ví như sau:

Ngày Hoàng Đạo hay nói một cách khác là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo với ngày tư Mệnh Hoàng Đạo.Ngày hắc đạo hay ngày Câu è Hắc Đạo, ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày Chu tước đoạt Hắc Đạo, ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày Thiên Lao Hắc Đạo với ngày Huyền Vũ Hắc Đạo.

Danh sách ngày tốt tháng hai năm 2023

Dưới đó là danh sách ngày Hoàng đạo tháng hai năm 2023 dương lịch, ngày giỏi tháng 1/ 2023 âm lịch, mời chúng ta tham khảo để chọn lựa được ngày đẹp, ngày giỏi thực hiện nay các quá trình quan trọng như để hiểu ngày làm sao là ngày đẹp, ngày tốt.


Bát tự: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: liền kề Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Bính Tuất, ngay cạnh Tuất, Bính Dần, Bính Tuất
Gợi ý: nên làm những việc như thờ tế, gắn thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, trị bệnh, đào đất, an táng, cải táng.Bát tự: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: tiếp giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi hương (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Đinh Hợi
Gợi ý: phải làm những việc như San đường, sửa nhà, sửa kho.Bát tự: Ngày: Ất Mùi, Tháng: gần kề Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu
Gợi ý: yêu cầu làm những việc như cúng tế, ước phúc, sửa kho, sửa nhà, san đường.Bát tự: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: tứ Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn
Gợi ý: bắt buộc làm những việc như cúng tế, san đường, nhập học, sửa kho, sửa nhà.Bát tự: Ngày: Canh Tý, Tháng: cạnh bên Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, gần cạnh Thân, gần kề Dần
Gợi ý: cần làm những việc như thờ tế, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, cam kết kết, hấp thụ tài.Bát tự: Ngày: Tân Sửu, Tháng: liền kề Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: BếGiờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão
Gợi ý: nên làm các việc như bái tế, cầu phúc, cầu tự, gắn hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả vào ngày xuất sắc tháng 2 này.

*
Bát tự: Ngày: gần cạnh Thìn, Tháng: tiếp giáp Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
Giờ Hoàng Đạo: dần dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn
Gợi ý: phải làm những việc như cúng tế, mong phúc, ban lệnh, họp mặt, xuất hành.Bát tự: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: sát Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ
Gợi ý: yêu cầu làm những việc như San đường, sửa nhà, sửa kho.Bát tự: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: gần cạnh Dần, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
Giờ Hoàng Đạo: dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu
Gợi ý: bắt buộc làm các việc như bái tế, mong phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, đụng thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng

*
Bát tự: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung khắc với ngày: Tân Mão, ất Mão
Gợi ý: nên làm những việc như cúng tế, đào đất, an táng, cải táng.Bát tự: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: tiếp giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn
Gợi ý: bắt buộc làm những việc như bái tế, ước phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, rượu cồn thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, hấp thụ tài.Bát tự: Ngày: sát Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh TýBát tự: Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão.Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
Gợi ý: phải làm những việc như Họp mặt, xuất hành, thêm hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, đào đất, an táng, cải táng

*
Ngày đẹp mắt tháng 2 nên làm việc gì