*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!
Bào quan cơ thể có những tính năng nào sau đây?1.Hô hấp gửi hóa tích điện thành ATP hỗ trợ cho tế bào hoạt động2.Tổng hợp những chất để kết cấu nên tế bào với cơ thể3.Hô hấp tạo nên nhiều sản phẩm trung gian hỗ trợ cho quá trình tổng hợp các chất4.Có đựng riboxom cùng ADN mạch vòng5,Có chứa Lizoxom cùng ADN mạch vòng
Số đáp án...

Bạn đang xem: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là


Bào quan khung người có những tác dụng nào sau đây?

1.Hô hấp chuyển hóa tích điện thành ATP hỗ trợ cho tế bào hoạt động

2.Tổng hợp các chất để kết cấu nên tế bào với cơ thể

3.Hô hấp tạo thành nhiều sản phẩm trung gian cung ứng cho quy trình tổng hợp những chất

4.Có chứa riboxom và ADN mạch vòng

5,Có cất Lizoxom và ADN mạch vòng

Số lời giải đúng

A.1

B.3

C.5

D.2


ATP được xem là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vày (1) ATP là một hợp hóa học cao năng (2) ATP thuận lợi truyền tích điện cho các hợp hóa học khác trải qua việc chuyển nhóm photphat sau cuối cho những chất kia để sinh sản thành ADP (3) ATP được áp dụng trong mọi chuyển động sống cần tiêu tốn tích điện của tế bào (4) những chất hữu cơ trải qua quy trình oxi hóa trong tế bào đông đảo sinh ra ATP....

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một hợp chất cao năng

(2) ATP tiện lợi truyền năng lượng cho những hợp hóa học khác trải qua việc đưa nhóm photphat ở đầu cuối cho những chất kia để chế tác thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống đề xuất tiêu tốn tích điện của tế bào

(4) phần đa chất cơ học trải qua quá trình oxi hóa vào tế bào những sinh ra ATP.

Xem thêm: Trang web viết đề bài ra cả đoạn văn bằng tiếng anh theo chủ đề

Những lý giải đúng vào các giải thích trên là

A. (1), (2), (3)

B. (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4)


Câu 1. Hô hấp tế bào là vượt trình
A. Phân giải nguyên vật liệu hữu cơ thành các chất đơn giản dễ dàng và giài phóng tích điện cho các hoạt động sống
B. Phân giải nguyên liệu vô cơ thành những chất đơn giản dễ dàng và giài phóng năng lượng cho các vận động sống
C. Tổng hợp nguyên vật liệu hữu cơ thành các chất đơn giản và tích lũy năng lượng cho các hoạt động sống
D. Tổng hợp nguyên liệu vô cơ thành các chất đơn giản tích lũy...

Câu 1. Hô hấp tế bào là thừa trình
A. Phân giải vật liệu hữu cơ thành những chất dễ dàng và giài phóng năng lượng cho các hoạt động sống
B. Phân giải nguyên liệu vô cơ thành những chất đơn giản và dễ dàng và giài phóng năng lượng cho các vận động sống
C. Tổng hợp vật liệu hữu cơ thành các chất dễ dàng và tích lũy tích điện cho các vận động sống
D. Tổng hợp nguyên vật liệu vô cơ thành các chất đơn giản và dễ dàng tích lũy năng lượng cho các hoạt động sống
Câu 2. Các giai đoạn của quy trình hô hấp tế bào là
A. Chu trình Crep --> con đường phân --> chuỗi chuyền electron hô hấp.B. đường phân --> chuỗi chuyền electron hô hấp--> chu trình Crep.C. đường phân --> quy trình Crep --> chuỗi chuyền electron hô hấp .D. Chuỗi chuyền electron thở -->đường phân --> quy trình Crep.Câu 3. Trong quá trình hô hấp tế bào một phân tử glucozơ tạo
A. 2 ATP. B. 4 ATP. C. đôi mươi ATP. D. 38 ATP.Câu 4. Trong quá trình hô hấp tế bào , ATP chủ yếu được ra đời trong
A. Mặt đường phân. C. Chuỗi chuyềnn electrôn hô hấp.B. Chu trình
Crep. D. Quy trình Canvin.Câu 5. Trong quá trình hô hấp tế bào giai đoạn đường phân ra mắt ở
A. Bào tương. B. Hóa học nền ti thể. C. Chất nền lục lạp. D. Màng trong ti thể.Câu 6. Ở tế bào nhân thực, quy trình Crep diễn ra ở diễn ra ở
A. Bào tương. B. Chất nền ti thể. C. Hóa học nền lục lạp. D. Màng vào ti thể
Câu 7. Ở tế bào nhân sơ, chu trình Crep ra mắt ở diễn ra ở
A. Bào tương. B. Bào tương ( tế bào hóa học ). C. Chất nền lục lạp. D. Màng vào ti thể
Câu 8. Ở tế bào nhân thực, chuỗi chuyền electron hô hấp ra mắt ở
A. Bào tương. B. Hóa học nền ti thể. C. Chất nền lục lạp. D. Màng vào ti thể.Câu 9. Ở tế bào nhân sơ, chuỗi chuyền electron hô hấp ra mắt ở
A. Bào tương. B. Hóa học nền ti thể. C. Chất nền lục lạp. D. Bào tương (tế bào hóa học )Câu 10. Chấm dứt quá trình đường phân, từ là một phân tử glucôzơ tế bào thu được
A. 2 axit pyruvic, 2 ATP, 2 NADPH. C.. 1 axit pyruvic, 2 ATP, 2 NADPH.B. 2 axit pyruvic, 6 ATP, 2 NADPH. D. 2 axit pyruvic, 2 ATP, 4 NADPH.Câu 11. Ở hầu như tế bào nhân ái chuẩn, chuyển động hô hấp xẩy ra chủ yếu ớt ở loại bào quan nào sau đây?
A. Ti thể B. Ko bào C. Cỗ máy Gôngi D. Ribôxôm
Câu 12. Sản phẩm của sự phân giải hóa học hữu cơ trong vận động hô hấp là
A. ôxi, nước và năng lượng B. Nước, con đường và năng lượng
C. Nước, khí cacbônic và mặt đường D. Khí cacbônic, nước và năng lượng
Câu 13. Năng lượng chủ yếu được tạo thành từ quy trình hô hấp là
A. ATP B. NADH C. ADP D. FADH2Câu 14. Trong tế bào những a xít piruvic được ôxi hoá để tạo nên thành hóa học (A). Hóa học (A) tiếp đến đi vào quy trình Crep.Chất (A) là:A. Axit lactic B. Axêtyl-Co
A C. Axit axêtic D. Glucôzơ
Câu 15. Trong quy trình Crep, mỗi phân tử axetyl-Co
A được oxi hoá hoàn toàn sẽ tạo nên bao nhiêu phân tử CO2 ?
A. 4 phân tử B. 2 phân tử C. 3 phân tử D. 1 phân tử
Câu 16. Trong chuyển động hô hấp tế bào, nước được tạo ra từ quá trình nào sau đây?
A. Đường phân B. Chuỗi chuyềnn electrôn thở C. Chu trình Crep D. A và B đúng

Năng lượng hầu hết được tạo nên từ quy trình hô hấp là ATP hay nói một cách khác là đồng chi phí năng lượng.

→ Đáp án: A


*


*


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ đồng hồ Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập tiếng Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm thứ Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Sinh 10 CTST

Giải bài bác tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 liên kết Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài bác tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập technology 10 KNTT

Giải bài xích tập technology 10 CTST

Giải bài xích tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm technology 10


Tin học tập 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10


Xem những nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối tri thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài Chữ bạn tử tầy - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma cáo buộc - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ người tử tù

Văn chủng loại về cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

chiaseyhoc.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247