*

Một mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ ξ 12 V điện trở trong r 2 Ω nối với năng lượng điện trở tạo nên thành mạch kín. Xác minh R để năng suất tỏa nhiệt độ trên R cực đại, tính công suất cực đại đó A. R 1 Ω , p 16 W B. R 2 Ω , P...

Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện 12v điện trở trong r=2


Một mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn ξ = 12 V  điện trở vào r = 2 Ω  nối với điện trở  tạo thành mạch kín. Xác minh R để năng suất tỏa sức nóng trên R cực đại, tính công suất cực to đó

A. R = 1 Ω , p = 16 W

B. R = 2 Ω , p. = 18 W

C. R = 3 Ω , p. = 17 , 3 W

D. R = 4 Ω , p. = 21 W


*

Chọn câu trả lời B.

Áp dụng tác dụng làm sống trên ta được 

*


Một mối cung cấp điện tất cả suất điện cồn E 12 V điện trở trong r 2 Ω nối với biến chuyển trở R chế tạo ra thành mạch kín. Biến đổi R để hiệu suất tỏa nhiệt độ trên R rất đại. Công suất cực lớn trên R có mức giá trị bằng A. 9W B. 21W C. 18W D. 6W

Một mối cung cấp điện có suất điện cồn E = 12 V năng lượng điện trở vào r = 2 Ω nối với đổi mới trở R tạo thành mạch kín. Chuyển đổi R để năng suất tỏa nhiệt trên R cực đại. Công suất cực lớn trên R có giá trị bằng

A. 9W

B. 21W 

C. 18W

D. 6W


Cho mạch điện kínhgồm mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng và điện trở trong là E 12v; r 2Ω . Mạch ngoài gồm điện trở R1 0,5Ω mắc nối tiếp với một biến trở R2.a. Tính R2. để hiệu suất ở mạch ngoài cực đại và tính công suất cực to đó.b. Tính R2 đẻ công suất trên R2 cực lớn và tính công suất cực đại đó 

Cho mạch điện kínhgồm nguồn điện tất cả suất điện hễ và năng lượng điện trở trong là E = 12v; r = 2Ω . Mạch ngoài gồm điện trở R1= 0,5Ω mắc thông suốt với một biến chuyển trở R2.

a. Tính R2. để công suất ở mạch ngoài cực lớn và tính công suất cực to đó.

b. Tính R2 đẻ hiệu suất trên R2 cực đại và tính công suất cực đại đó

 


Một mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ E= 12V năng lượng điện trở trong r=2 ôm nối với năng lượng điện trở R tạo ra thành mạch kín. Xác minh R để công suất tỏa nhiệt trên R rất đại, tính công suất cực to đó


Cho mạch điện kín đáo gồm guồn điện có suất điện đụng và điện trở trong là E = 12V; r = 2Ω. Mạch ngoài có điện trở R1= 0,5 Ω mắc nối liền với một biến đổi trở R2 . 

a. Tính R2 để hiệu suất mạch ngoài cực đại và tính công suất cực lớn đó.

b. Tính R2 để công suất trên R2 cực to và tính công suất cực to đó.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 Hay Nhất, Sách Giáo Khoa Điện Tử Toán Lớp 4


a) hiệu suất mạch ngoài: (P=I^2(R_1+R_2)), mà (I=dfracER_1+R_2+r)

(Rightarrow P= (dfracER_1+R_2+r)^2.(R_1+R_2)), Đặt (x=R_1+R_2)

(Rightarrow P= (dfracEx+r)^2.x=dfracE^2xx^2+2xr+r^2=dfracE^2x+dfracr^2x+2r)

Pmax khi mẫu mã số min, mà (x+dfracr^2xge 2sqrtx.dfracr^2x=2r)(dẫu "=" xảy ra khi (x=r))

Vậy (P_max=dfracE^24r=18W), khi (R_1+R_2=R ) (Rightarrow R_2=1,5Omega)


b. Làm tương tự

Công suất bên trên R2: (P_2=I^2.R_2=(dfracER_1+r+R_2)^2.R_2)

(Rightarrow P_2=dfracE^2.R_2(R_1+r)^2+2.(R_1+r)R_2+R_2^2)

(Rightarrow P_2=dfracE^2dfrac(R_1+r)^2R_2+R_2+2.(R_1+r))

P2 max khi mẫu mã số min, nhưng mà theo BĐT cô say đắm ta có: (dfrac(R_1+r)^2R_2+R_2 ge 2(R_1+r)), vệt "=" xẩy ra khi: (dfrac(R_1+r)^2R_2=R_2)(Rightarrow R_2=R_1+r=2,5Omega)

(P_2max=dfracE^24(R_1+r)=14,4W)


Một mạch điện kín đáo gồm nguồn điện suất điện rượu cồn ξ 6 V , năng lượng điện trở vào r 1 Ω nối với mạch không tính là đổi thay trở R, điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ bên trên R đạt quý giá cực đại. Công suất đó là A. 36 W B. 9 W C. 18 W D. 24 W

Một mạch điện kín gồm nguồn tích điện suất điện động ξ = 6 V , điện trở vào r = 1 Ω nối với mạch không tính là biến hóa trở R, điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ trên R đạt quý hiếm cực đại. Công suất đó là

A. 36 W

B. 9 W

C. 18 W

D. 24 W


Một nguồn điện bao gồm suất điện đụng 6V, năng lượng điện trở trong 2 Ω , mắc cùng với mạch ngoài là 1 biến trở R để sản xuất thành một mạch kín.a) Tính R để công suất tiêu thụ của mạch quanh đó là 4W.b) với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ của mạch bên cạnh đạt quý hiếm cực đại. Tính giá chỉ trị cực đại đó.

Một nguồn điện có suất điện rượu cồn 6V, năng lượng điện trở vào 2 Ω , mắc với mạch ngoài là một biến trở R để chế tạo ra thành một mạch kín.

a) Tính R để hiệu suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W.

b) với giá trị làm sao của R thì hiệu suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt quý hiếm cực đại. Tính giá chỉ trị cực đại đó.


Một nguồn điện gồm suất điện động 6V, năng lượng điện trở trong 2W, mắc cùng với mạch ngoài là 1 biến trở R để sản xuất thành một mạch kín.a) Tính R để năng suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W. B) với mức giá trị làm sao của R thì công suất tiêu thụ của mạch ko kể đạt quý giá cực đại. Tính giá chỉ trị cực đại đó.

Một mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn 6V, điện trở vào 2W, mắc với mạch ngoài là một trong biến trở R để tạo thành một mạch kín.

a) Tính R để hiệu suất tiêu thụ của mạch không tính là 4W.

b) với mức giá trị nào của R thì năng suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt quý giá cực đại. Tính giá chỉ trị cực đại đó.


Một nguồn điện bao gồm suất điện đụng ξ 12 V điện trở vào r 2 Ω nối với năng lượng điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết R2 Ω , hiệu suất mạch không tính là 16W. A. 3 Ω B. 4 Ω C. 5 Ω D. 6 Ω

Một mối cung cấp điện tất cả suất điện đụng ξ = 12 V điện trở vào r = 2 Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết R>2 Ω , công suất mạch ngoài là 16W.

A. 3 Ω

B. 4 Ω

C. 5 Ω

D. 6 Ω


Một năng lượng điện trở R được mắc vào một trong những nguồn điện có suất điện rượu cồn E, điện trở trong r chế tạo thành một mạch kín. Hiệu suất mạch ngoài cực lớn khi

Một mối cung cấp điện gồm suất điện động ξ = 12V năng lượng điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo nên thành mạch kín. Tính cường độ chiếc điện và công suất nguồn điện, biết R > 2Ω, hiệu suất mạch ngoài là 16W:
Khi một thiết lập R nối vào mối cung cấp suất điện cồn ξ và điện trở trong r, thấy hiệu suất mạch ngoài cực to thì:
Một mạch điện kín đáo gồm nguồn điện áp suất điện động ξ = 3V, điện trở vào r = 1Ω nối với mạch ngoài là đổi mới trở R, kiểm soát và điều chỉnh R để năng suất tiêu thụ trên R đạt quý hiếm cực đại. Khi đó R có mức giá trị là:
Mạch bao gồm nguồn tất cả suất điện đụng
*
(V) cùng điện trở trong r (Ω), mắc vào hai đầu trở thành trở R, khi R = 10 Ω và R = 15 Ω thì công suất tỏa sức nóng trên R là ko đổi. Lúc R = x thì năng suất trên R rất đại. Kiếm tìm x.
x = 5
*

6
*

5
*

Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện gồm suất điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở vào r = 2 (
*
), mạch ngoài tất cả điện trở R1 = 6 (
*
) mắc tuy vậy song cùng với một điện trở R. Để năng suất tiêu thụ sinh sống mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có mức giá trị
R = 1 (
*
).
R = 2 (
*
).
Một nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn ξ = 12V năng lượng điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R sản xuất thành mạch kín. Xác định R để năng suất tỏa nhiệt độ trên R rất đại, tính công suất cực to đó:
Người ta mắc một cỗ 3 pin tương đương nhau tuy nhiên song thì chiếm được một cỗ nguồn tất cả suất điện rượu cồn 9 V với điện trở vào 3 Ω. Mỗi pin gồm suất điện cồn và điện trở trong là
Cho mạch điện tất cả hai nguồn mắc thông suốt bằng dây dẫn có điện trở bởi 0, biết 2 nguồn có suất năng lượng điện động bằng nhau là 6V với r1 = 1 Ω, r2 = 2 Ω. Mạch kế bên là điện trở R = 3 Ω. Tính cường độ dòng điện qua mạch:
Một cỗ 3 đèn như thể nhau tất cả điện trở 3 Ω được mắc nối tiếp với nhau với nối với mối cung cấp 1 Ω thì loại điện trong mạch chủ yếu 1 A. Khi toá một bóng khỏi mạch thì dòng điện vào mạch bao gồm là
Công của lực điện chức năng lên năng lượng điện điểm q khi dịch chuyển từ điểm M đến điểm N vào một năng lượng điện trường không phụ thuộc vào?
Chọn đáp án đúng nhất. Một điện tích điểm Q để ở một điểm O trong không khí. Vecto cường độ điện trường bởi vì điện tích Q gây ra tại nhị điểm M cùng N đối xứng nhau qua o sẽ
Một điện tích
*
dịch chuyển được phần đường 10cm, dọc theo chiều một đường sức năng lượng điện của một năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ năng lượng điện trường 1000V/m. Công của lực điện có giá trị là:
cách làm nào dưới đây không buộc phải là phương pháp tính năng suất tiêu thụ điện năng phường của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện vắt U, loại điện chạy qua có cường độ I và điện trở của chính nó là R?
đến mạch điện có sơ trang bị như hình vẽ. Hai điện áp nguồn giống nhau bao gồm suất điện đụng
*
cùng điện trở vào r. Mạch ngoài tất cả điện trở
*
. Cường độ cái chạy vào mạch được tính bằng phương pháp
*

Một cái điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn bằng kim loại. Biết năng lượng điện của electron là
*
. Số electron chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong trong thời gian 1s là:
Hai điện tích điểm
*
đặt bí quyết nhau một khoảng tầm r vào chân không. Lực thúc đẩy tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng là 10N. Giá trị của r là