Mới đây, bộ Tài thiết yếu đã phê duyệt chiến lược thi tuyển, xét tuyển chọn công chức mang lại Tổng cục Thuế và một số đơn vị thuộc Cơ quan cỗ Tài chính, Tổng viên Thuế năm 2016.

Bạn đang xem: Lịch thi công chức thuế 2016


BT);+ IELTS 4.5 trở lên;+ TOEIC 405 trở lên;+ chứng từ Tiếng Anh B1 form Châu Âu trở lên.– Đối với chứng chỉ Tiếng Anh A, thí sinh có thể sử dụng một trong số chứng chỉ sau thay thế:+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên trên (i
BT);+ IELTS 2.0 trở lên;+ TOEIC 255 trở lên.Các trường hợp: Giấy xác nhận đã học ngừng chương trình; chứng từ môn học tập của trường chỉ ghi số máu học; Bảng điểm không tồn tại giá trị thay thế chứng chỉ nước ngoài ngữ.II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào cỗ Tài chính:Chỉ tiêu tuyển chọn dụng thông qua thi tuyển chọn công chức vào cơ quan cỗ Tài chính: 06 chỉ tiêu, vậy thể:+ Ngạch chuyên viên làm công tác tàng trữ tại văn phòng công sở Bộ: 02 chỉ tiêu+ Ngạch chuyên viên làm công tác văn thư: 04 tiêu chí (Văn chống Bộ: 02 chỉ tiêu; Vụ Pháp chế: 01 chỉ tiêu; Vụ Tài chính ngân hàng và những tổ chức tài chính: 01 chỉ tiêu).2. Tiêu chuẩn tuyển công chức vào Tổng viên Thuế (Cơ quan liêu Tổng viên Thuế và 63 viên Thuế những tỉnh, thành phố) năm năm 2016 là: 2.386 chỉ tiêu.2.1. Chỉ tiêu thi tuyển chọn công chức là 2.163 chỉ tiêu, được chia theo các ngạch như sau:– Ngạch chuyên viên và chất vấn viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 1.695 chỉ tiêu.– Ngạch chuyên viên làm technology thông tin: 132 chỉ tiêu;– Ngạch nhân viên làm văn thư – lưu trữ: 67 chỉ tiêu;– Ngạch cán sự và bình chọn viên trung cấp thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 147 chỉ tiêu.

– Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 25 chỉ tiêu;– Ngạch cán sự làm văn thư – lưu lại trữ: 97 chỉ tiêu.2.2. Tiêu chí xét tuyển công chức là 183 chỉ tiêu, được phân tách theo các ngạch như sau:+ Ngạch nhân viên và kiểm soát viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 132 chỉ tiêu;+ Ngạch nhân viên làm công nghệ thông tin: 22 chỉ tiêu;+ Ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu lại trữ: 01 chỉ tiêu;+ Ngạch cán sự và bình chọn viên trung cấp cho thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 18 chỉ tiêu;+ Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu;+ Ngạch cán sự có tác dụng văn thư – lưu trữ: 08 chỉ tiêu.(Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng trải qua thi tuyển/xét tuyển công chức bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm năm 2016 – Phụ lục III banhành kèm theo thông báo này)2.3. Tiêu chí tuyển dụng đặc biệt:Chỉ tiêu tuyển chọn dụng đặc biệt quan trọng vào cơ quan Tổng cục Thuế là: 40 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên.(Bảng chỉ tiêu tuyển dụng đặc trưng năm năm nhâm thìn vào cơ sở Tổng cục Thuế – Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tin này)III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC: 1. Những môn thi so với thi sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch nhân viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư – lưu trữ:a) Môn kỹ năng và kiến thức chung:– vẻ ngoài thi: thi viết;– thời hạn làm bài: 180 phút.– văn bản thi: loài kiến thức quản lý hành chính nhà nước về gớm tế, tài chính; pháp luật cán bộ, công chức; tác dụng nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức cỗ máy cơ quan liêu Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, viên Thuế và chi cục Thuế).b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:– hiệ tượng thi: 01 bài xích thi viết cùng 01 bài bác thi trắc nghiệm trên giấy.– thời hạn thi: bài thi viết: thời hạn làm bài 180 phút và bài bác thi trắc nghiệm bên trên giấy: thời hạn làm bài xích 45 phút.– văn bản thi:

+ Đối với ngạch chuyên viên và chất vấn viên thuế làm chăm môn, nghiệp vụ: kiến thức và kỹ năng về khí cụ thuế quý hiếm gia tăng, qui định thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, phương tiện thuế thu nhập cá nhân và Luật thống trị thuế.+ Đối với ngạch nhân viên làm công nghệ thông tin: kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin (kỹ thuật thiết bị tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng laptop và truyền thông); kiến thức và kỹ năng về hệ điều hành Window; kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu; Sử dụng những ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu ớt là Microsoft Excel với Microsoft Word).+ Đối cùng với ngạch chuyên viên làm văn thư – giữ trữ: kỹ năng và kiến thức về tàng trữ học với quản trị văn phòng; về hành thiết yếu văn thư; về văn thư – lưu lại trữ.c) Môn nước ngoài ngữ:– hiệ tượng thi: thi trắc nghiệm trên giấy;– thời gian làm bài: 90 phút;– nội dung thi: giờ Anh chuyên môn B.d) Môn tin học văn phòng:– hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;– thời hạn làm bài: 45 phút;– ngôn từ thi:+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm trình độ nghiệp vụ; chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: văn bản thi là kiến thức và kỹ năng về hệ điều hành Windows, sử dụng những ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel cùng Microsoft Word).+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học tập văn phòng.2. Các môn thi đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và đánh giá viên trung cấp cho thuế, cán sự làm công nghệ thông tin, cán sự làm văn thư – lưu lại trữ:a) Môn kỹ năng chung:– hiệ tượng thi: thi viết;– thời gian làm bài: 120 phút.– câu chữ thi: loài kiến thức làm chủ hành chính nhà nước về tài chính; kiến thức về chế độ Cán bộ, công chức; tính năng nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy cơ quan liêu Thuế những cấp (Tổng cục Thuế, viên Thuế và đưa ra cục Thuế).b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:– bề ngoài thi: 01 bài thi viết cùng 01 bài thi trắc nghiệm bên trên giấy.– thời hạn thi: bài bác thi viết: thời hạn làm bài xích 120 phút và bài bác thi trắc nghiệm bên trên giấy: thời gian làm bài 30 phút.

– văn bản thi:+ Đối với ngạch cán sự và kiểm soát viên trung cung cấp thuế làm siêng môn, nghiệp vụ: kiến thức và kỹ năng về luật pháp thuế quý hiếm gia tăng, công cụ thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp, phép tắc thuế thu nhập cá nhân và Luật làm chủ thuế.+ Đối cùng với ngạch cán sự làm technology thông tin: kỹ năng về hệ quản lý Windows; kiến thức về quản lí trị các đại lý dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel cùng Microsoft Word).+ Đối cùng với ngạch cán sự làm văn thư – lưu lại trữ: kiến thức và kỹ năng về lưu trữ học và quản trị văn phòng; kiến thức và kỹ năng về hành chủ yếu văn thư; kiến thức và kỹ năng về văn thư – lưu giữ trữ.c) Môn ngoại ngữ:– hiệ tượng thi: thi trắc nghiệm trên giấy;– thời hạn làm bài: 60 phút;– nội dung thi: tiếng Anh trình độ A.

Xem thêm: Bật mí cách làm bánh gà chiên giòn siêu hấp dẫn, cách làm bánh gà 'thần thánh' hà nội

d) Môn tin học tập văn phòng:– hình thức thi: thi trắc nghiệm bên trên giấy;– thời gian làm bài: 30 phút.– nội dung thi:+ Đối cùng với ngạch cán sự và kiểm soát viên trung cung cấp thuế làm chăm môn, nghiệp vụ; ngạch cán sự làm cho văn thư – lưu trữ: văn bản thi là kỹ năng về hệ quản lý Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu ớt là Microsoft Excel với Microsoft Word).+ Đối cùng với ngạch cán sự làm technology thông tin chưa hẳn thi môn Tin học tập văn phòng.3. Tổ chức triển khai thi:Kỳ thi tuyển chọn công chức cỗ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ được tổ chức làm nhì vòng thi.– Vòng 1: áp dụng vẻ ngoài thi trắc nghiệm trên giấy tờ và chấm bằng máy đối với 03 môn thi trắc nghiệm (Nghiệp vụ siêng ngành trắc nghiệm, nước ngoài ngữ, Tin học).– Vòng 2: phần đông thí sinh thi đạt vòng một (cả 03 môn thi trắc nghiệm hầu hết đạt từ bỏ 50 điểm trở lên trên (theo thang điểm 100)) sẽ liên tiếp tham gia thi vòng 2 (thi viết) đối với 02 bài bác thi môn nhiệm vụ chuyên ngành viết cùng môn kiến thức chung.4. Điều khiếu nại miễn thi môn nước ngoài ngữ và môn tin học tập văn phòng:4.1. Miễn thi môn nước ngoài ngữ:Người tham gia dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ nếu tất cả một trong các điều kiện sau:

Thang điểm chữ Thang điểm 4 Thang điểm 10
A(8,5-10)B(7,0-8,4)C(5,5-6,9)D(4,0-5,4)F(dưới 4)  tương đương với 4tương đương cùng với 3tương đương với 2tương đương cùng với 1tương đương cùng với 0 quy thay đổi 9,25quy biến đổi 7,7quy biến thành 6,2quy biến thành 4,7quy thay đổi 2,0

c. Trường hợp tín đồ dự xét tuyển gồm bảng lăn tay có những điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F và không tồn tại điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy thay đổi từ điểm chữ quý phái thang điểm 10 như sau:A+ (9,0-10) quy thay đổi 9,50A (8,5-9,0) quy đổi thành 8,75


*
Mục lục nội dung bài viết

 

*

 

Đối tượng đăng ký dự tuyển chọn công chức

Điều kiện chung: Người tất cả đủ các điều kiện tiếp sau đây không rõ ràng dân tộc, phái mạnh nữ, thành phần làng mạc hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đk dự tuyển:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;Tuổi đời đầy đủ 18 tuổi trở lên;Có đối kháng dự tuyển; bao gồm lý kế hoạch rõ ràng;Có văn bằng, chứng từ phù hợp;Có phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức tốt;Đủ mức độ khoẻ để tiến hành nhiệm vụ;Các điều kiện khác theo yêu mong của vị trí dự tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh cụ thể về văn vật chứng chỉ

Đối cùng với thí sinh dự thi vào cơ sở Tổng cục Thuế:

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch nhân viên và soát sổ viên thuế làm trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Có bằng giỏi nghiệp từ bỏ bậc đại học, hệ thiết yếu quy một số loại khá trở lên trên trường: Đại học Ngoại thương, Đại học tài chính quốc dân, học viện chuyên nghành Tài chính, học viện chuyên nghành ngân hàng, Đại học tài chính TP hồ Chí Minh, Đại học Tài bao gồm – Marketting, Đại học kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng, ĐH kinh tế thuộc ĐH quốc gia HN, Đại học quy định Hà Nội, Đại học nước nhà Hà Nội, Đại học kinh tế - luật pháp thuộc Đại học giang sơn TP hồ Chí Minh; Hoặc bao gồm bằng tốt nghiệp ở bậc đh trở lên tại những trường đh ở quốc tế thuộc tốp 500 trường đại học trên trái đất do Times Higher Education của vương quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài thiết yếu công, tài chủ yếu doanh nghiệp, tài chủ yếu ngân hàng, thuế và vẻ ngoài (không bao hàm chuyên ngành lao lý hình sự).

Thí sinh đk dự tuyển ngạch chuyên viên làm technology thông tin:

Có bằng xuất sắc nghiệp tự bậc đại học, hệ chủ yếu quy một số loại khá trở lên trên trường: Đại học tập Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học tập Khoa học tự nhiên thuộc Đại học đất nước TP hồ nước Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Khoa học tự nhiên và thoải mái thuộc Đại học giang sơn Hà Nội, Đại học Vinh, học viện Bưu chính viễn Thông, học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học FPT; Hoặc bao gồm bằng giỏi nghiệp ở bậc đại học trở lên tại những trường đại học ở nước ngoài thuộc tốp 500 trường đại học trên quả đât do Times Higher Education của vương quốc Anh xếp hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc những chuyên ngành giảng dạy sau: công nghệ thông tin, năng lượng điện tử - viễn thông, media - mạng trang bị tính, toán tin.Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên 1 trong những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng từ ngoại ngữ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ việt nam theo Thông tứ 01/2014/TT-BGDĐT;

Thí sinh đăng ký dự tuyển chọn ngạch chuyên viên làm công tác văn thư - lưu giữ trữ:

Có bằng xuất sắc nghiệp từ bậc đại học, hệ chính quy trường: Đại học kỹ thuật xã hội & nhân văn thuộc ĐHQG HN, Đại học công nghệ xã hội và nhân văn ở trong ĐHQG TP HCM, Đại học tập Nội vụ, học viện chuyên nghành hành thiết yếu Quốc gia; Hoặc có bằng giỏi nghiệp sống bậc đại học trở lên tại các trường đại học ở quốc tế thuộc tốp 500 trường đh trên nhân loại do Times Higher Education của vương quốc Anh xếp thứ hạng (có phụ lục kèm theo); Thuộc các chuyên ngành: lưu trữ học với quản trị văn phòng, Hành thiết yếu học, Hành chính văn thư và Văn thư - lưu lại trữ.Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn B trở lên (một trong những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng từ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ vn theo Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT;Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng từ tin học chuyên môn A trở lên trên hoặc có chứng từ tin học với chuyên môn đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo Thông tứ 03/2014/TT-BTTTT;

Đối cùng với thí sinh tham dự cuộc thi vào 63 viên Thuế các tỉnh, thành phố

Thí sinh đk dự tuyển ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm trình độ nghiệp vụ:

Có bằng tốt nghiệp bậc Đại học tập (cử nhân) trở lên trên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, cai quản trị tởm doanh, thống trị Tài chính công, Ngân hàng, hệ thống thông tin kinh tế, khối hệ thống thông tin quản ngại lý, khiếp tế, Luật.Có chứng từ ngoại ngữ chuyên môn B trở lên trên (một những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng từ ngoại ngữ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ việt nam theo Thông tứ 01/2014/TT-BGDĐTCó chứng từ tin học văn phòng và công sở hoặc chứng từ tin học trình độ A trở lên trên hoặc có chứng từ tin học với trình độ chuyên môn đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT;

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm technology thông tin:

Có bằng xuất sắc nghiệp bậc Đại học trở lên thuộc chăm ngành: công nghệ máy tính, khối hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, media máy tính, công nghệ phần mềm, technology kỹ thuật điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật sản phẩm tính, technology thông tin, nghệ thuật phần mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.Có chứng từ ngoại ngữ chuyên môn B trở lên 1 trong các năm thiết bị tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công tác làm việc văn thư - lưu trữ:

Có bằng xuất sắc nghiệp bậc Đại học (cử nhân) trở lên trên thuộc những chuyên ngành: lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành bao gồm văn thư với Văn thư – lưu trữ;Có chứng chỉ ngoại ngữ chuyên môn B trở lên (một những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ vn theo Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT;Có chứng chỉ tin học văn phòng công sở hoặc chứng từ tin học trình độ chuyên môn A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học tập với trình độ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chọn ngạch cán sự và kiểm soát viên trung cấp cho thuế làm trình độ nghiệp vụ:

Có bằng xuất sắc nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, quản ngại trị tởm doanh, làm chủ Tài chính công, Ngân hàng, hệ thống thông tin kinh tế, khối hệ thống thông tin quản ngại lý, khiếp tế, Luật;Có chứng chỉ ngoại ngữ chuyên môn A trở lên trên (một những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuyên môn bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ chuyên môn A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông bốn 03/2014/TT-BTTTT.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chọn ngạch cán sự làm technology thông tin:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: khoa học máy tính, khối hệ thống máy tính, khối hệ thống thông tin, truyền thông máy tính, technology phần mềm, công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật lắp thêm tính, technology thông tin, kỹ thuật phần mềm, Toán - tin ứng dụng, Điện tử viễn thông;Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong thời gian thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng từ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ nước ta theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Cán sự làm công tác văn thư - lưu giữ trữ:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc những chuyên ngành: tàng trữ học và quản trị văn phòng, Hành chủ yếu học, Hành chủ yếu văn thư với Văn thư - giữ trữ;Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên trên (một những năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng từ ngoại ngữ chuyên môn bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lượng ngoại ngữ nước ta theo Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT;Có chứng chỉ tin học văn phòng và công sở hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo Thông tứ 03/2014/TT-BTTTT;Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của hồ nước sơ đk dự tuyển. Fan dự tuyển được nộp giấy bệnh nhận giỏi nghiệp đại học hoặc sau đại học khi nộp hồ nước sơ đăng ký dự tuyển. Sau 15 ngày tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng nộp hồ nước sơ đk dự tuyển, fan dự tuyển nên đến đối chọi vị đăng cam kết dự tuyển nộp té sung bạn dạng chụp (bản photo) bằng xuất sắc nghiệp, trường vừa lòng thí sinh không nộp bổ sung cập nhật được sẽ không được gia nhập thi tuyển, xét tuyển.

Lưu ý:

Đối với chứng từ Tiếng Anh B, thí sinh có thể thực hiện một trong các chứng chỉ với sau thay thế:TOEFL 400 trở lên trên (PBT), 42 trở lên (i
BT);IELTS 4.5 trở lên;TOEIC 405 trở lên;Chứng chỉ giờ Anh B1 size Châu Âu trở lên.Đối với chứng từ Tiếng Anh A, thí sinh có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế:TOEFL 347 trở lên trên (PBT), 19 trở lên trên (i
BT);IELTS 2.0 trở lên;TOEIC 255 trở lên.

Các trường hợp: Giấy xác nhận đã học ngừng chương trình; chứng từ môn học của trường chỉ ghi số ngày tiết học; Bảng điểm không tồn tại giá trị thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

 

*

 

Tổng cục thuế tuyển dụng 2.386 tiêu chí trong năm 2016

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào cỗ Tài chính

Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua thi tuyển chọn công chức vào cơ quan bộ Tài chính: 06 chỉ tiêu, ráng thể:

Ngạch chuyên viên làm công tác làm việc lưu trữ tại văn phòng và công sở Bộ: 02 chỉ tiêu; Ngạch chuyên viên làm công tác văn thư: 04 tiêu chuẩn (Văn phòng Bộ: 02 chỉ tiêu; Vụ Pháp chế: 01 chỉ tiêu; Vụ Tài chính bank và các tổ chức tài chính: 01 chỉ tiêu).

 Chỉ tiêu tuyển công chức vào Tổng viên Thuế (Cơ quan liêu Tổng cục Thuế cùng 63 cục Thuế những tỉnh, thành phố) năm năm 2016 là: 2.386 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu thi tuyển công chức là 2.163 chỉ tiêu, được chia theo những ngạch như sau:Ngạch chuyên viên và đánh giá viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 1.695 chỉ tiêu.Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 132 chỉ tiêu;Ngạch chuyên viên làm văn thư - lưu trữ: 67 chỉ tiêu;Ngạch cán sự và bình chọn viên trung cấp thuế làm trình độ nghiệp vụ: 147 chỉ tiêu.Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 25 chỉ tiêu;Ngạch cán sự có tác dụng văn thư - lưu trữ: 97 chỉ tiêu.Chỉ tiêu xét tuyển chọn công chức là 183 chỉ tiêu, được phân chia theo những ngạch như sau:Ngạch chuyên viên và khám nghiệm viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ: 132 chỉ tiêu;Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 22 chỉ tiêu;Ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: 01 chỉ tiêu;Ngạch cán sự và đánh giá viên trung cấp cho thuế làm trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 18 chỉ tiêu;Ngạch cán sự làm technology thông tin: 02 chỉ tiêu;Ngạch cán sự làm văn thư – giữ trữ: 08 chỉ tiêu.

(Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng trải qua thi tuyển/xét tuyển chọn công chức cỗ Tài chính, Tổng cục Thuế năm năm nhâm thìn – Phụ lục III ban hành kèm theo thông tin này)

Chỉ tiêu tuyển chọn dụng quánh biệt: Chỉ tiêu tuyển dụng đặc trưng vào cơ quan Tổng cục Thuế là: 40 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên (Bảng tiêu chuẩn tuyển dụng đặc trưng năm năm 2016 vào cơ sở Tổng cục Thuế - Phụ lục IV ban hành kèm theo thông báo này)

Thời gian, địa điểm, lệ chi phí nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Lệ phí đăng ký dự tuyển: fan đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ tầm giá dự tuyển là 300.000 đồng/người. Trường vừa lòng được Hội đồng tuyển dụng phê để ý đủ đk dự tuyển cơ mà không thâm nhập thi tuyển, vấn đáp xét tuyển, Tổng viên Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí tổn dự tuyển.