*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Tự ý bắt và giam, giữ bạn vì nghi ngờ không tồn tại căn cứ là vi phạm luật quyền nào tiếp sau đây của công dân?

A.

Bạn đang xem: Không ai được tự ý bắt và giam giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân

Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

C. Quyền được bảo đảm an ninh tính mạng

D. Quyền được tự do


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Hành vi từ bỏ ý bắt với giam, giữ tín đồ vì phần đa lí vì không quang minh chính đại hoặc bởi vì nghi ngờ không có căn cứ là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng C. Quyền thoải mái dân chủ D.Quyền được bảo vệ trật trường đoản cú và bình an xã...

Hành vi trường đoản cú ý bắt và giam, giữ fan vì hồ hết lí vị không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

B.Quyền được điều khoản bảo hộ về tính mạng

C. Quyền thoải mái dân chủ

D.Quyền được bảo đảm trật trường đoản cú và an ninh xã hội


Đáp án A

Hành vi tự ý bắt với giam, giữ người vì đông đảo lí vị không chính đại quang minh hoặc vì chưng nghi ngờ không tồn tại căn cứ là hành vi xâm phạm quyềnbất khả xâm phạm về thân thểcủa công dân


Tự ý bắt và giam, giữ fan vì nghi ngờ không có căn cứ là vi phạm quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền được bảo đảm bình an cuộc sống. B.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. C. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng. D.Quyền được tự...

Tự ý bắt và giam, giữ tín đồ vì nghi ngờ không tồn tại căn cứ là vi phạm luật quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống.

B.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng.

D.Quyền được trường đoản cú do


Đáp án B

Tự ý bắt với giam, giữ tín đồ vì nghi ngờ không có căn cứ là phạm luật quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân


Tự ý bắt và giam, giữ người vì phần đa lí bởi không chính đáng, không có căn cứ pháp lí là xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân. B.Quyền tự do thoải mái cá nhân. C. Quyền thoải mái tinh thần. D.Quyền bất khả xâm phạm về thân...

Tự ý bắt cùng giam, giữ fan vì phần đông lí vì chưng không chủ yếu đáng, không tồn tại căn cứ pháp lí là xâm phạm cho quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân.

B.Quyền tự do thoải mái cá nhân.

C. Quyền tự do thoải mái tinh thần.

D.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Đáp án DTự ý bắt với giam, giữ người vì hầu như lí vày không thiết yếu đáng, không có căn cứ pháp lí là xâm phạm mang đến quyềnbất khả xâm phạm về thân thể.


Tự ý bắt với giam, giữ tín đồ vì đều lí vày không bao gồm đáng, không tồn tại căn cứ pháp lí là xâm phạm mang đến quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân. B. Quyền tự do cá nhân. C. Quyền tự do thoải mái tinh thần. D. Quyền bất khả xâm phạm về thân...

Tự ý bắt cùng giam, giữ fan vì mọi lí bởi không chính đáng, không có căn cứ pháp lí là xâm phạm đến quyền nào tiếp sau đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân.

B. Quyền tự do thoải mái cá nhân.

C. Quyền tự do thoải mái tinh thần.

Xem thêm: Tác dụng của ngôi kể thứ nhất và thứ ba trong văn viết? cho ví dụ minh họa

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Tự ý bắt và giam, giữ bạn vì phần lớn lí vì không chính đáng, không tồn tại căn cứ pháp lí là xâm phạm cho quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân B. Quyền từ bỏ do cá nhân C. Quyền từ bỏ do tinh thần D. Quyền bất khả xâm phạm về thân...

Tự ý bắt với giam, giữ người vì số đông lí bởi vì không bao gồm đáng, không có căn cứ pháp lí là xâm phạm mang đến quyền nào tiếp sau đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân

B. Quyền tự do cá nhân

C. Quyền tự do tinh thần

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể


"Tính mạng với sức khoẻ của con fan được bảo đảm an toàn, không có bất kì ai có quyền xâm phạm tới." là 1 trong những nội dung thuộc. A. Ngôn từ về quyền được lao lý bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự cùng nhân phẩm B. Quan niệm về quyền được luật pháp bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự cùng nhân phẩm C. Chân thành và ý nghĩa về quyền được quy định bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khoẻ, danh dự...

"Tính mạng cùng sức khoẻ của con fan được bảo đảm an toàn, không người nào có quyền xâm phạm tới." là 1 trong nội dung thuộc.

A. câu chữ về quyền được điều khoản bảo hộ về tính mạng, mức độ khoẻ, danh dự với nhân phẩm

B. định nghĩa về quyền được điều khoản bảo hộ về tính mạng, mức độ khoẻ, danh dự và nhân phẩm

C. chân thành và ý nghĩa về quyền được lao lý bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

D. bình đẳng về quyền được quy định bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khoẻ, danh dự và nhân phẩm


Tính mạng và sức khỏe của con tín đồ được bảo đảm bình yên không ai bao gồm quyền xâm phạm tới. Là 1 trong những nội dung nằm trong A. Nội dung về quyền được quy định bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự cùng nhân phẩm B. Khái niệm về quyền được quy định bảo hộ về tính mạng, mức độ khỏe, danh dự với nhân phẩm C. Ý nghĩa về quyền được luật pháp bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và...

Tính mạng và sức mạnh của con fan được bảo đảm bình yên không ai có quyền xâm phạm tới. Là 1 trong nội dung thuộc

A. câu chữ về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

B. khái niệm về quyền được luật pháp bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khỏe, danh dự với nhân phẩm

C. Ý nghĩa về quyền được quy định bảo hộ về tính mạng, mức độ khỏe, danh dự cùng nhân phẩm

D. bình đẳng về quyền được luật pháp bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


Tính mạng và sức khỏe của con fan được bảo đảm bình yên không ai gồm quyền xâm phạm tới . Là 1 trong những nội dung ở trong A. Văn bản về quyền được lao lý bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khỏe, danh dự cùng nhân phẩm B.Khái niệm về quyền được quy định bảo hộ về tính chất mạng, sức khỏe, danh dự cùng nhân phẩm C. Ý nghĩa về quyền được điều khoản bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khỏe, danh dự và...

Tính mạng và sức khỏe của con fan được bảo đảm bình yên không ai tất cả quyền xâm phạm cho tới . Là một trong những nội dung thuộc

A. nội dung về quyền được quy định bảo hộ về tính mạng, mức độ khỏe, danh dự cùng nhân phẩm

B.Khái niệm về quyền được điều khoản bảo hộ về tính mạng, mức độ khỏe, danh dự và nhân phẩm

C. Ý nghĩa về quyền được lao lý bảo hộ về tính chất mạng, mức độ khỏe, danh dự cùng nhân phẩm

D.Bình đẳng về quyền được lao lý bảo hộ về tính chất mạng, sức khỏe, danh dự với nhân phẩm


Anh K nghi ngờ mái ấm gia đình ông B tàng trữ ma túy buộc phải đã báo với công an làng mạc X. Bởi vội đi công tác, anh T phó công an xóm yêu ước anh S công an viên với anh C trưởng thôn mang lại khám xét đơn vị ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng kiềm chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, lúc anh T về bên thì ông B mới được trả lại trường đoản cú do. Hầu như ai dưới đây vi phạm quyền...

Anh K nghi ngờ gia đình ông B tích tụ ma túy đề xuất đã báo với công an làng mạc X. Bởi vì vội đi công tác, anh T phó công an buôn bản yêu cầu anh S công an viên với anh C trưởng thôn mang lại khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S cùng anh C cùng khống chế rồi giải ông về nhốt tại trụ sở công an xã. Nhị ngày sau, khi anh T quay trở lại thì ông B mới được trả lại từ bỏ do. Phần lớn ai tiếp sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh T, anh S với anh K.

B.Anh C, anh T và anh S.

C. Anh T cùng anh S.

D.Anh S cùng anh C.


#Mẫu giáo
1
Lê Thị Quyên

Đáp án B


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân mật ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng
A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
B.Quyền được đảm bảo bình yên trong cuộc sống.C.Quyền tự do cá nhân.D.Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng.
*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn thứ lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ gia dụng lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoại trừ xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến cố gắng kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

chiaseyhoc.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247