Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M trên mặt đất, vật lên đến mức điểm N thì dừng cùng rơi xuống. Trong quy trình vận hoạt động từ M cho N thì
Từ một điểm M bao gồm độ cao 0,8 m so với khía cạnh đất, ném một đồ vật với tốc độ đầu 2 m/s. Biết cân nặng của vật dụng m = 0,5 kg, mang g = 10 m/s2. Mang mốc nuốm năng ở phương diện đất, cơ năng của vật bởi bao nhiêu ?
Ném một vật có khối lượng m từ độ cao 1 m theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Lúc chạm đất, vật này lên tới độ cao 1,8 m. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua mất mát năng lượng lúc vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu có giá trị bằng:
Trong khẩu súng đồ đùa có một lò xo dài 12 cm, độ cứng là103 N/m. Lấy g = 10 m/s2. Lúc lò xo bị nén chỉ còn dài 9 cm thì có thể bắn lên theo phương thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên tới độ cao bằng
Thương số
*
không đổi.

Bạn đang xem: Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức


*

*
hằng số.
*

*

Trên hệ trục tọa độ Op
T, một trọng lượng khí chuyển từ tinh thần (1) sang trạng thái (2) như hình vẽ. Hãy so sánh các thông số của nhị trạng thái của khối khí đó. Chọn lời giải đúng.
Một lượng khí lí tưởng hoàn toàn có thể tích 60 dm3 ở áp suất 3 atm và nhiệt độ 270C.Tính thể tích của lượng khí trên nghỉ ngơi áp suất 7 atm và ánh sáng 770C ?
Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng tăng 2.105 page authority thì thể tích đổi khác 3 lít. Nếu như áp suất của lượng khí đó tăng 5.105 page authority thì thể tích đổi khác 5 lít. Biết ánh sáng không đổi, áp suất và thể tích ban sơ của khí là
Trong xi-lanh của một bộ động cơ đốt trong tất cả 2 dm3 các thành phần hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 270C. Pit-tông nén xuống tạo cho thể tích của các thành phần hỗn hợp khí chì còn 0,2 dm3 cùng áp suất tăng lên tới 15 atm. ánh nắng mặt trời hỗn đúng theo của khí nén lúc đó là:

Câu 322920: Khi một vật vận động trong trọng trường thì cơ năng của đồ dùng được xác minh theo công thức:

A.

Xem thêm: Tổng hợp với hơn 85 anime nam tóc xanh dương hay nhất, tất cả 102 ảnh anime nam tóc xanh đẹp nhất

(W=dfrac12mv+mgh).

B. (W=dfrac12mv^2+mgh)

C. (W=dfrac12mv^2+dfrac12k(Delta l)^2)

D. (W=dfrac12mv^2+dfrac12k.Delta l)


Cơ năng bằng tổng động năng và chũm năng:

+ Động năng: (W_d = dfrac12mv^2)

+ nỗ lực năng: (W_t = mgh)


Giải chi tiết:

Khi một vật chuyển động trong trọng ngôi trường thì cơ năng của thứ được xác minh theo công thức:

(W=dfrac12mv^2+mgh)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát