Bạn đang xem: I remember she wore a dress to go out with her boyfriend last week

u5f7cuff08u304bu306euff09u5973uff08u3058u3087uff09u304cu7dd1uff08u307fu3069u308auff09u306eu5e3duff08u307cu3046uff09u5b50uff08u3057uff09u3092u304bu3076u3063u3066u3044u305fu306eu3092u899auff08u304au307cuff09u3048u3066u3044u307eu3059u3002","markup":null,"info_message":"This alternative script may contain errors because it has been generated by a piece of software that is not perfect."}>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Japanese","dir":"ltr","lang_tag":"ja"},"id":348329,"text":"Jeg husker at hun hadde pu00e5 seg en gru00f8nn hatt.","lang":"nob","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Norwegian Bokmu00e5l","dir":"ltr","lang_tag":"nb","id":2010631,"text":"u042f u043fu043eu043cu043du044e, u0447u0442u043e u043du0430 u043du0435u0439 u0431u044bu043bu0430 u0437u0435u043bu0451u043du0430u044f u0448u043bu044fu043fu043au0430.","lang":"rus","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Russian","dir":"ltr","lang_tag":"ru","id":1438813,"text":"Me acuerdo que ella llevaba un sombrero verde.","lang":"spa","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Spanish","dir":"ltr","lang_tag":"es","id":756272,"text":"Natatandaan kong nagsuot siya ng luntiang sombrero.","lang":"tgl","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Tagalog","dir":"ltr","lang_tag":"tl","id":1704276,"text":"Onun yeu015fil bir u015fapka giydiu011fini hatu0131rlu0131yorum.","lang":"tur","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Turkish","dir":"ltr","lang_tag":"tr">,<"id":2747323,"text":"Mi memoras, ke u015di surhavis verdan u0109apelon.","lang":"epo","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Esperanto","dir":"ltr","lang_tag":"eo","id":1084806,"text":"Je me rappelle qu'elle portait un chapeau vert.","lang":"fra","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"French","dir":"ltr","lang_tag":"fr","id":1471473,"text":"Me memoras ke elu portis verda chapelo.","lang":"ido","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Ido","dir":"ltr","lang_tag":"io","id":773299,"text":"Pamiu0119tam, u017ce miau0142a mãng cầu gu0142owie zielony kapelusz.","lang":"pol","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Polish","dir":"ltr","lang_tag":"pl","id":3245327,"text":"Seu0107am se da je nosila zeleni u0161eu0161ir.","lang":"srp","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Serbian","dir":"ltr","lang_tag":"sr","id":6909478,"text":"pilin ngươi la ona li kepeken e len lawa laso lon tenpo pini.","lang":"tok","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Toki Pona","dir":"ltr","lang_tag":"tok">>,"transcriptions":<>,"audios":<>,"user":"username":"CH","expand
Label":"Show 11 more translations","lang_name":"English","dir":"ltr","lang_tag":"en","is_favorite":null,"is_owned_by_current_user":false,"permissions":null,"max_visible_translations":5,"current_user_review":null}, <"id":1085685,"text":"Ich erinnere mich, dass sie einen gru00fcnen Hut trug.","lang":"deu","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"German","dir":"ltr","lang_tag":"de","id":6909064,"text":"Ich erinnere mich, dass sie einen gru00fcnen Hut aufhatte.","lang":"deu","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"German","dir":"ltr","lang_tag":"de","id":1471467,"text":"u05d0u05e0u05d9 u05d6u05d5u05dbu05e8 u05e9u05d4u05d9u05d0 u05d7u05d1u05e9u05d4 u05dbu05d5u05d1u05e2 u05d9u05e8u05d5u05e7.","lang":"heb","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Hebrew","dir":"rtl","lang_tag":"he","id":716435,"text":"Ricordo đậy indossava un cappello verde.","lang":"ita","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Italian","dir":"ltr","lang_tag":"it",{"id":95158,"text":"u5f7cu5973u304cu7dd1u306eu5e3du5b50u3092u304bu3076u3063u3066u3044u305fu306eu3092u899au3048u3066u3044u307eu3059u3002","lang":"jpn","correctness":0,"script":null,"transcriptions":,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Norwegian Bokmu00e5l","dir":"ltr","lang_tag":"nb","id":2010631,"text":"u042f u043fu043eu043cu043du044e, u0447u0442u043e u043du0430 u043du0435u0439 u0431u044bu043bu0430 u0437u0435u043bu0451u043du0430u044f u0448u043bu044fu043fu043au0430.","lang":"rus","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Russian","dir":"ltr","lang_tag":"ru","id":1438813,"text":"Me acuerdo que ella llevaba un sombrero verde.","lang":"spa","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Spanish","dir":"ltr","lang_tag":"es","id":756272,"text":"Natatandaan kong nagsuot siya ng luntiang sombrero.","lang":"tgl","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Tagalog","dir":"ltr","lang_tag":"tl","id":1704276,"text":"Onun yeu015fil bir u015fapka giydiu011fini hatu0131rlu0131yorum.","lang":"tur","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"is
Direct":true,"lang_name":"Turkish","dir":"ltr","lang_tag":"tr">, <"id":2747323,"text":"Mi memoras, ke u015di surhavis verdan u0109apelon.","lang":"epo","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Esperanto","dir":"ltr","lang_tag":"eo","id":1084806,"text":"Je me rappelle qu'elle portait un chapeau vert.","lang":"fra","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"French","dir":"ltr","lang_tag":"fr","id":1471473,"text":"Me memoras ke elu portis verda chapelo.","lang":"ido","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Ido","dir":"ltr","lang_tag":"io","id":773299,"text":"Pamiu0119tam, u017ce miau0142a na gu0142owie zielony kapelusz.","lang":"pol","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Polish","dir":"ltr","lang_tag":"pl","id":3245327,"text":"Seu0107am se domain authority je nosila zeleni u0161eu0161ir.","lang":"srp","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Serbian","dir":"ltr","lang_tag":"sr","id":6909478,"text":"pilin mi la ona li kepeken e len lawa laso lon tenpo pini.","lang":"tok","correctness":0,"script":null,"transcriptions":<>,"audios":<>,"lang_name":"Toki Pona","dir":"ltr","lang_tag":"tok">, "und")" class="sentence-and-translations md-whiteframe-1dp">
A.cotton trắng Vietnamese
B.Vietnamese white cotton
C.white Vietnamese cotton

Xem thêm: Soạn văn 11 chí phèo phần 2 (trang 146), soạn bài: chí phèo

D.white cốt tông Vietnamese

Kiến thức: chưa có người yêu tự tính từ

Giải thích: Theo quy tắc bơ vơ tự tính từ trong câu: OSASCOMP

trắng – Color; Vietnamese – Origin; cốt tông – Material

Tạm dịch: Tôi ghi nhớ cô ấy vẫn mặc một chiếc váy vải cốt tông Việt Nam màu trắng để đi ra ngoài với bạn trai tuần trước.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới review 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài xích tập SGK vật dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn thứ lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn đồ dùng lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt thương hiệu cho mẫu sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoại trừ xa

Khái quát mắng văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến cầm cố kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: từ 08h30 - 21h00

chiaseyhoc.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247