Fe
S2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình bội nghịch ứng oxi hóa khử Fe
S2 tác dụng H2SO4 sệt nóng bẳng phương pháp thăng bằng electron. Chất khử có mặt sau phản bội ứng thu được khí sulfur đioxit thoát ra. 


2. Điều kiện phản ứng Fe
S2 + H2SO4 sệt nóng

Nhiệt độ thường 

3. Thăng bằng phương trình phản nghịch ứng Fe
S2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố dể tìm hóa học oxi hóa và chất khử 

Fe+2S-12 + H2S+6O4 → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, thăng bằng mỗi vượt trình

2x

15x

Fe
S2 → Fe3+ + 2S+6 + 15e 

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số cảu những chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ thứ phản ứng 

Vậy phương trình chất hóa học được phản nghịch ứng 

2Fe
S2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

4. Hiện tượng lạ phản ứng Fe
S2 tính năng H2SO4 quánh nóng 

Cho Fe
S2 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric, có khí thoát ra không màu mùi sốc thoát ra

5. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho bội phản ứng: Fe
S2 + H2SO4 sệt nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tỉ lệ số phân tử bị khử với phân tử bị thoái hóa là 


A: 15:1

B: 15:2 

C: 1:15

D: 14:1


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình chất hóa học được phản nghịch ứng

2Fe
S2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O


Câu 2.

Bạn đang xem: Fes2 + h2so4 loãng

 Hiện tượng gì xẩy ra khi nhỏ một ít dung dịch KMn
O4 vào dung dịch có chứa Fe
SO4 với H2SO4?

A. Mở ra màu tím hồng của dung dịch KMn
O4

B. Mất color tím hồng của hỗn hợp KMn
O4 và lộ diện màu vàng

C. Mất màu rubi và xuất hiện màu tím hồng

D. Sau bội nghịch ứng mất màu dung dịch 


Xem đáp án
Đáp án B

Mất màu sắc tím của hỗn hợp KMn
O4 và lộ diện màu vàng

10Fe
SO4 + 2KMn
O4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Mn
SO4 + 8H2O


Câu 3. Phản ứng nào tiếp sau đây xảy ra lộ diện khí lưu hoàng đioxit

A. Fe
SO4 + KMn
O4 + H2SO4 →

B. H2S + O2 thiếu hụt →

C. Fe
S2 + H2SO4 đặc nóng →

D. Na2SO3 + Ca(OH)2 →


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình làm phản ứng minh họa

10Fe
SO4 + 2KMn
O4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Mn
SO4 + 8H2O

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2Fe
S2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

Ca(OH)2 + Na2SO3 → Ca
SO3 + 2Na
OH


Câu 4. Phản ứng hoá học tập nào sau đây tạo ra oxit bazơ?

A. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư bội nghịch ứng cùng với SO2

B. Mang đến dung dịch KOH bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4

C. Mang đến Fe(OH)3 làm phản ứng với HCl

D. Nung nóng Fe(OH)3


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản nghịch ứng minh họa

Ba(OH)2 + SO2 → H2O + Ba
SO3↓

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Fe(OH)3 + 3HCl → Fe
Cl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


Câu 5. Nhận định nào dưới đây không đúng?

A. Quặng giàu Fe tốt nhất trong tự nhiên và thoải mái là quặng pirit Fe
S2

B. Vào công nghiệp thêm vào gang, sử dụng chất khử co để khử oxit sắt ở ánh nắng mặt trời cao

C. Oxi hóa các tạp hóa học trong gang (Si, Mn, S, P...) thành oxit để sút hàm lượng của họ thu được thép

D. Phèn chua có công thức chất hóa học là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O để triển khai trong nước đục


Xem đáp án
Đáp án A

Quặng manhetit cất Fe3O4 là quặng giàu sắt nhất mà lại hiếm có trong từ bỏ nhiên


Câu 6. Khẳng định làm sao sau đây là đúng khi nói về tính hóa chất của hiđro sunfua.

A. Tính axit mạnh khỏe và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu và tính thoái hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu cùng tính oxi hóa yếu.

D. Tính axit yếu cùng tính khử mạnh.


Xem đáp án
Đáp án C

Tính hóa chất của hiđro sunfua: Tính axit yếu với tính khử mạnh.


Câu 7. Axit sunfuhiđric tác dụng với hỗn hợp bazơ Na
OH tạo nên 2 muối hạt nào?

A. Na2S2 cùng Na
HS

B. Na2S2 cùng Na2S

C. Na2S và Na
HS

D. Na
S và Na
HS


Xem đáp án
Đáp án C

Axit sunfuhiđric chức năng với hỗn hợp kiềm, tùy thuộc vào tỉ lệ có mặt muối th-nc hay muối axit

H2S + Na
OH → Na
HS + H2O

H2S + 2Na
OH → Na2S + 2H2O


Câu 8. Tính chất hóa học đặc trưng của dung dịch H2S là

A. Tính axit yếu, tính khử mạnh

B. Tính axit yếu, tính lão hóa mạnh

C. Tính axit mạnh, tính khử yếu

D. Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu


Xem đáp án
Đáp án A

Tính hóa học hóa học đặc trưng của hỗn hợp H2S là tính axit yếu, tính khử mạnh


Câu 10. Hấp thụ trọn vẹn V lít khí H2S (đktc) vào 200 ml dung dịch Na
OH 1,25M thu được hỗn hợp X gồm chứa 12,3 gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của V là


A. 4,48 lít.

B. 5,60 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,032 lít.


Xem đáp án
Đáp án A

n
Na
OH = 0,2.1,25 = 0,25 mol

+) Thu được tất cả hổn hợp muối gồm Na
HS (x mol) cùng Na2S (y mol)

=> mmuối = 56x + 78y = 12,3 (1)

+) Bảo toàn yếu tố Na:

n
Na
OH = n
Na
HS + 2.n
Na2S => x + 2y = 0,25 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,15 mol; y = 0,05 mol

+) Bảo toàn yếu tắc S:

n
H2S = n
Na
HS + n
Na2S = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít


Câu 11. Cho những phát biểu sau:

(1) Trong đk thường, dung dịch H2S tiếp xúc với O2 trở bắt buộc vẩn đục màu sắc vàng.

(2) Khí H2S tác dụng với Fe
Cl3 tạo nên bột màu vàng

(3) người ta sản xuất khí H2S vào công nghiệp, bằng phương pháp cho axit HCl chức năng với Fe
S.

(4) Khí sunfuro là chất khí ko màu, không mùi, nặng hơn không khí.

(5) diêm sinh đioxit là khí độc, tan nhiều trong nước.

(6) Dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S có hiện tượng lạ vẩn đục màu xanh.

(7) Khí H2S tác dụng với Fe
Cl3 tạo nên bột màu vàng

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 7.

C. 6.

D. 4.


Xem đáp án
Đáp án A

(1) Trong đk thường, dung dịch H2S xúc tiếp với O2 trở đề nghị vẩn đục màu vàng.

Xem thêm: Tổng Hợp Chó Phốc Sóc Giá Rẻ 250K Có Lừa Đảo Không? Chó Phốc Sóc Mini Giá Rẻ 100K, 250K, 500K,

(5) sulfur đioxit là khí độc, tan các trong nước.

(7) Khí H2S tác dụng với Fe
Cl3 tạo nên bột color vàng


Câu 12. Cho phản bội ứng: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl.

Phát biểu nào là đúng trong số phát biểu sau?

A. H2O là chất oxi hoá, H2S là hóa học khử

B. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là hóa học khử

C. H2O là chất khử, Cl2 là hóa học oxi hoá

D. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 13. Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe vào hỗn hợp Cu
Cl2.

(2) đến Fe(NO3)2 tính năng với dung dịch HCl.

(3) mang lại Fe
CO3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng.

(4) đến Fe3O4 công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 14. Hòa rã một oxit sắt Fex
Oy bằng một lượng H2SO4 loãng trọn vẹn thu được hỗn hợp A. Dung dịch A hòa tan hoàn toàn được bột Cu tạo thành thành dung dịch có màu xanh lá cây làm với cũng kêt nạp được khí clo tạo thành thành dung dịch bao gồm màu tiến thưởng nâu nhạt. Khẳng định công thức phân tử của oxit sắt


A. Fe3O4

B. Fe
O

C. Fe2O3

D. Fe
O, Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án A

Hòa tan được Cu là đặc thù của muối fe (III), kêt nạp được khí Cl2 là tính chất của muối bột Fe(II). Fex
Oy hòa ta vào H2SO4 loãng tạo nên đồng thời muối sắt (III) với muối sắt (II) là fe từ oxit Fe3O4.

Phương trình phản ứng chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe
SO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → Cu
SO4 + 2Fe
SO4

6Fe
SO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2Fe
Cl2.


..............................


Đánh giá bài viết
19 62.456
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ tốt nhất

Phương trình phản ứng


giới thiệu chế độ Theo dõi chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát Thi thử THPT nước nhà Thi thử THPT quốc gia Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Thi demo Đánh giá năng lực Thi test Đánh giá năng lực

Fe
S2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O | Fe
S2 ra Fe2(SO4)3


677

chiaseyhoc.com biên soạn và ra mắt phương trình bội nghịch ứng Fe
S2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Đây là bội nghịch ứng oxi hóa khử, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng thoái hóa khử hóa học 10, đặc thù Hóa học của Fe
S2 và đặc thù hóa học tập H2SO4.... Tương tự như các dạng bài bác tập. Nội dung bài viết giới thiệu những nội dung tương quan giúp học viên nắm bắt kỹ năng và kiến thức cơ bản. Mời các bạn đón đọc:

1. Phương trình bội nghịch ứng Fe
S2tác dụng với H2SO4đặc nóng


2Fe
S2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2↑+ 14H2O


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe
S2+ H2SO4đặc nóng

Nhiệt độ thường


3. Cân bằng phương trình bội phản ứng Fe
S2+ H2SO4→ Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố dể tìm chất oxi hóa và hóa học khử

Fe+2S-12+ H2S+6O4→ Fe+32(SO4)3+ S+4O2+ H2O

Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, thăng bằng mỗi vượt trình

2x

15x

Fe
S2→ Fe3++ 2S+6+ 15e

S+6+ 2e → S+4

Đặt hệ số của các chất lão hóa và hóa học khử vào sơ thiết bị phản ứng

Vậy phương trình chất hóa học được bội nghịch ứng

2Fe
S2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2↑+ 14H2O

4. Hiện tượng phản ứng Fe
S2tác dụng H2SO4đặc nóng

Cho Fe
S2tác dụng với hỗn hợp axit sunfuric, gồm khí bay ra không màu mùi sốc thoát ra.

5. Bản chất của các chất thâm nhập phản ứng

Bản chất của Fe
S2(Pirit)

- Trong bội nghịch ứng trên Fe
S2là hóa học khử.

-Fe
S2mang đặc thù hoá học tập của muối diễn đạt tính khử khi công dụng với chất oxi hoá bạo gan như axit HNO3, HCl, H2SO4,...

Bản chất của H2SO4(Axit sunfuric)

- Trong bội phản ứng bên trên H2SO4là hóa học oxi hoá.

-Trong H2SO4thì S tất cả mức oxi hoá +6 tối đa nên H2SO4đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hoá to gan và háo nước.

6. Những phương trình hóa học khác

Fe
S2 + O2 → Fe2O3 + SO2

KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Cu+ H2SO4 (đặc, nóng) → Cu
SO4 + SO2 + H2O

7. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1.Cho bội nghịch ứng: Fe
S2+ H2SO4đặc nóng → Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O. Tỉ trọng số phân tử bị khử cùng phân tử bị lão hóa là

A. 15:1

B. 15:2

C. 1:15

D. 14:1

Lời giải:


Đáp án:B

Phương trình hóa học được phản bội ứng

2Fe
S2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2↑+ 14H2O


Câu 2.Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ dại một ít hỗn hợp KMn
O4vào dung dịch có chứa Fe
SO4và H2SO4?