Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 có 6 đề thi, tất cả đáp án, gợi ý chấm và bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tứ 22, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề toán học kì 2 lớp 4


Với 6 đề thi học kì 2 môn Toán 4, còn khiến cho các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho phù hợp để ôn thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt hiệu quả cao. Cạnh bên đó, còn có thể bài viết liên quan đề thi học kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý. Cụ thể mời thầy cô và những em thiết lập miễn phí:


Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022 - 2023 theo Thông tứ 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….….

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ IINĂM HỌC 2022-2023 - MÔN: TOÁN - LỚP 4Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số buổi tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Phân số nào sau đây lớn hơn 1?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Số tương thích điền vào nơi chấm để 7 tạ trăng tròn kg = ........ Kilogam là:

A. 720 kilogam B. 702 kg C. 722 kg D. 712 kg

Câu 4: Một tổ công nhân có 30 người. Vậy 56 số bạn của tổ người công nhân đó là:

A. 36 người
B. 33 người
C. 15 người
D. 25 người

Câu 5: diện tích hình thoi có độ nhiều năm hai đường chéo lần lượt 12 cm và 8 centimet là:

A . 48 m2 B. 96 cm2 C. 192 cm2 D. 48 cm

Câu 6: Trên bạn dạng đồ có ghi tỉ trọng 1 : 300, chiều dài một mảnh đất nền hình chữ nhật đo được 7cm. Vậy chiều nhiều năm thật của mảnh đất nền đó là:


A. 21m B. 210cm
C. 210m
D. 21 cm

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: Tính

a)

*
b)
*

Câu 8: Một siêu thị có tất cả 560 lít dầu và lít mắm. Số lít dầu vội vàng 6 lần số lít mắm. Hỏi siêu thị có từng nào lít dầu, bao nhiêu lít mắm?

 Câu 9: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm)

Đúng từng câu cho một điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

D

B

A

D

A

A

ĐIỂM

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm)

a)

*
b)
*

Câu 8: (2 điểm)

Ta bao gồm sơ vật dụng (0,25 điểm)

bài xích giải

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 6 = 7 (phần)

Số lít mắm là: 0,25 điểm

560 : 7 × 1 = 80 (lít) 0,25 điểm

Số lít dầu là: 0,25 điểm

560 - 80 = 480 (lít) 0,25 điểm

Đáp số: Mắm: 80 lít, Dầu 480 lít 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm) (Học sinh nên tính đúng theo yêu mong của đề mới được điểm tối đa.)

*


Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và thoải mái và những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó

Số câu

2

1

1

1

1

3

3

Câu số

1,2

4

7

8

9

Số điểm

2

1

1

2

3

3

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

1

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi và một số điểm lưu ý của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

5

6

Số điểm

1

1

2

0

Tổng số câu

3

0

2

1

1

1

1

5

4

Tổng số mức

3

3

3

1

Tổng số điểm

3

2

1

1

2

1

6

4

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong những 82 360 945 là:


A. 2 000B. Trăng tròn 000 C. 200 000D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ..... Phút

A. 415 B. 435C. 420D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào địa điểm chấm:

a. Hình bình hành tất cả ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích s hình thoi bởi .............................. Diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào khu vực chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 ráng kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều lâu năm là 15 centimet thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một tín đồ đã bán được 280 quả cam cùng quýt, trong các số đó số cam bằng

*
số quýt. Search số cam, số quýt đã bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): Hiện nay bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành có hai cặp cạnh song song.

b. Diện tích hình thoi bằng một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ

a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 nuốm kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều lâu năm là 15 centimet thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số quả cam đã chào bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã cung cấp là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần cân nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu bây giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà bây chừ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

03

Biết so sánh các phân số với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài toán. Tiến hành các phép tính phân số.

Câu số

1,2

6

a,b,c,d

8

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

01

02

Chuyển thay đổi được các số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

5

3,5

Số điểm

1

1

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 có 09 đề thi kèm theo lời giải và bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng thay kiến thức, sẵn sàng cho bài thi cuối kì 2 lớp 4, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đó là tài liệu tham khảo cho những thầy cô khi ra đề cho những em học sinh.


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 năm 2023

1. Vị trí cao nhất 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. Top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 mua nhiều

09 đề thi Toán qua từng năm học tiếp sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp cụ thể cả giải đáp và biểu điểm chấm chi tiết cho mỗi đề. Những bậc phụ huynh mua về cho con trẻ mình ôn luyện, củng rứa lại kiến thức đã học.

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000

B. Trăng tròn 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

7 tiếng 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào nơi chấm:

a. Hình bình hành gồm ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích hình thoi bằng .............................. Diện tích hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào địa điểm chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 rứa kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu như chiều nhiều năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một bạn đã bán tốt 280 trái cam với quýt, trong số ấy số cam bằng

*
số quýt. Kiếm tìm số cam, số quýt vẫn bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): bây chừ bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi vị trí chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh tuy vậy song.


b. Diện tích hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 thay kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Trường hợp chiều nhiều năm là 15 centimet thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã phân phối là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã chào bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần đều nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện nay là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

TT

chủ thể

mức 1

mức 2

nút 3

nấc 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh những phân số cùng với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài xích toán. Tiến hành các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển đổi được các số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nguyên tố hình học

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong các số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân chia hết mang lại 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị bé nhiều hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): kết quả của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): giá trị của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9.

Xem thêm: Reduction Of Cuo Tạo Ra Cu O + H2 → Cu + H2O, Cuo Nws Revised 2

(0,5 điểm): toàn bô tuổi của ba Lan cùng Lan là 46 tuổi. Lan kém cha 28 tuổi. Tính tuổi của tía An hiện nay nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tấm kính hình thoi tất cả độ dài các đường chéo cánh là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh tuy vậy song với nhau là:

A. AH với HC; AB và AH

B. AB cùng DC; AD cùng BC

C. AB với BC; CD và AD

D. AB cùng CD; AC và BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A bao gồm 28 học viên nữ. Số học viên nam bằng

*
số học sinh nữ. Số học viên của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): tìm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Gợi ý cho điểm

- bài xích kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, thừa nhận xét những ưu điểm và góp ý những tinh giảm chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được làm tròn. Thí dụ: 9,25 làm tròn thành 9; 9,5 có tác dụng tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất nền là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh đất đó có diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn câu trả lời đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. Quý giá của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tìm kiếm x là số từ nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. Trăng tròn cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. cầm kỉ thứ XX bước đầu từ năm nào mang lại năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 đến năm 2000

B. Từ thời điểm năm 1901 mang đến năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 mang đến năm 2001

D. Từ thời điểm năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền vệt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một siêu thị có số đường trắng ít hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, biết rằng

*
số mặt đường trắng bằng
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tra cứu x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng phương pháp hợp lý nhất

a.

*
*

b.

*
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền lốt đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ và 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ đồ dùng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng bao gồm số con đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng bao gồm số con đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm biện pháp khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
cùng
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào nơi chấm nhằm 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số phù hợp viết vào khu vực chấm để 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào vị trí chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối diện ……… và tư cạnh ………..

A. Tuy nhiên song
B. Bởi nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy vậy song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một đường chéo cánh là 25 cm.

Vậy độ dài đường chéo còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong dịp quyên góp ủng hộ chế tạo tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền côn trùng lớp quyên góp được, biết số tài chánh lớp 4B bằng 3/5 số tài chính lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Chị em có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu bà bầu xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì mọi thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của chị em có bao nhiêu quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện ……… và tư cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ nhiều năm đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng từng ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng từng ý đến 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp đc số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp được số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tìm đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng số tiền lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tra cứu đúng số tiền lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học viên chỉ nêu đúng công dụng (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu mẹ xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì hồ hết thừa 1 quả

Nên số cam của mẹ bớt đi 1 quả đang là số chia hết cho tất cả 3 và 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 và 5 lại bé nhiều hơn 20 là 15.

Vậy chị em có toàn bộ là 16 trái cam. 0,5 điểm

· giữ ý:

- học viên làm biện pháp khác đúng vẫn cho điểm buổi tối đa.

- Tính ra tác dụng nhưng không rút gọn vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa.

- Toán tất cả lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn đồng ý cho điểm tối đa.

+ HS ko vẽ sơ thứ hoặc không lí luận thì quán triệt điểm.

+ Sai lời giải không đến điểm; không nên trên đúng dưới không cho điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; không đúng kết quả, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của chị em có ít hơn 20 trái mà chia 3 hoặc 5 rất nhiều dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của chị em có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào địa điểm chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) tất cả 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng cộng viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi có độ dài những đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) các phân số được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé bỏng là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên phiên bản đồ xác suất 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của nhà học chính là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhì số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số bé là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng cộng tuổi của hai bà bầu con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: tổng cộng tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bé là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bà bầu là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc có thể giải theo cách khác ví như sau:

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi nhỏ là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học và thống kê.

Phân số, các phép tính về phân số; tính cực hiếm biểu thức. Tìm kiếm thành phần chưa biết, …

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

 

9

Số điểm

2.5

1

1.5

 

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị chức năng đo thời gian, khối lượng, diện tích s đã học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

4

5

 

 

2

Số điểm

0.5

0.5

 

 

1

3. Nguyên tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

6a

 

Bài viết liên quan