Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 có 8 đề thi, có đáp án, gợi ý chấm cùng bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tư 22, góp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 học kì 2


Với 8 đề thi học kì 2 môn Toán 5, còn giúp các em luyện giải đề, biết cách phân bổ thời gian cho phù hợp để ôn thi học kì hai năm 2022 - 2023 đạt tác dụng cao. Không tính ra, gồm thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý, Khoa học. Chi tiết mời thầy cô và các em cài miễn phí:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường tè học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học tập 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng :

Tỉ số xác suất của 9,25 với 50 là : nấc 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số tương thích vào nơi chấm : nấc 2

a) trong bảng đơn vị đo thể tích; đơn vị lớn vội .......................................................đơn bị nhỏ xíu và đơn vị nhỏ bé ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng lớn 15dm và chiều cao 9dm là: nấc 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : nấc 1

a) ao ước chia số thập phân cho 10; 100; 1000,... Ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia sang bên buộc phải 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng: nấc 1

Một mặt bàn hình trụ có nửa đường kính 0,6m thì diện tích s của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối những phép tính nghỉ ngơi cột A với tác dụng đúng sống cột B: nút 3


A

17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút
37,568 : 10
6 giờ đồng hồ 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 giờ đồng hồ 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời hạn từ 8 giờ đôi mươi phút đến 9h kém 10 phút là ST – mức 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 mon + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 tiếng 32 phút – 22 tiếng 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một bạn đi xe đạp trong 3 giờ, giờ đầu tiên đi được 12km, giờ đồ vật hai đi được 18km, tiếng thứ cha đi được quãng đường bởi nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài 1 SGK/Tr170 - mức 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất. (Sưu tầm – nấc 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng từng phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền câu trả lời đúng được một điểm.

PHẦN II. Trình diễn bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ ba người đó đi được quãng mặt đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ bạn đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và những phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng với đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải việc về chuyển động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ với tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Mon ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp hoặc giải đáp đúng hoặc điền từ hoặc số thích hợp vào nơi chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé nhỏ nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một bạn thợ có tác dụng một thành phầm hết 1giờ 30 phút. Fan đó làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ đồng hồ 30 phút

B. 7 tiếng 50 phút

C. 6 tiếng 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Bao gồm bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6: (0,5 điểm)

A. Không tồn tại số nào

B. Tương đối nhiều số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một nhóm thợ gặt lúa, buổi sáng sớm nhóm thợ kia gặt được

*
diện tích thửa ruộng. Buổi chiều nhóm thợ kia gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi cả ngày hôm đó họ gặt được số phần diện tích s thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một số biết 20 % của chính nó là 16. Số kia là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( mức 3) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 7 ( mức 1). (1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng mặt đường AB lâu năm 180 km. Dịp 7 giờ đồng hồ 30 phút, một ô tô đi tự A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe lắp thêm đi tự B mang lại A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhì xe chạm mặt nhau?

b. Chỗ 2 xe chạm mặt nhau cách A từng nào ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng phương pháp nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: tự luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người gặp mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp mặt nhau phương pháp A số lượng kilomet là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9h 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x 1+ 1,75 tiếng x 1 + 1,75 tiếng x 8

= 1,75 giờ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 tiếng x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng tuy vậy không thuận tiện trừ 0,25 điểm ; nếu làm phương pháp khác đúng thì mang đến điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng với đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cầm kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt tác dụng cao. rộng nữa, đó cũng là tài liệu quality cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em cùng tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 năm 2022 - 2023

1. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thiết lập nhiều

55 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 gồm đáp án với biểu điểm chấm mang lại từng đề từng nấc độ chuẩn theo Thông bốn 22. Các bậc phụ huynh cầm cố được cấu tạo đề, cài về cho con trẻ của mình mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn lời giải đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường kính bằng bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp gấp đôi bán kính.

D. Bán kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào vị trí chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y vừa lòng điều kiện 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân tất cả 55 1-1 vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5.

Xem thêm: Mã Code Liên Quân Hôm Nay - Code Liên Quân Mới Nhất 05/2023 Và Cách Nhập Code

(0,5 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tất cả 18 chị em và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một tín đồ đi xe máy từ căn nguyên từ A dịp 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe thiết bị với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang bao gồm đáy bự 150 m cùng đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Câu 10: search x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và công dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi tự A đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe trang bị là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) bao gồm lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé bỏng hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) kiếm tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = 20 (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại vần âm trước câu trả lời đúng (từ câu 1 mang lại câu 6) - tự câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số béo nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) láo lếu số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu thiết bị hình quạt bên cho biết tỉ số xác suất các phương tiện được thực hiện để mang lại trường học tập của 1600 học viên tiểu học. Số học tập sinh đi dạo đến ngôi trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 tiếng 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm kiếm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người đi xe máy xuất phát từ A cơ hội 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) đến hình bên. Tính diện tích hình thang, biết buôn bán kính hình trụ là 5cm cùng đáy phệ gấp 3 lần đáy bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: 

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 m2 = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 tiếng 40 phút = 7 giờ đồng hồ 85 phút - 5 giờ đồng hồ 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767 

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) tất cả lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi trường đoản cú A mang đến B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy bé xíu = 5 cm 

Đáy lớn hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ nhắn là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là: 

*
(cm2)

Diện tích hình thang bự là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân và những phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình vẫn học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải việc về vận động đều, tìm nhì số khi biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cài nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang gồm trung bình cộng hai lòng là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang đó là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng mặt đường AB dài 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Vận tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ nhiều năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi đề nghị đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối cất 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Mặt hàng trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Giải pháp tính diện tích hình thang tất cả đáy khủng là 25 cm, đáy nhỏ dại 21 centimet và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vệt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhị xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe pháo đi trường đoản cú A cho B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe pháo đi tự B mang lại A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi kể từ lúc bước đầu đi, sau mấy giờ nhì ô tô chạm mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân tất cả tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy ở số nhỏ bé sang phải một hàng ta được số lớn. Tìm nhì số đang cho?

Trả lời:

- Số mập là: …………

- Số bé xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô gặp mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ đồng hồ 0,25 điểm.

* nếu như thiếu hoặc không nên danh số một đợt trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang lại 0,5 điểm.

Số béo là: 63,5

Số nhỏ xíu là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ xíu sang nên 1 sản phẩm ta được số lớn, với số bự gấp 10 lần số bé

Ta gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều bằng nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số to là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé nhỏ là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé xíu nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa phải một người thợ có tác dụng một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Tín đồ đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 tiếng 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 cùng 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Tương đối nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) láo lếu số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 180 km. Thời điểm 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi trường đoản cú A đến B với gia tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe sản phẩm đi từ B cho A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhị xe chạm chán nhau cơ hội mấy giờ?

b. Nơi 2 xe chạm chán nhau phương pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ trong vòng 30 phút = 9 giờ khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp gỡ nhau bí quyết A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Bảng kiến tạo ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời gian và toán vận động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối kháng vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: láo số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có 20 viên bi, trong số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9h kém 10 phút đến 9 giờ nửa tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện tất cả 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su đặc bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy phát xuất từ A lúc 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe sản phẩm với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người đi xe cộ máy lên đường từ A cơ hội 8 giờ 30 phút và cho B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe đồ vật đi không còn quảng mặt đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe vật dụng là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán bao gồm đáp án. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới được tốt hơn, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, dường như cần thực hành luyện đề để triển khai quen với nhiều dạng đề không giống nhau cũng tương tự nắm được cấu tạo đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 cài đặt nhiều

5. Cỗ đề ôn tập hè lớp 5