Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 7 đề khám nghiệm cuối kì 1 có đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 1TOP 7 Đề thi Hóa 8 học kì 1 năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn giải pháp đúng nhất.

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử cấu trúc bởi:

A. Proton và electron

B. Proton với nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron với electron.

Câu 2. Dãy chất gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, Cu
Cl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong số dãy chất sau dãy nào toàn là đúng theo chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, Ca
O, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. cách làm hoá học của hợp hóa học tạo vì nguyên tố R với đội SO4 là R2(SO4)3. Phương pháp hoá học tập của hợp hóa học tạo vì nguyên tố R cùng nguyên tố O là:

A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al bao gồm hóa trị (III) và O tất cả hóa trị (II) nhôm oxit bao gồm công thức hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. Al
O3

D. Al2O

Câu 6. Trong cách làm hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:


A. I với II

B. II cùng IV

C. II với VI

D. IV cùng VI

Câu 7. quá trình nào sau đấy là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

A. Muối ăn uống hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn lịch sự lỏng

Câu 8. hiện tượng kỳ lạ nào sau đó là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than yêu cầu đập vừa nhỏ trước khi đưa vào bếp lò.

C. Rượu cồn để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

D. Trứng nhằm lâu ngày sẽ bị thối.

Câu 9: hiện tượng hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là:

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.

B. Có sinh ra hóa học mới.

C. đổi khác về hình dạng.

D. Trọng lượng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp hóa học Ca
CO3 bao gồm số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. chất khí A gồm d
A/H2 = 14 cách làm hoá học của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: cân nặng của 1 mol Cu
O là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ % trọng lượng của những nguyên tố Ca, C, O trong Ca
CO3 theo thứ tự là:


A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định phương pháp bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (Ca
CO3) hình thành 9g vôi sống cùng khí cacbonic

a. Viết công thức về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm tính năng vừa đầy đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → Zn
Cl2 + H2

a. Tính số mol Zn với lập phương trình bội phản ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 bay ra (đktc).

c. Tính trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho bội phản ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung yêu cầu đạt

Điểm

1

- phát biểu đúng câu chữ định nguyên tắc bảo toàn cân nặng được

- Áp dụng:

a. M
Ca
CO3 = m
Ca
O + m
CO2

b. M
CO2 = m
Ca
CO3 – m
Ca
O = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: n
Zn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình bội phản ứng trên.

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. N
H2 = n
Zn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 thoát ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho làm phản ứng trên.

n
H2 = 2n
Zn = 0,4 mol

m
HCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25


Ma trận đề hi học kì 1 Hóa 8

Tên chủ đề

(nội dung, chương…)

Các nút độ dấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết đối chọi chất, hợp chất.

- Biết xác minh công thức hóa học và hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự không giống nhau giữa hiện tượng lạ hóa học tập và hiện tượng kỳ lạ vật lí

Phát biểu ngôn từ định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng. Viết bí quyết và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và thống kê giám sát hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối chất khí, thể tích chất khí.

- Tính khối lượng, thể tích và xác suất về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích với tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào hầu hết đáp án nhưng mà em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Phân tử nhân nguyên tử được sinh sản bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. đặc điểm nào dưới đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Ko màu, không mùi.B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Không tan trong nước.D. Khi đun thấy sôi ở ánh nắng mặt trời xác định

3. Cho các chất bao gồm công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, Na
NO
3, SO3. Dãy công thức gồm cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, Na
NO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) và PO4(III) vậy bí quyết hóa học tập đúng

A. Ca
PO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng lạ vật lí?


A. Đập đá vôi sắp vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối bột dưa cải.D. Sắt bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit Cu
O. Khối lượng của
oxi gia nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Nhẹ hơn 2 lần.D. Nhẹ hơn 4 lần.

9. Làm phản ứng nào tiếp sau đây được cân đối chưa đúng?

A. Ca
O + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. Na
OH + HCl →Na
Cl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g fe

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy chất nào dưới đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu giữ huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, lưu lại huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B làm thế nào để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đv
C.

………

3. Ag
NO3 tất cả phân tử khối bằng

c. Hiện tượng lạ vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng kỳ lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →Ba
O.

B. KCl
O3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ Cu
SO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang lại 4,8 g kim loại Magie chức năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →Mg
Cl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua Mg
Cl2 sinh sản thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu giữ huỳnh tất cả thành phần trăm của sulfur là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có trọng lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm cách làm hóa học tập của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án trả lời đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH thăng bằng đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2Ba
O.

b. 2KCl
O3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 sắt + 4CO2.

d. 2Al + 3Cu
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): n
H2 = n
Mg
Cl2 = n
Mg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 tạo nên thành m
Mg
Cl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: Sx
Oy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học sinh giải bằng cách thức khác nếu như đúng vẫn lấy điểm tối đa.

* phía dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức bài đang học.

- chuẩn bị bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng tại mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận biết được một vài tính hóa học của chất. Khái niệm về chất lượng nguyên hóa học và láo hợp.

- nhận ra được kết cấu của nguyên tử.

- phân biệt được 1-1 chất và hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được phương pháp hóa học tập của một đúng theo chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- nhận ra được sự biến đổi chất, sự chuyển đổi thuộc hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.

- nhận thấy được hóa học tham gia và chất sản phẩm.

- Biết vận dụng được định công cụ bảo toàn khối lượng để tính khối lượng của các chất.

- biết phương pháp lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa sâu sắc của PTHH.

- Viết được PTHH của một phản bội ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và giám sát hoá học

- hiểu rằng cách đối chiếu tỉ khối của các chất với nhau, tỉ khối của một hóa học so với ko khí.

- Tính được số mol của một chất.

- tra cứu thành phần phần trăm của thành phần khí biết CTHH.

- có tác dụng được bài tập tính khối lượng, thể tích của một hóa học theo phương trình hóa học.

- Giải được bài tập xác minh CTHH của đúng theo chất khi biết thành phần % của các nguyên tố trong thích hợp chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn lời giải đúng và ghi vào bài xích làm

Câu 1. hiện tượng lạ hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.B. Chuyển đổi về hình dạng.C. Gồm sinh ra hóa học mới.D. Cân nặng thay đổi.

Xem thêm: Review Top Serum Tốt Nhất Giúp Da Căng, Top 11 Serum Dưỡng Da Tốt Nhất Hiện Nay

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong ko khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

A. Phường + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P. + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. trong nguyên tử các hạt với điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp hóa học CO là:

A. 28 đv
CB. 18 đv
CC. 44 đv
CD. 56 đv
C

Câu 5. vào hợp hóa học Ax
By . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì luật lệ hóa trị là:

A. A.b = x.y
B. A.y = b.x
C. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong oxi sau bội phản ứng chiếm được 5,6g diêm sinh trioxit. Trọng lượng oxi tham gia là :

A. 2,4g
B . 8,8g
C. 24g
D. Ngoại trừ được

Câu 7. trong số chất sau hãy cho thấy thêm dãy nào chỉ tất cả toàn đối kháng chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho thấy thêm hiện tượng xẩy ra khi cho 1 ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước nhằm yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím giữ nguyên ở lòng ống nghiệm
B. Tinh thể dung dịch tím tan dần dần trong nước
C. Tinh thể dung dịch tím tỏa khắp dần trong nước
D. Nước trong cốc có độ đậm nhạt khác nhau (phần bên dưới đậm hơn)E. Cả C với D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) đến 5,4 gam nhôm tính năng vừa đủ với khí oxi nhận được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau: .

a) Tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) sản xuất thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) thâm nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu tạo ra nguyên tử.

-Tính phân tử khối của vừa lòng chất.

-Viết được phép tắc hóa trị.

- sáng tỏ được đối kháng chất, hòa hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ lệ thành phần %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng kỳ lạ hóa học và hiện tượng vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Chỉ ra tỉ trọng số nguyên tử, phân tử

Tính được trọng lượng của một hóa học trong phản nghịch ứng khi biết cân nặng của những chất còn lại.

Bộ đề thi học tập kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2023 được Vn
Doc biên soạn tổng hơp lại là các đề thi giữa học kì 1 Hóa 8 trên cả nước, các dạng kết cấu đề thi bên dưới dạng bề ngoài trắc nghiệm, thắc mắc tự luận, giúp review đúng năng lực đối tượng học sinh. 


Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa số 1

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNGTRƯỜNG trung học cơ sở MINH HÒAĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌCMôn: chất hóa học - Lớp: 8Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Hãy cho biết thêm thế nào là đối kháng chất? đúng theo chất?

b) trong những các công thức hóa học tập sau: CO2, O2, Zn, Ca
CO3, công thức nào là cách làm của đối chọi chất? công thức nào là cách làm của đúng theo chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Lập công thức hóa học cùng tính phân tử khối của:

a) sắt (III) với O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3 (3,0 điểm)

a) nỗ lực nào là phản bội ứng hóa học? Làm núm nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?


b) kết thúc các phương trình hóa học cho các sơ thứ sau:

Al + O2 Al2O3

Na3PO4 + Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + Na
Cl

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Viết bí quyết tính cân nặng chất, thể tích hóa học khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5 (1,0 điểm): khẳng định công thức chất hóa học của hợp hóa học tạo bởi vì 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp hóa học là 80 gam.

Câu 6 (1,0 điểm): lúc đốt dây sắt, sắt bội nghịch ứng cháy cùng với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng làm phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

(Cho: fe = 56; Cu = 64; phường = 31; O = 16; N = 14; O = 16)

Đáp án đề thi học tập kì 1 hóa 8 - Đề số 1

Câu 1. 

Đơn hóa học là phần đa chất tạo bởi 1 yếu tố hóa học.

Hợp chất là những chất tạo vì chưng 2 nguyên tố chất hóa học trở lên.

Công thức của solo chất: O2, Zn

Công thức của hòa hợp chất: CO2, Ca
CO3.

Câu 2

Fe2O3 = 2.56 + 3.16 = 160 (đvc)

Cu3(PO4)2 = 3.64 + 2(31 + 4.16) = 382 (đvc)

Câu 3

a) quan niệm phản ứng hóa học: quá trình chuyển đổi chất này thành hóa học khác hotline là bội nghịch ứng hóa học.

* dấu hiệu nhận thấy có bội phản ứng xảy ra: Chất mới tạo thành có tính chất khác cùng với chất ban đầu về trạng thái, màu sắc, ... Sự tỏa nhiệt độ và chiếu sáng cũng hoàn toàn có thể là dấu hiệu của bội nghịch ứng.


b) từng phương trình viết đúng: 1,0 điểm

4Al + 3O2 2Al2O3

2Na3PO4 + 3Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + 6Na
Cl

Câu 4

a) Viết đúng mỗi cách làm tính

Công thức tính cân nặng khi biết số mol: m = n x M (gam).Công thức tính thể tích hóa học khí (đktc) khi biết số mol: V = n x 22,4 (lít).

b)

m
NO2 = 0,25 x 46 = 11,5 gam.

VNO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít.

Câu 5

Khối lượng từng nguyên tố trong một mol thích hợp chất:

n
S = (40% x 80)/100% = 32 gam; n
O = 80 – 32 = 48 gam

Số mol nguyên tử từng yếu tắc có trong 1 mol hòa hợp chất:

n
S = 32 : 32 = 1 mol; n
O = 48 : 16 = 3 mol

CTHH của đúng theo chất: SO3

Câu 6

n
Fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo PTHH: 3 mol fe phản ứng hết với 2 mol O2

Vậy: 0,3 mol sắt phản ứng hết với x mol O2

x = 0,2 mol

VO2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 2

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNHTRƯỜNG trung học cơ sở THÁI BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: HÓA HỌC 8Thời gian 45 phút

I. Lí thuyết: (5,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu định nghĩa nguyên tử là gì? Nguyên tử có kết cấu như cầm nào?

Câu 2: (1,0 điểm) Nêu khái niệm solo chất là gì? Hợp hóa học là gì? mang lại ví dụ minh họa?

Câu 3: (1,0 điểm) bí quyết hóa học tập Cu
SO4 mang lại ta biết ý nghĩa sâu sắc gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Khi cho 1 mẩu vôi sinh sống (có tên là can xi oxit) vào nước, thấy nước rét lên, thậm chí rất có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống rã ra. Hỏi có phản ứng hóa học xẩy ra không? bởi sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng văn bản cho phản nghịch ứng tôi vôi, biết vôi tôi sinh sản thành mang tên là can xi hiđroxit

Câu 5: (1,0 điểm) Nêu tư tưởng thể tích mol của chất khí? cho thấy thêm thể tích mol của những chất khí sinh sống đktc?


II. Bài tập: (5,0 điểm)

Câu 6: (2,0 điểm) cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a. Mãng cầu + O2 - - -- > Na2O

b. KCl
O3 - - - - > KCl + O2 ↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình chất hóa học lập được

Câu 7: (1,0 điểm) Để chế tạo mỗi quả pháo bông nhằm ship hàng cho các chiến sĩ biên phòng duy trì gìn biên cương hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam sắt kẽm kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) hình thành 1000 gam Magie oxit (Mg
O)

a. Viết phương pháp về khối lượng của bội phản ứng?

b. Tính trọng lượng khí oxi (O2) gia nhập phản ứng?

Câu 8: (2,0 điểm) Hợp chất A có tỉ khối đối với khí oxi là 2.

a. Tính cân nặng mol của hợp chất?

b. Hãy cho biết thêm 5,6 lít khí A (ở đktc) có cân nặng là từng nào gam?

Đáp án đề thi học kì 1 hóa 8 - Đề số 2

Nội dung

Điểm

I. Lý thuyết

 

Câu 1

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ dại và trung hòa về điện.

- Nguyên tử tất cả hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo vì chưng một hay những electron mang điện tích âm.

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Câu 2

- Đơn hóa học là phần đa chất tạo nên từ một nhân tố hóa học

Ví dụ: Cu; H2

- Hợp hóa học là số đông chất làm cho từ nhị nguyên tố chất hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

- cách làm hóa học Cu
SO4 đến ta biết:

- yếu tắc Cu; S; O tạo nên chất

- Trong đúng theo chất gồm 1Cu; 1S; 4O

- Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đv
C)

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 4

a. Có xẩy ra phản ứng hóa học bởi miếng vôi sinh sống tan, làm phản ứng lan nhiệt nhiều làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: canxi oxit + nước → canxi hiđroxit

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5

- Thể tích mol của hóa học khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

- Ở đktc, thể tích mol của các chất khí đều bởi 22,4 lít

0,5 điểm

0,5 điểm

II. Bài bác tập

 

Câu 6

a. 4Na + O2 2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b. 2KCl
O3 2KCl + 3O2

Có tỉ lệ: Số phân tử KCl
O3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2 = 2 : 2 : 3

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

a) Áp dụng theo định pháp luật bảo toàn khối lượng, ta tất cả công thức về cân nặng của bội nghịch ứng

m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b) trọng lượng khí oxi gia nhập phản ứng:

=> m
O2 = m
Mg
O - m
Mg

= 1000 - 600

= 400 (gam)

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

Câu 8

a) cân nặng mol của hợp chất A là:

MA = d
A/O2.MO2

= 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp hóa học A là:

n
A = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

m
A = n.MA

= 0,25 . 64

= 16 (gam)

 

1,0 điểm

 

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm


Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 3

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

Chọn lời giải đúng nhất trong số phương án vấn đáp sau.

Câu 1. các nguyên tử của và một nguyên tố hóa học tất cả cùng:

A. Số proton trong hạt nhân.

B. Số nơtron

C. Số điện tử trong phân tử nhân

D. Khối lượng

Câu 2. hiện tượng kỳ lạ nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung lạnh chảy nhằm đúc xoong, nồi...

B. Than đề xuất đập vừa bé dại trước khi đưa vào nhà bếp lò.

C. đụng để trong lọ không bí mật bị cất cánh hơi.

D. Trứng nhằm lâu ngày sẽ ảnh hưởng thối.

Câu 3. Trong bí quyết hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của sulfur lần lượt là:

A. I cùng II

B. II với IV

C. II và VI.

D. IV với VI

Câu 4. tất cả hổn hợp khí có khí O2 và khí CO2 bao gồm tỉ khối đối với khí Hiđrô là 19, yếu tố % các khí trong tất cả hổn hợp lần lượt là:

A. 60%; 40%

B. 25%; 75%

C. 50%; 50%

D. 70%; 30%

II. Từ bỏ luận (8,0 điểm).

Câu 5. dứt các phương trình hóa học sau:

? + O2 → Al2O3

Fe + ? → Fe
Cl3

Na + H2O → Na
OH + H2

? + HCl → Zn
Cl2 + H2

Cx
Hy + O2 → CO2 + H2O

Câu 6. Lập bí quyết hóa học tập của đúng theo chất gồm Al(III) liên kết với Cl(I). Tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng các yếu tố trong hợp hóa học đó?

Câu 7. a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) cùng số phân tử CO2 gồm trong 0,5 mol khí CO2?

b) Đốt cháy trọn vẹn m gam chất X cần dùng 4,48 lít khí O2 (đktc) chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Viết sơ vật phản ứng với tính cân nặng chất ban đầu đem đốt?

(Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)

...............................Hết..........................

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa số 4

Phần 1: thắc mắc trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Hạt nhân được cấu trúc bởi:

A. Notron và electron

B. Proton cùng electron

C. Proton cùng nơtron

D. Electron

Câu 2. chất nào dưới đây là đơn chất?

A. Muối hạt ănB. Khí oxiC. ĐườngD. Axit sunfuric

Câu 3. Trong P2O5, phường hóa trị mấy

A. IB. IIC. IVD. V

Câu 4. Hiện tượng làm sao sau đó là hiện tượng hóa học?

A. Nước hâm sôi để vào phòng đá tủ lạnh, sau đó thấy nước đông cứng

B. Kết hợp một không nhiều vôi sống vào nước

C. Sáng sủa sớm thấy sương mù

D. Mở lọ nước giải khát thấy bong bóng khí bay ra

Câu 5. Khí nitơ công dụng với khi hidro tạo nên thành khí amoniac NH3. Phương trình chất hóa học của bội phản ứng trên là:

A. N + 3H → NH3

B. N2 + 6H → 2NH3

C. N2 + 3H2 → 2NH3

D. N2 + H2 → NH3

Câu 6. Từ phương pháp hóa học Fe(NO3)2 đến biết ý nghĩa sâu sắc nào đúng?

(1) đúng theo chất vì 3 nhân tố Fe, N, O chế tác nên

(2) đúng theo chất bởi vì 3 nguyên tử Fe, N, O sinh sản nên

(3) có 1 nguyên tử Fe, 2 nguyên tử N với 3 nguyên tử O


(4) Phân tử khối bằng: 56 + 14.2 + 16.6 = 180 đv
C

A. (1), (3), (4)

B. (2), (4)

C. (1), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 7. hài hòa 3,6 gam Mg vào 10,95 gam axit clohidric HCl chiếm được magie clorua Mg
Cl2 và 0,6 g H2. Tính trọng lượng của magie clorua?

A. 13,95 gamB. 27,9 gamC. 14,5 gamD. 9,67 gam

Câu 8. Khí SO2 nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng rộng không khí 2,4 lần

D. Khối lượng nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 9. Tính %m
K có trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%B. 56,52%C. 56,3%D. 56,56%

Câu 10. tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng về phản ứng hóa học?

A. Bội phản ứng hóa học xảy ra sự chuyển đổi liên kết giữa những nguyên tử

B. Lúc phản ứng hóa học xảy ra, lượng chất tham gia tăng dần theo thời hạn phản ứng.

C. Một số trong những phản ứng hóa học đề xuất xúc tác để phản ứng xẩy ra nhanh hơn.

D. Chất kết tủa hoặc chất khí cất cánh lên là dấu hiệu thể hiện nay phản ứng chất hóa học xảy ra.

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm) 

Câu 1. chọn hệ số phù hợp để cân nặng bằng những phản ứng sau:

1) Fe
O + HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

3) Cu(NO3)2 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na
NO3

4) phường + O2 → P2O5

Câu 2. Hãy tính:

a) Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc)

b) Số gam của 2,24 lít khí SO2 (đktc)

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

Câu 3. Một hợp hóa học X của S và O bao gồm tỉ khối đối với không khí là 2,207

a) Tính MX

b) Tìm bí quyết hóa học của hợp hóa học X biết nguyên tố S chiếm 50% khối lượng.

Câu 4. lưu hoàng (S) cháy trong không khí xuất hiện khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học tập của làm phản ứng là S + O2 → SO2. Hãy mang lại biết:

a) mọi chất tham gia và tạo thành thành trong phản nghịch ứng trên, chất nào là đối kháng chất, chất nào là đúng theo chất? bởi vì sao?

b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn 1,5 mol nguyên tử lưu giữ huỳnh.

c) Khí sunfurơ nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn không khí?

.......................Hết.........................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1 C2 B3 D4 B5 C
6 A7 A8 A9 B10 B

Câu 1. 

1) Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

3) Cu(NO3)2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 + 2Na
NO3

4) 4P + 5O2 → 2P2O5

Câu 2.

a) Số mol CO2 tất cả trong 11g khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 11/44 = 0,25 mol

b) Số gam của 2,24 lít khí N2O5 (đktc)

n
N2O5 = 2,24/22,4 = 0,1 mol => m
N2O5 = 0,1.108 = 10,8 gam

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

m
KCl
O3 = 0,1. 122,5 = 12,15 gam

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

n
H2 = 9.1023/6.1023 = 1,5 mol => V = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Câu 3. 

a) Phân bốn khối của hợp hóa học X bằng: d
M/29 = 2,207 => M = 2,207.29 = 64

b) Gọi bí quyết của thích hợp chát X là Sx
Oy

*

Câu 4.

Lưu huỳnh (S) cháy trong ko khí xuất hiện khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học của phản ứng là S + O2 → SO2. Hãy đến biết:

a) đầy đủ chất tham gia và tạo ra thành trong phản ứng trên, chất nào là đối chọi chất, chất nào là hòa hợp chất? do sao?

Chất tham gia: S, O2 

Đơn chất: S, O2 

Hợp chất: SO2

Đơn chất là bao gồm 1 hay những nguyên tử của 1 nguyên tố chế tạo thành

b) 

Phương trình hóa học: S + O2 → SO2

Theo phương trình: 1mol 1mol 

Theo đầu bài bác 1,5 mol x mol 

=> n
S = n
O2 = 1,5 mol => VO2 = n.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Khí SO2 nặng rộng không khí: d
SO2/29 = 64/29 = 2,2 lần

Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2020 - 2021 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm).

Em nên chọn lựa đáp án đúng trong số câu sau.

Câu 1. hàng nào gồm những chất là phù hợp chất?

A. Ca
O; Cl2; CO; CO2

B. Cl2; N2; Mg; Al

C. CO2; Na
Cl; Ca
CO3; H2O

D. Cl2; CO2; Ca(OH)2; Ca
SO4

Câu 2. Hóa trị của Nitơ vào hợp chất đi nitơ oxit (N2O) là?

A. I

B. II

C. IV

D. V

Câu 3. Magie oxit gồm CTHH là Mg
O. CTHH của magie với clo hóa trị I là?

A. Mg
Cl3

B. Cl3Mg

C. Mg
Cl2

D. Mg
Cl

Câu 4. hiện nay tượng biến đổi nào dưới đấy là hiện tượng hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.

B. Hòa tan mặt đường vào nước để được nước đường.

C. Đung nóng đường, mặt đường chảy rồi chuyển màu sắc đen, giữ mùi nặng hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi ra đời mây.

Câu 5. Trọng lượng của 0,1 mol sắt kẽm kim loại sắt là?

A. 0,28 gam

B. 5,6 gam

C. 2,8 gam

D. 0,56 gam

Câu 6. mang lại phương trình chất hóa học sau: C + O2 → CO2. Tỉ lệ thành phần số mol phân tử của C phản bội ứng cùng với số mol phân tử oxi là?

A. 1 : 2

B. 1: 4

C. 2: 1

D. 1: 1

II. Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Em hãy lập PTHH cho các sơ thiết bị phản ứng sau?

1. Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

2. Mg + Ag
NO3 ---> Mg(NO3)2 + Ag

3. Mãng cầu + O2 ---> .........

4. ......... + HCl ---> Al
Cl3 + .......

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy tính khối lượng của:

a) 0,05 mol fe từ oxit (Fe3O4)

b) 2,24 lít khí lưu huỳnh đi oxit SO2 nghỉ ngơi đktc.

Câu 3. (2,5 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 1,2 gam cacbon trong không khí hình thành khí cacbon đi oxit (CO2).

a. Viết PTHH của phản nghịch ứng. Biết cacbon vẫn phản ứng với oxi trong không khí.

b. Tính thể tích khí oxi trong ko khí đã tham gia phản bội ứng và thể tích khí cacbon đi oxit sinh ra? Biết thể tích những chất khí đo ở đktc.

c. Ở nước ta, nhiều phần người dân đều áp dụng than (có thành phần đó là cacbon) làm nhiên liệu cháy. Trong quá trình đó, ra đời một lượng bự khí thải cacbon đi oxit khiến hiệu ứng đơn vị kính, ô nhiễm môi trường không khí. Em hãy đề suất giải pháp nhằm hạn chế khí thải cacbon đi oxit trên? Giải thích?

(Cho sắt = 56; C = 12; O = 16; S = 32)

Đáp án Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm. (3,0 điểm)

Với từng câu đúng, học viên được 0,5 điểm.

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACCBD

II. Phần trường đoản cú luận. (7,0điểm)

 

Đáp án

Điểm

Câu 1

6Na
OH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Mg + 2Ag
NO3 → Mg(NO3)2+ 2 Ag

4 na + O2 → 2Na2O

Học sinh viết đúng CTHH của Na2O

-Học sinh cân bằng đúng PTHH

2 Al + 6HCl → 2Al
Cl3+ 3H2

- học sinh xác định đúng Al và H2

- học sinh cân bằng đúng PTHH.

(Trường hợp học sinh sai mũi tên kí hiệu trong PTHH cứ 2 PTHH trừ 0,25 điểm)

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

Câu 2

a) học sinh tính đúng MFe3O4= 3.56 + 4.16 = 232 đv
C

Tính đúng cân nặng m
H2SO4= n.M = 0,05.232 = 1,16g

b) học viên tính đúng số mol SO2 = 0,1 mol

Tính đúng khối lượng m = n.M = 0,1.(32 +2.16) = 6,4 g

0,5

 

0,5

0,5

Câu 3. 

HS tính số mol cacbon tất cả trong 1,2 g cacbon

m
C = n
C.MC => nc = m
C : MC = 1,2 : 12 = 0,1 mol

a)Viết và thăng bằng PTHH: C + O2 → CO2

Tính đúng: Theo PT: 1mol - 1 mol - 1 mol

Theo ĐB: 0,1 mol – 0,1mol – 0,1mol

b) học sinh tính đúng thể tích Oxi cùng thể tích cacbon đi oxit

Voxi = noxi . 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Vcacbonđioxit = ncacbonđioxit.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Học nêu được phương án và giải thích

Nội dung thắc mắc mở, tùy giáo viên mang đến điểm khích lệ học sinh hoặc thêm một điểm của câu hỏi này vào câu chữ ở câu khác.

0,25

 

0,25

0,5

 

0,25

 

0,25

1,0

 

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 6

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (4 điểm)

Đọc các câu sau với ghi vần âm đứng trước vào câu vấn đáp đúng tuyệt nhất vào bảng sau.

Câu 1: Muốn thu khí NH3 vào bình thì thu bởi cách:

A. Đặt úp ngược bình

B. Đặt đứng bình

C. Cách nào thì cũng được

D. Đặt nghiêng bình

Câu 2: Tỉ khối của khí A đối với khí nitơ (N2) là 1,675 .Vậy khối lượng mol của khí A tương đương:

A. 45g

B. 46g

C.47g

D.48g

Câu 3: Thành phần phần trăm theo khối lượng của yếu tố S trong hợp chất SO2 là:

A. 40%

B. 60%

C. 20%

D. 50%

Câu 4: “Chất thay đổi trong làm phản ứng là.........., còn chất mới sinh ra hotline là.........”

A. Hóa học xúc tác – sản phẩm

B. Hóa học tham gia – hóa học phản ứng

C. Chất phản ứng – sản phẩm

D. Chất xúc tác – hóa học tạo thành

Câu 5: Đun nóng đường, mặt đường chảy lỏng. Đây là hiện tượng:

A. đồ lý

B. Hóa học

C. Sinh học

D. Tự nhiên

Câu 6: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi vì N….. Của khí đó. Từ thích hợp là:

A. Nguyên tử

B. Số mol

D. Khối lượng

D.phân tử

Câu 7: Cho các khí sau: N2, H2, CO, SO2, khí như thế nào nặng rộng không khí ?

A. Khí N2

B. Khí H2

C. Khí CO

D. Khí SO2

Câu 8: Số mol của 0,56 gam khí nitơ là:

A. 0,01 mol

B. 0,02 mol

C. 0,025 mol

D. 0,1 mol

Câu 9: Cho phương trình: Cu + O2 → Cu
O. Phương trình thăng bằng đúng là:

A. 2Cu + O2 → Cu
O

B. Cu + O2 → 2Cu
O

C. 2Cu + 2O2 → 4Cu
O

D. 2Cu + O2 → 2Cu
O

Câu 10: phạt biểu làm sao sau đây là đúng ?

A. Thủy tinh trong nóng rã thổi thành bình mong là hiện tượng hóa học

B. Bí quyết hóa học tập của Fe(III) và O(II) là Fe3O2

C. Ở đk tiêu chuẩn, 1 mol hóa học khí hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

D. Nguyên tử cùng loại có cùng số proton với số nơtron trong hạt nhân

Câu 11: Trong các phương trình sau, phương trình nào cân bằng sai ?

A. 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

B. 2H2 + O2 → 2H2O

C. 2Al + 3O2 → 2Al2O3 

D. Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

b) 41,1 g H2SO4;

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

Câu 2: (1,5 điểm) Cân bằng các phương trình sau:

a) K + O2 ---> K2O

b) Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

c) Ba
Cl2 + Ag
NO3 ---> Ag
Cl + Ba(NO3)2

Câu 3 (1,5 điểm) Một hợp chất khí bao gồm thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N cùng 17,65 % H Hãy cho biết thêm công thức chất hóa học của thích hợp chất. Biết đúng theo chất này có tỉ khối với khí hiđro là 8,5.

Câu 4 (1 điểm) Đốt cháy 18g kim loại magie Mg trong không gian thu đuợc 30g hợp chất magie oxit (Mg
O). Biết rằng Mg cháy là xẩy ra phản ứng cùng với khí oxi trong ko khí.

a) Viết bí quyết về khối lượng của phản bội ứng.

b) Tính trọng lượng khí oxi đã phản ứng.

Câu 5 (1 điểm) Hợp hóa học D tất cả thành phần là: 7 phần cân nặng nitơ kết hợp với 20 phần trọng lượng oxi. Tìm cách làm hóa học của hợp hóa học D.

(Biết N = 14; H= 1;C= 12; O= 16; S= 32; Cl= 35,5; na = 23)

Đáp án gợi ý giải chi tiết đề thi học kì 1 hóa 8 Đề 6

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

1 A2 C3 D4 C5 A6 D
7 D8 B9 D10 C11 C 

Câu hỏi từ bỏ luận

Câu 1 ( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

n
Cl2 = 142/71 = 2 mol

b) 41,1 gam H2SO4;

n
H2SO4 = 41,4/98 = 0,422 mol

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

1mol đựng 6.022.1023 ng tử) + 1mol cất 6.022.1023 ng tử

⇒ 9.1023 phân tử tất cả số mol là: 9.1023/6.022.1023 = 1,5 mol

+ n
Na = 1,5.2= 3 mol + n
Na= 1.5.2= 3 mol

+ n
C = 1.5 mol + n
C= 1,5 mol

+ n
O= 1,5.3 = 4,5 mol

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 16.8/22,4 = 0,75 mol

Câu 2:

a) 4K + O2 → 2K2O

b) Fe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

c) Ba
Cl2 + 2Ag
NO3 → Ba(NO3)2 + 2Ag
Cl

Câu 3 (1,5 điểm) 

MA =d
A/H2.MH2 = 8,5.2 =17 gam

Khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

m
N = (82,35.17)/100 = 14 gam cùng m
H = (17,65.17)/100 = 3 gam

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

n
N = 14/14 = 1 mol với n
H = 3/1 = 3 mol

Vậy cách làm hoá học tập của hợp chất là NH3

Câu 4 (1 điểm)

a. 

Phương trình hóa học :

2Mg + O2 → 2Mg
O

Áp dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng

Ta có: m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b. 

m
Mg + m
O2= m
Mg
O

→18 + m
O2 = 30 → 18 + m
O2 = 30

⇔ m
O2 = 30 − 18 = 12 (g)

Câu 5 (1 điểm)

Gọi bí quyết hóa học tập của của D là Nx
Oy

Vì D bao gồm 7 phần khối lượng N kết hợp với 20 phần oxi nên

x: y = 7/14 : 20/16 = 2:5

=> phương pháp hóa học tập của D là N2O5

Để coi và cài trọn bộ 15 đề thi học kì 1 hóa 8 năm 2023 mời các bạn ấn liên kết TẢI VỀ

Bài viết liên quan