Bạn sẽ xem nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học 10 năm 2022 – 2023 (Sách mới) 7 Đề soát sổ học kì 2 Hóa 10 (Có đáp án, ma trận) ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới nhằm đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin chúng ta cần gấp rút nhất nhé.

Bạn đang xem: Đề thi hoá 10 cuối kì 2


Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 năm 2022 – 2023 tuyển chọn 7 đề khám nghiệm cuối kì 2 tất cả đáp án cụ thể kèm theo.


Mục Lục bài xích Viết


Đề thi học tập kì 2 Hóa 10 Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Cánh diều
Đề thi học tập kì 2 Hóa 10 liên kết tri thức

TOP 7 Đề thi học tập kì 2 môn Hóa 10 năm 2022 – 2023

Đề thi học tập kì 2 Hóa 10 Chân trời sáng tạo Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Cánh diều Đề thi học kì 2 Hóa 10 kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Hóa 10 Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 2 môn hóa học 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: hóa học 10

Thời gian làm bài: 60 phút, ko kể thời gian giao đề

Câu 1. đến phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban sơ của Br2 là x mol/lít, sau 50 giây độ đậm đặc Br2 còn sót lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản bội ứng bên trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của x là

A. 0,018.B. 0,016.C. 0,012.D. 0,014.

Câu 2. Câu nào sau đây đúng khi nói tới tính hóa học hoá học tập của giữ huỳnh?

A. Giữ huỳnh không tồn tại tính oxi hoá, tính khử.B. Lưu hoàng chỉ tất cả tính oxi hoá.C. Lưu lại huỳnh tất cả tính oxi hoá với tính khử.D. Diêm sinh chỉ bao gồm tính khử

Câu 3. Dãy chất nào sau đây gồm những chất chỉ có khả năng thể hiện nay tính oxi hoá?

A. O3, H2SO4, F2B. O2, Cl2, H2SC. H2SO4, Br2, HCl
D. Cl2, S, SO3

Câu 4. trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào axit H2SO4 là axit đặc?

A. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4+ CO2 + H2O.B. H2SO4 + Ca → Ca
SO4 + H2C. 2H2SO4 + Cu → Cu
SO4 + 2H2O + SO2D. 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 5. hỗn hợp H2S để kế bên không khí sinh ra sản phẩm nào sau đó là chủ yếu?

A. H2B. SO3C. SO2D. S

Câu 6. Ozon bao gồm tính oxi hóa tựa như oxi nhưng bạo phổi hơn oxi. Phản ứng với chất nào sau đây minh chứng tính hóa học trên?

A. Khí H2SB. Dung dịch KIC. Khí NH3D. Khí SO2

Câu 7. Khí H2S không công dụng với hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp Cu
Cl2.B. Khí Cl2.C. Hỗn hợp KOH.D. Dung dịch Fe
Cl2

Câu 8. Có thể cần sử dụng hóa hóa học nào sau đây để riêng biệt khí H2S cùng SO2 đựng trong nhì lọ riêng biệt biệt?

A. Hỗn hợp Cu
SO4B. Dung dịch Br2C. Dung dịch KMn
O4D. Hỗn hợp Na
OH

Câu 9. Kim một số loại nào tiếp sau đây bị thụ động với axit sunfuric quánh nguội?

A. Cu, Al
B. Fe, Mg
C. Al, Fe
D. Zn,Cr

Câu 10. cùng với số mol các chất lúc đầu lấy bằng nhau, phương trình hoá học tập nào dưới đây điều chế được lượng oxi những hơn?

A. 2KCl
O32KCl + 3O2B. 2KMn
O42K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2C. 2Hg
O 2Hg + O2D. 2KNO32KNO2 + O2

Câu 11. hóa học xúc tác trong phản nghịch ứng chất hóa học có chức năng làm tăng vận tốc phản ứng, sau thời điểm phản ứng sau chất xúc tác sẽ:

A. Phản nghịch ứng hết vừa đủ
B. Phản ứng nhưng vẫn tồn tại dư
C. Bội phản ứng hết nhưng vẫn còn đó thiếu so với chất phản ứng
D. Không thế đổi

Câu 12. tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Dùng KMn
O4 oxi hoá dung dịch HCl đặc tạo nên khí Cl2B. Sức nóng phân KMn
O4 tạo nên khí O2.C. Cho dung dịch HCl dư vào Cu
S tạo ra khí H2S.D. Cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Na2SO3tạo ra khí SO2.

Câu 13. Ứng dụng nào sau đây không đề nghị của lưu giữ huỳnh?

A. Làm nguyên liệu sản xuất H2SO4 .B. Làm chất lưu hóa cao su.C. Khử chua đất.D. Điều chế dung dịch súng đen.

Câu 14: phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỉ trọng với tích số nồng độ những chất gia nhập phản ứng với số mũ thích hợp.B. Tốc độ phản ứng hoàn toàn có thể nhận giá trị dương hoặc âm.C. Tốc độ tức thời của phản nghịch ứng là tốc độ phản ứng tại một thời điểm như thế nào đó.D. Tốc độ phản ứng đốt cháy hễ (alcohol) lớn hơn tốc độ của làm phản ứng gỉ sắt.

Câu 15: dùng bình chứa oxygen vậy cho cần sử dụng không khí để đốt cháy acetylene. Yếu tố tác động đến tốc độ của thừa trình đổi khác này là

A. áp suất.B. Nhiệt độ.C. Nồng độ.D. Hóa học xúc tác.

Câu 16: Khi sức nóng độ tạo thêm 10o
C, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần. Vận tốc phản ứng sẽ giảm đi bao nhiêu lần sức nóng khi ánh sáng giảm từ 70o
C xuống 40o
C?

A. 8. B. 16.C. 32D. 64.

Câu 17: các enzyme là chất xúc tác, gồm chức năng:

A. Giảm năng lượng hoạt hóa của làm phản ứng.

B. Tăng năng lượng hoạt hóa của bội nghịch ứng.

C. Tăng ánh sáng của phản bội ứng.

D. Hạ nhiệt độ của phản bội ứng.

Câu 18: Khí oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân potassium chlorate với xúc tác manganes dioxide. Để thí nghiệm thành công và rút ngắn thời gian tiến hành hoàn toàn có thể dùng một số biện pháp sau:

(1) Trộn hầu như bột potassium chlorate và xúc tác.

(2) Nung ở ánh nắng mặt trời cao.

(3) Dùng cách thức dời nước nhằm thu khí oxygen.

(4) Nghiền bé dại potassium chlorate.

Số biện pháp dùng để tăng vận tốc phản ứng là

A. 2. B. 3.C. 4. D. 5.

Câu 19: địa điểm nhóm halogen vào bảng tuần hoàn là

A. đội VA.B. đội VIA.C. đội VIIA.D. Team IVA.

Câu 20: Nguyên tử chlorine không có công dụng thể hiện số oxi hoá

A. +3. B. 0.C. +1. D. +2.

Câu 21: chất nào tiếp sau đây có sự thăng hoa lúc đun nóng?

A. Cl2. B. I2.C. Br2 . D. F2.


Câu 22: Cho những phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, fluorine chỉ diễn đạt tính oxi hóa.

(b) Hydrofluoric acid là acid yếu.

(c) Trong đúng theo chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(d) Tính khử của những ion halogenua tăng vọt theo sản phẩm công nghệ tự: F–, Cl–, Br–, I–.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng

A. 2. B. 4.C. 3. D. 5.

Câu 23: Cho phản nghịch ứng bao quát sau:

X2(g) + 2KBr(aq) → 2KX(aq) + Br2(aq)

X hoàn toàn có thể là chất nào sau đây?

A. Cl2.B. I2.C. F2.D. O2.

Câu 24: Chọn phương trình phản nghịch ứng đúng?

A. Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2.B. 2Fe + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2.C 3Fe + 8HCl → Fe
Cl2 + 2Fe
Cl3 + 4H2.D. Cu + 2HCl → Cu
Cl2 + H2.

Câu 25: liên kết trong hợp chất hydrogen halide là

A. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.B. Link cho – nhận.C. Links ion.D. Links cộng hóa trị phân cực.

Câu 26: Hydrohalic acid nào dưới đây được dùng làm khắc kiểu thiết kế lên thuỷ tinh?

A. Hydrochloric acid.B. Hydrofluoric acid.C. Hydrobromic acid.D. Hydroiodic acid.

Câu 27: Phản ứng giữa chất nào sau đây với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng chưa hẳn là phản nghịch ứng thoái hóa – khử?

A. Na
Br. B. KI.C. Na
Cl. D. Na
I.

Câu 28: Hoá chất dùng để phân biệt hai hỗn hợp Na
I cùng KCl là

A. Na2CO3. B. Ag
Cl.C. Ag
NO3.D. Na
OH.

Phần II: từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Lập phương trình hoá học của phản nghịch ứng oxi hoá – khử sau theo phương pháp thăng bởi electron (chỉ rõ hóa học khử, chất oxi hoá, quá trình oxi hoá, quy trình khử).

a) Cl2 + KOH t ∘ →t° KCl + KCl
O3 + H2O

b) KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O

Câu 2 (1 điểm): Cho ánh sáng sôi của các halogen như sau:

Halogen

F2

Cl2

Br2

I2

Nhiệt độ sôi (o
C)

-188

-35

59

184

Giải mê say sự thay đổi nhiệt độ sôi tự fluorine cho iodine.

Câu 3 (1 điểm): Cho 1,49 gam tất cả hổn hợp X gồm: Mg
CO3 và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl. Sau phản bội ứng thu được dung dịch A với 0,4958 lít khí B nghỉ ngơi đkc. Khẳng định % cân nặng của những chất vào X.

Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn chất hóa học 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: hóa học 10

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, ko kể thời gian giao đề

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của carbon trong hợp chất CO là

A. +1. B. -1.C. +2. D. -2.

Câu 2: Cho các chất cùng ion sau: NH3; NO; Ca(NO3)2; NH4+; (NH4)2SO4; N2O3. Số trường hợp trong các số ấy nitrogen tất cả số oxi hoá -3 là

A. 4. B. 3.C. 2. D. 1.

Câu 3: Cho những phát biểu sau:

(a). Sự oxi hoá là sự nhường electron giỏi sự làm cho tăng số oxi hoá.

(b). Trong quá trình oxi hoá, chất khử nhận electron.

(c). Sự khử là sự nhận electron hay là sự làm bớt số oxi hoá.

(d). Trong quy trình khử, hóa học oxi hoá nhịn nhường electron.

Số tuyên bố đúng là

A. 4. B. 1.C. 2. D. 3.

Câu 4: Cho bội phản ứng sau: 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. Sứ mệnh của H2SO4 trong phản nghịch ứng là

A. Hóa học khử.B. Chất oxi hoá.C. Chất tạo môi trường.D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất tạo môi trường thiên nhiên phản ứng.

Câu 5: Cho các phản ứng hoá học tập sau:

(1) bội phản ứng đốt cháy hydrogen: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l).

(2) phản ứng nung vôi: Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g).

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển lớp thpt và cách trình bày hiệu quả nhất, mẫu đơn xin chuyển lớp mới nhất năm 2023

Nhận xét làm sao sau đây là đúng?

A. Phản nghịch ứng (1) thu nhiệt, phản nghịch ứng (2) toả nhiệt.B. Cả nhị phản ứng mọi toả nhiệt
C. Bội nghịch ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.D. Cả nhị phản ứng gần như thu nhiệt.

Câu 6. S vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa trong làm phản ứng như thế nào sau đây?

A. S + O2 → SO2B. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2OC. S + Mg → Mg
SD. S + 6Na
OH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O

Câu 7: Cho những phát biểu sau:

(a). Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản bội ứng hoá học tập là lượng nhiệt dĩ nhiên phản ứng đó ở áp suất 1 atm cùng 25 o
C.

(b). Nhiệt (toả ra xuất xắc thu vào) hẳn nhiên một bội nghịch ứng được triển khai ở 1 bar cùng 298 K là trở nên thiên enthalpy chuẩn chỉnh của bội nghịch ứng đó.

(c). Một vài phản ứng khi xẩy ra làm môi trường xung quanh xung quanh tăng cao lên là bội phản ứng thu nhiệt.

(d). Một số phản ứng khi xẩy ra làm môi trường xung quanh xung quanh rét đi là do các phản ứng này thu nhiệt cùng lấy nhiệt độ từ môi trường.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 1.C. 3. D. 2.

Câu 8: Cho bội nghịch ứng sau:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) Δ r H 0 298 = − 483 , 64 k
J ∆r
H2980=-483,64k
J

Enthalpy sản xuất thành chuẩn chỉnh của H2O(g) là

A. – 241,82 k
J/ mol.B. 241,82 k
J/ mol.C. – 483,64 k
J/ mol.D. 483,64 k
J/ mol.

Câu 18. Cho cân đối (trong bình kín) sau:

CO (k) + H2O (k) ⇆ CO2 (k) + H2 (k); ΔH tăng nhiệt độ độ;thêm một lượng tương đối nước;thêm một lượng H2;tăng áp suất bình thường của hệ;dùng hóa học xúc tác.

Dãy gồm những yếu tố đông đảo làm biến đổi cân bằng của hệ là :

A. (1), (4), (5).B. (1), (2), (3).C. (2), (3), (4).D. (1), (2), (4).

Câu 10: Cho phản nghịch ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Vươn lên là thiên enthalpy chuẩn của làm phản ứng là

Biết: Eb (H – H) = 436 k
J/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 k
J/mol, Eb (H – Cl) = 432 k
J/ mol.

A. +158 k
J. B. -158 k
J.C.+185 k
J. D. -185 k
J.

Câu 11: Khi cho 1 lượng xác định chất phản ứng vào bình khiến cho phản ứng hoá học tập xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

A. Ko đổi cho đến khi kết thúc.B. Tăng dần cho tới khi kết thúc.C. Lờ đờ dần cho tới khi kết thúc.D. Tuân theo định luật tính năng khối lượng.

Câu 12 mang lại 100ml hỗn hợp KOH 1M tác dụng với 100 ml hỗn hợp HCl a
M, sau làm phản ứng thu được dung dịch Y gồm chứa 6,9875 gam chất tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75MB. 0,5MC. 1,0MD. 0,25M

Câu 13. Hòa tung 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch, thu được 5,55 gam muối. Sắt kẽm kim loại X là

A. Ca
B. Ba
C. Mg
D. Be

Câu 14. Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?

A. Dung dịch HCl
B. Hỗn hợp Pb(NO3)2C. Dung dịch K2SO4D. Dung dịch Na
Cl

Câu 15. Cho 1,03 gam muối bột natri halogenua (X) công dụng với hỗn hợp Ag
NO3 dư thì chiếm được một kết tủa, kết tủa nà sau thời điểm phân hủy trọn vẹn cho 1,08 gam bạc. Bí quyết của muối hạt X là

A. Na
FB. Na
Br
C. Na
ID. Na
Cl

Câu 16. Dãy chất nào trong những dãy dưới đây gồm những chất đều miêu tả tính oxi hóa lúc phản ứng với SO2?

A. H2S, O2, nước brom
B. O2, nước brom, dung dịch KMn
O4C. Hỗn hợp Na
OH, O2, dung dịch KMn
O4D. Dung dịch Ba
Cl2, Ca
O, nước brom

Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 3 đề kiểm soát cuối học kì 2 gồm đáp án kèm theo. Giúp thầy cô giáo thuận lợi tham khảo, ra đề thi học kỳ 2 cho học viên của mình.


Bộ đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Kết nối học thức (Có đáp án)


Đề thi cuối kì 2 Hóa 10 Kết nối tri thức - Đề 1

Đề thi học kì 2 Hóa 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: hóa học 10

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, ko kể thời gian giao đề

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của carbon trong hợp chất CH4 là

A. +1. B. -1.C. +4.D. -4.

Câu 2: Cho những hợp chất sau: SO2; H2SO4; Na2SO4; Na2S; Ca
SO3. Số phù hợp chất trong số đó sulfur có số oxi hoá +4 là

A. 1. B. 2.C. 3. D. 4.

Câu 3: Cho những phản ứng hoá học sau, làm phản ứng oxi hoá - khử là

A. Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O.B. Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O.C. K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.D. 2KCl
O3 t ∘ → →t° 2KCl + 3O2.

Câu 4: Cho làm phản ứng hoá học tập sau: sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2. Chất bị oxi hoá là

A. Fe.B. HCl.C. Fe
Cl2. D. H2.

Câu 5: Biết bội phản ứng đốt cháy khí carbon monoxide (CO) như sau:

*


Câu 6: Ở điều kiện chuẩn, nếu như đốt cháy 12,395 L khí co thì nhiệt lượng toả ra là

A. – 852,5 k
J.B. – 426,25 k
J.C. 852,5 k
J.D. 426,25 k
J.

Câu 6: Cho những phương trình nhiệt hoá học tập sau:

(1) C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)

(2) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)

Nhận xét làm sao sau đây là đúng?

A. Cả hai phản ứng các toả nhiệt.B. Cả nhị phản ứng phần lớn thu nhiệt.C. Phản nghịch ứng (1) toả nhiệt, bội phản ứng (2) thu nhiệt.D. Phản bội ứng (1) thu nhiệt, bội phản ứng (2) toả nhiệt.

Câu 7: Cho phương trình sức nóng hoá học sau:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

Nhiệt chế tác thành chuẩn chỉnh của NO(g) là

A. +180,6 k
J/ mol.B. –180,6 k
J/ mol.C. +90,3 k
J/mol.D. -90,3 k
J/mol.

Câu 8: Nhiệt lượng tỏa ra tuyệt thu vào của phản ứng tại một điều kiện xác minh được điện thoại tư vấn là

A. Biến đổi thiên nhiệt độ lượng của làm phản ứng.B. Thay đổi thiên enthalpy của phản nghịch ứng.C. Enthalpy của bội phản ứng.D. Vươn lên là thiên năng lượng của phản ứng.

Câu 9: bí quyết tính đổi mới thiên enthalpy chuẩn chỉnh của làm phản ứng theo tích điện liên kết là

*

*

*

*

Câu 10: mang lại phản ứng:

*

Biết

*
vươn lên là thiên enthalpy chuẩn chỉnh của bội nghịch ứng này là


A. -822,4 k
JB. +822,4 k
J.C. -411,2 k
JD. +411,2 k
J.

Câu 11: Để khẳng định được nấc độ làm phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm làm sao sau đây?

A. Vận tốc phản ứng.B. Cân đối hóa học.C. Bội phản ứng một chiều.D. Bội nghịch ứng thuận nghịch.

Câu 12: Cho bội phản ứng phân bỏ N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g).

Tại thời gian ban đầu, nồng độ của N2O5 là 0,02M; Sau 100s, nồng độ N2O5 còn 0,0169M. Tốc độ trung bình của phản bội ứng phân bỏ N2O5 vào 100s trước tiên là

A. 1,55.10-5 (mol/ (L.s)).B. 1,55.10-5 (mol/ (L.min)).C. 1,35.10-5 (mol/ (L.s)).D. 1,35.10-5 (mol/ (L.min)).

Câu 13: Cho làm phản ứng dễ dàng và đơn giản sau: 2NO + O2 → 2NO2. Mối liên hệ giữa tốc độ phản ứng cùng nồng độ những chất gia nhập phản ứng là

A. 1,55.10-5 (mol/ L.s))B. 1,55.10-5 (mol/ L.min))C. 1,35.10-5 (mol/ L.s))D. 1,35.10-5 (mol/ L.min))

Câu 14: Việc làm cho nào sau đây thể hiện tại sự tác động của diện tích mặt phẳng đến tốc độ phản ứng: Ca
CO3(s) + 2HCl(aq) → Ca
Cl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)?

A. Pha loãng dung dịch HCl.B. Nghiền nhỏ dại đá vôi (Ca
CO3).C. áp dụng chất xúc tác.D. Tăng ánh nắng mặt trời của phản ứng.

Câu 15: Xét làm phản ứng của acetone cùng với iodine:

CH3COCH3 + I2 → CH3COCH2I + HI

Phản ứng có hệ số nhiệt độ γ trong tầm từ 30o
C mang đến 50o
C là 2,5. Trường hợp ở 35o
C phản ứng có tốc độ là 0,036 mol/ (L.h) thì sinh hoạt 45o
C phản bội ứng có vận tốc là

A. 0,060 mol/ (L.h).B. 0,090 mol/ (L.h).C. 0,030 mol/ (L.h).D. 0,036 mol/ (L.h).

Câu 16: Khi sức nóng độ tăng lên 10o
C, vận tốc phản ứng hoá học tăng lên 2 lần. Tốc độ phản ứng sẽ tạo thêm bao nhiêu lần lúc nâng ánh nắng mặt trời từ 20o
C lên 50o
C?


A. 2 lần.B. 8 lần.C. 16 lần. D. 32 lần.

Câu 17: Năng lượng hoạt hóa là

A. Tích điện cần cung cấp cho bội nghịch ứng hóa học.B. Tích điện tối đa có thể cung cấp cho các hạt (nguyên tử, phân tử hoặc ion) để tạo ra phản ứng hóa học.C. Tích điện tối thiểu cần cung cấp cho những hạt (nguyên tử, phân tử hoặc ion) để va va giữa chúng gây nên phản ứng hóa học.D. Lượng nhiệt độ tỏa ra hoặc thu vào khi có mặt phản ứng hóa học.

Câu 18: Hãy cho biết yếu tố nồng độ vẫn được vận dụng cho quá trình nào sau đây?

A. Lúc ủ phòng bếp than, tín đồ ta che nắp phòng bếp lò tạo nên phản ứng cháy của than chậm chạp lại.B. Bội nghịch ứng lão hóa SO2 thành SO3 diễn ra nhanh hơn khi xuất hiện V2O5.C. Bột nhôm (aluminum) phản ứng với hỗn hợp HCl nhanh hơn đối với dây nhôm.D. Tín đồ ta chẻ bé dại củi để bếp lửa cháy to gan hơn.

Câu 19: đặc thù hóa học đặc trưng của các đơn hóa học halogen là

A. Tính khử.B. Tính base.C. Tính acid.D. Tính oxi hóa.

Câu 20: Halogen nào dưới đây thể lỏng ở đk thường?

A. Fluorine.B. Chlorine.C. Bromine.D. Iodine.

Câu 21: Chlorine vừa là chất oxi hoá, vừa là hóa học khử trong phản nghịch ứng hoá học tập nào sau đây?

A. H2 + Cl2 t →t° 2HCl.B. HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O.C. 2KMn
O4 + 16HCl t →t° 2Mn
Cl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O.D. Cl2 + 2Na
OH → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O.

Câu 22: Thể tích khí Cl2 (ở điều kiện chuẩn) toàn diện để tính năng hết với hỗn hợp KI chiếm được 2,54 gam I2 là

A. 247,9 ml.B. 495,8 ml.C. 371,85 ml.D. 112 ml.

Câu 23: Đính một mẩu giấy màu ẩm vào dây kim loại gắn với nút che bình tam giác. Sau đó, chuyển mẩu giấy vào trong bình tam giác bao gồm chứa khí chlorine. Hiện tượng quan gần kề được là

A. Mẩu giấy đậm màu sắc hơn.B. Mẩu giấy bị phai và nhạt màu dần cho mất màu.C. Không tồn tại hiện tượng gì.D. Mẩu giấy thay đổi màu sắc xanh.

Câu 24: Hydrogen halide nào tiếp sau đây có ánh sáng sôi cao nhất?

A. HF. B. HCl.C. HBr. D. HI.

Câu 25: hỗn hợp silver nitrate không tính năng với dung dịch nào sau đây?

A. KI.B. Na
F.C. HCl.D. Na
Br.

Câu 26: Hòa rã 12,8 gam láo hợp gồm Fe, Fe
O bằng dung dịch HCl vừa đủ, chiếm được 2,479 lít (đkc). Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Fe
O trong các thành phần hỗn hợp là


A. 56,25%B. 43,75%.C. 66,67%. D. 33,33%.

Câu 27: hoàn thành phát biểu sau: “Trong hàng hydrogen halide, từ HF mang đến HI, độ bền liên kết …”

A. Tăng dần.B. Sút dần.C. Không đổi
D. Tuần hoàn.

Câu 28: tuyên bố nào sau đây không đúng?

A. Tự fluorine mang lại iodine ánh nắng mặt trời nóng tung tăng dần, nhiệt độ sôi giảm dần.B. Fluorine chỉ bao gồm số oxi hoá -1 trong vừa lòng chất.C. Phần lớn các muối hạt halide phần lớn dễ tan trong nước.D. HF là acid yếu.

Phần II: tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm): cho 69,6 gam Mn
O2 công dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra vào 500 m
L dung dịch KOH 4M ở điều kiện thường.

a) Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra, chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hoá.

b) khẳng định nồng độ mol/ L của những chất có trong dung dịch sau phản nghịch ứng. Biết rằng thể tích của dung dịch sau bội nghịch ứng biến hóa không đáng kể.

Câu 2 (1 điểm): đến 6,56 gam hỗn hợp A gồm hai muối bột Na
X và Na
Y (X, Y là 2 nhân tố halogen ở cả hai chu kỳ kế tiếp, MX

1 - D

2 - B

3 - D

4 - A

5 - D

6 - A

7 - C

8 - B

9 - B

10 - B

11 - A

12 - A

13 - C

14 - B

15 - B

16 - B

17 - C

18 - A

19 - D

20 - C

21 - D

22 - A

23 - B

24 - A

25 - B

26 - A

27 - B

28 - A

Phần II: từ bỏ luận

Câu 1:

a) Phương trình hoá học của các phản ứng:

(1) Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Chất khử: HCl; hóa học oxi hoá: Mn
O2.

(2) Cl2 + 2KOH → KCl + KCl
O + H2O.

Cl2 vừa là hóa học oxi hoá, vừa là hóa học khử.

b)

*
Theo (1) có:
*
Theo (2) có:
*
Nồng độ mol/ L của những chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng:
*

Câu 2:

Cả nhị muối đông đảo tạo kết tủa cùng với Ag
NO3.

Phương trình hoá học:

*

*

Vậy X là bromine với I là iodine (thỏa mãn).

Đề thi học kì 2 Hóa 10 Kết nối học thức - Đề 2

Đề khám nghiệm cuối kì 2 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: trong phân tử oxygen, số oxi hóa của nguyên tố oxygen là

A. +2 . B. -2 C. 0 . D. 2+

Câu 2: làm phản ứng hóa học xảy ra đồng thời quy trình nhường cùng nhận electron được điện thoại tư vấn là phản nghịch ứng

A. Hóa hợp. B. Phân hủy. C. Trao đổi. D. Oxi hóa - khử.

Câu 3: Trong làm phản ứng thoái hóa - khử, chất bị khử là chất

A. Nhường nhịn electron.B. Nhận electron. C. Dấn proton. D. Nhường proton.

Câu 4: phản bội ứng làm sao sau đấy là phản ứng thu nhiệt?


A. Nhiệt độ phân muối KNO3B. Tôi vôi.C. Lão hóa glucose vào cơ thể. D. Đốt cháy cồn.

Câu 5: Giá trị tuyệt đối của đổi mới thiên enthalpy càng béo thì

A. Nhiệt tỏa ra càng ít cùng nhiệt thu vào càng nhiều.B. Nhiệt tỏa ra càng nhiều và nhiệt độ thu vào càng ít.C. Nhiệt độ lượng tỏa ra giỏi thu vào của phản ứng càng ít.D. Nhiệt lượng lan ra xuất xắc thu vào của bội phản ứng càng nhiều.

Câu 7: Đại lượng đặc trưng cho sự nhanh chậm của phản bội ứng vào một khoảng thời gian được điện thoại tư vấn là

A. Cân bằng hóa học. B. Vận tốc tức thời của phản bội ứng.C. Vận tốc trung bình của bội phản ứng. D. Quy trình hóa học.

Câu 8: tốc độ phản ứng tăng lên khi

A. Giảm nhiệt độ bình phản bội ứng.B. Tăng diện tích s tiếp xúc giữa những chất phản bội ứng.C. Tăng lượng chất xúc tác.D. Giảm nồng độ chất tham gia bội phản ứng.

Câu 9: Tốc độ bội nghịch ứng được khẳng định bằng sự đổi khác lượng chất đầu hoặc chất sản phẩm trong một solo vị