Mục lục

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 1Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 3Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 4Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 5Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 6Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 7Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 8Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 9Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 10

Được học tập, ôn tập lại rất nhiều kiến thức trải qua các dạng bài bác tập cụ thể là phương pháp học tập công dụng nhất nhằm cho chúng ta học sinh tiện lợi ôn luyện, tổng hợp kiến thức hoặc nhiều lúc là hiểu thêm được những cách thức giải tác dụng và nhanh gọn nhất. Với tại bài viết này đang tổng đúng theo lại đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán tè học bao quát những kiến thức trọng trọng điểm nhất mà các bạn học sinh buộc phải nắm rõ. Hãy đọc ngay sau đây nhé!

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

Câu 1: (M1-1 điểm)

a. Số 37 682 900 được phát âm là:

A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhì nghìn chín trăm

B. Tía mươi bảy sáu trăm tám mươi hai chín trăm

C. Tía mươi bảy triệu sáu tám hai nghìn chín trăm

D. Cha mươi bảy triệu sáu trăm tám nhị nghìn chín trăm đối chọi vị

b. Số ba trăm linh năm triệu tứ trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm mười tía được viết là:

A. 305 420 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)a. Số tương thích để điền vào địa điểm chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số tương thích để điền vào chỗ chấm 3 năm 8 tháng = … tháng là:

A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) chiếc nào dưới đây nêu đúng số các góc bao gồm trong Hình 1?

*

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)Số thích hợp điền vào nơi chấm 1 phút 15 giây =…..giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)a. Dãy số nào dưới đây được viết theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; đôi mươi 758; trăng tròn 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Quý giá của chữ số 3 trong những 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cùng của nhì số bằng số lớn nhất có 2 chữ số. Biết một số trong những bằng 100. Tìm kiếm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần tự luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) một tấm học tất cả 36 học sinh, trong các số ấy số học viên nữ nhiều hơn thế nữa số sinh nam giới 6 em. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật gồm chiêu lâu năm là 12m, chiều rộng lớn bằng một nửa chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 1

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

*

2. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS đặt tính và thực hiện mỗi ý đúng được 0,5 điểm

*

Câu 8: (1 điểm)

HS viết đúng câu giải thuật và phép tính tính số HS thiếu nữ được 0, 5 điểm

HS viết đúng câu giải mã và phép tính số HS phái mạnh được 0,5 điểm

Bài giải

Số học viên nữ là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng lớn của sân trường là:

21 – 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh nữ; 15 học viên nam

Câu 9: (1 điểm)

HS viết đúng câu giải thuật và phép tính tính chiều rộng lớn được 0, 25 điểm

HS tính đúng câu giải mã và phép tính diện tích s HCN được 0,5 điểm

HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng lớn của HCN là:12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của HCN là:12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng cách thuận lợi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 45 317 hiểu là:

A. Tứ mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

D. Tứ mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi bảy

Câu 2: Số: hai mươi bố triệu chín trăm mười được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 230 910 000

D. 230 910 010

Câu 3: Tổng nhì số là 45 cùng hiệu nhị số chính là 9 thì số béo là:

A.34 B.54 C.27 D.36

Câu 4: 6 tạ + 2 tạ 8kg =…kg

A.88 B.808 C.880 D.8080

Câu 5: Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm kia thuộc nạm kỉ mấy?

A. Cố kỉ IX

B. Cầm kỉ X

C. Thế kỉ XI

D. Cố kỉnh kỉ XII

Câu 6: Hình mặt có

*

A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông cùng một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông với hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 137 052 + 28 456 b/ 596 178 – 344 695

Câu 2: Một miếng đất hình vuông có cạnh là 108 mét. Tính chu vi của mảnh đất nền đó.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 4

Câu 3: sân trường hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26 mét. Chiều rộng kém chiều nhiều năm 8 mét. Tính diện tích của sảnh trường hình chữ nhật đó.

Câu 4: Trung bình cùng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé xíu bằng 24. Search số lớn.

Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

*

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1 (1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

*

Câu 2 (2 điểm):

Chu vi của miếng đất hình vuông vắn là:

108 x 4 = 432( m)

Đáp số: 432 mét

Câu 3 (2 điểm):

Chiều dài của sảnh trường hình chừ nhật là:

(26+8):2=17(m)

Chiều rộng của sảnh trường hình chừ nhật là:

17-8=9(m)

Hoặc HS rất có thể làm:

+ (26-8):2=9(m)

+ 26-17=9(m)

Diện tích của sảnh trường hình chừ nhật là:

17×9=153 (m2)

Đáp số: 153 m2

Câu 4 (2 điểm):

Tổng của nhì số là:

123 x 2 = 246

Theo đề bài, số bé bỏng = 24 đề nghị số bự là:

(246 – 24) = 222

Đáp số: Số lớn: 222

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số làm sao ứng với phương pháp đọc sau:

Tám triệu chín trăm nghìn tứ trăm nhì mươi.

A. 8900420 B. 8904420 C. 8942000

Câu 2: cực hiếm của chữ số 5 trong số 356 238 là

A. 50. B. 5000. C. 50 000.

Câu 3: Số to nhất trong số số 72 125; 72 416; 72 512 là

A. 72 125. B. 72 416. C. 72 512.

Câu 4: 2 tấn 35kg = …kg

A. 2 035. B. 235. C. 2 350.

Câu 5: 2 tiếng 20 phút =…phút

A. 120. B. 140. C. 104.

Câu 6: trung bình cộng của các số 40 ; 28 ; 22 là:

A. 20. B. 30. C. 90.

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1: Đăt tính rồi tính

4327 + 2856

7535 – 3245

245 x 3

25745 : 5

Câu 2: Điền lốt > ; Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1 (2 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm :

*

Câu 2 (2 điểm ) từng ý đúng 0,5 điểm:

a) 2 tấn 3 tạ = 23 tạ. B) ngày 1 cố kỉnh kỉ d) 3 giờ 20 phút = 200 phút

Câu 3 (1 điểm):

64 + 45 + 36 + 55

= (64 + 36) + (45 + 55) (0,5 điểm)

= 100 + 100 (0,25 điểm)

= 200. (0,25 điểm)

Câu 4 (2 điểm):

Trường có số học sinh nữ là:

(280 + 20) : 2 = 150 (học sinh)

Trường bao gồm số học sinh nam là

150 – 20 = 130 (học sinh)

Đáp số: con gái : 150 học sinh

Nam: 130 học sinh

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc nắm kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVII

Câu 3: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm của 5tấn 85kg =………………….kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số mức độ vừa phải cộng của những số: 20; 35; 37; 65 với 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: mọi phát biểu nào sau đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ dại hơn góc tù.

B. Góc tù to hơn góc vuông.

C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt.

D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh khu đất đó.

A. 36m2 B. 360m2 C. 3600m2 D. 120m2

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính và tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính quý giá biểu thức m – 187 + n, cùng với m = 348 với n =156

Câu 3: Cả nhị thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được rất nhiều hơn thửa ruộng thiết bị hai 18 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 4: nhì số bao gồm tổng là số lớn số 1 có hai chữ số, biết số thứ nhất là số bé dại nhất có hai chữ số. Search số vật dụng hai.

Đáp án đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

*
Phần II. Từ luận

Câu 1 ( 2 điểm): Đặt tính và tính đúng từng câu được 0,5 điểm

56897 + 28896 = 85793

586 x 6 = 3516

78652 – 4689 = 73963

726 : 6 = 121

Câu 2 (1 điểm):

Với m = 348 và n =156 ta có: m – 187 + n = 348 – 187 + 156 = 317

Câu 3 (2 điểm) :

Thửa ruộng thứ 2 thu được số thóc là

(72 – 18) : 2 = 27 (tạ)

Thửa ruộng thứ 1 thu được số thóc là

72 – 27 = 45 (tạ)

Đáp số: Thửa ruộng 1: 45 tạ

Thửa ruộng 2: 27 tạ

Câu 4 (2 điểm ) :

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số nhỏ nhất tất cả 2 chữ số là 10

Số thứ hai là: 99 – 10 = 89

Đáp số: 89

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: quý giá của chữ số 9 trong các 924 335 là bao nhiêu ?

A. 9

B. 900

C. 90 000

D. 900 000

Câu 2: Số có “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là:

A. 600 257

B. 602 507

C. 602 057

D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc nỗ lực kỉ thiết bị mấy ?

A. Vắt kỉ XVIII

B. Ráng kỉ XIX

C. Nỗ lực kỉ XX

D. Nắm kỉ XXI

Câu 4: Tính quý giá của biểu thức 326 – (57 x y) với y= 3

A. 155 B. 305 C. 807 D. 145

Câu 5: Viết đơn vị chức năng đo phù hợp vào nơi chấm:

a. 58……. = 580 tạ

b. 5 yến 8kg = ……. Kg

Câu 6: Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, từng bao trọng lượng 36kg với 6 bao gạo tẻ, từng bao khối lượng 54kg. Như vậy, trung bình từng bao gạo trọng lượng là

A. 12kg B. 9kg C. 48kg D. 21kg

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

152 399 + 24 457

6 992 508 – 22 384

429 089 x 5

143 263 : 9

Câu 2: Tính giá trị biểu thức với a = 339; b = 3; c = 135

a, 59 487 + (a : b)

b, a x b – c

c, c + a x b

Câu 3: bao gồm hai đội công nhân đào đường. Đội thứ nhất có 5 tín đồ đào được 125m đường. Đội sản phẩm hai bao gồm 4 bạn đào được 145m đường.

a, Hỏi mức độ vừa phải mỗi nhóm đào được từng nào mét đường?

b, Hỏi trung bình mỗi cá nhân đào được từng nào mét đường?

Câu 4: kiếm tìm 2 số chẵn liên tục có tổng bằng 4010

Đáp án đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

*
Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

152 399 + 24 457 = 176 856

6992 508 – 22 384 = 6 970 124

429 089 x 5 = 2 145 445

143 263 : 9 = 15 918 dư 1

Câu 2 (2 điểm):

a, 59 487 + (a : b) = 59 487 + (339 : 3) = 59 600

b, a x b – c = 339 x 3 – 135 = 882

c, c + a x b= 135 + 339 x 3 = 1152

Câu 3 (2 điểm):

a, tổng số mét con đường cả hai nhóm đào được là: 125 + 145 = 270 (m)

Trung bình mỗi team đào được số mét mặt đường là: 270 : 2 = 135 (m)

b, Số fan cả hai team là: 5 + 4 = 9 (người)

Trung bình mỗi người đào được số mét con đường là: 270 : 9 = 30 (m)

Đáp số: 135m; 30m

Câu 4 (1 điểm):

Hai số chẵn tiếp tục có hiệu là 2

Số chẵn lớn hơn là

(4010 +2) : 2 = 2006

Số chẵn bé thêm hơn là

2006 – 2 = 2004

Đáp số: 2006, 2004

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Viết số “Năm mươi bảy triệu sáu trăm nghìn không trăm linh chín”

A. 57600900

B. 57600009

C. 57609000

D. 57060009

Câu 2: trong các phép thay đổi sau có một phép thay đổi đúng là:

A. 5t 15kg = 515kg.

C. 75km 6m = 75 006m.

B. Giờ đồng hồ = 12 phút.

D. 4 phút 25 giây = 255 giây.

Câu 3: Trung bình cộng số học sinh của nhị lớp 4A là 38 em. Số học viên lớp 4A ít hơn số học sinh lớp 4B là 6 em. Số học sinh của lớp 4A là:

A. 16 em B. 35 em C. 70 em D. 41 em.

Câu 4: so sánh giá trị của biểu thức M cùng N, biết a,b không giống 0 và

M = (a:a +4018);N=(4020-b:b)

A.M N C.M=N D. Không đối chiếu được.

Câu 5: cho là các số khác biệt và đều là số bao gồm hai chữ số. Giá trị lớn nhất của biểu thức là:

A.187 B.98 C.197 D.99

Câu 6: hình vẽ trên có bao nhiêu góc nhọn?

*

A. 7 góc nhọn.

B. 8 góc nhọn.

C. 9 góc nhọn.

D. 10 góc nhọn.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: cùng với m=6;n=1086;p=4 Hãy tính quý hiếm của biểu thức:

a) p+m x n = b) phường + m:n =

Câu 2: Điền dấu đối chiếu ( ) tương thích vào chỗ chấm:

7 phút 10 giây………. 420 giây

3 giờ 45 phút ………… 225 phút

2 kg 5hg……….. Tạ

2 tạ 4 yến ……….. Tấn

67km 5dam ………. 6705m

hm ………… 97km

Câu 3: trong năm này nhà bạn Mai thu hoạch được 2 tạ 16kg đỗ cùng lạc, trong các số ấy số ki-lô-gam đỗ thu hoạch được nhiều hơn số ki-lô-gam lạc là 48kg. Hỏi trong năm này nhà chúng ta Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lo-gam đỗ?

Câu 4: Tính quý hiếm của biểu thức sau bằng cách thuận luôn thể nhất:

1282+2005-3546+4218-454+995

Đáp án đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

*
Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Với m=6;n=1086;p=4

a) p+m x n = 4+1086×6 = 6520

b) p. + m:n = 4+6:1086=185

Câu 2 (2 điểm):

Điền dấu đối chiếu ( ) thích hợp vào nơi chấm:

7 phút 10 giây > 420 giây

3 tiếng 45 phút = 225 phút

2 kilogam 5hg 6705m

hm > 97km

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 2 tạ 16 kg = 216 kg

Nhà chúng ta Mai thu hoạch được số kilogam đỗ là

(216 + 48) : 2 = 132 (kg)

Đáp số: 132 kg

Câu 4:(1 điểm)

1282+2005-3546+4218-454+995

=(1282+4218)+(2005+995)-(3456+454)

=5500+3000-4000

=4500

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 7

Bài 1.

a) Số tất cả hai trăm nghìn, mười năm nghìn, hai trăm, cha chục và một đơn vị được viết là: ………….

b) Số 876354 được phát âm là;…………………………

c) Số tám triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn ko trăm tám mươi tám được viết là :……….

d) Số 19919919 được gọi là: ………

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 136284 + 482163 b) 918276 + 672819

Bài 3. Điền vết > ; = ; b) ; = ; d) =

Bài 4. a) C b) B c) D d) C

Bài 5. toàn bô tuổi của hai bà mẹ con là : 23 x 2 = 46 ( tuổi)

Số tuổi của người mẹ là : ( 46 + 26 ) : 2 = 36 ( tuổi )

Số tuổi của bé là : 46 – 36 = 10 ( tuổi)

Hoặc 36 – 26 = 10 ( tuổi )

Đáp số : mẹ 36 ( tuổi)

Con 10 ( tuổi)

Bài 6.

a)Nửa chu vi hình chữ nhật là : 18 : 2 = 9 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : ( 9-1 ) : 2 = 4

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 9 – 4 = 5 (cm)

Hình chữ nhật được vẽ như hình bên :

*

b) diện tích hình chữ nhật là : 5 x 4 = đôi mươi (cm2)

Đáp số : b) trăng tròn cm2

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 9

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) Số 300303 hiểu là : “ bố trăm nghìn ba trăm linh bố “ ▭

b) Số “ Một trăm linh năm nghìn sáu trăm bảy mươi chín” viết là 15679 ▭

c) Số lớn số 1 có sáu chữ số là 999999 ▭

d) Số nhỏ bé nhất bao gồm sáu chữ số khác nhau là 123456 ▭

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 291835 + 14627

b) 815294 – 371658

Bài 3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 4 trong số 148726 có giá trị là :

A. 4000 B . 48726 C. 40000 D.4

b) Năm 2219 thuộc cố gắng kỉ :

A. XXII B. XXI C. XIX D. XXIII

c) Trung bình cộng của tư số 10, 30, 40, 60 là

A. đôi mươi B.35 C. 25 D. 50

d) đến a=36, b=9, c=3, biểu thức của a + b : c là :

A.15 B.33 C. 39 D. 21

Bài 4. Điền lốt >,=, b) > c)2)

Đáp số : 135 cm2

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 10

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) Số 507691 phát âm là năm trăm linh bảy ngàn sáu trăm chín mươi kiểu mẫu ▭

b) Số bao gồm “ sáu triệu, một trăm nghìn, bố chục nghìn, bảy trăm, tám chục và 1 đơn vị “ được viết là 613781 ▭

c) một số có sáu chữ số thì tất cả 3 chữ số trực thuộc lớp nghìn. ▭

d) một vài có sáu chữ số thì tất cả thì bao gồm hai chữ số thì tất cả hai chữ số nằm trong lớp nghìn. ▭

Bài 2. Đặt tính và tính :

a) 517284 + 281906

b) 819062 – 375148

Bài 3. Điền dấu>,=, 200 giây

c) 500 năm = 5 chũm kỉ

d) 5 tấn 15 kg = 50 tạ 15 kg

Bài 4.

a) B b) C c) D d) B

Bài 5.

Số tuổi của cha là :

( 45 + 27 ) : 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của nhỏ là :

36 – 27 = 9 (tuổi)

Đáp số : Bố: 36 tuổi; nhỏ 9 tuổi

Bài 6.

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

26 : 2 = 13 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là :

( 13 – 3 ) : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình cuông gồm cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật là : 5 x 5 = 25 ( cm2)

Đáp số : 25 cm2

*

Tải bộ đề thi giữa kì 1 toán 4 có đáp án

TẢI ngay BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ HỌC KỲ 1 LỚP 4 MÔN TOÁN

Trên đây chính là tổng thích hợp đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán bao gồm đáp án tiên tiến nhất 2022-2023, ao ước rằng qua nội dung bài viết trên hoàn toàn có thể hỗ trợ phần nào mang lại các học viên ôn tập giữa kỳ thật hiệu quả và đã đạt được thành nhiều các kết quả cao. Chúc bạn có một thời hạn ôn tập thật chất lượng và gặt hái được không ít thành quả xứng đáng!

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 là cỗ tổng phù hợp 72 đề thi giữa kì 1 lớp 4. Đề thi thân kì 1 toán 4 này vẫn là tài liệu tham khảo hay giúp những thầy cô gồm cơ sở ra đề kiểm tra, giúp những em học viên có thêm đề luyện tập nhằm củng cố kỹ năng Toán 4. Thuộc ôn tập thân học kì 1 lớp 4 để đạt kết quả cao nhất.


Đề thi giữa kì 1 Toán 4

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông bốn 22 năm 2022 - 2023Đề ôn thi giữa kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 theo Thông tứ 22 năm 2022 - 2023

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 số ít 1

Stt

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Câu/ điểm

nấc 1

nút 2

mức 3

nấc 4

tổng thể

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Đọc, viết, đối chiếu số từ nhiên; hàng với lớp.

Xem thêm: Tổng Hợp Hơn 75 Về Kawaii Hình Nền Cute Màu Xanh Ý Tưởng, 180 Hình Nền Xanh Ý Tưởng

- Đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ những số bao gồm đến sáu chữ số ko nhớ hoặc gồm nhớ không quá 3 lượt cùng không liên tiếp; giá trị biểu thức

Số câu

3

1

1

 

 

1

 

 

4

2

Câu số

1,2,3

8

5

 

 

7

 

 

 

 

Số điểm

3

1

1

 

 

1

 

 

4

2

2

nguyên tố đại lượng: chuyển đổi số đo thời hạn đã học; chuyển đổi thực hiện nay phép tính cùng với số đo khối lượng.

- Giải việc tìm số mức độ vừa phải cộng, tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó

Số câu

 

 

 

1

1

 

 

1

1

2

Câu số

 

 

 

9

6

 

 

10

 

 

Số điểm

 

 

 

1

1

 

 

1

1

2

3

nhân tố hình học: Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng tuy nhiên song, vuông góc, tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

tổng số câu

3

1

2

1

1

1

 

1

6

4

toàn bô điểm

3

1

2

1

1

1

 

1

6

4


Trường tè học....................

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ INăm học: 2022-2023Môn: Toán lớp 4(Thời gian làm bài bác 60 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng của các câu sau.

Bài 1. Số 24 534 142 hiểu là: (M1)

A. Nhị mươi bốn nghìn năm trăm cha mươi bốn nghìn một trăm tứ mươi hai

B. Nhì triệu tư nghìn năm trăm cha mươi tư nghìn một trăm tứ mươi hai

C. Nhị mươi tứ triệu năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tứ mươi hai

Bài 2. Trong những số 6 532 568; 6 986 542; 8 243 501; 6 503 699 số nhỏ tuổi nhất là: (M1)

A. 6 532 568

B. 6 986 542

C. 6 503 699

Bài 3. quý giá của chữ số 3 trong các 439 621 là: (M1)

A. 3000

B. 30 000

C. 300 000

Bài 4. Hình tam giác bên này có: (M2)

A. 2 góc nhọn, 1 góc vuông.

B. 2 góc tù, 1 góc nhọn.

C. 2 góc nhọn, 1 góc tù.

Bài 5. Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là: (M2)

A. 211

B. 221

C. 231

Bài 6. Điền số phù hợp vào ô trống: (M3)

a) 1 giờ trăng tròn phút = … … … … phút

b) 4 tấn 543 kilogam = … … … kg

c) chưng Hồ sinh năm 1890. Bác sinh vào núm kỉ thứ …………..

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN

Bài 7. Tính bằng cách thuận một thể nhất: (M3)

a) 2034 + 2811 + 966

b) 176 + 57 + 324 + 43

Bài 8. Đặt tính rồi tính: (M1)

a) 555 555 + 123 432

b) 678 945 – 446 734

Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 94m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 16m. Tính chiều dài cùng chiều rộng của mảnh vườn đó? (M2)

Bài 10. vấn đáp câu hỏi: (M4)

a) Em nói tên 2 chuyển động thực tiễn có sử dụng đơn vị chức năng đo thời gian là giây.


b) Để tính lượng lúa thu hoạch mỗi vụ của một gia đình, fan ta thường dùng đơn vị đo khối lượng nào?

Đáp án đề thi số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm

Câu 1: giải đáp C (1 điểm)

Câu 2: câu trả lời C (1 điểm)

Câu 3: lời giải B (1 điểm)

Câu 4: giải đáp C (1 điểm)

Câu 5: câu trả lời A (1 điểm)

Câu 6:

a) 80 phút (0,3 điểm)

b) 4543kg (0,3 điểm)

c) ráng kỉ XIX (0,4 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) ( Đúng mỗi ý 0,5đ.)

a) 2034 + 2811 + 966

= (2034 + 996) + 2811 (0,25đ)

= 3000 + 2811

= 5811 (0,25đ)

b) 176 + 57 + 324 + 43

= (176 + 324) + (57 + 43) (0,25đ)

= 500 + 100

= 600 (0,25đ)

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. Đặt tính hoặc tính không nên đều quán triệt điểm.

Câu 9: (1 điểm):

Bài giải

Chiều rộng miếng vườn là:

(94 - 16) : 2 = 39 (m)

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn là:

39 +16 = 55 (m).

Hoặc: 94 – 39 = 55 (m).

Đáp số: Chiều dài: 55m;

Chiều rộng: 39m

Mỗi giải thuật và phép tính đúng được 0,5đ

Câu 10: (1 điểm). Từng ý 0,5đ

a) VD: thi đấu thể thao; Trò chơi, …..

b) Tạ

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 số 2

Mạch loài kiến thức, năng lực

Số câu, số điểm

mức 1

nút 2

mức 3

nấc 4

Tổng

Số học: Biết gọi viết số đi học triệu, xác định giá trị của các chữ số, so sánh số tự nhiên. Thực hiện tại thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính giá trị biểu thức bao gồm chứa một chữ. Giải được những bài tập tương quan đến mức độ vừa phải cộng, tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó.

Số câu

2

2

2

1

7

Số điểm

2

2

2

1

7

Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết đổi được những số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

 

 

2

Số điểm

1

1

 

 

2

yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

 

 

1

 

1

Số điểm

 

 

1

 

1

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 4

TT

chủ thể

nút 1

nút 2

mức 3

mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

2

2

2

1

7

Câu số

1 - 4

2 - 6

5 - 7

9

 

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

 

 

2

Câu số

3

8

 

 

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

1

 

1

Câu số

 

 

10

 

 

tổng thể câu

3

3

3

1

10


Câu 1: quý giá của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

A. 9B. 900C. 90 000D. 900 000

Câu 2: Số có “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là:

A. 602 507B. 600 257C. 602 057D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc núm kỉ đồ vật mấy?

A. Ráng kỉ XVIIIB. Cụ kỉ XIXC. Thay kỉ XXD. Gắng kỉ XXI

Câu 4: Tính quý hiếm của biểu thức 326 - ( 57 x y ) cùng với y = 3

Câu 5: Viết đơn vị đo thích hợp vào vị trí chấm:

a- 58……. = 580 tạ

b- 5 yến 8kg B. 9kg
C. 21kg
D. 48kg

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Trường hợp chiều dài tiết kiệm hơn 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật chính là bao nhiêu?

Câu 10:

Trong hình mặt có:

☐ góc nhọn

☐ góc vuông

☐ góc tù

☐ góc bẹt

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: Tính quý giá của biểu thức 326 - ( 57 x y) với y = 3

Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x 3 ) = 326 - 171 = 155 (1 điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo thích hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ

b- 5 yến 8kg 2 )

Đáp số: 33m 2

Câu 10: (1 điểm)

Trong hình bên có:

4 góc nhọn2 góc vuông1 góc tù1 góc bẹt

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì một số ít 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm, câu số

 

Mức 1

 

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số tự nhiên và phép tính với số từ nhiên

Số câu

2

1

1

1

3

1

Câu số

1,3

9

2

11

1,3,2

9

Số điểm

1

1

0,5

1

1,5

1

2.Đại lượng với đo đại lượng: Bảng đơn vị đo đại lượng; giây , cố kỉ

Số câu

1

1

2

Câu số

4

8

4,8

Số điểm

0,5

1

1,5

3.Hình học:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy vậy song, chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông vắn

Số câu

2

2

Câu số

5,6

5,6

Số điểm

2

2

4.Giải toán: Giải việc về tìm kiếm số vừa phải cộng; tìm hai số khi biết tổng với hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

10

7

10

Số điểm

1

2

1

2

TỔNG

Số câu

3

1

4

1

1

1

8

3

Câu số

1,3,4

9

2,5,6,8

7

10

11

1,2,3,4,5,6,7,8

9,10,11

Số điểm

1,5

1

3,5

1

2

1

6

4


PHẦN I: Trắc nghiệm . Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng: (6 điểm)

Câu 1. M1

Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 2. M2

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có mức giá trị là:

A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

Câu 3. M1

Giá trị chữ số 8 trong các 4 8967 là:

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Câu 4. M1

2 phút rưỡi = ................... Giây là:

A. 30 B. 150 C. 210 D. 130

Câu 5. M2

Hình bên tất cả …..

A. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông và một góc nhọn

B. 1 góc bẹt, một góc tù, 4 góc vuông với hai góc nhọn

C. 1 góc bẹt, năm góc vuông cùng 2 góc nhọn

D. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông cùng hai góc nhọn

Câu 6. M2

Một miếng đất hình vuông có cạnh là 108 m. Chu vi của mảnh đất đó là:

A. 216 m B. 432 m C. 342 m D. 324m

Câu 7. M3

Trung bình cùng hai số là 1000, biết số thứ nhất hơn số thiết bị hai là 640. Vậy nhị số kia là:

A. 1230 với 689 B.1310 cùng 689 C. 1320 với 680 D. 1322 với 689

Câu 8 . M2

a) 840 dm = ……………………….m

*
thế kỷ =……….…… năm

b) 2008 kilogam = ………tạ …………….kg 7km 5m = ………………..dm

PHẦN II: từ luận (4 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính M1

a. 518446 + 172529

b. 13058 – 8769

c. 4875 × 3

d. 65840 : 5

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 10 (2 điểm) M3

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 28m. Trường hợp chiều dài ít hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật kia là từng nào ? bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính cực hiếm của biểu thức M4

4 x (200 + 50) x ( 1537 – 1537)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án:

PHẦN I: Trắc nghiệm: (6 điểm). Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

A

D

B

A

B

C

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: (1 điểm) từng câu viết chính xác là 0.25 điểm

a) 840 dm = 84 m

*
vậy kỷ = 25 năm

b) 2008 kg = 20 tạ 8 kg 7km 5m = 70 050 dm

PHẦN 2: từ bỏ luận (4 điểm).

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (1 điểm).

Mỗi câu viết và đúng là 0.25 điểm

a. 690 975

b. 4 289

c. 14 625

d. 13 168

Câu 10. (2 điểm).

Giải.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m) (0. 5điểm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m) (0. 5điểm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 - 8 = 3 (m) (0. 5điểm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 () (0.5điểm)

Đáp số: 33

Câu 11. (1 điểm).

4 x (200 +50) x ( 1 537- 1 537)

= 4 x (200 +50) x 0

= 0

Đề ôn thi giữa kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

Câu 1: (M1-1 điểm)

a. Số 37 682 900 được gọi là:

A. Bố mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhì nghìn chín trăm

B. Tía mươi bảy sáu trăm tám mươi hai chín trăm

C. Ba mươi bảy triệu sáu tám nhị nghìn chín trăm

D. Cha mươi bảy triệu sáu trăm tám nhì nghìn chín trăm đối kháng vị

b. Số ba trăm linh năm triệu bốn trăm sáu mươi nhị nghìn tám trăm mười ba được viết là:

A. 305 420 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số phù hợp để điền vào nơi chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 3 năm 8 mon = … tháng là:

A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) dòng nào tiếp sau đây nêu đúng số các góc tất cả trong Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm) 

Số phù hợp điền vào vị trí chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Dãy số nào tiếp sau đây được viết theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; 20 758; 20 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Cực hiếm của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cùng của nhì số bởi số lớn số 1 có 2 chữ số. Biết một số trong những bằng 100. Tìm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) một tấm học bao gồm 36 học sinh, trong số đó số học viên nữ nhiều hơn nữa số sinh phái mạnh 6 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật có chiêu dài là 12m, chiều rộng lớn bằng 50% chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

 

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS để tính và thực hiện mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải mã và phép tính tính số HS cô gái được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu giải thuật và phép tính số HS phái nam được 0,5 điểm

Bài giải

Số học viên nữ là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng của sân trường là:

21 - 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học viên nữ; 15 học sinh nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải thuật và phép tính tính chiều rộng được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải thuật và phép tính diện tích HCN được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng của HCN là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của HCN là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng cách thuận tiện nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đây là đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán bao gồm đáp án chi tiết kèm theo. Những em học sinh tham khảo cỗ đề ôn tập môn Toán lớp 4 dưới đây để củng cố, hệ thống lại toàn thể kiến thức sẽ học, chuẩn bị cho bài thi, bài bác kiểm tra chuẩn bị tới.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số 47032 đọc là:

a. Bốn mươi bảy nghìn nhì trăm tía mươi.

b. Tư mươi bảy nghìn tía trăm linh hai

c. Tư mươi bảy nghìn không trăm tía mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn tía trăm không mươi hai

Câu 2: trong số số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Sản phẩm nghìn, lớp nghìn

D. Hàng ngàn nghìn, lớp 1-1 vị

Câu 3: Viết số phù hợp vào nơi chấm của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: công dụng của các phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thư viện gồm 1800 cuốn sách, trong những số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi vào thư viện bao gồm bao nhiêu cuốn sách từng loại?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 3

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh tía nghìn sáu trăm nhì mươi. 
 

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn và tám đối kháng vị 

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên thường gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Như mẫu vẽ bên)

a) Cạnh AB song song cùng với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : ....................................... 

Bài 5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... Kg. Số điền vào địa điểm ....... Là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 tiếng đồng hồ 15 phút = ......... Phút. Số điền vào chỗ ........ Là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) trung bình cộng của các số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu phù hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường tiểu học gồm 445 học tập sinh, số học sinh nữ thấp hơn số học viên nam là 13 bạn. Kiếm tìm số học sinh nam, học viên nữ vào trường.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 4

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng.

1/ cực hiếm của chữ số 5 trong số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số béo nhất trong những số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 tiếng đồng hồ 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ vừa đủ cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: mang lại hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy nhiên song là:

b/ các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù đọng là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng lớn 15 cm.

Câu 4: hiện thời tổng số tuổi bà bầu và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 5

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm bốn mươi triệu bố trăm nghìn tư trăm : ........................

b) Chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười: ........ ................

Đọc các số sau:

a) 5 000 000 000:.........