Đề thi cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 18 đề soát sổ cuối kì 2 bao gồm đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn toánTOP 18 Đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023


Đề thi học tập kì 2 Toán 10 liên kết tri thức

Đề thi học kì 2 Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời hạn giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

Câu 1. Xét nhì đại lượng x,y phụ thuộc vào nhau theo những hệ thức dưới đây. Trường hòa hợp nào thì y là hàm số của x

A. Y = 2x - 1.

*

*

*

Câu 2. Tập xác định D của hàm số

*

*

*

*

*


Câu 3. Trục đối xứng của vật dụng thị hàm số

*
là đường thẳng nào bên dưới đây?

*

*

*

*

Câu 4. Biết đồ thị hàm số

*
m đi qua điểm A( - 1;4). Tính m.

A. m = 6.

B. m = 7.

C. m = - 25.

D. m = 5.

Câu 5. Cho tam thức bậc hai

*
. Điều kiện bắt buộc và đủ để
*

*
gồm bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng d có phương trình

*
. Tọa độ một véctơ chỉ phương của con đường thẳng d

*

*

*

*

Câu 10.Phương trình làm sao là phương trình bao quát của đường thẳng?

*

*

*

D. 2x - y - 1 = 0.

Câu 11.Trong khía cạnh phẳng toạ độ, đến tam giác ABC bao gồm A(1;1),B(0;2),C( - 2;6). Viết phương trình tổng quát của trung đường AM.

A. 3x - 2y - 1 = 0.

B. 3x - 2y + 11 = 0.

C. 3x + 2y - 5 = 0.

D. 3x + 2y + 5 = 0.

Câu 12.Trong phương diện phẳng toạ độ, cho đường thẳng d bao gồm phương trình 2x + y - 5 = 0. Đường thẳng d song song với con đường thẳng tất cả phương trình nào bên dưới đây?

A. X - 2y - 5 = 0.

B. - 2x - y + 5 = 0.

C. 2x + y + 5 = 0.

D. X - 2y + 5 = 0.

Câu 13.Trong phương diện phẳng toạ độ, cho hai tuyến phố thẳng

*
. Khi ấy góc
*
giữa hai tuyến phố thẳng được xác định thông qua công thức

*

*

**

Câu 14.Tính khoảng cách từ điểm

*
đến đường thẳng
*

*

*

*

*

Câu 15.Trong phương diện phẳng tọa độ, phương trình làm sao sau đấy là phương trình của một mặt đường tròn?

*

*

*

*

Câu 16.Tìm tọa độ trọng tâm I với tính nửa đường kính R của con đường tròn

*

*

*

*

*

Câu 17.Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm

*
và con đường thẳng
*
. Đường tròn trọng tâm I với tiếp xúc với con đường thẳng
*
có phương trình

*

*

*

*

Câu 18.Cho mặt đường tròn

*
Viết phương trình tiếp tuyến của mặt đường tròn
*
trên điểm
*

A. Y - 5 = 0.

B. Y + 5 = 0.

C. X - 1 = 0.

D. X - y - 6 = 0.

Câu 19.Trong các phương trình sau, phương trình như thế nào là phương trình chủ yếu tắc của hyperbol?

*

*

*

*

Câu 20.Phương trình bao gồm tắc của left( E ight) bao gồm độ dài trục lớn bằng 6, trục nhỏ bằng 4 là

*

*

*

*

Câu 21.Một tổ có 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Có bao nhiêu phương pháp chọn tự dưng một học sinh của tổ đó đi trực nhật?A. 35.

B. 7.

C. 5.

D. 12.

Câu 22.Bạn An tất cả 3 dạng hình mặt đồng hồ đeo tay đeo tay cùng 2 phong cách dây. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

A. 5.

B. 3.

C. 12.

D. 6.

Câu 23.Từ các chữ số 1;2;3;5;6;9 lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên chẵn tất cả 4 chữ số song một không giống nhau?

A. 432.

B. 120.

C. 240.

D. 180.

Câu 24.Cho nhị số tự nhiên và thoải mái k,,,n thỏa mãn nhu cầu 1 le k le n. Số chỉnh thích hợp chập k của n bộ phận là

*

*

*

*

Câu 25.Một tổ học viên có 7 nam cùng 3 nữ. Trong giờ học thể dục giáo viên yêu ước tổ xếp thành một sản phẩm dọc. Hỏi có bao nhiêu biện pháp sắp xếp?

A. 3!.

B. 3!.4!.

C. 10!.

D. 7!.

Câu 26.Số tập con gồm 9 phần tử của tập hợp tất cả 15 thành phần là

*

B. 5004.

C. 5005.

*

Câu 27.Tổ một của lớp 11/3 gồm 8 học sinh trong đó có bạn Nam. Hỏi bao gồm bao nhiêu phương pháp chọn 4 học viên trực lớp trong đó phải tất cả Nam?

A. 35.

B. 56.

C. 70.

D. 210.

Câu 28.Tổ 1 lớp 11/3 có 6 học sinh nam và 5 học viên nữ. Giáo viên công ty nhiệm cần lựa chọn ra 4 học viên của tổ 1 nhằm lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong đó có ít nhất một học viên nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Câu 29. Trong khai triển nhị thức Newton của

*
gồm bao nhiêu số hạng?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 30.Tung hốt nhiên 1 đồng xu phẳng phiu và đồng hóa học 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu

*
bằng

A.4.

B.8.

C.2.

D.36.

Câu 31.Gieo một nhỏ súc sắc cân đối và đồng chất. Phần trăm để mặt gồm số chấm chẵn xuất hiện là

A. 1.

*

*

*

Câu 32.Một lớp tất cả 20 học viên nam và 18 học viên nữ. Chọn bất chợt 1 học sinh. Tính tỷ lệ chọn được 1 học sinh nữ.

*

*

*

*

Câu 33.Gieo 1 con súc nhan sắc 2 lần. Tỷ lệ của trở nên cố A làm sao để cho tổng số chấm mở ra trong 2 lần gieo không nhỏ tuổi hơn 8 là

*

*

**

Câu 34.Trên kệ gồm 5 quyển sách toán, 3 cuốn sách lý với 4 quyển sách hóa. Lấy thốt nhiên 3 quyển. Xác suất để 3 quyển mang ra có tối thiểu 1 quyển sách toán là

*

*

*

*

Câu 35.Có 2 chiếc hộp: Hộp đầu tiên có 5 bi xanh và 4 bi đỏ; hộp trang bị hai bao gồm 4 bi xanh với 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 1 bi xanh.

*

*

*

*

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của thông số m để hàm số

*
khẳng định trên khoảng chừng
*

Câu 37. Trong phương diện phẳng tọa độ, đến hai điểm A(4; - 1);B( - 2;5). Viết phương trình mặt đường tròn đường kính AB.

Câu 38. một đội có 9 học sinh gồm 6 học sinh nam (trong kia có Hiệp) cùng 3 học sinh nữ. Xếp 9 học viên đó thành một sản phẩm ngang. Tính tỷ lệ để Hiệp không đứng cạnh nữ giới nào.

Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hình chữ nhật ABCD biết BC bao gồm phương trình 6x - 7y + 32 = 0, hình chiếu vuông góc của A lên BD là

*
và mặt đường thẳng BD đi qua điểm
*
tìm tọa độ điểm A.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

1A2A3A4D5B6A7C
8B9A10D11C12C13B14A
15B16D17C18A19D20C21D
22D23B24C25C26C27A28C
29C30A31B32C33C34D35D

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36.

+ Hàm số xác minh khi

*

*
tập khẳng định của hàm số
*

+ Hàm số xác định trên khoảng tầm

*
khi
*

Câu 37.

+ điện thoại tư vấn I là trung điểm

*

+ Đường tròn đường kính AB bao gồm tâm

*
, bán kính
*
nên có phương trình:
*

Câu 38.

Số bộ phận của không gian mẫu là:

*

Gọi A là thay đổi cố: “Hiệp không đứng cạnh bạn nữ nào”.

Có 2 ngôi trường hợp:

* Trường hợp 1: Hiệp dẫn đầu hoặc cuối hàng.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Hero Team - Siêu Cute, Anime Chibi Dễ Thương

+ Xếp chỗ ngồi cho Hiệp, có 2 cách.

+ lựa chọn 3 địa điểm từ 7 địa điểm không kề cùng với Hiệp cùng xếp cho 3 các bạn nữ, tất cả

*
cách.

+ Xếp ghế ngồi cho 5 bạn nam còn lại, tất cả 5! cách.

Suy ra trường đúng theo 1 có:

*
bí quyết xếp.

* Trường thích hợp 2: Hiệp không mở đầu hoặc cuối hàng.

+ Xếp chỗ ngồi cho Hiệp, có 7 cách.

+ chọn 3 nơi từ 6 nơi không kề cùng với Hiệp với xếp mang lại 3 bạn nữ, tất cả

*
cách.

+ Xếp ghế ngồi cho 5 chúng ta nam còn lại, có 5! cách.

Suy ra trường thích hợp 2 tất cả

*
cách xếp.

Khi đó, ta bao gồm số bộ phận biến vắt A:

*

Vậy tỷ lệ cần tính:

*

Câu 39.

+ Đường trực tiếp BD đi qua 2 điểm H,K buộc phải nhận vectơ

*
làm cho vectơ chỉ phương

*
có 1 vectơ pháp con đường
*
đề xuất BD gồm phương trình x - 4y + 11 = 0.

+

*
tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình
*

Suy ra

*

+ Đường trực tiếp AB vuông góc với BC bắt buộc AB tất cả dạng 7x + 6y + c = 0.

AB trải qua điểm

*

Vậy AB gồm phương trình 7x + 6y + 9 = 0

+ Đường thẳng AK trải qua điểm K và vuông góc cùng với BD nên gồm phương trình 4x + y - 7 = 0.

*

Đề thi học tập kì 2 Toán 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút, ko kể thời hạn giao đề

Đề bài

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Tung một đồng xu tứ lần thường xuyên và ghi lại kết quả. Số kết quả rất có thể xảy ra là

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Từ những chữ số 2;3,4; 9. Lập ra các số gồm bốn chữ số khác nhau, số các số lập được là

A. 120.

B. 240.

C. 24.

D. 12.

Câu 3. Số tập con bao gồm 4 thành phần khác nhau của một tập hợp bao gồm 7 thành phần là

*

*

*

D. 7.

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phạt biểu nào sai?

*

*

*

*

Câu 5. Trong khai triển nhị thức

*
cùng với
*
có toàn bộ 6 số hạng. Quý hiếm của n là

A. 11.

B. 12.

C. 25.

D. 10.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số sấp xỉ a = 17658, biết

*

A. 17700.

B. 17800.

C. 17500.

D. 17600.

A. 5.

B. 17.

C. 19.

D. 24.

Câu 8. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh thành ở việt nam được thống kê trong bảng sau

Năng suất lúa (tạ/ha)

25

30

35

40

45

Tần số

4

7

9

6

5

Hãy tính khoảng tầm biến thiên của mẫu số liệu trên.

A. 40.

B. 20.

C. 61.

D. 1.

Câu 9. Chọn khẳng định sai trong các xác định sau.

A. Phương sai vẫn là một số không âm.

B. Phương không đúng là bình phương của độ lệch chuẩn.

C. Phương không đúng càng bự thì độ phân tán đối với số trung bình cộng càng lớn.

D. Phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

Câu 10. Số bộ phận của không gian mẫu các kết quả rất có thể xảy ra so với mặt mở ra của một xúc xắc sau 4 lần gieo liên tục là

A. 36.

B. 24.

C. 216.

D. 1296.

Câu 11. Gọi G là vươn lên là cố tổng số chấm bởi 8 lúc gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Số bộ phận của G là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 12. Gieo một đồng xu cùng một nhỏ xúc xắc. Số bộ phận của không khí mẫu là

A. 24.

B. 12.

C. 8.

D. 6.

Câu 13. Cho A là một trong những biến cố tương quan đến phép thử T. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

*
là số dương.

*

*

*
là số nhỏ dại hơn 1.

Câu 14. Cho phép test với không gian mẫu

*
. Đâu chưa phải cặp biến đổi cố đối nhau?

*

*

*

*

Câu 15. Cho M = (3;4) với N(5; - 2). Tọa độ của vectơ

*

*

*

*

D. left( 8;,2 ight).

Câu 16. Cho

*
cùng
*
Tọa độ của vectơ
*

*

*

*

*

Câu 17. Đường trung trực của đoạn AB với A(5; 2) và B(3,0) gồm phương trình là

A. X + y + 5 = 0.

B. X + y + 7 = 0.

C. X + y - 7 = 0.

D. X + y - 5 = 0.

Câu 18. Trong phương diện phẳng, cho hai đường thẳng lần lượt tất cả phương trình tổng thể 9x + 4y - 3 = 0 và 4x - 9y + 6 = 0. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng .

A. Tuy vậy song.

B. Vuông góc.

C. Cắt nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 19. Trong mặt phẳng , đường tròn C có tâm I(2; - 3) và trải qua gốc tọa độ gồm phương trình là

*

*

*

*

Câu 20. Đường tròn

*
bao gồm tâm I và bán kính
*
theo thứ tự là

*

*

*

*

Câu 21. Trong phương diện phẳng mang lại elip gồm phương trình thiết yếu tắc

*
. Tính tỉ số thân tiêu cự với độ nhiều năm trục mập elip

Câu 22. Cho elip

*
gồm độ nhiều năm trục lớn bởi 12, độ lâu năm trục bé bằng tiêu cự. Phương trình thiết yếu tắc của
*
là:

*

*

*

*

Câu 23. Số 253,125, 000 bao gồm bao nhiêu mong số trường đoản cú nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 120.

Câu 24. Trong một trường gồm 4 học sinh xuất sắc lớp 12; 3 học sinh xuất sắc lớp 11; 5 học tập sinh tốt lớp 10. Cần chọn 5 học tập sinh giỏi để thâm nhập một hội thi với ngôi trường khác làm thế nào cho khối 12 tất cả 3 em với mỗi khối 10, 11 bao gồm đúng 1 em. Số những cách chọn là

A. 60.

B. 180.

C. 330.

D. 4.

Câu 25. Từ list gồm 9 học viên của lớp 10A1, cần bầu ra các ban cán sự lớp gồm một tầng trưởng, nhị lớp phó cùng một túng thiếu thư. Gồm bao nhiêu kỹ năng cho công dụng bầu ban cán sự này?

A. 126.

B. 3024.

C. 84.

D. 6561.

Câu 26. Hệ số của

*
trong khai triển của
*

A. 400.

B. - 32.

C. 3125.

D. - 6250.

Câu 27. Tiến hành đo huyết áp của 8 người. Ta thu được công dụng sau:

Tứ phân vị của chủng loại số liệu bên trên là

*

*

*

*

Câu 28. Sản lượng vải vóc thiều (tạ) thu hoạch được của 20 hộ gia đình được lưu lại như sau:

15131512131215151414
14181712121416141815

Phương sai

*

A. 3,4. B. 1,84. C. 1,8. D. 3,24.

Câu 29. Gieo hai nhỏ xúc xắc. Xác suất để toàn bô chấm trên hai mặt xúc xắc phân chia hết cho 3 là

*

*

*

*

Câu 30. Trên giá sách có 4 cuốn sách Toán, 2 quyển sách Lí với 3 quyển sách Hóa. Lấy tình cờ 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển lôi ra có tối thiểu 1 quyển sách Toán.

*

*

*

*

Câu 31. Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến

*
vuông tại A gồm
*
cùng
*
. Search tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A của
*
, biết AB = 3, AC = 4:

*

*

*

*

Câu 32. Cho

*
cùng với
*
cùng
*
. Phương trình trung tuyến AM của
*

A. X + 4y + 13 = 0.

B. X + 4y - 13 = 0.

C. 4x - y + 18 = 0.

D. 4x - y - 18 = 0.

Câu 33. Trong phương diện phẳng , mang lại đường thẳng d song song với mặt đường thẳng

*
và cắt tại sao cho
*
. Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu tọa độ đến .

*

*

*

*

Câu 34. Viết phương trình tiếp tuyến đường của mặt đường tròn

*
, biết tiếp tuyến tuy nhiên song với đường thẳng d:4x - 3y + 6 = 0.

A. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

B. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

C. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

D. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

Câu 35. Trong mặt phẳng , mang lại elip

*
và điểm
*
. Nhì điểm , thuộc vừa lòng , đối xứng nhau qua trục hoành cùng tam giác là tam giác đều. Tính độ dài đoạn thẳng.

A. 10, 11.

B. 1.

C. 60.

D. 180.

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời hạn chạy 50m của 20 học viên được khắc ghi trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn chỉnh của chủng loại số liệu đã cho.

Câu 2: (1,0 điểm) mang lại x là số thực dương. Tìm số hạng cất x trong khai triển

*

Câu 3: (0,5 điểm) Trong phương diện phẳng

*
mang lại đường tròn
*
Lập phương trình tiếp tuyến đường của con đường tròn
*
biết tiếp tuyến tạo thành với
*
một góc bởi
*

Câu 4: (0,5 điểm) tìm số tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

1B2C3B4D5D6A7C
8B9D10D11B12B13B14D
15C16C17D18B19B20B21D
22B23C24A25B26B27A28D
29A30A31B32B33A34A35D

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời hạn chạy 50m của 20 học viên được đánh dấu trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu mã số liệu đã cho.

Lời giải

Ta có:

*

Phương sai là:

*

*

Độ lệch chuẩn là:

*

Câu 2: (1,0 điểm) cho x là số thực dương. Search số hạng đựng x trong triển khai

*

Lời giải

Ta có:

*

*

*

Vậy số hạng đựng x trong triển khai

*
là 24x.

Câu 3: (0,5 điểm) Trong khía cạnh phẳng

*
, mang lại đường tròn
*
. Lập phương trình tiếp con đường của con đường tròn
*
biết tiếp tuyến chế tác với
*
một góc bằng
*

Lời giải

Đường tròn

*
bao gồm tâm
*
và nửa đường kính
*

Giả sử tiếp điểm là

*
, khi ấy phương trình tiếp tuyến tất cả dạng:

*

*

Đường thẳng

*
tạo ra với
*
một góc bởi
*
khi và chỉ khi

*

Giải hệ phương trình tạo vị

*

Giải hệ phương trình tạo vị

*

Với

*
, rứa vào
*
ta được tiếp tuyến đường
*

Với

*
, thế vào
*
ta được tiếp con đường
*

Với

*
gắng vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Với

*
, nắm vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Vậy gồm bốn tiếp tuyến đường

*
cho tới
*
thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại đề bài.

Câu 4: (0,5 điểm) tìm số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu

*

Lời giải

Điều kiện:

*

Ta có:

*

Bài viết liên quan