Cl2 Na
Br: Sục khí Clo vào hỗn hợp Na
Br

1. Phương trình phản ứng Sục khí Clo vào hỗn hợp Na
Br4. đặc thù hóa học tập của Clo

Cl2 + Na
Br → Na
Cl + Br2 được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phương trình khi sục khí Clo vào hỗn hợp Na
Br, mong muốn tài liệu sẽ có ích đối với các bạn học sinh trong quy trình học tập vận dụng giải bài xích tập Halogen.

Bạn đang xem: Cl2 tạo ra br2


1. Phương trình phản nghịch ứng Sục khí Clo vào hỗn hợp Na
Br


2. Điều kiện nhằm phương trình phản ứng Cl2 ra Br2

Nhiệt độ thường

3. Sục khí clo vào dung dịch Na
Br tất cả hiện tượng

Cho khí clo đi qua dung dịch Na
Br thấy dung dịch gồm màu vàng. Liên tiếp cho khí clo trải qua thì màu kim cương lại thay đổi mất. đem vài giọt hỗn hợp sau thí nghiệm nhỏ lên giấy quỳ tím, thấy giấy quỳ hoá đỏ.

Clo đẩy brom thoát ra khỏi muối :

Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2

Nếu clo dư thì xảy ra phản ứng

5Cl2 + Br2 + 6H2O → 2HBr
O3 + 10HCl


Dung dịch sau phản bội ứng không màu, làm cho quỳ hóa đỏ

4. đặc điểm hóa học của Clo

4.1.Tác dụng cùng với kim loại

Clo công dụng với số đông các sắt kẽm kim loại sinh ra muối hạt clorua

2Na + Cl2 → 2Na
Cl

2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

Lưu ý: bội nghịch ứng xẩy ra ở ánh sáng thường hoặc không đảm bảo lắm; vận tốc nhanh cùng tỏa các nhiệt

4.2. Tính năng với hiđro

Ở ánh nắng mặt trời thường, khí clo không phản ứng cùng với hiđro

Khi chiếu sáng các thành phần hỗn hợp bởi ánh nắng mặt trời hoặc tia nắng của magie cháy thì phản bội ứng xảy ra nhanh và rất có thể nổ ( mạnh nhất lúc tỉ lệ mol là 1:1)

H02 + Cl02 → H+1Cl−1

4.3. Công dụng với nước

Một phần khí Clo tác dụng với nước tạo ra hỗn vừa lòng axit clohiđric với axit hipocloro gồm tính tẩy màu khỏe khoắn do có H+1Cl
O là chất oxh siêu mạnh.

0Cl2 + H2O ⇄ H−1Cl + H+1Cl
O

=> khi Clo tung trong nước, diễn ra cả hiện tượng lạ vật lý và hiện tượng hóa học.

4.4. Chức năng với hỗn hợp kiềm

Cl2 + 2Na
OH

*
Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

4.5. Công dụng với một số trong những hợp chất gồm tính khử

Cl2 + 2Fe
Cl2

*
2Fe
Cl3

Cl2 + H2S

*
2HCl + S

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2


* dìm xét:

Khi thâm nhập phản ứng cùng với H2, kim loại và những chất khử, clo nhập vai trò là chất OXH

Khi gia nhập phản ứng với H2O với dung dịch kiềm, Clo đóng vai trò vừa là chất OXH vừa là hóa học Khử.

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Thực hiện tại thí nghiệm sau: Sục clo từ bỏ từ mang lại dư vào hỗn hợp KBr thì hiện tượng quan cạnh bên được là:

A. Dung dịch từ không màu đưa sang màu sắc vàng, kế tiếp lại mất màu

B. Dung dịch tất cả màu nâu

C. Không có hiện tượng gì

D. Dung dịch bao gồm màu vàng


Xem đáp án
Đáp án B

Sục khí clo tự từ đến dư vào hỗn hợp KBr thì hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

Dung dịch gồm màu nâu ví Br2 sinh ra tất cả màu nâu đỏ:

Cl2 + KBr → KCl + Br2


Câu 2. Cho phương trình bội phản ứng sau: Cl2 + 2Na
Br→ 2Na
Cl + Br2

Xác định sứ mệnh của Clo trong bội phản ứng trên: 

A. Vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa

B. Chất oxi hóa

C. Hóa học khử

D. Môi trường


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Cho các phản ứng sau:

(1) Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2

(2) Br2 + 2Na
I → 2Na
Br + I2

(3) Cl2 + 2Na
F → 2Na
Cl + F2

(4) Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBr
O3 + 10HCl

(5) F2 + 2Na
Cl → 2Na
F + Cl2

(6) HF + Ag
NO3 → Ag
F + HNO3

(7) HCl + Ag
NO3 → Ag
Cl + HNO3

(8) PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr

Số phương trình hóa học viết đúng là

A. 6

B. 7

C. 5

D. 8


Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng đúng là: (1) (2) (4) (7) (8)

(1) Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2

(2) Br2 + 2Na
I → 2Na
Br + I2

(4) Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBr
O3 + 10HCl

(7) HCl + Ag
NO3 → Ag
Cl + HNO3

(8) PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr

Vì HF là axit yếu, ko phản ứng để hình thành axit dũng mạnh được.


Câu 4. mang lại khí Clo tính năng vừa đủ với dung dịch Na
Br với Na
I, thu được 1,17 gam Na
Cl. Số mol tất cả hổn hợp Na
Br cùng Na
I đã tính năng với clo là


A. 0,3 mol

B. 0,04 mol

C. 0,05 mol

D. 0,10 mol


Xem đáp án
Đáp án B

Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2

Cl2 + 2Na
I → 2Na
Cl + I2

=> n
Na
Br + n
Na
I = n
Na
Cl nhận được = 0,02 mol


Câu 5. Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết Clo tính năng không trọn vẹn với nước. Nước clo là các thành phần hỗn hợp gồm những chất:

A. HCl, HCl
O

B. HCl
O, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HCl
O

D. H2O, HCl, HCl
O, Cl2


Xem đáp án
Đáp án D

Cl2 gồm phản ứng thuận nghịch với nước:

H2O + Cl2 → HCl + HCl
O (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Ngoài ra clo tung trong nước theo phong cách vật lí

=> nội địa clo tất cả chứa Cl2, HCl, HCl
O, H2O.


Câu 6. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. HI cùng I2 phần nhiều làm hồ tinh bột hóa xanh.

B. Nước clo rất có thể làm mất color quỳ tím.

C. Nước clo, nước Gia-ven và clorua vôi đều phải có tính sát trùng và tẩy màu.

D. Brom dễ tan vào dung môi hữu cơ.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 7. đánh giá và nhận định nào sau đó là không đúng chuẩn về HCl:

A. Hidroclorua là chất khí không màu, mùi xốc, tan xuất sắc trong nước.

B. Hidroclorua có tác dụng giấy quỳ tím độ ẩm chuyển sang màu sắc đỏ.

C. Axit clohidric hoà tan được nhiều kim loại như sắt, nhôm, bạc.

D. Axit clohidric có cả tính oxi hoá lẫn tính khử.


Xem đáp án
Đáp án C

A đúng Hidroclorua là chất khí ko màu, mùi xốc, tan giỏi trong nước.

B đúng Hidroclorua làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang color đỏ.

D đúng Axit clohidric tất cả cả tính oxi hoá lẫn tính khử.

C sai do HCl không phối hợp được Ag (Bạc).


Câu 8. Sục khí Clo dư vào dung dịch cất muối Na
Br và KBr thu được muối hạt Na
Cl với KCl, mặt khác thấy trọng lượng muối bớt 4,45 gam so với ban đầu. Lượng Clo đã tham gia phản ứng là:

A. 0,1 mol.

Xem thêm: Người Sinh Tháng 8 Là Cung Hoàng Đạo Gì, Tháng 8 Cung Gì

B. 0,05 mol.

C. 0,02 mol.

D. 0,01 mol.


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số mol Cl2 phản bội ứng là x

Tổng quát: Cl2 + 2Br → Br2 + 2Cl-

Mol x → 2x → 2x

=> mmuối sút = m
Br- - m
Cl- = 80.2x – 35,5.2x = 4,45

=> x = 0,05 mol


Câu 9. Nhỏ hỗn hợp Ag
NO3 lần lượt vào 4 dung dịch sau: Na
F, Na
Cl, Na
Br cùng Na
I thì thấy

A. Cả tư dung dịch đều tạo kết tủa.

B. Có tía dung dịch tạo nên kết tủa với 1 hỗn hợp không chế tạo ra kết tủa.


C. Bao gồm hai dung dịch tạo nên kết tủa cùng 2 hỗn hợp không chế tạo ra kết tủa.

D. Gồm một dung dịch tạo thành kết tủa cùng 3 hỗn hợp không tạo ra kết tủa.


Xem đáp án
Đáp án B

Ag
Cl, Ag
Br, Ag
I mọi tạo kết tủa

Na
Cl + Ag
NO3 → Na
NO3 + Ag
Cl 

Na
I + Ag
NO3 → Na
NO3 + Ag
I (↓)

 Na
Br + Ag
NO3 → Na
NO3 + Ag
Br (↓)

Chỉ tất cả Ag
F tan.


Câu 10. Sẽ quan cạnh bên được hiện tượng lạ gì khi ta thêm từ từ nước Clo vào dung dịch KI

A. Không tồn tại hiện tượng gì.

B. Bao gồm hơi màu tím bay lên.

C. Dung dịch rời sang màu sắc vàng.

D. Hỗn hợp có màu xanh đặc trưng.


Xem đáp án
Đáp án D

Clo sẽ công dụng với KI tạo ra I2, I2 sẽ tính năng với hồ nước tinh bột khiến cho dung dịch có blue color tím đặc trưng

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

I2 + tinh bột → màu xanh da trời tím


...........................................

Trên trên đây Vn
Doc đã đưa ra nội dung chi tiết phương trình phản bội ứng khi Sục khí clo vào dung dịch Na
Br: Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2 tới những bạn. Hy vọng chúng ta học sinh thế được câu chữ từ đó vận dụng giải những dạng bài xích tập Halogen thắc mắc tương tự.

Để có công dụng học tập tốt và hiệu quả hơn, Vn
Doc xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu các môn Giải bài tập hóa học 10, siêng đề đồ dùng Lý 10, chuyên đề chất hóa học 10, Giải bài bác tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà lại Vn
Doc tổng hợp soạn và đăng tải.


Vn
Doc.com đang lập group share tài liệu học tập tài liệu hay các bộ môn lớp 10 miễn mức giá trên Facebook, mời quý thầy cô cùng bạn đọc tham gia team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để sở hữu thể update thêm các tài liệu new nhất.

Phản ứng hoá học giữa Cl2 với Na
Br dẫn cho hình thành Na
Cl cùng Br2. Đây là 1 phản ứng bàn bạc chất, trong các số ấy các nguyên tử hoặc ion của các chất tham gia dàn xếp vị trí với nhau, tạo nên các thành phầm mới.

Công thức phản nghịch ứng:

Cl2 + Na
Br
→ Na
Cl + Br2

Mô tả bội nghịch ứng:

Trong bội nghịch ứng này, Cl2 (clo) bội nghịch ứng với Na
Br (bromua natri), tạo nên Na
Cl (muối natri) với Br2 (brom). Phương pháp phản ứng cho thấy thêm rằng từng phân tử Cl2 liên quan với một phân tử Na
Br, chế tạo ra thành một phân tử Na
Cl cùng một phân tử Br2.

Cơ chế bội nghịch ứng:

Phản ứng này xẩy ra do sự dàn xếp ion giữa những chất tham gia. Chũm thể, ion clo trong Cl2 sửa chữa ion brom vào Na
Br, tạo nên muối natri Na
Cl và brom Br2. Quy trình này xẩy ra theo cơ chế bàn bạc ion giữa các chất, trong đó các nguyên tử hoặc ion của các chất tham gia bàn bạc vị trí cùng nhau để chế tạo ra ra thành phầm mới.

Ứng dụng:

Phản ứng giữa Cl2 và Na
Br là giữa những phản ứng hoá học đặc biệt và được sử dụng trong không ít ứng dụng không giống nhau. Ví dụ, nó hoàn toàn có thể được áp dụng để phân phối muối natri Na
Cl cùng brom Br2, làm vật liệu trong cung cấp hóa chất và dược phẩm, tốt trong các quy trình xử lý nước nhằm khử trùng và khử clo nội địa uống.

Phương trình bội nghịch ứng

Khi sục khí clo vào hỗn hợp Na
Br, phản nghịch ứng xảy ra theo phương trình:

*
Cl2 + Na
Br → Na
Cl + Br2

Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2

Điều kiện phản ứng xảy ra

Phản ứng xẩy ra ở nhiệt độ thường.

Hiện tượng phản bội ứng

Khi đến khí clo trải qua dung dịch Na
Br, dung dịch ban sơ có màu sắc vàng. Liên tiếp cho khí clo trải qua thì màu sắc vàng trở thành mất. Mang vài giọt hỗn hợp sau thí nghiệm nhỏ tuổi lên giấy quỳ tím, giấy quỳ hoá đỏ. Clo đẩy brom thoát ra khỏi muối.

Phản ứng của clo dư

Nếu clo dư thì bội nghịch ứng sẽ tiếp tục xảy ra theo phương trình:

5Cl2 + Br2 + 6H2O → 2HBr
O3 + 10HCl

Dung dịch sau bội phản ứng không màu và có tác dụng quỳ hóa đỏ.

Bài tập vận dụng

Câu 1: triển khai thí nghiệm sau: sục khí Clo tự từ mang lại dư vào dung dịch Na
Br thì hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

A. Dung dịch có màu vàng

B. Xuất hiện kết tủa trắng

C. Dung dịch chuyển sang color vàng tiếp nối mất màu

D. Không có hiện tượng gì

Câu 2: mang đến phương trình làm phản ứng sau: Cl2 + 2Na
Br → 2Na
Cl + Br2. Xác minh vai trò của Clo trong bội nghịch ứng trên:

A. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

B. Hóa học oxi hóa

C. Hóa học khử

D. Môi trường

Câu 3: mang lại khí Clo tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch Na
Br với Na
I, thu được 1,17 gam Na
Cl. Số mol tất cả hổn hợp Na
Br cùng Na
I đã chức năng với clo là:

A. 0,3 mol

B. 0,04 mol

C. 0,05 mol

Cl2 + Na
Br | Chlorine + Sodium bromide