Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Ca(HCO3)2 + HCl → H2O + CO2↑ + Ca
Cl2 | Ca(HCO3) ra Ca
Cl2 | Ca(HCO3)2 ra CO2 | HCl ra Ca
Cl2

Phản ứng Ca(HCO3)2 + HCl tuyệt Ca(HCO3) ra Ca
Cl2 hoặc Ca(HCO3)2 ra CO2 hoặc HCl ra Ca
Cl2 thuộc các loại phản ứng đàm phán đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Hình như là một số trong những bài tập có liên quan về Ca(HCO3)2 tất cả lời giải, mời các bạn đón xem:

Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2↑ + Ca
Cl2


Điều kiện phản ứng

- ko có

Cách triển khai phản ứng

- đến Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch HCl

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- can xi hiđrocacbonat phản ứng với hỗn hợp axit clohidric tạo ra thành can xi clorua với khí CO2

Bạn bao gồm biết

Ba(HCO3)2, Na
HCO3, KHCO3 cũng có thể có phản ứng cùng với HCl chế tác khí CO2

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: phương pháp thích thích hợp điều chế sắt kẽm kim loại Ca từ bỏ Ca
Cl2 là:

A. Nhiệt độ phân Ca
Cl2

B. Sử dụng Na khử Ca2+ trong dung dịch Ca
Cl2

C. Năng lượng điện phân hỗn hợp Ca
Cl2

D. Năng lượng điện phân Ca
Cl2 lạnh chảy

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Giải thích

Phương pháp tương thích để pha chế Ca từ bỏ Ca
Cl2 là năng lượng điện phân Ca
Cl2 nóng chảy vì đó là kim loại gồm tính khử mạnh.

Bạn đang xem: Ne reaksionin ca(hco3)2 + hcl


Ví dụ 2: khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không gồm phản ứng của Ca cùng với nước ?

A. Dung dịch Cu
SO4 vừa đủ. B. Dung dịch HCl vừa đủ.

C. Hỗn hợp Na
OH vừa đủ. D. H2O.

Xem thêm: Nữ Mậu Dần 1998 Mệnh Gì ? Hợp Với Tuổi, Hướng + Màu Nào? Những Điều Cần Biết Về Bản Mệnh 1998

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

- Khi đến Ca vào hỗn hợp HCl

Ca + 2HCl → Ca
Cl2 + H2 ↑

→ Ca không phản ứng cùng với H2O trong dung dịch HCl

Ví dụ 3: trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, sắt kẽm kim loại Ca ở trong nhóm

A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Giải thích

Canxi là 1 trong những kim nhiều loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

*

Nhóm chất chức năng với axit axetic khi gồm điều kiện thích hợp là
A. KOH, Ba(HCO3)2, Ag, C2H5OHB. Zn(OH)2,Ba
CO3,Cu,CH3OH C. KOH, Ca(HCO3)2, Zn, CH3OHD. SO2, Na
HCO3, Fe, C2H5OH(nếu có thể thì chúng ta giúp mik giải thik vì sao đa số câu khác lại sai)

Nhóm chất tác dụng với axit axetic khi bao gồm điều kiện tương thích là

A. KOH, Ba(HCO3)2, Ag, C2H5OH

B. Zn(OH)2,Ba
CO3,Cu,CH3OH

C. KOH, Ca(HCO3)2, Zn, CH3OH

D. SO2, Na
HCO3, Fe, C2H5OH

(nếu hoàn toàn có thể thì bạn giúp mik giải thik do sao phần đông câu khác lại sai)


cho 32g Ca(HCO3)2 vào 200ml dd Ca(OH)2 1,5M.Sau bội phản ứng thu được m gam chất rắn A vào dd B. Mang đến dd
HCl 20% vào dd B ( vừa đủ) thu được hỗn hợp C VÀ V lít khí D(đktc)

a) tính m và V

b) tính C% những chất trong dd C


Cho 22,2g (canxi clorua) Ca
Cl2 pứ với 200ml dd Na2SO4 dư(1,55g/ml) tính nồng độ phần trăm( c%) của dd muối thu được.


Cho các chất sau: K2SO4, Mg(HCO3)2, Ca
SO3, KMn
O4, HNO3, Fe2O3, CO, Na
OH, Cu(NO3)2, Fe(OH)3, Al
Cl3, Na
HSO4, Zn3(PO4)2, HCl, Al2O3, Fe(OH)2, Fe3O4, SO3

a, Phân loại, hotline tên

b, hóa học nào bị phân hủy? Viết PTPƯ

c, chất nào tan? Nếu tất cả PƯ thì viết PTPƯ


hòa tan hoàn toàn m gam caco3 vào 73g hỗn hợp HCL có nồng độ 2,5% thu được hỗn hợp x và 336ml khí CO2 (đktc)

C% cacl2

C% HCL


Hoà rã 272gam tinh thể Ca
Cl2 . 6H2O vào 1 lượng nước vừa đủ tạo thành 500ml dung dịch A

a/ Tính cm dung dịch A

b/ Tính C% hỗn hợp A biết khối lượng riêng của dung dịch là 1,2g/ml


trộn 500 ml hỗn hợp A gồm chứa 0,2 mol Ca
Cl2 với 250ml dung dịch tất cả chứa trăng tròn gam Na2CO3 thu được hỗn hợp X và m gan kết tủa Y . Tính cân nặng của Y với nồng độ mol các chất có trong dung dịch X.GIÚP MK VỚI


Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 gam Ca
Cl2 cùng với 70 ml dung dịch tất cả chứa 1,7 gam Ag
NO3a, Hãy cho thấy hiện tượng quan tiếp giáp được và viết PTHH xảy rab, Tính cân nặng kết tủa sinh rac, Tính mật độ mol / lít của chất còn sót lại trong dung dịch sau bội phản ứng
Biết rằng thể tích dung dịch biến đổi không xứng đáng kể