Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật

biết nhiệt độ dung của nước xê dịch là 4,18.103 J(kg.K). Nhiệt độ lượng bắt buộc cung cấp cho một kg nước ở 20 độ sôi là ?

/ giúp tớ cùng với ạ /
hoi ni lam lam lai; nhiet luong can thiet de nuoc dun soi la: Q=M.C.(T2-T1) => Q=1.4,18.10^3.(100-20) =>Q=334400Jtính nhiệt lượng cần cung ứng để đun nóng 5 kg nước từ sức nóng độ 20 độ C lên 100 độ C. Biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4,18.103 J/kg.K


một bình nhôm cân nặng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở ánh sáng 20o
C . Bạn ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã có nung lạnh tới 75o
C . Xác định nhiệt độ của nước khi bước đầu có sự cân đối nhiệt . Làm lơ sự chuyển nhiệt ra môi trường bên phía ngoài . Nhiệt dung riêng biệt của nhôm là 896 J/(kg.K) , của nước là 4,18.103 J/(kg.K) , của sắt là 0,46.103 J/(kg.K) . 

một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kilogam nước ở ánh nắng mặt trời 20o
C . Bạn ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã làm được nung rét tới 75o
C . Xác minh nhiệt độ của nước khi bước đầu có sự cân đối nhiệt . Bỏ qua mất sự truyền tải nhiệt ra môi trường bên ngoài . Nhiệt độ dung riêng rẽ của nhôm là 896 J/(kg.K) , của nước là 4,18.103 J/(kg.K) , của sắt là 0,46.103 J/(kg.K) . 


một bình nhôm cân nặng 0,5 kg đựng 0,118 kilogam nước ở ánh sáng 20o
C . Bạn ta thả vào bình một miếng sắt trọng lượng 0,2 kg đã có nung rét tới 75o
C . Khẳng định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân đối nhiệt .Bỏ qua sự truyền tải nhiệt ra môi trường bên ngoài . Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K) , của nước là 4,18.103 J/(kg.K) , của fe là 0,46.103 J/(kg.K) . 

một bình nhôm trọng lượng 0,5 kg chứa 0,118 kilogam nước ở ánh nắng mặt trời 20o
C . Tín đồ ta thả vào trong bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung rét tới 75o
C . Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân đối nhiệt .

Bạn đang xem: Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4 18.10

Bỏ qua sự truyền tải nhiệt ra môi trường bên ngoài . Nhiệt dung riêng rẽ của nhôm là 896 J/(kg.K) , của nước là 4,18.103 J/(kg.K) , của sắt là 0,46.103 J/(kg.K) . 


tính sức nóng lượng toả ra lúc 1 miếng sắt có khối lượng 2 kilogam ở nhiệt độ 500 độ C hạ xuống còn 40 độ C. Biết nhiệt dung riêng của fe là 478 J/kg.K.

/ góp tớ cùng với ạ /


Một bình nhôm trọng lượng 0,5kg cất 0,118kg nước ở ánh sáng 20o
C. Tín đồ ta thả vào trong bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã làm được nung rét tới 75o
C. Xác minh nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân đối nhiệt.Bỏ qua sự tải nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 0,92.103J/(kg.K); của nước là 4,18.103J(kg.K); của sắt là 0,46.103 J(kg.K).

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Nhâm Thân Năm 2023 Nữ Mạng 1992, Tử Vi 2023 Tuổi Nhâm Thân 1992 Nữ Mạng


Một bình nhôm cân nặng 0,5kg chứa 0,118kg nước ở ánh nắng mặt trời 20o
C. Tín đồ ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã có được nung nóng tới 75o
C. Xác minh nhiệt độ của nước khi ban đầu có sự cân đối nhiệt.

Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ dung riêng biệt của nhôm là 0,92.103J/(kg.K); của nước là 4,18.103J(kg.K); của fe là 0,46.103 J(kg.K).


Một nhiệt lượng kế bằng đồng có cân nặng m1= 100g gồm chứa mét vuông =373g nước ở ánh nắng mặt trời 25 độ c.Cho vào sức nóng kế 1 đồ vật bằng kim loại có cân nặng m3= 400g ở 90 độ c.Biết nhiệt độ khi gồm sự thăng bằng nhiệt là 30 độ c .Tìm nhiệt dung riêng biệt của miếng kim loại. Cho thấy thêm nhiệt dung riêng biệt của đồng là 780J/kg.k của nước là 4200J/kg.k


Một lượng nước có cân nặng 1kg ở ánh sáng 200C phải nhận thêm một nhiệt độ lượng là từng nào để ánh sáng ở 1000C. Biết cnước = 4200 J/kg.K

WEBSITE bất vị lợi - vì lợi ích cộng đồng - Non-Profit trang web for the benefit of Community Learning
Tin Học
Luyện thi Đại học
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là: A: B: C: D: "Nhiệt lượng nhưng mà khí nhận được chỉ để sử dụng để làm tăng nội năng của khí". Điều 


phạt biếu nào sau đây là đúng?
A.Nhiệt lượng là một dạng năng lượng của vật.B.Công là một dạng năng lượng của vật.C.Nội năng là một dạng năng lượng của vật.D.Cả nhiệt lượng và nội năng đều là một dạng năng lượng của vật.Nén một lượng khí lý tưởng trong bình bí mật thì quy trình đẳng nhiệt xảy ra như sau:A.Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất.B.Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.C.Áp suất tăng, nhiệt độ không đ


Chọn câu trả lời đúng: Điền từ/cụm từ ham mê hợp vào chỗ trống: Toàn bộ nhiệt lượng nhưng khí nhận được chuyển hết thành công xuất sắc mà khí hình thành trong quá trình ......A. Đẳng áp
B. Một chu trình.C. Đẳng nhiệt
D. Đẳng tích
Chọn câu trả lời đúng: Một lượng khí biến đổi, công sinh ra luôn luôn bằng nhiệt nhận được. Quá trình biến đổi đó là: A. Đẳng nhiệt
B. Đẳng tích. C. Thuận nghịch
D. Đẳng áp


Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt giỏi tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí cùng nội năng khối khí tăng thêm 20J ? A. Khối khí tỏa nhiệt 20JB. Khối khí nhận nhiệt 20JC. Khối khí tỏa nhiệt 40JD. Khối khí nhận nhiệt 40J Một động cơ nhiệt thực hiện một công 400J lúc nhận từ nguồn lạnh một nhiệt lượng 1k
J. Hiệu suất của động cơ nhiệt là A. Nhỏ hơn 25%B. 25% C. Lớn hơm 40% D. 40%


Nội năng của một vật là:A. Tổng năng lượng nhưng mà vật nhận được trong quy trình truyền nhiệt cùng thực hiện công. B. Nhiệt lượng nhưng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. C. Tổng động năng với thế năng của các phân tử cấu tạo phải vật. D. Tổng động năng và thế năng của vật. Vạc biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ?
A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.B. Động cơ nhiN


Trong quy trình chất khí truyền nhiệt với nhận công thì A với Q vào biểu thức ΔU = Q + A phải có giá trị nào sau đây ?
A. Q 0B. Q 0, A > 0D. Q > 0, A 0B. Q > 0, A 0, A > 0D. Q


Hệ thức làm sao sau đây phù hợp với quy trình làm lạnh khí đẳng tích ? A. ΔU = A với A > 0 B. ΔU = Q với Q > 0C. ΔU = A với A


Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.103 J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho một kg nước ở 20o
C sôi là :A. 8.104 J.B. 10. 104 J.C. 33,44. 104 J.D. 32.103 J.Nhiệt lượng cần cung cấp mang lại 0,5 kg nước ở 0o C đến lúc nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K).A. 2,09.105J.B. 3.105J.C. 4,18.105J.D. 5.105J.


Chọn đáp án đúng.Nội năng của một vật là
A. Tổng động năng và thế năng của vật.B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo yêu cầu vật.C. Tổng nhiệt lượng cùng cơ năng cơ mà vật nhận được trong quy trình truyền nhiệt với thực hiện công.D. Nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.Công thức tính nhiệt lượng là
A. Q = mcΔt.B. Q = cΔt.C. Q = mΔt.D. Q = mc.


Câu như thế nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là ko đúng ? A. Nhiệt ko thể tự truyền từ vật lạnh hơn lịch sự vật rét hơn B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật rét hơn quý phái vật lạnh hơn C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật lạnh hơn D. Nhiệt tất cả thể tự truyền giữa nhì vật bao gồm cùng nhiệt độ Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? A. U = A với A > 0 B. U = Q với Q > 0 C. U = A với A


10 bài/trang15 bài/trang20 bài/trang25 bài/trang30 bài/trang35 bài/trang40 bài/trang50 bài/trang100 bài/trang
Mới cho cũ
Cũ đến mới
A cho ZZ mang đến ASố lần xem rẻ --> cao
*